h1

Fri Handel

februari 7, 2008

Normalt har jag svårt för särskrivningar, men när det gäller ordet frihandel, bör det ALLTID skrivas fri handel, för att tydligt visa vad det handlar om. Vad är då fri handel? Det innebär att människor är fria att köpa och sälja varor och tjänster till varandra, och att detta ska gälla oavsett var människor bor eller vilken nationalitet de har. Varför ska man göra skillnad på om jag gör affärer med en stockholmare, en skåning, en est, en ryss, en amerikan eller en kines? Vad ger en stat (eller annan maktinstans) rätt att förhindra eller fördyra två personers frivilliga ekonomiska utbyte, bara för att de bor på olika ställen, och att dessa ställen råkar vara i två olika länder?

Historien bakom handelshinder är lång. Under medeltiden tog de som hade makten över en stad eller landsdel ut tullar när varor skulle passera gränsen till deras maktsfär, t.ex en stadstull. I takt med nationalstaternas utveckling, så skrotades systemet med tullar inom nationalstaterna. Istället tillämpade man systemet på nationell nivå, med tullar och kvoter mellan stater. I takt med t.ex EU:s utveckling har man flyttat tullarna och kvoterna igen, från statlig nivå, till att gälla för hela unionens gränser med omvärlden. Begränsningar av handeln är alltså en politisk skapelse, en artificiell uppdelning av människor, där gränser som någon har ritat på en karta används för att begränsa och förhindra fritt ekonomiskt utbyte mellan människor.

Varför ska vi göra skillnad på människor och människor? Fri handel betyder att människor själva kan bestämma fritt vem de vill köpa och sälja produkter och tjänster av, oavsett var i världen de bor. Handelshinder är diskriminering, rasism och förtryck, som förhindrar människor att fritt utbyta saker mellan varandra. Det finns mycket goda ekonomiska argument för fri handel, men jag anser att det inte ens är nödvändigt att beakta. Att beakta den fria handelns inverkan på människors frihet, och att fri handel innebär att vi slutar att se skillnad på människor och människor borde vara alla argument som behövs. Jag vill se global fri handel NU.

Signerat / R

Annonser

25 kommentarer

 1. Problemet med fri handel och/heller utbyte av tjänster, produktion m m för vänstern är avund. Mervärden skapas och det är mycket fult att tjäna pengar, speciellt mer än någon annan. Tro aldrig att du är någon, alla skall vallas in i ”jantehagen” och millimeterrättvisa råda. Fördelningspolitik kallas det i modern tappning istället för socialisering av all egendom.

  Det påmminer i mångt och mycket om dagisbarnens lek och stöld av varandras egendom i sandlådan. Där ligger också nivån för vänstern när det gäller dess ekonomiska politik och dess konsekvenser.


 2. Ja de tror väl att om man öppnar gränserna för handel så kommer nån stackars kines ta deras jobb och tjäna deras pengar. Ytterligare bevis för att vänstern inte drivs av solidaritet utan av rent (irrationellt) egentintresse utan hänsyn till andra människor.


 3. Rättsfallet Vaxholm i EG-domstolen, är ett utmärkt exempel på hur långt solidariteten sträcker sig inom den svenska vänstern/facken.
  I bästa fall till kommungränsen, möjligen till nationsgränsen, men aldrig någonsin ens inom unionen.

  Det är väl inte rätt forum, men med tanke på det som anförts tidigare om ekonomisk politik/inflation/arbetslöshet behövs måhända några nyttiga klargöranden.
  Arbetslöshet finns numera inte i vänsterns värld (och för den delen socialmoderaternas). Du är inte längre arbetslös utan av skilda anledningar stämplad som sjuk, arbetsoförmögen, fysiskt eller psykiskt handikappad, förtidpensionär eller ngt annat. Du kan också helt enkelt vägra arbeta och kräva att bli försörjd som paret i Skåne. Det är en medborgerlig rättighet att leva av andras möda och svett.

  Nåväl, allt länkar samman i den heliga alliansen mellan SN och LO med kollektivavtalen och den svenska arbetsmarknadens uppbyggnad.

  * 30% skatt på kapitalavkastning, pengar som aktier. Glöm ej heller förbehållet för ”röststarka aktier” och forna storägares undantag från förmögenhetsskatten. En vanlig husägare gick man istället på i hyckleriets namn. Det är osunt.

  * Eget företagande dubbelbeskattas, begränsad rätt till aktieutdelning jämfört med storkapitalismen. Anledning,…..hur skulle det se ut om vanliga Svensson börja sköta sig själv och gick ur facken. Allt är fråga om makt på bägge sidor.

  * Kollektivavtalen håller effektivt undan medborgare i utanförskap som berövats sitt enda konkurrensmedel, priset på arbetskraft. Istället har svenska arbetare världens högsta skatt för att via ”den fina välfärdsstaten” betala för deras väl och ve i ett tröstlöst utanförskap på nåder i våra hemska förorter och proletäriat.

  Jag kunde gjort inlägget längre, men inser jag orkar inte, inser hur tröstlöst det är i detta enfaldens Kalle Anka land.
  Men hör jag en enda vänsternisse hycklande uttrycka ordet solidaritet en gång till går jag i taket. GP med sina pigavdrag, Ohly som hatar bostadsrätter och privatskolor, utom för sina egna förstås. Listan av vänsterhyckleri kan göras oändligt lång.

  Kan jag få en kopp kaffe med en stor konjak?


 4. Problemet är att rika länder utnyttjar fattiga. Det är fel. Man ska värna om sitt eget lands resurser, och speciellt de fattigas. Problemet i u-länder är att många rika länder och företag har börjat gå in och utvinna deras resurser, medans befolkningen får slavlöner.

  Fri möjlighet att utföra tjänster i andra länder hade skadat sverige, då polska arbetare kunnat komma till sverige och arbeta mycket billigare än svenskar. Sjukt.

  Vi kan inte bli mer fria och samarbetande med andra länder än vi är redo för, ungefär som att släppa loss vargarna innan man har möjlighet att överleva dem.


 5. Du vill alltså dela upp världen? Vill du att det ska vara en kamp mellan länder? Varför denna artificiella uppdelning av människor?

  Sen måste du bestämma dig. Du kan inte säga att man särskilt ska värna om de fattiga, samtidigt som du säger att rika länder nyttjar fattigare länders resurser, och dessutom hävda att polska arbetare inte ska få konkurrera i Sverige för att de arbetar för lägre löner. Inser du inte alla motsägelser?

  Att polska arbetare skulle jobba i Sverige för lägre löner, det gynnar de polska arbetarna, samt alla konsumenter i Sverige som anlitar polackerna. De enda som missgynnas är svenska arbetare, i samma branch som polackerna. Men varför skulle en svensk ha rätten till ett arbete bara för att han är svensk? Om du förbjuder polacker att komma hit så kommer ju polackerna få det sämre, de arbeten som de skulle fått, kommer att gå till Svenskar. Varför är svenska arbeten viktigare än polska? Varför vill du dela upp människor i olika kategorier?


 6. Har du möjligheten att i frivillighet diskutera avtal med en varg? Varför jämför du då vargar med fri handel?


 7. Majsan, inser du inte hur genomsjuk din kommentar är?

  ”Fri möjlighet att utföra tjänster i andra länder hade skadat sverige, då polska arbetare kunnat komma till sverige och arbeta mycket billigare än svenskar. Sjukt”.

  Jag hoppas du är lika konsekvent i din solidaritet när det gäller förvärv av varor på den svenska marknaden. Köpa bara svenskt och framför allt, profitera inte på den kinesiska arbetaren som förser dig med billiga varor, elektronik m m som det mesta annat.

  Hyckleri.


 8. Intressant Majs, människor är farliga och fientliga och illasinnade och det gäller att skydda sig mot dem. Det kan inte vara lätt att leva med en sådan paranoja.


 9. Kriget skulle bli mellan fattiga och rika. Kollektivavtal ser till att de rika inte är så rika och de fattiga inte är så fattiga.


 10. Krig är omöjligt när tvång är förbjudet.


 11. Hum? Liberalism har inget emot tvång ”qua” tvång. Tvärtom – liberalismen förutsätter visst tvång.

  Det finns tre former av våld eller tvång: angrepp, försvar och vedergällning. Bara den första formen är förbjuden i det liberala samhälle. Just därför tillåts försvarsvåld (eller -tvång) och vedergällningsvåld (eller -tvång), dvs. det våld/tvång som staten sysslar med. Eller bör syssla med. Uteslutande.


 12. Jaja, givetvis måste tvång vara tillåtet i självförsvar. Men sådana situationer hör ju till undantagen som tur är.


 13. Jag orkar knappt med mer enfaldighet från stollevänstern.

  ”Kriget skulle bli mellan fattiga och rika. Kollektivavtal ser till att de rika inte är så rika och de fattiga inte är så fattiga.” (slut citat)

  Ta du nu i din oändliga solidaritet och fixa kollektivavtal i Afrika, Asien o övriga utvecklingsländer till allas fromma förutom din egen.
  Det går väl finfint att konsumera billiga varor från dessa länder där priset på tjänster(lön) är försumbart. Ni socialister skall ha det bästa av bägge världar. Kräva max för ingen insats och pruta andra till döds och konsumera billigt, d v s leva av andras arbete så längt det går. Solidaritet kallar ni det visst.

  Hur får du ihop ekvationen Anonymosaurus?


 14. Citerat från Dick Erixon, men huvudet på spiken.

  ”Regeringen anpassar nu svensk invandring till övriga Europa genom att skärpa kraven. Det är inte en dag för tidigt. Svensk “integrationspolitik” har under årtionden skapat ett av det mest segregerade länderna i västvärlden. Sysslolöshet, bidragsberoende, apati och utanförskap har skapat getton och misär. Ändå har partierna fortsatt att ljuga om hur generöst denna behandling av människor är.

  I själva verket är det ju en form av tortyr att lämpa av folk i vissa bostadsområden och genom arbetsrätt och andra regler göra det omöjligt för dessa människor att ta enklare arbeten till låga löner.”

  Vem har skapat vårt utanförskap och satt dessa stackars människor i sina ”solidariska” och ”kollektivavtalsenliga” getton??

  Som sagt, solidaritet är frågan för vänstern och med vem i så fall?


 15. Att polska arbetare skulle jobba i Sverige för lägre löner, det gynnar de polska arbetarna”

  Hur fan då, borde inte de polska arbetarna ha rätt till rimliga kollektivavtal, de också?


 16. Du verkar vilja att vi ska ha mer solidaritet, adolf. Det vill jag med, och jag ogillar hur dåligt invandrare behandlas, och tycker det är självklart att orättvisor uppstår när man gör såhär. Den enda lösningen är mer solidaritet.


 17. De polska arbetarna har sina avtal och behöver inget svenskt Lex Brittania vilket EG-domstolen fastställt strider mot EG-rätten, ej heller höra Byggnads stå rasistiskt och skrika ”Go Home”, som i fallet med letterna.
  Inte en enda jävel från Byggnads kontaktade lettiska arbetare, det var bara frågan om ren rasism från fackens sida. Byggnads har idag i stort sett hela europeiska fackrörelsen emot sig med sitt tilltag.

  Dålig och genomfalsk solidaritet enbart i egenintresse nyttjar ingen och slår tillbaka på er själva (vänstern). Mera av denna vara gör tyvärr bara dåligt än värre.

  Jag vill sedan inte ha mer kollektivistisk solidaritet, ordet är sönderförbrukat. Omtanke om medmänniskor och individer är en helt annan sak, och utesluter ditt svepande kollektivistiska tänkande som ändå aldrig träffar en enda person i hjärteroten.

  Läs bibeln för omväxlings skull, det finns ett o annat att lära.


 18. Bibeln lär dig att hålla käften och vara glad. Försök med det en stund Adolf.


 19. Hörni ..

  Majs är en 15-årig grabb. Var inte allt för hårda mot honom för att han cyklar fel i fråpor om hur ekonomin eller bankväsendet fungerar.

  Killen försöker tänka själv, vilket är värt att uppmuntra. Han har tyvärr hamnat i fållan som tror att godhet är bidrag och förstått bidrag är vänster, och tror att man hjälper dem man värnar om mha vänsterpolitik. Det är inget ovanligt feltänk i den åldern.


 20. Själv var jag kommunist när jag var 11-16 år. Sedan blev jag miljöpartist och var det tills jag var omkring 28. Sedan var jag socialliberal tills jag var 34. Sedan blev jag riktig liberal och är det fortfarande nu när jag snart är 36.
  Det tar ett tag att lära sig förstå hur världen fungerar.
  Med tanke på Majs ungdom så finns det hopp även för honom.
  Här är ett boktips för Majs och andra: http://www.bokus.com/b/9789175665542.html


 21. Bibeln ger lite tid för eftertanke och reflektion Anonymosaurus och så utgör den vår värdegrund som socialismen försökt slå ihjäl och ersätta med kollektivismen och ateism i hundra år. Det är nyttigt med lite motpoler ibland. Det fräschar upp skallen.

  Så Majs är bara 15, då finns det hopp åtminstone. Vem har inte varit röd i sin ungdom innan bluffen genomskådades!


 22. Att vara röd handlar om att forsätta ha med hjärtat istället för plånboken. Det tråkiga med brunliberaler är att deras förakt för demokratin kommer som ett brev på posten.

  Vår värdegrund?! Vilken tur att värdegrunden är inskriven i läroplanen och barnen uppfostras till demokratiska medborgare.


 23. Anonymosaurus, du skall inte dra slutsatser om min person som du inte vet något om. Jag är ingen brunliberal vad nu detta är, snälla förklara. Jag föraktar inte demokratin, tvärtom anser att den skall stärkas i den nya grundlagsutredning. Uppenbarhetsrekvisitet som Palme införde 1973 skall bort och ser att vi får en författningsdomstol och äntligen ett oberoende opolitiskt domstolsväsende som håller alla politiker på mattan. E fungerade maktdelning mao mellan riksdag, regering och domstolsväsendet. Inte som nu, domstolar direkt underställda regeringsmakten.

  Sedan gärna en konstitution som i Schweiz där folket ges laglig rätt till referendum. Det är väl om något demokrati fast totalt förödande för all vänsterpopulism.


 24. Anonymosaurus

  Du tror säkert att ‘röd’ = ‘hjärta’

  Men om jag får spinna vidare på banalliknelserna skulle jag hävda att i sammanhanget betyder ‘med hjärtat’ = ‘inte med hjärnan’

  Vem minns inte sossarnas valslogan ‘Rösta med hjärtat’ några år sedan? Jo, den handlade just precis om ‘använd inte hjärnan’.

  Och visst funkade det som metod för (s) och vänstern i gemen. Ju mindre du vet och förstår, desto enklare är det att appellera till känsloargument, till emotioner och både tyckande och önsketänkande.

  Och vi kan se samma sak på många ställen där vänsterfolk får lägga ut sina tankar.


 25. Med lagligt rätt till referendum hade våra politiker inte kunnat spela under täcket med det nya EG-fördraget.
  Jag vill ha bort det eftersom EU alltmer bygger ytterligare ett lager av övergödda politiker som inget gör. EU börjar mer o mer likna forna USSR istället för den federation som en gång var tanken och idén.Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: