h1

Utan motsägelser?

september 23, 2007

Roy Andersson är bioaktuell med ännu en klagovisa om ”det ogenerösa och osolidariska i samhället”. Det är aningen beklämmande att läsa hans argumentationslösa betraktelser i DN, men annat är ju heller inte att vänta från kultursocialisterna. Han ser en fråga som extra viktig:

”Den fals­ka tron att egoismen och girig­heten kommer att göra oss lyckliga – jag menar att det blir vi inte”

Alltså: vad du anser är lycka för dig i ditt eget liv baserat på dina egna värderingar är falskt, vad Roy Andersson anser är lycka för dig i ditt eget liv baserat på hans värderingar är sant. Det är inte du som avgör vad som är lycka för dig, det är Roy Andersson. Känns det igen? Visst har man hört kultursocialisterna säga exakt samma sak förut? Du är inte herre över ditt liv, du är inte den som avgör vad som är rätt för dig och vad som är sann lycka. Sann lycka är alltid och objektivt att bortse från vad man själv anser är lycka och göra det som gynnar någon annan på ens egen bekostnad. Sann lycka är att offra sina egna intressen för en annan människas oförtjänta vinning. Man kan ju då fråga sig vad som är lycka för den som tar emot offret, men det kanske inte är så viktigt, Roy?

Han fortsätter:

”Det är en chimär att vi kan stoppa den utvecklingen [den sk ”miljöpåverkan”] på näringslivets villkor; det finns ingen moral där. Pengar har ingen moral.”

Pengar har alltså ingen moral. I det fria utbytet av värden människor emellan finns ingen moral. I det att förtjäna sin överlevnad genom att erbjuda andra människor något som de värdesätter och i frivillighet få betalt för det, finns ingen moral. I det att respektera andra människors egna värderingar och viljor och bara få det som andra anser att man gjort sig förtjänt av genom hederligt arbete och fritt utbyte av varor och tjänster finns ingen moral. Så i vad finns moralen, Roy? I det att tvinga andra att ge en det oförtjänta och överleva genom våldets makt, i det att använda andra människor som verktyg för sina egna syften utan att ta hänsyn till vad de anser är lycka för dem, i deras egna liv? Att piska dem tills de ger upp sina egna målsättningar och sätter någon annan människa över dem själva i alla sina strävanden?

Några andra alternativ finns inte, Roy. Valet står mellan piskan och pengarna, du väljer piskan och kallar det ”moral”. Du väljer att kalla det förtjänta för omoral och det oförtjänta för moral. Det fria utbytet är ont, det genom hot om våld tilltvingade är gott. Sen har du mage att kalla det ”solidaritet” och ”generositet”.

Att tvingas och offras är alltså att vara ”solidarisk” och ”generös”, och det är det som är gott och som erbjuder sann lycka. Att acceptera sin roll som en kugge i det samhälleliga hjulet, utan egen vilja och rätt till egna målsättningar, är att uppnå lycka. Att gå emot det man själv anser är lycka är vägen till olycka. Roy Andersson har rätt, du har fel. Han vet bättre än du vad som är lycka för dig.

Det kanske mest intressanta är han i intervjun benämns som ”de förtrycktas försvarare”. Att vara förtryckt är alltså att inte få det oförtjänta, att inte få leva som en parasit på andra människors förmågor. Att försvara dem är att ge dem rätten att utöva tvång gentemot de som klarar av att överleva genom frivilligt utbyte av värden. Det är så man blir matt.

Man kan alltid hoppas att ingen går och ser hans nya film utan istället laddar ner den ”gratis”. Då får Roy känna på sin egen moraliska måttstock, och jag hoppas verkligen att han kommer bli lycklig av att lägga ut sina egna pengar på framtida projekt som aldrig kommer inbringa en enda krona. Sann lycka är ju att offra sig, att göra film med egna medel och aldrig varken kräva eller få något i utbyte.

Eller hur, Roy?

Annonser

21 kommentarer

 1. “Den fals­ka tron att egoismen och girig­heten kommer att göra oss lyckliga – jag menar att det blir vi inte”
  – Uttalandet är mest komiskt eftersom lycka är en produkt av egoism, dvs. av att man bejakar och eftersträvar sina egna värden istället för andras.

  “Det är en chimär att vi kan stoppa den utvecklingen [den sk ‘miljöpåverkan’] på näringslivets villkor; det finns ingen moral där. Pengar har ingen moral.”
  – Nej, pengar har ingen moral. Pengar är inte etiska subjekt. Moralen finns hos människor, och i handel där pengar är ett medel för handel, där finns det kanske moral och kanske inte. Det beror ju på vad det rör sig om för handel, men oavsett moralfrågan så har man ju RÄTT att ingå handelsmässiga avtal med andra människor.

  Ja, jag vet, jag var lite petig nu. Men ville kommentera citaten i alla fall. Och förresten, jag uppskattar de filosofiska inläggen mycket. De är välskrivna och väl genomtänkta =)


 2. Tackar! Det är bara bra att du är petig, konstruktiv kritik är alltid välkommen. Sen kan man ju diskutera vad Roy egentligen menade med att pengar inte har någon moral, jag valde att tolka det som att han anser att byteshandel är omoraliskt.


 3. För varje krona Roy Andersson tjänar i det kommande på sin film så tvingas han alltså att knäböja inför Mammon och offra sin själ på profithungerns altare. Varför låter han inte alla gå och se den gratis, om detta nu är höjden av moral? Nej just det, han vill ju såklart att alla vi andra, efter en svulstig kulturpolitisk expansion, skall betala för kulturen, och därmed freda den från penningen. Snobbig kultur som belyser vikten av att stjäla medborgarnas pengar är ju givetvis mycket finare än att producera till exempel mat och kläder i vinstintresse. Ju färre som vill köpa kulturyttringen i fråga, desto finare. Tråkigt för herr Andersson att hans film troligen kommer att dra in storkovan!


 4. Du sätter ord i Roy Anderssons mun och tillskriver honom tankar han säkert aldrig tänkt för att få fram dina åsikter. Det är fult. Dessutom är du helt ute och cyklar.


 5. Nej Alma, jag förklarar bara vad hans floskler innebär i förlängningen. Om han egentligen menar något annat så får han uttrycka sig på ett annat sätt, men av det han de facto säger i intervjun finns inga andra logiska följder.


 6. Detta är väl inte direkt kopplat till inlägget men jag tycker mig märka en viss röd tråd genom resonemangen här..

  Jag har undrat över en sak länge som jag skulle vilja att någon s.k. objektivist kunde förklara för mig.

  Jag förstår att individens rätt över sig själv och sitt egna för er är absolut. Det betyder att ingen uppoffring skall påtvingas en individ. Någonsin.

  Är inte det här lite väl dogmatiskt?

  Säg jag är utfattig och sjuk och mitt liv kan räddas av en medicin som kostar 10kr. Läget är akut. Om jag då ber en mycket rik man att skänka mig dessa 10kr och han vägrar, är då detta inte ondska? Är jag ond om jag stjäl 10kr från honom?

  Er teori har en viss nästan matematisk skönhet eftersom den är så enkel men kan man verkligen säga att individens rättigheter är så absoluta som ni hävdar?

  Tack för en väldigt intressant sida!


 7. Tack så mycket!

  Det fina med objektivismen är att dess enkelhet inte är dogmatisk utan just matematisk som du säger. Svaret på frågan är därför enkelt, du ÄR ond om du stjäl 10:- från honom, men å andra sidan är sannolikheten att den situationen skulle uppkomma minimal. Den är därför mest av akademiskt intresse, men därmed inte ointressant. Poängen är att man inte kan kompromissa med verkligheten, du är alltid ond när du stjäl oavsett förutsättningar (nåja, om du blivit bestulen och tar tillbaka stöldgodset är det givetvis en annan sak). Dock, om detta hände dig kan jag nästan garantera att någon skulle ställa upp för dig, och du har i ditt liv antagligen haft många chanser att spara pengar för en oväntad situation. Det finns alltid extrema undantag vad gäller människoöden, men det är inget argument för att basera ett helt samhälles uppbyggnad på dem. Jag tror på människan och är därför övertygad om att en situation som den du nämner inte skulle kräva något tvång. I en värld där alla människor får eftersträva sina egna mål utan att tryckas ned och hållas tillbaka har de också råd att vara generösa.


 8. Först och främst, tack för trevlig läsning! Tycker mig ana ett försvar av immateriella rättigheter i texten. Är det jag som inbillar mig?

  Tycker det är en intressant fraga, eftersom det verkar rada skillda meningar om den även bland hardcoreliberaler. Själv räknar jag mig som objektivist, men kan inte pa nagot sätt härleda upphovsrätt eller patenträtt ur de grundläggande negativa rättigheterna.


 9. Gustav Engström

  Jag skulle vilja komplettera din fråga (på ett sätt dom FdA inte tar upp)

  Att stjäla medicin (eller mat) för egen överlevnad är fel, det är inte tillåtet, och det är det oberoende av styrelseskick. Faktum är att brott mot staten (=’folket’, ju mer totalitär stat) brukar anses vara allvarligare än bott mot enskilda.

  Men vad jag vill påpeka är att om du handlar i någon slags ‘nödvärnssituation’ dvs för att rädda liv, kommer sådant att bedömas in i en ev påföljdsutmätning.

  Alltså, vad du gjorde är olagligt, och den som drabbades har rätt till ersättning fot att ha drabbarts av brott av dig, men rättsväsendet kan ju sätta straffvärdet för ditt tilltag väldigt lågt, eller rentav till noll.

  Alltså, det du gjorde var fel, och du måste kompensera den drabbade, men du förlorar inte alla mänjskliga rättigheter eller stämplas som genomond för all framtid. Proportionalitet i staffutmätning är en helt central punkt i varje legitimt rättsystem.

  Det är lite samma sak i det civila, om du ingår ett kontrakt. Tex att leverera ett visst antal varor eller annt enligt överenskomna villkor:

  Om du inte håller din del av avtalet (kanske för det är omöjligt att uppfylla, omständigheter utanför din kontroll etc) innebär avtalet inte att du skall tvingas av en domstol att ändå hålla det (tex med nödvändigt våld om så krävs), utan bara att din avtalspart är berättigad till kompensation för att du inte hållit din del. Monetär kompensation oftast, avpassad till skadan han har lidigt (och säkert även till hur avtalet var utformat, och vilka omständigheter som gjorde att du inte håll det)

  Att människor är felbara (utan att vara onda) är en väldigt grundläggande (och gammal) insikt, och varje samhällsystem eller politisk filosofi måste beakta följder därav och hantera att inga orimliga konsekvenser uppkommer som riskerar att eskalera, pga av att livet och samhället trots allt är fullt av ofullkomligheter.

  Det är tvärtom, det är teorier som lovar att alla vanliga problem i samhällen försvinner, bara man får genomföra sina ‘system’ som är farliga. Dom som påstår att brottslighet, olyckor, hat avund och antipatier, varje konsekvens av felbeslut osv .. att dessa försvinner, som är system som ballar ur. Och det rätt snabbt faktiskt.


 10. Gustav Engström måste leva i ett märkligt universum. Ska det vara så svårt att gå till banken och ta ett lån på 10 kr?

  För ett seriöst svar på den här typen av frågor vill jag rekommendera uppsatsen ”Etik i nödsituationer” i ”Själviskhetens dygd”.


 11. Nåväl P-O S, det är väl ändå alltid intressant att diskutera ytterligheter för att testa om premisserna håller? Som tur är gör de det i objektivismens fall.

  Joel> Upphovs- och pantenträtt i fråga om piratkopierad musik är en svår fråga. Jag personligen tycker att musik (och filmer för den delen) är artistens egendom och att man ska lyda de villkor under vilka den distribueras. Dock är det som sagt svårt att härleda den åsikten ur objektivismen. Jag kan visserligen inte säga att jag har ägnat tanken så mycket tid… tack för berömmet förresten!


 12. Utöver POS rekommendation kan jag även rekommendera ”Lifeboat Situations”, ett kapitel ur Murray Rothbards ”The Ethics of Liberty”. Man må ha skilda åsikter om den mannen, men det kapitlet torde jag utan fara för mitt rykte (om jag har något) som objektivist kunna peka mot.


 13. Var det förresten bara jag som drog paralleller mellan Roys ”Du levande” och Rands ”De levande”?


 14. Jisses!

  Det måste vara jobbigt för dig att läsa böcker eller se på film över huvudtaget…

  Det verkar ju som att du inte klarar av blotta tanken på att det finns folk som i konst uttrycker sina subjektiva åsikter och värderingar och att dessa inte råkar sammanfalla med dina.

  För något ironiskt är det ju att du på samma gång anser dig veta bättre vad som är lycka för Roy Andersson… Roys bild av lycka är ”fel”, för den följer inte den mall som ”kulturliberalisterna” alltid följer…

  Jag ska använda mitt fria val och gå och se hans film, och jag ska betala för det med mina egna pengar, för jag uppskattar att det finns folk som ser världen annorlunda och jag respekterar deras åsikt. Det är först när vi inte accepterar andra åsikter som vi får smaka på piskan…


 15. Visst Tharand, så kan man säga om allting. Varför skulle USA stoppa Hitler, han hade ju bara en annan åsikt om hur Europa skulle se ut. Vi måste respektera varandra! Roy Andersson uttalar sig på ett oerhört korkat sätt, och då tänker jag kommentera. Lev med det och kommentera gärna sakfrågorna nästa gång. Visa varför jag har fel.


 16. Kommentarer som går ut på moralisk egalitarism får jag svårt att betrakta som ärliga.


 17. Frisco: Jovisst, men vad jag reagerar mot är att folk kommer med så verklighetsfrämmande exempel. (Varför inte låna en tia av en kompis, om man nu är tillfälligt luspank? Varför leta upp en miljonär att bestjäla?)

  Man kan få höra de mest besynnerliga saker. Som den här (från ett diskussionsforum jag besöker ibland): om vi hade ett nattväktarsamhälle, så skulle någon rik knös kunna köpa upp all mark i landet och sedan vägra alla andra tillträde.

  För att göra lite reklam så har jag skrivit lite om det här med nödsituationer i pdf-nattväktaren nr 8 (se länk på min hemsida och bläddra fram till s. 22).


 18. Fler lästips: det finns ett kapitel om patent och upphovsrätt i ”Kapitalismen: det okända idealet”. Och själv har jag skrivit om saken i en uppsats som heter ”Immaterialrätt” (http://www.nattvakt.com/nnv/061126immaterialratt.htm). I den uppsatsen länkar jag också till en bra artikel av Greg Perkins som behandlar frågan grundligt.

  Annars håller jag förstås med Frisco om att det är upphovsmannens rätt som gäller och att han/hon ska bestämma villkoren.


 19. Tack för svaren!

  Ok, jag erkänner att det var ett tramsigt exempel. Ett annat, verklighetsförankrat följer nedan. Min kritik mot objektivismen är tvåfaldig.

  Först och främst argumenterar ni för att absolut egoism är gott i sig själv och sen försvarar ni argumentationen med att detta leder till ett bra samhälle där människor tar hand om varandra. So what? Om bara individens (din) enskilda lycka är målet så spelar väl det ingen roll. För jag har väl förstått det här rätt, man ska agera egoistiskt för att det är rätt i sig själv, inte för att det skapar ett gott samhälle? I princip hade ni försvarat egoism även om samhället som helhet hade lidit av det.

  Att samhället blir bra om alla är egoister gör inte varje yttring av egoism rätt. Därför är det FEL att inte hjälpa en nödställd! Och nu pratar jag inte om att skatta halva sin inkomst för att betala socialbidrag till en latmask. Ni tycker väl inte att man är moraliskt förpliktigad att stanna bilen ifall det inträffat en bilolycka och man har bråttom till ett viktigt möte på jobbet, typ.

  Jo, det var den första halvan.. Den andra gäller att absolut egoism kanske inte alltid leder till ett bra samhälle. Vilket ju då borde vara ett icke-argument för er men verkar inte vara det.

  Dubai är ett (ekonomiskt) väldigt liberalt samhälle. Dubais ekonomiska utveckling har varit hisnande mycket beroende på detta. Till Dubai kommer lyckosökare från hela världen. Många kommer från gräsliga förhållanden och får det bättre i Dubai. Trots detta, är det rätt att indier bor i klumpar av tiotusentals under koncentrationslägerliknande förhållanden och betalas precis så lite att de kan lockas flytta från Indien? Är det rätt att inte skydda dem från olyckor på arbetsplatsen bara för att det inte lönar sig? Finns det inte en minimal värdighet som man borde anse sig ha råd att ge människor i ett land så rikt som Dubai? Är det rätt att utnyttja det faktum att de inte har råd att resa hem för att pressa ur det där sista?

  Är det inte rimligt att göra avkall på tillväxten för att ge dessa människor ett värdigare liv? Är det inte rätt?

  Och ang. mitt tramsiga exempel. Francisco, du tycker det är fel att stjäla de 10 kr. 100% av jordens människor skulle ha stulit pengarna om ingen annan utväg fanns. Av detta följer banne mig att du har fel!

  Trevligt att diskutera här annars och jag hoppas verkligen jag får bra svar! Trots mina invändningar är objektivismen en på många sätt tilldragande teori!


 20. Objektivismen handlar inte om ”samhället”, utan om individer. Vi vill inte använda individer som verktyg för att uppnå ett ”gott samhälle” eftersom ett sådant aldrig går att definiera. Egoistiskt handlande är bra för individen eftersom det är rationellt. Det kanske inte gynnar dig att jag väljer att behålla min inkomst snarare än att ge den till dig, men det är ointressant eftersom inkomsten är MIN.

  Vad gäller indierna är det upp till dem själva att avgöra vad de vill göra, inte upp till dig eller någon annan. De ska naturligtvis aldrig behöva tvingas till någonting lika lite som någon annan ska det, men vem är du att ifrågasätta deras egna värderingar? Dessutom är Indien ett långt ifrån liberalt land, anledningen till att de överhuvud taget behöver flytta är givetvis just den. Du har dessutom all rätt i världen att betala deras hemresor med dina egna pengar om du vill det, men inte med någon annans.

  Och även om 100% av alla människor skulle stjäla pengar i en sådan situation betyder det inte att det är Rätt. Jag skulle antagligen också göra det om alla dina förutsättningar slog in, men det säger ingenting ledande om grundläggande moral, bara att det finns teoretiska exempel där människor skulle agera i ren desperation om de någonsin skulle slå in.

  Om du är nyfiken finns det jättemycket bra material att läsa på andra ställen i den här bloggen, jag hoppas att den åtminstone har väckt ett intresse!


 21. Angående Dubai:
  http://www.heritage.org/index/country.cfm?id=UnitedArabEmirates

  Rankad som nummer 72. Sverige är rankat som som 21:a friaste ekonomin i världen.Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: