h1

Marknaden och demokratin

december 11, 2007

För en tid sedan rasade debatten om svenska ungdomars (bristande) kunskaper om kommunismen och dess brott. Det visade sig att unga inte var tvärsäkra på att marknaden är demokratisk, något som givetvis mottogs väl på kultursidorna. Samtidigt hör man ofta användas som argument att marknaden är odemokratisk eftersom den fungerar under odemokratiska förhållanden. Exempelvis används Kina som någon sorts bevis för denna tes då landet bevisligen är en diktatur med en marknad. Sambandet tycks vara att även om marknadsekonomin kanske skapar rikedom så är den ond eftersom Kina inte utlyser allmäna val. Liknande paralleller dras även till Ryssland.

Själv har jag aldrig påstått att marknaden är demokratisk, och kommer heller aldrig göra det, än mindre sträva efter att den ska bli det. Observera då fortsättningsvis att jag med demokrati menar pöbelvälde, i det att majoriteten har bestämmanderätt över minoriteten. Marknaden handlar istället om att varje enskild individ själv ska få bestämma över sitt eget liv, sätta sina egna mål och eftersträva dem i frivilligt samarbete med andra lika fria individer. För det behövs ingen politisk demokrati. Det enda marknaden är beroende av från politiskt håll är självständighet, alltså att staten inte lägger sig i och ogiltigförklarar frivilliga avtal eller försöker styra dem i en viss riktning, samt naturligtvis de institutionella skydden som hindrar samhället från att förfalla i anarki (Hej Henrik!).

Så visst kan marknaden fungera utan politisk ”demokrati”. I ett land där en stat har givit sig själv evigt maktinnehav, men låter människor bestämma över sina egna liv, uppstår och upprätthålls en marknad spontant just av detta faktum: att individerna är fria. Det förändras inte av huruvida folket kan rösta fram en annan stat eller ej, det väsentliga är vad staten sysslar med. Ägnar den sig åt massiv styrning av människor och ingrepp i den fria ekonomin fungerar marknaden inte, men det är inte avhängigt pöbelväldet annat än att en sådan ond stat i så fall kan röstas bort och ersättas. Det är i sin tur dock ingen som helst garanti för att nästa stat kommer göra ett bättre jobb.

Sambandet mellan stat och marknad handlar alltså om hur staten agerar, inte om ifall den kan röstas bort eller ej. Marknaden kan mycket väl existera utan politisk demokrati, eftersom den inte bygger på principen om majoritetens bestämmanderätt över minoriteten. Den bygger på det fria utbytet individer emellan och kräver alltså bara att denna rätt skyddas. Det kan vilken stat som helst göra, valbar eller ej.

Däri ligger också marknadens stora fördel. Den låter alla individer eftersträva sina egna mål i frihet, istället för att några ska få använda andra som medel för sina mål vilket är fallet i varje mer omfattande politisk demokrati. Den låter inte en majoritet bestämma bara för att den innehåller fler människor än minoriteten, eftersom den inte godkänner en sådan (a)moralisk princip. Istället för på det oförtjänta och stulna bygger den på det skapade och det förtjänta. Att den i vissa kretsar kallas odemokratisk är snarast en moralisk komplimang, det innebär åtminstone för mig att den garanterar friheten för alla individer och inte bara för 51%.

Därmed inte sagt att diktatur är något positivt. En stat som inte kan röstas bort kommer med stor säkerhet att ta sig friheter som inte rimmar med marknadsprincipen, vilket också är fallet i de flesta diktaturer där människor utnyttjas och exploateras. Vad jag vill påvisa är istället att det inte finns någon direkt koppling mellan en fri marknad och rätten att rösta fram sina politiska företrädare. Den första kan mycket väl existera utan den andra så länge staten inte tar sig rätten att styra individen bort från marknadens handlingsprinciper. Därför är det inte konstigt att en diktatur som Kina kan ha en fungerande marknad: marknaden är inte beroende av rätten att rösta på politiker. Dock är politiker beroende av marknaden, utan den skapas inget välstånd, och det har den kinesiska staten insett. Istället för att stjäla det lilla som planekonomin förmådde producera låter den marknaden fungera, och resultatet är en ekonomisk uppgång utan dess like. Man skulle kunna bekymra sig över vad statens syfte med detta är, men å andra sidan, att återreglera, exploatera och dammsuga en marknad bestående av över 1 miljard människor är minst sagt ett Sisyfosarbete. Jag tror inte att det kinesiska folket skulle tolerera en sådan omsvängning när det har fått smaka på frihet och rikedom, och därmed tror jag inte heller att det finns någon anledning till oro, varken politiskt eller ekonomiskt.

Annonser

24 kommentarer

 1. ”Observera då fortsättningsvis att jag med demokrati menar pöbelvälde, i det att majoriteten har bestämmanderätt över minoriteten.”

  Om man är objektivist så tror man på en ny typ av människa, en skön ny värld där alla springer runt och tror att dom är Janne, Frasse eller Ragge och alla är fullt rationella (i betydelsen att dom håller med Rand om allting hon skrev utom möjligtvis det där om homosexuella och kvinnliga presidenter), då är det inte vidare koherent att utmåla demokratin som sin fiende eftersom ObjektivistPartiet Randian Peikoffianorna antrevolutionärerna (OPRP(ar)) på sikt kommer att få 100% av rösterna och nattväktrarstaten därmed garanterat kommer att upprätthållas för all framtid.

  Om man tror på människan och hennes förmåga att med hjälp av förnuftet väga argument och empiri och handla därefter, så finns det ingen anledningen att tro att inte demokratier på sikt konvergerar mot system som är hyfsat optimala med avseende på människovänlighet, något man för övrigt kan observera (i den rikitiga världen..). Om NV-staten är en utopi och avvecklandet av statliga interventioner monotont leder mot utopin så finns det inte mycket anledning att tro att inte demokratierna i slutändan hamnar där. Om å andra sidan NV-staten suger (på grund av extrem segregering, alienering, social oro, att ens sociala utglångsläge predistinerar en liv i för hög grad) så är demokeratin ett utmärkt sätt att förhindra att man hamnar där. Demokrati är en bra garant för fredlig samexistens eftersom det finns en gemensam arena för beslut som gäller samhället i stort där människor har möjlighet att påverka, det ger en möjlighet att backa och försöka sig på andra samhällssystem och något skulle visa sig vara kasst (något NV-staten inte gör) etc. Poängen är alltså att om man är A) utopist ala objektivist, och B) tror på människans förnuft och förmåga att fatta rationella beslut så är det mest koherent att se demokratin som sin allierade eftersom A+B+demokrati+lite tid = nv-stat.


 2. Antyder du igen att jag vill att samhället skall förfalla i anarki? Trots att det är så uppenbart falskt? Genom en liten parentetisk hälsning som bara jag och de som läst den tidigare debatten begriper?

  Då får jag nog hälsa tillbaka, och tillägga ett ”adjö”. Om bloggen slutar sprida osanningar om mig är det möjligt att jag återkommer som läsare, men det får jag väl besluta då i sådana fall. (Och nej, jag förväntar mig inte att du skall läsa min blogg heller, jag kritiserar ju din på den, ehuru ärligt och öppet.)


 3. Dessutom är det inte så mycket som 51% som får sin vilja igenom i de allmänna valen. Det man röstar om är ju partier med hela politiska program, paket med åsikter av vilka man har att välja det som minst avviker från ens egna åsikter. Om man skulle fråga alla svenska medborgare vilka av Alliansens programpunkter de skulle säga ja och nej till så skulle det förvåna mig om mer än 5% skulle tacka ja till alla punkter. Samma sak givetvis om sossarna hade vunnit valet. Och en del har ändå mage att säga att vi medborgare har möjlighet att själva välja regering! Det vi har är en femmiljontedels möjlighet att vart fjärde år medverka till att en sossediktatur byts ut mot en annan.


 4. Nej Henrik, jag drev bara lite med din upprördhet, och jag har redan svarat dig på equil.

  Elias> helt rätt, det är sällan mer än en liten minoritet får som den vill, men den demokratiska principen förklaras trots allt enklast genom majoritetens diktatur. Jag har skrivit förut om det naiva i att tro att en sådan princip ger individen frihet att bestämma, det är ju helt felaktigt precis som du påpekar.


 5. F. O.> NV-staten ger vem som helst rätt att ge sig in ett socialistiskt projekt där man är slav under andras viljor, enda kritieret är att alla som medverkar gör det av egen vilja. Den flexibiliteten ger inget annat system, och det beror på att alla andra system bygger på att någon ska få något oförtjänt på en annans bekostnad. Det är det vi anser är omoraliskt och därför är vi objektivister.


 6. Francisco d’Anconia:
  ”NV-staten ger vem som helst rätt att ge sig in ett socialistiskt projekt där man är slav under andras viljor, enda kritieret är att alla som medverkar gör det av egen vilja.”

  Och demokratin ger möjligheten att nå till denna utopi om tillräcklig många människor anser att det ligger i deras egenintresse. Men om denna ”utopi” suger av anledningar jag gav ovan så kan du inte hänvisa till egenintresse vilket gör att ditt ”moraliska” argument faller platt eftersom det är predicerat på just egenintresse (eller ännu mer spcifikt ”överlevnad”). Jag har sagt det innan, ditt egentliga moraliska argument förutsätter en utopi.

  Om NV-staten är att föredra _oavsett_ konskvenserna för mänsklig liv så har du rätt i att demokratin blir din fiende, men jag har en känsla av det är ett argument som du inte vill göra.

  Jag har för övrigt med all önskvärd tydlighet visat att under vilka premisser omfördelning inte är att ”få det oförtjänta”.


 7. För en korkad individ kanske det lönar sig att leva på andras bekostnad och låta dem slava för dennes intressen, men det innebär också att de individerna är ofria. Hans frihet på deras bekostnad = omoral, oavsett om den innebär ett bättre liv för just honom. NV-staten är absolut inte en utopi, den kommer att vara väldigt jobbig för de som inte längre får leva på andras bekostnad utan måste arbeta själva, men det gör den också till ett moraliskt ideal eftersom alla – undantagslöst – får friheten att följa sina egna intellekt och därmed också kan överleva på den egna förmågan.


 8. Det behöver inte vara dåligt att vara ofri i nyliberal bemärkelse, här är en utmärkt blogpost om det nyliberala frihetsbegreppet http://lennartregebro.blogspot.com/2007/11/mattias-svenssons-har-inte-frsttt-vad.html . Frihet för en nyliberal betyder avsaknad av yttre ”människotvång”, detta är en teroetisk konstruktion som ibland är väldigt relevant för människor och ibland är extremt irrelevant. Det är irrelevant om du tex symaptiserar med tvånget och friviklligt underkastar dig detta, en anledning här skulle kunna vara att du är beredd att underkasta dig tvång därför att du då har en garanti på att alla gör det vilket i sin tur innebär att man kommer över en tröskel som innebär en gynnsa utgång för alla, ett exempel i tiden kan vara beskattning av CO2-utsläpp.

  Vidare kan frihet vara totalt ointresant om det beskär ens faktiska möjligheter, låt säga att en person inte får gå i skola och förblir en utkonkurrerad analfabet, vilken nytta har han av NV-statens frihet? Han skulle vara oändligt mycket mer betjänt av socialstatens ”ofrihet”. Detta är för övrigt ett typexempel på en situation där det är meningslöst att prata om ”förtjänst”. Om du relaterar detta till egenintresse så är det inte alls säkert att NV-staten är att föredra för rationella människor, och det är jobbigt för dig som pratar så mycket om egenintresse, i själva verket är inte frihet grundbulten i din moraliska teori, det är _överlevnad_ (vad det nu betyder..?). Och om du erkänner att det här finns intressekonflikter, då har du absolut ingenting att hänvisa till för att lösa dessa eftersom allt Rand har är ett individuellt perspektiv, hennes globala ”rekommendationer” följer _endast_ om man har en utopi, om inte så kollapsar objektivismen till en deontologisk position utan någon förankring i Rands etiska utgånspunkt. Det skulle vara bra om du åtminstonde erkände detta för då slapp jag hela tiden påpeka att du pendlar mellan inbördes motstridiga positioner.

  Alltså är detta en konklusion som står sig: Om NV-staten är att föredra _oavsett_ konskvenserna för mänsklig liv så har du rätt i att demokratin blir din fiende[..]


 9. Återigen: ja, en förlorare tjänar i det korta perspektivet på att leva på andras bekostnad, men i längden innebär det också att han underkänner sin egen rätt till sitt egenintresse. Däri ligger motsättningen, inte i Rands genomgång av fakta. Kort sagt, om jag för min egen vinnings skull låter andra människor slava för mig utan betalning så godkänner jag samtidigt att andra får förslava mig, och det kan aldrig ligga i mitt rationella egenintresse. Dessutom är det aldrig slaveriet som sådant som skapar förlorarens överlevnad, det är slavens intellekt. Ergo: för människans överlevnad krävs alltid och objektivt rationellt tänkande, vilket även slaveriet är beroende av. En icke tänkande slav är en värdlös slav som inte kan tjäna ditt egenintresse, och det ligger inte i slavens egenintresse att använda sitt intellekt för din vinnings skull. Nu har jag upprepat detta ett tjugotal gånger, om du inte begriper och kommer med samma argument igen så avser jag inte svara.


 10. Problemet med Rand är hon alltid lyckas para ihop halvsanningar och lite retorik och få till något som helt enkelt är observerbart trams. Här är ett typexemepl på logik alà Rand:

  (P1) Alkohol inverkar negativt på vår rationella förmåga.
  (P2) Vår rationella förmåga är vårt enda överlevndsmedel.
  (S) Alltså dör man av ett glas glögg.

  Verkligheten talar om för oss att de flesta människor utan någon större ansträngning utklassar Ayn Rand i hennes egen hemmagren överlevnad trots att dom dricker glögg och på en massa andra fronter undlåter att härma Rands ”hjältar”, och av det kan man dra slutsatsen att Rand i grunden sade en hel del saker som var sanna och vettiga, men när hon börjar dra saker till sin extrem så förlorar hon kontakten med verkligheten och det är ett simpelt empiriskt faktum. Samma sak med ditt pladder om slaveri, du drar analogin för långt och hamnar obevekligt i ”alltså dör man av glögg”-fällan.

  Francisco d’Anconia :
  ”Kort sagt, om jag för min egen vinnings skull låter andra människor slava för mig utan betalning så godkänner jag samtidigt att andra får förslava mig, och det kan aldrig ligga i mitt rationella egenintresse.”

  Detta är 24 karat snicksnack. Jag har utförligt gett grunden för när omfördelning är motiverat och denna procedur är helt symmetrisk och bygger på substitution inte på godtycke som du antyder. rationella människor kan komma överrens bakom en slöja av okunnighet om att det ligger i deras egenintresse att försäkra sig med rätt till utbildning därför att detta är en förutsättning för möjligheten att skapa sig ett gott liv. Det finns ingenting i denna procedur som ger någon ”rätt” att godtyckligt ”förslvava” någon annan. Ditt problem är att när du börjar hävda att det inte ligger i ens rationella egenintresse med utbildning, att det är bättre att vara analfabet i en NV-stat och sakna möjligheten att skapa sig ett gott liv än att vara välutbildad i en socialstat och därmed kunna skapa sig ett gott liv.

  Francisco d’Anconia:
  ”Nu har jag upprepat detta ett tjugotal gånger”

  Ja, och du har lika fel varje gång.


 11. Det finns ingen slöja av okunnighet. Men visst, om världen vore ett enda stort hav vore det bättre om människor hade fenor och därför borde vi döda alla som inte är fiskar. Vad säger du om det som livsfilosofi? Ganska klockrent va.

  Hejdå.


 12. ”(P1) Alkohol inverkar negativt på vår rationella förmåga.
  (P2) Vår rationella förmåga är vårt enda överlevndsmedel.
  (S) Alltså dör man av ett glas glögg.”

  Men Fhredrik. För det första så innehåller ett glas glögg knappast så mycket alkohol att din rationella förmåga sätts totalt ur spel. För det andra så är effekten tidsbegränsad. Om du mot förmodan skulle bli så tankad av ett glas glögg att du inte fattade att du behöver äta när du är hungrig eller dricka när du är törstig, så skulle ändå alkoholens effekt hinna gå över innan du svalt/törstade ihjäl. Din ansats förutsätter att den rationella förmågan är binär, antingen av eller på.


 13. Rationalitet må vara ett absolut, men det finns ju också nyanser. Vissa saker är uppenbart mer rationella än andra, vilket glöggexemplet och Tomas kommentar till det tydligt visar.


 14. Tomas:
  ”Men Fhredrik.[…]”

  Jag trodde det var PHOS som inte kunde stava ditt namn? 🙂

  Hursomhelst Tomahs, så var mitt exempel en årstidsanapassad demonstration av logik på Rands eget vis. Du kanske noterade en viss kritik i den efterföljande texten? Jag skrev: men när hon [Rand] börjar dra saker till sin extrem så förlorar hon kontakten med verkligheten”. Syllogismen är en instans av just detta, att man börjar med premisser som återger ett hyfsat sant förhållande i en viss proportion, som P1 och P2, och sedan under förevändning att man är ”logisk” och ”rationell” så hamnar man i den uppenbart falska slutsatsen (S) genom att medvetet eller omedvetet använda sig av den dolda och ofta falska premissen att om ett visst förhållande är sant i någon proprotion så måste det vara sant i alla proprotioner. Glöggexemplet var alltså ett destillat av ett sätt att resonera på som objektivister älskar. Och Francisco använder sig flitigt av denna glögglogik i sina slavtirader.

  På ett rent praktiskt plan är objektivismen beroende av denna form av logik av två relaterade skäl. Dels därför att man med hjälp av glögglogik alltid kan motivera en position i en extrem vilket kan tilltala den teoretiskt lagda. Om man kan visa att det är dåligt med 110% skatt, så har man logiskt (enligt glögglogiken) visat att skatt alltid är dåligt, och vips så har man motiverat att en stat aldrig kan finaniseras med hjälp av skatt, för skatt är ju dåligt, kolla bara vad som händer om man tar 110% av inkomsten i skatt. Det andra skälet till objektivisters fäbless för glögglogik är att eftersom objektivismen är predicerad på egoism vilket i sin tur är en konsekvensetik så krävs för den interna konsistensen att man kan utlova jobbiga konskekvenser för den som inte agerar universellt gångbart, exempelvis om man tankar ner en mp3:a från nätet. Och med hjälp av glögglogik går det enkelt att visa att man dör en utdragen död (vissa kan hålla sig levande upp till 90 år efter brottet!) av nedladdning och att det därför aldrig kan motiveras av egoistiska skäl, alltså bibehålls den interna konsistensen och allt är frid och fröjd schlaraffenland.


 15. Om en fisk är rosa så är den gay och kan inte simma, och därför måste man utrota alla bögar innan den stora vågen kommer. Eller hur?


 16. @ Fredrik

  ”Ditt problem är att när du börjar hävda att det inte ligger i ens rationella egenintresse med utbildning, att det är bättre att vara analfabet i en NV-stat och sakna möjligheten att skapa sig ett gott liv än att vara välutbildad i en socialstat och därmed kunna skapa sig ett gott liv.”

  Är du medveten om att man kan skapa socialistiska samhällen inom NV-staten?


 17. Liberal student:
  ”Är du medveten om att man kan skapa socialistiska samhällen inom NV-staten?”

  På vilket sätt påverkar det hurvida det är i ditt egenintresse att vara analfabet i en NV-stat? Inte alls.


 18. Det påverkar på ett oerhört klargörande sätt varför du har fel, men som vi alla har märkt vid det här laget VILL du inte förstå, du är bara här för att bråka.


 19. Så att vara analfabet i en NV-stat är i ens rationella egenintresse därför att man teoretiskt hade kunnat få en utbildning? Det kanske finns en anledning att jag inte låter mig övertygas av detta argument?

  Francisco
  ”[…]men som vi alla har märkt vid det här laget VILL du inte förstå,”

  Jag ger argument för min sak och visar dig var dina brister. Har jag misslyckats med att övertyga dig för att du helt enkelt inte vill förstå?


 20. Du har misslyckats med att övertyga mig om att du verkligen förstår objektivismen. Jag har bemött dig, andra har bemött dig, ändå fortsätter du att peka på samma felaktigheter. Därför säger jag: man ska döda alla bögar eftersom rosa fiskar inte kan simma. Det är mitt slutgiltiga argument.


 21. Det här argumentet, att raljera för att underförstå att jag har missat något väsentligt, det fungerar inte eftersom min argumentationslinje är rättfram och lättbegriplig; du har ett problem när du skall förklara varför NV-staten bör accepteras av egenintresserade skäl utan att falla tillbaka på utopiska argument:

  FO: Ditt problem [Fransisco] är att när du börjar hävda att det inte ligger i ens rationella egenintresse med utbildning, att det är bättre att vara analfabet i en NV-stat och sakna möjligheten att skapa sig ett gott liv[…]

  LS: Är du medveten om att man kan skapa socialistiska samhällen inom NV-staten?

  FO: På vilket sätt påverkar det hurvida det är i ditt egenintresse att vara analfabet i en NV-stat?

  FD: Det påverkar på ett oerhört klargörande sätt varför du har fel

  FO: Så att vara analfabet i en NV-stat är i ens rationella egenintresse därför att man teoretiskt hade kunnat få en utbildning?

  FD: man ska döda alla bögar eftersom rosa fiskar inte kan simma


 22. Lättbegriplig men felaktig. Om jag säger att Fidel Castro är en svamp så är det lätt att förstå, men det är inte rätt. Jag har inga som helst problem med mina åsikter och min rationella grund, det är du som känner dig tvingad att fantisera för att kunna bemöta den.


 23. Francisco, du är så irrationell att jag från och med nu kommer att bojkotta den här bloggen fram till lilla julafton. Minst.


 24. Det tror jag inte att du klarar, du lever ju på att provocera genom att medvetet missförstå och bråka utan något egentligt mål förutom själva bråkandet. Mig kommer du aldrig övertyga eftersom du objektivt har fel, men skriv en bok för all del. Den kommer tas emot väl på DN kultur.Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: