h1

DN Kultur igen

januari 2, 2008

Dessa fantastiska kulturskribenter. I dagens DN (inte tillgänglig online) är det teaterkritikern Leif Zern som berättar att kulturen år 2007 hamnade vid ett vägskäl. Ut med staten och in med plånboken enligt den nya borgerliga arbetslinjen: ju mer du jobbar desto mer får du kvar i plånboken och desto mer kan du konsumera. Ut med medborgaren och in med konsumenten!

Med anledning av detta vill jag säga: Käre Leif Zern. Teater har aldrig varit ”gratis”. Det har aldrig varit ”staten” som snällt och frikostigt har bjudit den stackars icke arbetande medborgaren på kostnadsfria kulturupplevelser. Det enda skiftet vi står inför är att den som konsumerar en vara också är den som betalar för den. I det avseendet har du rätt: det är konsumenten som ersätter medborgaren, och det är naturligtvis helt i sin ordning. Det innebär ju att den som tar del av en annan människas arbetsinsats och njuter frukterna av denna också är den som ersätter producenten.

Vi här på bloggen har aldrig begripit logiken i att någon annan ska finansiera vår konsumtion, men du kanske kan förklara godheten i det för oss? Förklara för oss varför vi har rättigheten att leva på andras bekostnad, och förklara varför en sådan moral är bättre än den som säger att byteshandel ska ske i frivillighet snarare än under vapenhot. Förklara varför tjuveri och parasitism är bättre än ömsesidigt byte av värde mot värde, och varför just kulturen ska slippa bära sina egna kostnader.

Annonser

24 kommentarer

 1. Ah, en ny sosseballong som ska testa opinonsvindarna på det nygamla temat ”Återställ rättvisan: mer skådespel (och bröd) åt folket!”

  Tråkigt att dn.se snålar dock.


 2. Anledningen till att man ska finansiera vissa saker tillsamans är just för att det inte råder ”lika lön för lika arbete” samt att de sjuka och svaga aldrig har en chans att bli lika lyckosamma i sin arbetskarriär som en stark och frisk man med en grundförmögenhet. Varför ska de svaga förpassas som andra klassens medborgare medan de rika och starka styr och har makten?

  Dessutom håller jag inte med om det där med arbetsinsats och så. Jag menar, hur mycket ersätter du barnarbetare genom att köpa produkter som de tillverkat – om du jämför med hur mycket som går till bolagsägarens redan feta börs.

  Kultur ska vara tillgänglig för alla så långt det går. För det är inte helt logiskt att arbeta mycket = hög lön.

  Din logik går ut på att människor är varor som kan köpas och säljas. Samt att de rikaste är de rika för att de tillkämpat sig sin rikedom, och de fattiga är fattiga för att de är lata.


 3. Inte arbeta mycket nej, det har ingen påstått, däremot får man betalt för vad ens produktion är värd.


 4. jaså. Det tycker du. Säg de till de stackars diamantgrävarna i åtskilliga länder i Afrika. Eller till de kinesiska arbetarna i kolgruvorna. Kol är oerhört viktigt för Kinas elförsörjning just nu.

  Säg det till dem som syr kläder åt dira märken som Lacoste, Armani med mera. De får knappt en hundradel av vad plagget säljs för senare, om ens det.


 5. Dessutom, om det vore så som du säger. Att man får betalt efter vad ens produktion är värd då borde det ju mest logiskt sett vara de mest grundläggande arbetena för att ett samhälle ska fungera som vore mest högavlönade. Ett samhälle kan fungera bra utan Eriksson, oljeshejker, rika klädtillverkare. Det viktigaste torde ju vara; sjukvård, skola, matbutiker, (systembolaget), teatrar(förströelse), busschaufförer. För deras produktion är dne som betyder mest för samhället. Deras arbetsinsats är flera gånger viktigare än Ingemar Kamprads eller Carolas. Det är här du brister i ditt resonemang. Du tar för givet att de som tjänar mest konsekvent också bidrar till samhället mest.


 6. Hej igen Robin!

  Återigen fastnar du trots din ringa ålder i ett stelt, gammaldags tänkande.
  Logiken i lönesättningen följer självklart logiken i en marknadsekonomi, dvs. löner sätts på en marknad där arbetstagare och företagare agerar. Ett arbete som genererar ett mervärde som ett företag kan ta mer betalt för än vad produktionen av mervärdet kostade har möjlighet att förhandla till sig en högre lön än ett annat arbete där priset på mervärdet inte överstiger kostnaden för produktionen. Någon annan logik, som t.ex. samhällsnytta är inte relevant annat än i planekonomier. Det handlar alltså om att konkurrents och marknadskrafter styr lönerna. Finns ingen konkurrens om arbetskraften och är människor inte beredda att betala mer för en vara än vad den kostar att producera så kan följaktligen inte lönerna heller höjas.

  Uppenbarligen är det ändå så att människor är beredda att betala för IKEAs möbler och för att lyssna på Carola. Det behöver inte finnas någon mer logik än så.

  Tittar man på de yrken och branscher du listar ovan ser man t.ex. att: sjukvård skulle kunna ha ett enormt mervärde, men eftersom människor inte är beredda att betala vad det kostar att behandlas inom sjukvården kan inte lönerna stiga obehindrat. En privat, försäkringsfinansierad sjukvård skulle kunna vara lösningen. Samma gäller skolan. Vi förväntar oss att skolan ska upplevas vara gratis, dvs betalas av arbetares löner. Det finns inte heller någon marknad där arbetsgivare kan konkurrera om de bästa lärarna vilket gör att lönerna hålls nere. Möjlighet till privata skolor och avgifter skulle kunna höja lärarnas status och därmed också lönerna. Systembolaget: saknar helt konkurrerande företag, därför blir lönerna därefter. Som du ser sätts inte lön efter samhällsnytta utan som jag sa ovan av att det finns en marknad för varorna och konkurrens om arbetskraften. Det bästa en löntagare kan göra är att se till att han eller hon har så hög kompetens som möjligt och är så anställningsbar som möjligt. Därför är det naturligtvis viktigt att redan under skoltiden noga tänka igenom sitt yrkesval så att du inte hamnar i låglönefällan. Det är ju ändå ett val som alla ungdomar i Sverige kan göra. Ingen tvingar dig att köra buss, jobba på systemet eller inom sjukvården. Det är snarare upp till dig att skaffa dig en högre utbildning och kanske starta ett företag så kanske också du en dag blir en ny Kamprad.

  Undvik att fastna i ”ödesretoriken”, dvs att en gång lågavlönad alltid lågavlönad. Ställ dig istället frågan ”varför är jag lågavlönad och vad kan jag göra åt det?”

  Med vänlig hälsning En intresserad läsare


 7. Hej! En intresserad läsare.

  Men om vården blir privatiserad så blir den ju inte jämlik för alla. Och då kommer de som är mest behövande ha sämst tillgång och de rikaste kommer att leva längre och va friskare. Ett bra ”domedags”-exempel är USA, där medelklassmänniskor som till och med har sjukförsäkring och lider av cancer, inte får någon ersättning och kan dö till följd av det.

  Skolan: Om man börjar konkurera om de bästa lärarna, varför ska då de med fetast plånbok få den bästa utbildningen medan brighta killar och tjejer som råkar ha föräldrar som är mindre bemedlade få en sämre utbildning? Ditt resonemang har inget som helst jämställdhets eller demokratiperspektiv. Dessutom är skolan redan i dag värd mer än någonsin: tänk på all goda musiker som är direkta produkter av den kommunala musikskolan, alla goda forskare och civilingenjörer som driver vetenskapen framåt, efter att ha gått i skolan och läst vidare. Om man ser det ur det perspektivet så är en lärares arbete mycket mer värt än Ingemar Kamprads. Utan det och mycket, skulle samhället kollapsa. Men jag är knappast redo att ge upp demokrati och jämlikhet för att min läkare på vårdcentralen ska tjäna 10 papp mer. Till vilket pris kommer det att ske?

  Dessutom, om man privatiserar så kommer ändå lönerna vara lika oproportionenliga. För då kommer det alltid att finnas en rik företagsledare i bakgrunden som driver ett sjukförsäkringsbolag och tjänar big money. Då räknas fortfarande läkarens insatts lika lite, som nu.

  Er teori om att löner verkligen är rättvisa faller platt. Det finns ingen som helst logik, möjligen att de svinaktigaste och slugaste får mest. Medan de som verkligen driver samhället framåt får den minsta delen av kakan.

  Mvh Robin

  (de flesta av mina inlägg är hastigt nerskrivna, jag ber om ursäkt för eventuella stavfel och osammanhängande stycken)


 8. Hej Robin!

  Nu blandar du verkligen ihop äpplen och päron! Det vi diskuterar är logiken för lönesättning, inte jämlik sjukvård eller skolor. Skilj på jämlikhetsfrågor och lönesättning. Det är två olika frågor som har olika lösningar.

  Den sedvanliga USA-bashingen tänker jag inte ens kommentera.

  Skolan: återigen blandar du jämlikhet för elever att gå i de bästa skolorna. Hur en elev finansierar sina studier har jag ju inte ens gått in på ännu. Det finns både stipendier, lån och en mängd andra lösningar som kan diskuteras. Men det är en annan diskussion.

  Inte heller har vi diskuterat det samhälleliga värdet av lärarens arbete. Det är för övrigt svårt att jämföra IKEA med skolan tycker jag. Båda fyller ju en funktion. Man skulle kunna argumentera för att om folk hade råd att ha en förälder hemma så skulle barn kunna undervisas i hemmet (och du behöver inte dra in kvinnofällor och jämställhet här, det var bara ett exempel på hur man kan tänka utanför gängse upptrampade spår) därmed skulle det inte behövas några lärare.

  Varför föraktar du rika företagsledare så mycket? Inser du inte hur viktiga de är för samhället och ett lands utveckling? Utan investeringar från personer som är villiga att ta risker för att starta igång nya företag så skulle det aldrig kunna skapas nya företag. Tror du att gamla industriföretag som Ericsson, ABB och Volvo kan försörja hela Sverige med arbetstillfällen och exportintäkter för all framtid och att det aldrig någonsin kommer att behövas några nya företag? Vad säger du till den duktige forskaren som kommit på ett nytt läkemedel som han/hon vill utveckla i egen regi, ska han/hon inte kunna få hjälp att starta ett företag och utveckla medicin som kommer alla till nytta och samtidigt skapa nya arbetstillfällen? Nej, jag hyser den största respekt för företagsledare men du tycks tro att de uteslutande har fått sin rikedom till skänks utan egen insats.

  ”Er teori”? Du får gärna säga du till mig 🙂

  Jag har aldrig påstått att löner är rättvisa. Jag säger att löner sätts och bör sättas efter tillgång och efterfrågan och att löner blir för låga som du själv påpekar när tillgång och efterfrågan sätts ur spel pga statlig inblandning under jämlikhetens banér.

  Du säger det inte, men ditt resonemang ligger tycker jag (rätta mig om jag har fel) farligt nära planekonomi och det har vi ju sett misslyckas förr.

  Skulle vara intressant övning för dig tror jag om du för ett tag kunde lämna offerrollen och se dig själv och andra som starka, kapabla individer med möjlighet att forma sina egna liv utan att ständigt skrika efter rättvisa och jämlikhet. Det kanske kommer som en överraskning för dig, men världen är inte, har aldrig varit och kommer aldrig att bli 100% rättvis. Lev med det och gör det bästa utifrån dina egna förutsättningar. Starta t.ex. ett företag med hjälp av en godsinnad, rik företagsledare!

  Mvh

  En intresserad läsare


 9. Jag ser inte oss som offer, tvärtom. Jag ser mig som ”och se dig själv och andra som starka, kapabla individer med möjlighet att forma sina egna liv…” De enda offren i den här debatten är du coh Fransesco, som fallit till föga för idioti och extremism.

  Jag tror inte att världen är rättvis och kommer bli helt rättvis. Det brukar vara en grej som karaktäriserar mig. Men, jag har ingen lust att göra det bättre för en liten rik elit medan resten får svälta utan att någon lyfte ett finger.

  Så ni kan bokstavligen köra upp ert ältande om äganderätt i ****** och hör sen

  Mitt resonemang ligger så långt ifrån planekonomi som det går, ert resonemang ligger så nära diktatur som möjligt. Jag tror på en reglerad blandad marknadsekonomi, vilket vi har i Sverige nu. Jag tror på balans och rättvisa.

  Ni tror på pengar och att de osm inte har pengar är lata och förtjänar att dö.


 10. Liberalism är motsats till diktatur. Hörs till och med på namnet, förstår du!

  I varje kommentar tillskriver du Fransisco åsikter han inte håller. Vid det här laget, efter allt detta trollande, kan man gott säga att du är ett kräk. Men den saken kan du förstås ändra på när du vill. Genom att diskutera sakligt och genom att inte tillskriva folk åsikter de inte håller.

  Personangrepp och kampspråk kanske imponerar på somliga, men på den här bloggen kammar du hem noll. Städa upp din akt eller försvinn härifrån.


 11. Jag orkar inte ens svara, allt finns redan skrivet på andra platser i den här bloggen. Börja med FAQen.


 12. Robin,

  du gör mig besviken. Jag trodde att du var kapabel till att hålla nivån i debatten. Nu kallar du mig för idiot trots att du inte ens känner mig, vet vem jag är, vad jag kan eller vad jag har gjort.

  Lycka till i fortsättningen.

  E.I.L


 13. Jag ber om ursäkt E.I.L. Men jag har svårt att vara trevlig mot de som förespråkar förtryck. Då skiter jag i all etikett. Jag struntar dessutom i vem du är eller vad du gjort. Jag riktar mig mot all nonsens som ni ger uttryck här på den här udda bloggen som bara ni orkar besöka. Anledningen till att inga meningsmotståndare kommer hit är för att de inser att man strider förgäves mot dumheten.

  Vänligast
  Robin


 14. Jag har läst hela din FAQ Fransesco, få jag din tillåtelse att såga den stycke för stycke på min blogg?


 15. Robin -> En kvalificerad gissning är att du inte kommer lyckas saga hans FAQ utan att komma med lögner som ”Ni vill att de rika ska bestämma över de fattiga”, ”ni vill ha diktatur”, ”ni vill ha anarki”, ”ni värderar pengar högre än människoliv”, ”ni sätter ägande framför liv”, ”man ska kunna utnyttja de fattiga”, ”de fattiga förtjänar att dö” och annat trams som du rapat upp överallt pa den här bloggen.


 16. Gissning? Det är väl tämligen induktivt bevisat redan.


 17. Ja, gör det! Såga på.


 18. okej jag gör det ikväll.

  Men okej, låt oss säga att ert samhälle infördes. Vem skulle kontrollera domstolarna? VAd hände, om en väldigt rik person betalade en massa andra personer för att stride för honom. VAd hände om han tog makten och blev diktator? Med Ert samhälle skulle det bli lättare för en enväldeshärskare att ta makten. Ert samhälle bäddar för förtryck och brott. Vad säger att rättsväsendet skulle fungera? Vem säger att folk inte skulle böerja bestämma över andra, för att det gynnar dem. Vad skulle hända om krig bröt ut?


 19. All den där kritiken kan tillämpas pa ett socialistisk samhälle ocksa. Den är till och med mer relevant i det fallet.


 20. Nej det kand en inte. Jag talar om ett demokratiskt samhälle, inte ett socialistiskt. Den kan tyvärr inte tillämpas lika lätt på ett demokratiskt samhälle.


 21. Demokratin kan förvisso skisseras sålunda:

  1. Hitta några människor
  2. Beväpna dem
  3. Hjälp dem att avväpna alla andra
  4. Ge dem massor av pengar
  5. Ge dem din önskelista
  6. Vänta på att den skall infrias

  (Stefan Molyneux)


 22. Nej inte lika lätt. Det vore lättare i ert samhälle där allt kommer att handla om pengar.


 23. Nejdå. Bara ekonomin kommer att handla om pengar. Såsom det brukar vara.


 24. Allt handlar om pengar i ditt samhälle också, enda skillnaden är att den som inte konsumerar en tjänst ändå tvingas betala för den.Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: