h1

Objektivismens implikationer i Sverige

september 26, 2007

Objektivismen kan verka väldigt drastisk och utopisk. Vill vi verkligen avskaffa all offentlig service och ta bort all form av beskattning, privatisera driften av både skola, omsorg och sjukvård, kollektivtrafik och vägnät? Ja, i det långa loppet är det ett moraliskt ideal, vilket inte innebär att det vore det bästa för ”samhället” eller alla enskilda individer. Det är istället det mest rättvisa, att alla människor själva får bestämma över sina egna liv och njuta frukterna av förtjänst snarare än stöld. Dock är det viktigaste i det kortare perspektivet att förklara vad socialismens normer och ideal egentligen innebär, och upplysa om dess inneboende ondska. Helt enkelt att sätta en annan agenda än den som säger att gratis är gott och slaveri är något nödvändigt och fint.

Vänsterns dröm är den arbetsfria inkomsten. Människor ska inte belönas för arbetsinsatser och skapade värden utan för motsatsen: den som inte klarar av att överleva och skapa värde ska få störst del av den gemensamma kakan för sitt behov av överlevnad. Den som klarar av att överleva ska få minst del av den gemensamma kakan för sin förmåga att överleva. Ju mer man behöver desto mer ska man få, ju mer man förmår desto mindre ska man få. Det är vänsterns moraliska ideal, det goda samhället de vill uppnå.

Hanne Kjöller publicerade nyligen en sedelärande historia som i korta drag går ut på att den som tjänar mest också bidrar mest, och utan hans bidrag finns mindre utrymme för konsumtion. Kommunisterna försvarar sig med diverse genialiska argument. En undrar varför de fattiga inte bara tar den rikes pengar och använder dem till konsumtion, en annan föreslår att de fattigaste helt enkelt ska ändra lönesättningen i samhället så att alla får lika mycket. På så sätt kunde var en och uppleva att de ”var lika mycket värda och var och en nu kunde ta ett större ansvar för det gemensamma”.

Den första kommunisten menar att pengar finns i en bestämd mängd, och att den mängden kan fördelas hur som helst utan att det har någon som helst effekt på den totala summan. Om man stjäl pengarna från alla som tjänar en viss summa så kommer de som tjänar mindre få mer, enkel matematik. Varje månad beslagtar man helt enkelt överskottet och ger det till de som behöver det bättre. Huruvida den bestulne kommer vilja arbeta på samma sätt som förut eller ej är ointressant, om han slutar kan man ju ändå omfördela pengarna eftersom de finns i företaget.

Det är så dumt att man knappt tror att det är sant, men det är det.

Den andra kommunisten säger ungefär samma sak (och påstår dessutom att Kjöller inte verkar så smart eftersom hon inte har tänkt på denna fantastiska lösning). De rikaste ska få sänkta löner och de fattigaste ska få höjda så att alla känner sig lika mycket värda. En ingenjör ska minsann inte tro att han tillför mer värde till ett företag än en städare, en hjärtkirurg ska inte få känna sig överlägsen sjukhusets diskplockare. Vad dessa människor sysslar med är ointressant, deras respektive arbetsinsatser är oväsentliga för hur mycket pengar de ska få, det är behovet som ska styra. Om någon slutar arbeta så kommer det inte göra någon skillnad för den totala summan fördelningsbara pengar, den är för alltid mer eller mindre densamma oavsett vad som händer i samhället, oavsett hur många som arbetar och med vad de arbetar.

Tänk dig att man inför den socialistiska normen ”allt åt alla”. Du behöver aldrig betala ett öre för någonting, allt är ”gratis” och tillgängligt för vem som helst när som helst fullständigt kravlöst. Skulle du i en sådan situation arbeta mer eller mindre än idag? Skulle du satsa mer eller mindre tid på utbildning? Skulle du lägga mer eller mindre resurser på att sträva framåt och uppåt genom produktivt arbete?

Kan någon människa på denna jord befinna sig så långt ifrån verkligheten att han eller hon på största allvar tror att all den rikedom som existerar idag också skulle existera kontinuerligt i ett samhälle utan incitament där allting var ”gratis”? Ja, tydligen. Man vet inte om man ska skratta eller gråta åt eländet.

I verkligheten skulle dessa förvirrade människors samhälle fungera ungefär såhär:

Ingen skulle arbeta, alla skulle konsumera tills resurserna tagit slut och sen svälta ihjäl.

För att undvika detta måste det finnas någon sorts reglering. Det går de facto – oavsett vad kommunisterna tror – aldrig att konsumera mer än man producerar. Det är en rent logisk omöjlighet, odlar man 10 potatisar kan man inte äta 15 (och kom nu inte med några dumma kommentarer om att någon annan har odlat de sista 5).

Varje år skapas i Sverige ett värde per capita av ca 264.000:-. Det betyder att varje människa i snitt max kan konsumera värde för ca 22.000:-/månad. Om varje människa tilläts konsumera för 22.000:-/månad oavsett arbetsinsats skulle alla som idag tjänar över 22.000:-/månad känna att de fått minskat utrymme för konsumtion, och ”allt till alla” skulle inte vara någon fördel för dem. De grupper som idag tjänar minst tjänar enligt SCB 17.000-19.000 i månaden och skulle alltså kunna konsumera 29 respektive 17% mer, förutsatt att samma mängd värde skapades.

Dock, var finns incitamenten att skapa mer värde än 22.000:-/månad om man ändå bara får konsumera så mycket? Varför skapa 30.000 eller 50.000? Varför inte dra ner på takten och skapa 10.000 eller kanske ingenting?

Någon form av reglering måste uppenbarligen till även för arbetet. En annan socialistisk princip är den om ”av var och en efter förmåga…”. Så vem bestämmer din förmåga? Du? Eh, ja hej, jag kan arbeta ungefär en halvtimme om dagen med att stirra på en vägg, är det okej? Nej nej, det är inte du som bestämmer, det är den allsmäktiga demokratin! Arbetarråden! Folket! Du får ställa dig inför inspektionskommitén och tilldelas en förmåga, demokratiskt. Alla människor i samhället får helt enkelt rösta om vad du anses klarar av, och så får du utföra det arbetet. Framåt march!

När du väl utför det arbetet, kommer du göra det med stolthet och intresse? Kommer du att sträva efter att göra lite mer och vara lite bättre? Vad händer i så fall?

Månad 1: du producerar ett värde av 22.000:-, precis vad du tillåts konsumera. Bra, men inte tillräckligt, du vill ju stödja samhället så du arbetar lite mer och skapar 25.000:- månad 2.

Månad 3: du står inför Rådet, nöjd med din insats. Kanske kan du få lite extra konsumtion? Rådet granskar dina resultat, fan, det här var en duktig kille. Han förmår ju jättemycket mer än vi sa från början. Grabben, ditt nya mål är 30.000:-/månad!

Kommer du månad 3 satsa på att producera mer än 30.000:-? Vad tror du händer inför rådet om du gör det, och vad tror du händer om du bara producerar 25.000:-? Kommer de klappa dig på huvudet och sänka dina krav eller anklaga dig för klassförräderi och egosim?

Allt åt alla kan vara en av de mest korkade politiska principer som någonsin tänkts ut, ändå finns det människor som på fullt allvar eftersträvar den än idag. Det är fullständigt obegripligt hur de kan undvika att tänka på de logiska implikationerna och föreställa sig hur ett samhälle drivet av principen om bestraffning för förmåga verkligen skulle se ut. Visserligen utgör dessa människor bara en gravt förvirrad minoritet av obildade parasiter, men ändå. Deras moral är förlängningen av den moral som är oantastlig i dagens Sverige, den socialdemokratiska. Det är samma tankar men i olika grad, passivitet ska belönas, produktivitet är en skuld och en synd som ska bestraffas. Omfattningen varierar men värderingarna är i grunden desamma.

Därför är det viktigt att påminna människor om att man inte kan leva i ett slavsamhälle utan att själv vara en slav. Man kan inte få arbetsfria inkomster utan att själv tvingas till oavlönat arbete för en annans intressen. Den som vinner på sådana principer är alltid den som producerar minst, och ett samhälle som bygger sina moraliska dygder på förloraren är ett samhälle som är dömt att – just det – förlora. När det inte bara inte lönar sig att arbeta utan dessutom är progressivt straffbart kommer ingen arbeta mer än absolut nödvändigt med följden att bara det absolut mest nödvändiga produceras. Vad betyder ”allt till alla” då? Vad betyder det för en människa att få leva med kronisk hunger när vänstern påpekar att det minsann är lika för alla? Ska det vara ett incitament och något att sträva efter?

Läxan att lära får bli att utan incitament att arbeta finns inget arbete, och utan arbete finns ingen rikedom att fördela. Kommunisterna kan inte rusa in på IKEA, avsätta ledningen, bestämma att alla ska tjäna lika mycket oavsett insats, och tro att allt kommer fortsätta som förut med den enda skillnaden att de fattiga blir rikare på de rikas bekostnad. Effekten kommer istället bli att värdefullt arbete inte längre utförs varvid den fördelningsbara summan pengar krymper och fattigdomen breder ut sig. Det är ingen åsikt, det är fakta. Försök gärna, men förvänta er inte något annat resultat. Tro inte att ni kan konsumera mer än ni producerar, tro inte att de som producerar mest kommer nöja sig med att frukten av deras arbete hamnar hos er som skyr varje extra anstränging. Tro inte att det är behovet som skapar de resurser ni vill ha, tro inte att rättvisa är att som improduktiv få leva på de produktivas bekostnad, och tro framför allt inte att det är muskelkraft som skapar värde. Vad ni inte begriper är att det är tänkandet som ligger bakom all rikedom vi skapar i västvärlden, inte den fysiska ansträngningen.

Om man mätte BNP i på arbetet förbrukade kalorier skulle Sverige antagligen vara ett av världens fattigaste länder, men se dig omkring i världen så inser du att så inte är fallet. Gissa varför. Gissa varför och begrip sedan att den arbetskraft ni skulle gå miste om när ni satte er galenskap i verket skulle vara den intellektuella, den som är anledningen till vårt välstånd. Det är kunskap och rationalitet som skapar värde, och de egenskaperna tillhör de högavlönade. Det är faktiskt själva anledningen till att de är högavlönade, att de utför ett intellektuellt arbete som skapar värde för den som anställt dem. Ta bort dem från processerna och tro att allt blir som vanligt, att ni kan omfördela deras löner till er själva som bara förmår sitta i en kassa på ICA eller sätta på och av en maskin på SKF.

Tro det och döm er själva till undergång.

Annonser

14 kommentarer

 1. Mycket bra inlägg. Men det här har ju inte så mycket med just objektivism att göra, utan med kapitalism och frihandel. Nog för att det är det objektivistiska alternativet, men titeln är kanske en smula missvisande 😉

  Det där citatet gör sig påmint…
  ”It’s sad that this is the level of economic literacy among the media. If the press ignored advances in other scientific fields as much as they do in economics, we’d see weathermen advising readers to offer sacrifices to the rain gods.” /Robert Murphy


 2. Jag skulle vilja påpeka att den sedelärande historian fanns publicerad i Skattebetalarnas tidning Sunt Förnuft nr 4 (maj 2007), med signaturen Jan Nilstof. Kanhända är det något av en vandringssägen, kanhända är man inne och petar på lite upphovsrättsligt material..


 3. Sant, jag skrev rubriken långt innan själva inlägget och sen spårade det ur lite. Jag borde inte ens ödsla tid åt att argumentera mot kommunister, men det är svårt att låta bli när man läser sånt nonsens. Citatet stämmer väl in på vår kamrat Esbati som ju har läst på Handelshögskolan utan att begripa någonting. Där om någonstans borde man väl lära sig hur ekonomi fungerar?


 4. Det är så jäkla schysst med liberaler som bara skriver om rödingar. Om nu inte klassamhället finns, kapitalismen är så underbar och kommunisterna är så få och har så fel, varför bryr du dig? Varför blir du sur och måste skriva spaltmeter efter spaltmeter om några vars åsikter är helt superknasiga och så få, enligt dig, delar?

  Men visst, fortsätt. Det är banne mig underhållande.
  http://www.tjarhovsplan.se/2007/08/21/den-liberale-bloggaren-en-profil/


 5. Det här är ju inget jag vet av personliga erfarenheter, men man säger mig att ekonomistudier är väldigt irrationella. Ungefär som att läsa politisk teori när alla lärarna är socialister eller på annat sätt ”röda”.


 6. Omsorgaren, jag skriver inte för att övertyga er om att ni har fel utan för att övertyga resten av läsarna om att ni är parasiter. Det bevisas ju ganska enkelt av din svarslöshet och det faktum att du kände dig tvungen att skriva ”bajs” under en annan pseudoym. Dessutom var detta ett (1) inlägg om er, knappast några ”spaltmeter”.


 7. Inte så imponerande profil han hade plockat fram, den där Omsorgaren… Mest classic nörd kryddat med saker som skrivits på den här bloggen.


 8. Hahaha, ”bajs”. Barnsligt kul!
  Jag surfade från en dator i lagret och glömde nog att stänga ner explorer. Hahaha, förlåt men du måste erkänna att det är kul att nån av mina arbetskamraters första tanke när han/hon ser en gästboksfunktion är att skriva ”bajs”. ^_^

  Men mer seriöst, så är det Bergspredikaren som skrivit inlägget om liberala bloggare. Jag har en känsla av att han utgått från den här bloggen när han skrev. Fast å andra sidan kan mycket kommit från Sakine eller Federley. Dom är ju också roliga om än inte lika pubertala som Fransisco.

  Och Francoboy, de här inläggen du skrivit om handlar om vänstern, kommunister, marxism, sossar och arbetarrörelsen i stort. Ett urval av dina senaste inlägg bara 😉
  http://www.whoisjohngalt.se/2007/09/27/vansterns-retorik-och-fornekelse-av-verkligheten/, http://www.whoisjohngalt.se/2007/09/20/vapnets-makt/, http://www.whoisjohngalt.se/2007/09/17/solidaritet-utan-granser/, http://www.whoisjohngalt.se/2007/09/17/helt-ratt-sahlin/, http://www.whoisjohngalt.se/2007/09/14/de-basta-av-de-basta/, http://www.whoisjohngalt.se/2007/09/05/you-will-not-be-forgiven/, http://www.whoisjohngalt.se/2007/09/02/forklara-varfor/, http://www.whoisjohngalt.se/2007/09/01/samforstand-genom-tvang/, http://www.whoisjohngalt.se/2007/08/31/tillbaka-till-solidariteten/, http://www.whoisjohngalt.se/2007/08/20/att-besegra-vanstern/ ….
  osv osv osv. Jag orkade inte läsa mer!

  puss!


 9. Ett trevligt urval =) Men den nedlåtande tonen gör att jag inte skulle försöka någon vettig debatt med dig.


 10. Förresten: när man skickar en URL är det bra att inte inkludera kommatering. Det gör nämligen att de inte fungerar.


 11. Vänstern ja, men du och Sahlin står inte direkt nära varandra politiskt sett. Du företräder en liten klick av extremistiska ungdomar, absolut max ett par tusen i hela Sverige, medan Sahlin respresenterar 35-45% av det svenska folket. En viss skillnad. Det är för övrigt roligt att det enda argument du har mot det jag skriver är att jag är ”pubertal”, utan att ens försöka förklara varför, och även om du gjorde det skulle det inte ha med mina argument att göra. Jag känner heller inte igen mig själv i den där generaliseringen av liberala bloggare, och hade jag gjort det hade jag undrat hur den framställdes baserat på vad jag skriver om politik.


 12. Mina åsikter skiljer sig inte mycket från mina kollegors, gissa vilket parti som står i högst gunst hos mina kollegor inom barnomsorgen och på lagret? Japp, Sahlins.
  Det du missar när du struntar i att läsa det jag faktiskt skriver om är att omsorgaren.wordpress.com handlar om erfarenheter som jag, mina vänner, släktingar och arbetskamrater har. Jag sitter inte och zombieskriver långa politiska djupanalyser. Jag skriver om min egen vardag och de människor jag möter, arbetar och umgås med.
  Du är så snabb på att skrika ”kommunistparasit som inte kan argumentera!” i dina kommentarer och givetvis är jag med i leken och svarar lika dumt tillbaka.

  Jag har som sagt (bland kommentarerna i Omsorgaren) inget intresse av att argumentera med folk ovanför min klass eftersom det inte spelar någon roll om någon vars intressen går emot mina och mina arbetskamraters ”håller med oss” rent teoretiskt.
  Prova på att läsa några av mina blogginlägg nu. Du kan inte veta såååå mycket om förskola och lagerjobb. Eller?
  Vad jobbar ni som Franciso, Hanna och Henke?


 13. Enligt någon som kommenterade här är jag avlönad av Timbro, det vore ju intressant.


 14. ”Jag har som sagt inget intresse av att argumentera med folk ovanför min klass…”

  Efter den där kommentaren måste man nästan utgå ifrån att de flesta utklassar dig 😉 Då blir det inte mycket diskussion inte.

  Vad vi jobbar med är irrelevant. Vad du jobbar med är också irrelevant. Hur mycket erfarenhet man har inom förskola och lagerjobb är fullkomligt ovidkommande för huruvida ens argument är giltiga eller ej. Din kommentar är en enda stor halmgubbe. Att debattera med de som håller högre klass än dig är förstås nog så irriterande, men det bästa är ju att man kan avancera själv. Använd argument i mån av principer grundade på ickemotsägande logik – så håller du samma höga klass som vi andra här ^^Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: