h1

Höjd lön, produktion och inflation

februari 20, 2008

Högre lön ger mer konsumtion, mer pengar ger mer möjligheter att köpa det man vill ha och behöver, eller hur? Därför är det inte mer än rätt att som arbetare kräva påök, även om det marknadsekonomiska systemet försöker pressa tillbaka lönerna för att hålla arbetarklassen på mattan till kapitalisternas vinning.

Är det verkligen så enkelt? För att reda ut en princip och dess implikationer kan det ofta löna sig att renodla den och fokusera på dess kärna.

Tänk dig ett samhälle med två invånare – A som syr byxor och B som syr tröjor. A producerar med sin egen arbetskraft 50 byxor per månad, B producerar med sin egen arbetskraft 50 tröjor per månad. Eftersom både A och B behöver tillgång till mer än vad de själva producerar (A behöver tröjor för att komplettera sin klädsel, och B behöver byxor av samma anledning) idkar de byteshandel. Båda anser att en enhet av deras egen produktion med fördel kan bytas mot en enhet av den andres, dvs ett par byxor mot en tröja och vice versa.

Om detta samhälle inför pengar som medel för byteshandeln kan vi föreställa oss att A får 1:- per producerad byxa i ”lön”, och för varje krona kan han köpa en tröja som följdaktligen kostar 1:-. För hela sin produktion på 50 byxor kan han alltså köpa 50 tröjor, och för 50 tröjor kan B köpa 50 byxor.

Säg nu att A kräver ”höjd lön”, och vill ha 1.50:- per producerat par byxor. Vad innebär det? I en enkel värld att han istället för 50 byxor nu kan köpa 75, alltså att han kan få mer konsumtion och ett lite bättre liv. Men vad innebär det i praktiken? B som får betalt av A kan ju fortfarande inte köpa mer än 50 byxor eftersom fler inte produceras, så varför ska han plötsligt gå med på att ge ifrån sig 75 tröjor när han bara får 50 byxor i utbyte? Vad gör han åt detta? Jo, han höjer priserna till 1.50:-/tröja. Samhället har fått inflation.

Vad är lärdomen här? Enkelt: höjd lön måste i längden motsvaras av ökad produktion. Den som får mer pengar kan inte handla mer om den höjda lönen inte innebär att han har producerat mer värde. Staten eller facket eller den enskilde arbetaren kan tvinga fram vilka lönenivåer som helst, det kommer ändå aldrig leda till att arbetaren får konsumera mer så länge han inte själv producerar mer. Pengar är det symboliska värdet på produktion och dess värde bestäms inte av dess nominella nivå utan av hur mycket faktisk produktion de motsvarar.

Detta är ingen marknadsekonomisk eller politisk konspiration som kan motverkas av socialism, det är hur verkligheten fungerar. Höjda löner måste motsvaras av ökad produktion, annars är höjningarna meningslösa.

Man kan förvisso införa pristak och tvinga B att ta 1:- betalt för varje tröja, men kommer det leda till att han producerar lika mycket som förut? Antagligen inte, eftersom det inte längre lönar sig. Man kan inte lura ekonomin, konsumtion måste alltid motsvaras av produktion, annars rubbas jämvikten och produktionsnivåerna förskjuts nedåt.

Ärlighet och rättvisa från A:s sida är att han om han vill ha fler tröjor helt enkelt börjar producera fler byxor. Genom att göra det förtjänar han fler tröjor och skapar dessutom mer värde för B som kan konsumera mer. Vill man tjäna mer pengar och konsumera mer måste man producera mer och därmed göra livet lite bättre för en annan människa. I den socialistiska modellen med pristak eller liknande regleringar får A en oförtjänt fördel på B:s bekostnad, och varför är det ”rättvist”? Vad har det med ”solidaritet” och ”medmänsklighet” att göra?

Antag nu att A blir mera effektiv och därmed ökar produktiviteten på sin produktion. Detta möjliggör att A kan producera 100 stycken tröjor på samma tid som tidigare. Detta kommer att förändra relativpriserna på byxor och tröjor. Istället för att ett par byxor byts mot en tröja kommer istället två byxor att bytas mot en tröja. Med pengar innebär det att byxor kommer att kosta 0,50:- medan tröjorna fortfarande kostar 1:-. Att A:s produktivitet ökar kommer alltså att gynna B kraftigt eftersom B nu kan köpa 100 byxor med sin produktion av 50 tröjor. Det kommer också att gynna A som t.ex kan sälja 50 byxor, behålla 50 byxor och köpa 25 tröjor. Notera det viktiga här, att en ökad produktivitet gynnar alla! Både producent och konsument. Produktionen har ökat, alla har blivit rikare, och INGEN har blivit rikare på andras bekostnad.

Ännu bättre skulle det kunna bli om även B:s produktivitet sulle öka (t.ex om A och B utbyter ideér om produktionsteknik). Om B också skulle dubbla sin produktivitet, så även han producerar 100 tröjor per månad, då skulle relativpriserna ändras igen, ett par byxor skulle återigen bytas mot en tröja. Med en bestämd mängd pengar i ekonomin skulle då både byxor och tröjor kosta 0,5 :-. Nu har både A och B blivit dubbelt så rika. Tack vare den ökade produktiviteten har bådas ”löner” dubblerats, och de kan nu konsumera dubbelt så mycket som tidigare (de kan också välja att halvera sin arbetstid, men det är mera sällsynt att människor väljer att göra det).

Denna princip förklarar alla skillnader i löner och välstånd som finns i världen. Fattiga länder har låga löner därför att arbetet som utförs där har låg produktivitet. Rika länder har höga löner därför att arbetet som utförs har hög produktivitet.

Visst är mitt exempel väldigt förenklat, men principen är konsekvent korrekt oavsett hur man mycket man bygger på den. Den socialist som vill visa på felaktigheter i mitt resonemang måste bevisa och förklara ett annat samband mellan produktion och konsumtion. Jag kan redan nu varna för att det är omöjligt, men försök gärna.

Annonser

84 kommentarer

 1. Exemplet borde vara pedagogist nog för att förstås av vänstern, men de vill inte se eller förstå.

  Sambandet mellan produktionens och konsumtionens totala haveri åskådliggörs bäst i forna Öst-stater med planhushållning. Den politiska eliten bestämde vad som skulle produceras och konsumeras, men så gick ju allt åt helvete också. Kommandoekonomi och tvångskonsumtion i brist på alternativ är ingen bra lösning. Att man därutöver förskingrade sina produktionsresurser vill aldrig vänstern erkänna.
  Du stoppade in 100 kr i en produktionsprocess och med det negativa resursutnyttjandet (produktiviteten) fick du ut en produkt som kunde säljas för 80 kr. I mångt och mycket liknar detta tillstånd vår nuvarande sjukvårdpolitik om än inte med 20% negativ tillväxt, men på plus ligger den inte när politiker är satta att leda företag.

  Så vad hände då i gamla öst, fattigdomen ökade succesivt och avståndet i välstånd jämfört med väst likaså till det slutliga sammanbrottet. Man får aldrig glömma att socialismen för evigt förlorat kampen om ekonomi och välstånd. Det finns inte ett enda verifierat exempel där planhushållning och socialism bibringat medborgarna välstånd. Tvärtom, bara elände, nöd och under kommunismen massdöd.


 2. Visst är det så. Socialisternas problem är väl att de tror att om de tog över tex Sverige idag så finns det mer rikedom att dela på, men de bortser från att den måste produceras igen och igen och igen varje dag. Det är bara marknaden som klarar av det, i enlighet med mitt exempel och rationell logik.


 3. Ok, men inte alltid är marknaden rationell. Det finns invändningar exempelvis det hysteriska jagandet på börsen. Spekulation och jakt på fiktiva pengar har blivit ett självändamål i sig för att göra det stora klippet, d v s tjäna pengar utan ansträngning vilket i mångt och mycket liknar socialisternas frihetsideal. Det rimmar t o m illa med objektivismen.

  Bredbandsbolagets börsvärde var år 2000 större än SKF, vi vet sen hur det gick. SKF ett etablerat verkstadföretag med stora tillgångar i varumärke, mark, byggnader mm världen över, värderades lägre än en uppblåst tom ballong vars enda tillgångar var leasing datorer, hyreskontrakt och ett humankapital som kunde fara all världens väg om någon betalade bättre lön. Hur kunde det gå så illa?

  Drömmen om en lotterivinst?


 4. Det handlar om att kunna påverka. Demokrati ni vet. Just ja. Det tycker ni inte om va?


 5. Svara i sak istället Anonymosaurus om du vill tillföra diskussionen något av värde.


 6. Adolf, jag ger dig halvt rätt. Börsen handlar ju om att värdera möjligheten till framtida avkastning, och bygger således på de något abstrakta ”förväntningar” snarare än värdet just nu. Risken är att prykologin styr alltför mycket, vilket IT-boomen var ett exempel på. Det började gå upp kraftigt och då ville alla hänga med. Kopplingen till exemplet är dock klockren: kurserna rasade när det visade sig att de inte hade någon täckning i form av faktiskt produktion.

  Och Anonymosaurus, svara i sak istället. Visa vad som är fel i det vi skriver och beskriv din egen sanning. Vad har ”demokrati” med det här inlägget att göra?


 7. Francisco, jag tycker du skall ge mig mer än halft rätt. Tyvärr hemfaller majoriteten ofta i ”flockbeteenden”. Alla springer åt samma håll, ingen vågar stå ensam. Där ligger sannolikt också Anonymosaurus problem att förstå omvärlden och verkligheten.

  Historien är genomsyrad av detta fenomen där förnuftet inte längre regerar utan helt satts ur spel. Socialismen/kommunismen är bara ett exempel och nationalsocialismen dess sanna Janusansikte där allt går lika fel. Socialism som socialism, intellektuellt kan jag inte se någon större skillnad inom kollektivismen (fårskocken), det är samma andas barn.

  P.S. Avsett att reta vår store genuine demokrat Anonymosaurus


 8. Lysande skrivet, sådant borde läras ut i skolorna.

  Apropå ämnet, kommentera gärna den här artikeln av Galne Petter på SVT: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=35188&a=1058684&lid=puff_1058684&lpos=rubrik


 9. Adolf: Det är ett snyggt retoriskt drag att ge sig på folks förnuft. Du är en jävla snålapa (ett annat retoriskt drag). Sen är det så att folk är starkare i grupp. Vi socialister fimpar er individualister. Ett argument som ni kanske förstår.

  Jag ser hellre ett dåligt styrt statligt ägt företag som är viktigt för landet och dess folk än ett bra styrt privat företag. För det statliga kan jag påverka inte det privata.


 10. Elias: En lysande artikel. Och sann är den.


 11. Saurus

  Visst var det du som var ett offer utsatt för tvång när du gick förbi en McDonalds restaurang!?

  Men ifall det hade varit statligt ägt hade denna offerstatus inte funnits?

  Och tror du verkligen att du påverkat något med en papperslapp? Hur många ggr har någon i politiks beslutsposition tex frågat dig om vad du tycker är angeläget? Och sen vägt in det? Eller bara låtit dig prata till punkt? Tex angående statliga bolag?

  Noll?

  OK, förklara då hur du påverkar något alls!


 12. Petter är ett tragiskt exempel på den extremvänster som skulle ruinera samhället på en vecka om de fick makten. Hans förvirring är i det närmaste total, när han skriver saker som ”Jag skulle definiera våld som att en människa på något vis försöker tvinga någon annan att ingå i en viss relation, att agera mot sin egen vilja” och ändå bekänner sig till kommunismen. Helt makalöst, det tyder på en fullständig okunskap och oförstånd inför de enklaste av sammanhang. Han tillhör ju den nya generation av obildade parasiter som vill leva på andras bekostnad utan att arbeta, och kallar det ”solidaritet” eller något liknande. Det är beklämmande, och sådana människors ondska måste givetvis bekämpas. Jag kanske skriver något längre om hans text när jag har tid.


 13. Här kommer det igen. Parasiter. Ondska. Ni har som sagt var så jävla mycket silverskrot i röven så ni inte ens förstår er på vad ondska är. Att kalla vänsterradikala för onda är verkligen att devalvera ordet ondska.

  Francisco: Du är en parasit för du vill inte ställa upp för andra människor för du ser det som tvång.

  Jonas: Hur fan ska jag påverka McDonalds då? Det är ren skitsnack att man kan påverka som konsument. Jag kan bli politiskt aktiv men jag kan aldrig bestämma över Donalds.


 14. Jonas: Ditt förakt för både svaga och demokrati är verkligen fin.


 15. Vem har sagt att jag inte vill ställa upp för andra människor? Kan du citera mig när jag påstår det? Nej, för det har jag aldrig gjort. Vad jag gång på gång säger är att jag inte vill bli tvingad att ”ställa upp”, jag vill välja mina ändamål själv. För övrigt, vad har detta med mitt inlägg att göra? Kan du besvara resonemanget eller håller du med om det?


 16. Saurus

  Varför skulle du öht påverka McDonalds?

  Ditt största problem är ju (enligt egen utsaga) att du har tillräckligt svårt att påverka dina egna handlingar, att avstå från att köpa något du inte vill ha.

  Om du vill påverka nåt får du allt börja i rätt ände.

  Och dina idéer om att du skulle kunna påverka (?) om du blev politiskt aktiv? Var hittar du sånt någonstans? Tror du på fullt allvar att tex Vattenfall eller Vin och Sprit styrs politiskt?

  Som sagt, om du vill påverka saker får du börja i rätt ände. Dina egna kunskaper om din omgivning vore en bra start.


 17. När något är statligt ägt så går inte pengarna till någon girigbuk utan tillbaka till staten. Sen har demokrati med allt att göra. Odemokratiska institutioner skapar frustration och irritation. Men när saker är statligt ägda så vet jag vart pengarna som jag handlar för hamnar.

  Francisco: Du och ditt jävla tvång. Flytta. Det är det enda jag säger till dig om du inte vill vara en del av demokratin.


 18. Anonymosaurus, jag förstår inte varför du beklagar dig och sedan allt detta enfaldiga hyllandet av staten (kollektivet) och dess företag. Det finns ju länder som fungerar utmärkt i detta avseende exempelvis Kuba och Nord-Korea vilket verkar vara dina förebilder, rätta mig om fel.

  Sedan, vår konstitution hindra inte dig och dina likasinnade för en endaste sekund att ta saken i egna händer att köra igång era egna kollektivt ägda företag. Om du nu prisar kollektivismen så dyrt och heligt, så gär slag i saken och låt oss andra ”giribukar” sköta vårt.


 19. Vet du vad, Saurus:

  Jag tror snarare att ignorans och okunskap skapar mer irritation och frustration än att där finns företag som bara kan tjäna pengar om de erbjuder saker någon vill ha och betala för.

  Och vi har ju redan konstaterat att du inte har en aning om vart offentliga medel tar vägen och vad saker och ting kostar!


 20. Anonymosaurus, på tal om det med burgare, varför inte öppna en kollektivt ägd kedja tillsammans med syndikalister, kommunister av alla sorter och övrig förfördelad vänster så slipper ni handla av kapitalister/girigbukar i fortsättningen. ”FOLKETS BURGERBAR” eller något liknande. Det skulle väl passa fint för dina syften.

  För det är väl inte så enklet att dina egentliga bakomliggande motiv är att du vill avskaffa äganderätten och anser du och kollektivet har ”demokratisk” rätt till andras egenom genom förstatligande av all näringsverksamhet?

  Om så är fallet, har du inte förstått eller lärt något om historien. De kan heller inte peka på ett enda exempel där socialismen/kommunismen lyckats med annat än köer, dödssvält, terror, diktatur, förtryck och mord på sina medborgare.


 21. Sverige har lyckats väldigt bra med en god blandning där socialismens och kapitalismens fördelar har visat sig. Att hävda något annat är ju bara ljug.

  Förstatligande av el och annat livsviktigt tycker jag är bra. Men visst ska McDonalds få existera.

  Jonas: Är du utvecklingsstörd? Jag skiter i vart mina skattepengar går. Det går till en god sak. Visst finns det brister i den svenska modellen men det är en bra modell.

  Äganderätten är jävligt överskattad.


 22. Nej, men jag undrar om du anstränger dig för att verka än mer bakom än du är!

  Vi har förstått att du ‘skiter i hur skattepengar används’ och att du knappt har en aning om vad saker kostar på riktigt.

  Men att du utan att ha en aning om detta kan påstå ‘att de går till en god sak’ förstår jag faktiskt inte att någon kan göra om inte denne är helt väck i huvudet.

  Läser man dig verkar det viktigaste för dig vara att andra inte tjänar pengar på hederlig väg.

  Men båda dessa observationer är ju också lite av poängen om varför socialistiska experiment aldrig levererar vad dom lovar.

  För att folk inte har en aning om vad dom håller på med och för att ett viktigt motiv alltid verkar var avundsjuka och att hindra andra ..


 23. Det är som jag alltid sagt, jantefjanteri-socialism.
  1. Tro aldrig att du är någon
  2. Avund är din arvedel. Du är alltid ett offerom någon annan råkar ha det bättre oavsett om det är förtjänt eller inte.

  Jag är så förbannat trött på alla dessa ”tycka synd om krakar” så jag spyr.


 24. Det är mest synd om er. Missunsamhet och gnäll. Det är just det ni håller på med. Mitt, mitt, mitt, mitt.


 25. Vadå mitt? Om jag jobbat dubbelt så mycket som person A skall vi då ha lika betalt i solidaritetens namn? Kamma dig ordentligt, jag tror mig veta denna rättvisa bara går åt ett håll, att jantarna (parasiterna) skall leva på andras arbete.
  Att omvänt bidraga är det aldrig tal om eftersom hela jantefjanteriet går ut på att som gökungen leva i andras bo.


 26. Näe, men så är det ju inte. Har du någonsin tvingats leva på bidrag? Har du levt på existensminimum? Du lär ha det så jävla fett men ändå gnäller du din jävla krake.


 27. Jag tycker mest att det är du som gnäller. Du har till leda ältat andras silverbestick i diverse kroppsöppningar. Och vad är ditt gnäll om andras ev framgång om inte missunsamhet?

  Grejen är faktiskt ganska enkel. Om man vill ha det bättre än existensminimum (och behöva leva på andras almosor) behöver man anstränga sig lite. helt enkelt sköta sig, utbilda sig, betala sina räkningar, och lära sig nåt.

  Det funkar för precis vem som helst. Men man måste vilja! Och man måste göra det med viss ihärdighet.

  Saurus har inget annat än klagosång att komma med om detta. Tom om någon driver en McDonaldsrestaurang i stenhård konkurrens med andra som erbjuder mat är det ett problem för honom. Därför att han inte får bestämma över dessa.

  Att själv starta en sådan vilket förstås är helt lagligt och där han då finge betämma skulle aldrig falla honom in.

  Nej, istället stryker han förbi någon annans restaurang och skriker ‘jag är ett offer’, antingen för att han går in och ombedsbetala för sig, eller för att han låter bli men ser skylten som vill locka in honom.

  Så nog är socialister offer alltid, men allra mest sina egna …


 28. Alla får ju samma chans i livets lotteri. Eller inte. Du har nog aldrig haft det svårt.


 29. Det heter inte allmosor, det heter bidrag. Vi har inga fattighjon i Sverige, tack gode gud för det. Men vi har en jävla massa bortskämda skitungar som ser sig orättvist behandlade.


 30. Kanske är det dags riksdagen genomför o lagstadgar ett hamburgerbidrag så Anonymosaurus blir riktigt nöjd. Gratiskupong till Burger King på statens bekostnad. Halleluja!!!!


 31. Anonymosaurus, har du haft det så svårt som du påstår, och vad har du i så fall gjort åt din egen situation?

  Vore du född låghalt, förtidsdement, ADHD, förståndshandikappad eller annat gravt handikapp är det självklart vi tar hand om och betalar för dig. Det är inte tal om annat.
  De som faller igenom tar vi hand om, men tror du med näppe är en sådan person som behöver omsorg, du klarar dig själv, bara du slutar gnälla o ömka dig själv.


 32. Nä, nu orkar jag inte mer. Tack o adjö för denna gången.

  Jante är vår Gud.


 33. FAN FÖR HELVETE! DET ÄR JU NI SOM GNÄLLER!!


 34. Vi ifrågasätter varför du ska ha rätt att bestämma över våra liv för att du tycker synd om folk. Dela gärna med dig av dina egna pengar, men tvinga inte oss. Vi väljer själva vad vi vill göra med det vi har förtjänat.


 35. Saurus

  Så brukar du låta när du har absolut och fullständigt slut på vettigare saker att säga.

  Du har helt rätt i att när vi konstaterar att sådana som du mfl sitter och fattar beslut om resurser som har drivits in med tvångsmetoder, gör det helt utan aning om vad man håller på med, eller vad saker kostar (eller ännu värre, vet sådant men förtiger det) då är vi väldigt kritiska.

  När okunniga idioter förstör resurser med floskulösa och substanslösa påståenden som motiv och noll kunskap som bas, då kritiserar vi detta och dem som ägnar sig åt denna förstörelse.

  I princip ser jag sådant som brottslig verksamhet. Att stjäla, förstöra, vandalisera andras resurser anses på goda grunder brottsligt och bara för att man gör samma sak med statens tvångsmakt som uppbackning ändrar inte detta faktum. Inte ens om man därvid hävdar att man har goda avsikter.

  Du är ett utmärkt exempel på att sådana som gör sådant inte har en susning om hur mycket resurser dom behöver ‘förstöra’ på att tillhandahålla en köplats som sen kallas ‘gratis sjukvård’ ..

  I stället konstaterar vi att bästa sättet att förhindra sådan brottslighet/förstörelse är att förhindra möjligheten för klåfingriga att anigs- och ansvarslöst spendera andras pengar på främst prat.

  Ditt problem med detta är uppenbarligen att du är rädd för att mista din sk ‘lön’ ifall den inte drevs in utan de betalandes medgivande.

  Detta är fullt förståeligt, och det är faktiskt vå poäng. Din rädsla för människors frihet är beviset på att dom som starkast fill förhindra sådan också är de som profiterar på andras ofrihet


 36. Det kallas demokrati. Ett system som inte är bra men mycket bättre än det näst bästa alternativet. I en demokrati så har alla en röst. Det kallas jämlikhet. Man får rösta på vilket parti man vill. Vi har en representativ demokrati. Någon annan för din talan i riksdagen. För att påverka samhället så kan man rösta, bli politiskt aktiv och/eller starta ett eget parti. Sen har politikerna beslutat om att ta skatt för att kunna ge oss sjukvård, rättsväsende, äldrevård, skola mm. Detta göra att folk känner trygghet. Trygghet skapar ett stabilt samhälle som fungerar där få känner sig marginaliserade och många känner sig delaktiga. I Sverige känner många att de har frihet tack vare iställer för frihet från. Ni förespråkar frihet från staten. Jag förespråkar frihet tack vare staten.

  Att få mat i magen, tak över huvudet och utbildning är vår plikt att ge till folk. Alla har rätt till dessa saker. Om de inte kan skaffa det själv så ska staten ge dom det. Det handlar inte om allmosor utan det handlar om bidrag. Allmosor sätter folk i tacksamhetsställning och det är ovärdigt. Privata välgörenhetsorganisationer är okej så länge de inte gör statens arbete. Guldkant på tillvaron för de som har det svårt är vad de ska göra. Att lämna omhändertagandet till frivilligorganisationernas godtycke rimmar illa om man vill ha ett jämlikt samhälle.

  Jag är inte rädd för att bli av med mitt jobb på något sätt. Jag är inte ens rädd att era tankar skulle bli rådande i samhället. Ni är alldeles för ego för att bli lärare, politiker eller andra informationsspridare i samhället. Någon måste säga ifrån när bortskämda skitungar klagar över skatter som de själv har utnyttjat utan att se det. Men säkert är det så att ingen här har tagit studielån eller bidrag i hela sitt liv. Antagligen har pappa betalat allt.

  Jag är inte rädd för frihet för det har jag redan, jag är rädd för att ni lyckas lura folk med er dynga. För vissa grupper är liberalismen jävligt bra men för en oroväckande stor del så är det bara kass. Men då ska man tuta i dem att de får skylla sig själv. Som jag har skrivit innan om det nu är så jävla svårt att betala skatt. Flytta. Jag kommer inte sakna er. Ta gärna alla era pengar med er. Det skiter jag i också. Jag slipper er pissiga attityd och det är lätt värt en slant.


 37. Lovade att hålla käft i janteriets namn, men munglipan vägrar att stänga sig. Anonymosaurus, du som jag har tagit studielån, något jag fick slita med ett antal år innan allt var betalt.

  Visst kan vi flytta, vilket jag står i begrepp till att överväga. 15% bolagskatt och rätt till obegränsad aktieutdelning är drivkraft nog så det räcker och blir över. Utan att vara skrytsam har jag i min lilla pissnäring bibringat, direkt och inderekt ca 100 millar till din fina socialstat. Ändå betraktas jag av dig som en idiot med jättearsle som rymmer alla de handa silverservicer. Tror du det e kul att ta lavemang varje dag för att få ut skiten mellan skedarna?

  Anonymosaurus, jag tycker du skall skaffa dig andra nyttiga idioter som är beredda att betala för dig och dina utsvävningar i solidaritetens namn.

  Bli vuxen någon gång, även om jag vet det är svårt.


 38. Som jag redan har skrivit några gånger:

  Försöker man förstå världen genom att lägga sig till med fler och fler fördomar, och rena gissningar om sånt man inte vet och inte förstår, då kommer man också att navigera rejält fel mest hela tiden.

  Och får man ansvar för nåt blir risken uppenbar att det man åtagit sig missköts eller tom går i sank.

  Men denna gång skriver du iaf rätt ut att det handlar om att komma över andras pengar, och att du är beredd att ‘offra en slant’.

  Med ‘offra’ måste du rimligtvis mena exat just: ‘Att inte längre erhålla av någon annan’

  Det var ju precis det som har förklarats för dig många ggr!


 39. ”Att få mat i magen, tak över huvudet och utbildning är vår plikt att ge till folk. Alla har rätt till dessa saker”

  Varför det?


 40. För det handlar om ren medmänsklighet. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Jag vill ha mat i magen och då ska andra också ha det.


 41. Anonymosaurus, skillnaden under falsk varubetäckning om medmänsklighet, är att du ständigt skall bli bjuden. Någon annan skall stå för fiolerna.

  Vi behöver inga fler snyltare och jantefjantar.


 42. Vi behöver inte mer snålvargar. Om du nu har betalar så jävla mycket i skatt så lär du har en jävla massa pengar så du klarar dig. Bil, båt och villa. Vad fan behöver du mer? Du har bara en röv och då räcker det med en bil. Vi behöver inga snikna snålvargar. Stick.


 43. Saurus

  ”Behandla andra som du själv vill bli behandlad”

  Konsekvens är heller ingen av dina starka sidor!


 44. Jonas: Vad är felet med dig? Okej. Hur mycket tjänar du i månaden? Hur mycket har du i studielån? Har din pappa betalat något för dig?


 45. “Att få mat i magen, tak över huvudet och utbildning är vår plikt att ge till folk. Alla har rätt till dessa saker”

  Även om dessa rättigheter leder till att färre får mat i magen?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Holodomor
  http://en.wikipedia.org/wiki/North_Korean_famine


 46. Du missat det grundläggande.

  Det du uppfattar som ‘fel’ från din hjorisont är att jag dels inte håller med dig om din hållning, och dels att jag kan argumentera för min och påvisa bristerna i din.

  Och varje gång då detta blir uppenbart i någon fråga, byter du strategi till personliga påhopp och misstänklgigöranden. Du drar dig inte för att skriva rena uppsatser om hur du gissar hurdana vi egentligen är. Dvs du står ett okunnigt mörker och vevar i blindo.

  Nog kan man hävda att detta är fel … men knappast mitt!

  (Svaren på dina frågor påverkar inte ovanstående, de är dessutom helt normala. Men att du frågar och tror att det har med saken att göra bekräftar att du försöker navigera mha fördomar främst. Och att du tror dessutom tror att det är andra som skall göra att saker blir bättre i samhället. Dvs den gamla vanliga visan)


 47. Just ja. Du argumenterar med goda bevis. Du ställer frågor och ger mig antanganden som om de vore sanna. Du snackar precis lika mycket skit som jag men jag orkar inte ”bevisa” något till liberaler som dig. Om jag skriver något så är jag blind, dum eller gått på den socialistiska propagandan. Jag ställer frågor till dig som du lätt skulle kunna svara på men jag antar att svaren skulle se exakt ut som jag gissar. Du är bortskämd, du har alltid fått allting serverat på silverfat, du föraktar demokratin och anser att en elit ska styra landet. Du är bara av samma skrot och korn som en gammelkommunist.


 48. Jo, det är ju det jag har sagt herr ung-kommunist. Du vet inget om det du pratar om, alltså tror och gissar du.

  Du vågade dig inte ens på att gissa hur mycket ett vanligt läkarbesökt kostade.

  Men det mesta du säger bygger på att saker du vill bestämma skall vara ‘gratis’. Jo Tjena!

  I ett annat sammanhang tom skrev du att det viktiga inte var att skattemedel används effektivt. Det viktiga var istället att man tar dem from ‘dom rika’. Utan att ha en aning om hur det ser ut, vem som faktiskt betalar och vad!

  Att du nu gissar att det ser ut som du gissar … understyrker ju bara min poäng.

  Och att du gång på gång gissar så rejält fel om allt möjligt och alla möjliga , och att du trots att du upplysts om när du har fel inte gör dig omaket att kolla själv, utan fortsätter att veva i mörkret understryker ju bara ytterligare observationen att när sådana idéer får bestämma så går det snabbt utför, och det förklarar också varför.


 49. Är det alltså en mänsklig rättighet att sluta jobba men ändå få gratis bostad och mat? Vad händer om alla gör det samtidigt?

  Jag vill inte tvinga människor, och jag beter mig också så, men jag blir ändå tvingad av andra. Det är väl inte så logiskt?


 50. Visst har du en poäng där Francisco om det där med frihet. Men med frihet kommer ansvar och det är ett ansvar som du inte vill ta. Frihet är inte ett naturtillstånd, det är något som uppstår i ett sammanhang. Sammanhanget är demokrati och då finns det vissa ”begränsningar” i friheten.

  Allt sådant är behovsprövat. Folk jobbar i regel inte för pengarna. Det är en social institution som ger livet mening. Visst är pengarna en del av saken men inte så stor som ni vill få det till.

  Jonas: Gissa gör du också mycket och vet lite. Någon dag kommer du växa upp och fatta galoppen. Förhoppningsvis.


 51. ”Allt sådant är behovsprövat. Folk jobbar i regel inte för pengarna. Det är en social institution som ger livet mening. Visst är pengarna en del av saken men inte så stor som ni vill få det till”.

  Hej hopp, här kom det igen. Ingen jobbar för pengar, sådana futtiliteter kan vi strunta i för att få mening i våra liv ynkliga liv. Fast resonemanget bygger på att någon annan jobbar i ens ställe och häri ligger hela den perverterade sanningen om socialismens idé.
  Göm dig i den grå fårskocken och utgå ALLTID från att det det är någon annan bättre bemedlad som betalar. Det är din solidariska och demokratiska rättighet att rulla tummarna livet ut. Du är nämligen ett stackars utarmat arbetsoförmöget offer.


 52. Den var rolig Saurus, och ytterligare ett självmål.

  Det är klart att många som du säger att ‘det är inte för pengarnas skull vi jobbar, det är inte det viktigaste’ men likväl klagas det på både löner, och priser och att avtalet inte gav mer, och att andra har bättre betalt.

  Det är väl en närliggande bortförklaring när det man ‘arbetar med’ inte är något som efterfrågas till det priset det kostar. Men kostar gör det lik förbannat.

  Sen kan du vara alldeles säker på att all näringsverksamhet handlar om just detta. Att göra saker som folk vill ha och är beredda att betala för, och tillhandahålla det genom egna insatser och försöka leva på det.

  Går det inte att leva på det arbetet så upphör det!

  Och du bör ha en sak till alldeles klar för dig: Det är bara vinstgivande närinsgverksamhet som går att beskatta i längden. Dvs allt sånt som du mfl drömmer så mycket om och även lever av är pengar som måste tjänas ihop av någon annan.

  Och som jag sa nyss: Någon annan som finner det mödan värt, och dessutom går lite plus på det, och då plus efter att du och alla andra har fått sin stora del för att som du säger ‘kunna jobba för kul skull, inte behöva tänka på att tjäna ihop pengar’

  Så i princip säger du själv än en gång det som många redan påtalat för dig. Men du tycks inte förstå det ändå!

  (Och jo, jag vet oerhört mycket mer än du generellt. Och det gör jag för att jag faktiskt läser, tar reda på icg vill lära mig mer. Dina uppmaningar om ‘att växa upp, fatta galoppen’ är bara pinsamma. Du klarar ju inte ens själv att förstå vad du pratar om. )


 53. Saurus, en sak glömde jag att kommentera:

  Nej alla får inte samma start i livet. Vissa föds av föräldrar som tror på socialism, och som tutar i sitt barn att de är offer, att det är McDonalds mfl som förtycker dem och är orsaken till deras (relativa) fattigdom. Andra slipper sånt. Orättvist!

  Socialismens lösning på detta är att alla skall tutas i samma dumheter från barnsben. Tycker du att det låter som en smart strategi?

  🙂


 54. Frihet existerar utan, eller till och med trots, demokratin. Det enda demokratin ger dig är din frihet på någon annans bekostnad (hypotetiskt), problemet är att du inte bara har ”makt” utan även tvingas lyda under kollektivet om du har fel åsikt. Och jo, jag vill ta ansvar, det är helt poängen. Jag vill inte ha någon annans påtvingade hjälp, jag vill klara mig själv. Jag vill ta ansvar för mitt liv, men samtidigt också slippa släpa på dig.


 55. Tja, det skulle vara ren ondska att tuta i dem objektivismens korkade läror. Som jag har sagt innan. Då vi lever i en demokrati så är det bara att flytta. Francisco kan flytta ut i skogen där han bara behöver rå för sig själv. Adolf ska väl snart flytta och det är väl bra så vi slipper att ge honom sjukvård då han bryter lårbenshalsen. Jonas är så bortskämd så att han inte fattar något så där vet jag inte vad man ska göra med honom, för han verkar inte vilja flytta. Men gött är det med all skatt som han betalar.


 56. Jo och så är du där nere på gyttjenivån: ‘Men så flytta då’

  Din argumentation har inte varit bättre tidigare heller, men du har låtsats som att du för ett resonemang. Bemöta argument har du nog aldrig gjort annat än med billiga och tomma slagord.

  Och att du önskar olycka åt andra är heller inget som förvånar.


 57. Alltså Anonymsaurus har ju en poäng.

  Har man en tillräckligt frihet så kan man ju flytta.

  Men precis på samma sätt har ju Adolf hansson en poäng: bilda ett kollektiv där man tar hand om varandra driver företag i kollektiv osv – det kan man ju också göra om man inte gillar statens utarmade bidrag tex
  Och med internet torde det gå att hitta tillräckligt antal likasinnade för att få ihop den kritiska massan.

  Att flytta om man inte gillar den socialistiska iden är ju en tanke.
  Det är väl dock så att de socialistiska (jag gör en skillnad mot socialdemokratiska) länderna alltid historiskt har varit tvugna att begränsa reserätten – och det kan man ju fundera på varför ?

  /K


 58. Det är en intressant poäng med socialism och flytträtt. Kan också flika in att t.ex Saudiarabien som är ett av världens kanske mest hårt reglerade länder i vissa aspekter har fri flytträtt. Dock måste kvinnor ha ett tillstånd från deras närmsta manlige släkting. Det innebär alltså att människor väljer att stanna kvar i Saudi. Socialistiska länder har däremot inte klarat av att behålla människor utan att mura in dem. Frågan varför socialismen hela tiden måste använda tvång är verkligen central, och frågan varför socialister tycker det är rätt med tvång.


 59. Varför vore det ondska att låta alla individer bestämma över sina egna liv?


 60. ”Adolf ska väl snart flytta och det är väl bra så vi slipper att ge honom sjukvård då han bryter lårbenshalsen.”

  Ser man på, nu är jante-fjante-avund-socialismen igång så det står härliga till.
  Anonymosaurus, har tanken någon gång fallit dig in att det finns annat än allmänna försäkringar, ja just,……privata sjukförsäkringar. Så bekymra dig föga om mina eventuella lårbensbrott, i motsats till dig kan jag ta hand om mig själv och behöver inte parasitera på dig.

  Sedan slog det mig, även om det inte hör till ämnet. Nu skall även Polen införa platt skatt om ca 17% och kapitalskatt på 10% (fast helst skulle den varit 0%, det är ju redan beskattade pengar)

  Anonymosaurus, är det inte märkligt att majoriteten av alla gamla öststater som upplevt socialismens alla välsignelser nu den ena efter den andra inför platt skatt.
  Kanske skulle då åka dit och banka in lite vett i skallen på dom och förklara den världsberömda, överlägsna svenska jantemodellen.


 61. Tja. Om alla käkar bajs skulle du också göra det Adolf? Den svenska modellen har sett till att vi har välfärd, bra sjukvård och inte så stora klyftor. Nu vill ju folk att det ska finnas stora klyftor mellan ”parasiterna” och det ”fina” folket. Sen är frågan vem som är den riktiga ”parasiten”..


 62. Käre Anonymosaurus, om det är de rika som är parasiterna så vore det väl bara bra att slippa tvånget? Om alla överenskommelser sker i frivillighet så kan ni i det ”vanliga” folket sluta göda dem och istället gå samman och dela på era gemensamma tillgångar? Frågan kvarstår: varför tvång? Varför är det ondska att vilja ge individen rätt att bestämma över sitt eget liv?


 63. Tjäna du ca 26 000 (löneskatt inräknad, motsvarar 20 per månad)tror jag inte ens du Anonymosaurus vore tvungen att käka bajs i all din självömkan.
  22 000 netto i månaden räcker längre än så. Sedan ogillar jag ditt förakt för folken på andra sidan som varandes bajsätare.
  Det är nog mest du själv som snackar ”skit” i brist på argument.
  Det är bara en tidsfråga tills dessa länder kört för bi oss och vår fina socialstat, åtminstone har de lärt av socialismen och av oss hur de inte skall göra.


 64. Anonymosaurus, sedan tycker jag du skall ändra din signatur på alla inlägg till Sossedinosarius, det passar bättre som beteckning på allt du skriver. En skelleterad fossil intellektuell kvarleva från gamla flydda tider som sedan länge frusit fast i sten. Med detta slutmäle har jag fått nog.


 65. Du har ju redan ett bra signatur Adolf H… Kör förbi? På vilket sätt då? De är rikare men folk dör som flugor ändå? När ”parasiterna” dör så är det ett bra samhälle? De svagaste i hjorden ska förgås? Ska du snacka om förakt Lille A? Kul kille.


 66. Käre Anonymosaurus, om det är de rika som är parasiterna så vore det väl bara bra att slippa tvånget? Om alla överenskommelser sker i frivillighet så kan ni i det “vanliga” folket sluta göda dem och istället gå samman och dela på era gemensamma tillgångar? Frågan kvarstår: varför tvång? Varför är det ondska att vilja ge individen rätt att bestämma över sitt eget liv?


 67. Idén är lika bra som den kommunistiska. Fungerande i tanken men helt omöjligt i verkligheten. Den som har pengarna har all makt.


 68. Hur menar du då? Vilken tvångsmakt ger pengar i ett liberalt samhälle?


 69. Ööh. Folk börjar inte på noll. Senast jag kollade så finns det fortfarande rika människor. Det finns så många ojämlikheter i världen som gör det omöjligt att få ett bra samhälle.


 70. Francisco d’Anconia/Anonymsaurus:
  Du har en klockren poäng !
  Ett liberalt samhäller är inte ont.
  Liberaler är inte parasiter.
  Rika är inte heller parasiter (det är ju snarare motsatsen om man tjänar sitt eget uppehälle)

  Däremot kan man möjligen argumentera för att det alltid finns ett par ruttna äpplen i tunnan – men det gäller ju oavsett samhällstyp. Och det är inte liberalismen som gjort de som inte delar med sig eller skiter i adnra till ”onda” – det är deras egen personlighet. Och det är inte alls säkert att det skulle bli bättre om det fanns mer tvång – i socialistiska länder finns det tex en hel del folk som utnyttjar systemet för egen vinning och är lika onda.

  /K


 71. ”Ööh. Folk börjar inte på noll. Senast jag kollade så finns det fortfarande rika människor. ”

  Där kom det igen. Det är rikedomen som är problemet, inte fattigdomen. Enligt socialisterna.

  ”Det finns så många ojämlikheter i världen som gör det omöjligt att få ett bra samhälle.”

  Hur ser lagarna ut som ger rika privilegier på fattigas bekostnad?
  Sist jag kollade såg det ut precis tvärt om: Fattiga ges lagliga privilegier på rikas bekostnad.
  ”Ojämlikheterna” du talar om är i själva verket skillnader i förmågor. Den som är duktig blir rik, den som är mindre duktig blir mindre rik.


 72. Elias, rikedomen är problemet för jantesocialisterna e ty de alltid tar för givet allt i livet är gratis och att det är en självklar rättighet att få leva av andras arbete. Fördelningspolitik kallas det i svensk tappning.

  En socialist/kommunist är en person som inget äger och som vill solidariskt dela med sig till alla.

  Jag betackar mig denna storsinta generositet.


 73. Det finns alltid ruttna äpplen i tunnan. Så fort man börjar sätta regler efter de ruttna så har vi ett facistiskt/kommunistiskt/kadaverkapitalistiskt samhälle.

  Varje år dör det 10 miljoner barn under fem år i världen. På vems bekonstnad dör de? De rika far inte illa av att bli av med en jävla massa pengar. De har en jävla massa pengar kvar. Hur är fördelningen i världen?

  “Ojämlikheterna” du talar om är i själva verket skillnader i förmågor. Den som är duktig blir rik, den som är mindre duktig blir mindre rik.

  Ööh. Så de som svälter ihjäl i Afrika och Asien är mindre duktiga? Din lille elitist.


 74. Sossedinosarius, jag tror du missat poängen i din enfald. Din egen solidaritet sträcker väl sig som bäst till den kommun där du bor. Om Afrikas svältande barn bryr du dig inte ett jävla skit, fjärran ifrån, kasta lite bidrag hit o dit för att stilla samvetet, speciellt gulligt när det är andras pengar man kastar i solidaritens namn.

  Vem tror du går på ditt skitsnack? Vaxholm är väl ett bra exempel för alla jantesossar! Då skrek man ” Go Home” till alla lettiska blattar som i motsats till svenska parasiter ville jobba.

  Åk till N-Korea, där får du det som du vill ha, jag betalar biljetten, billigare än försörja en parasit.


 75. I ETT LIBERALT SAMHÄLLE är “ojämlikheterna” du talar om i själva verket skillnader i förmågor (förmågor att producera sådant som andra (eller man själv) vill ha). I ett oliberalt samhälle kan man bli fattig av andra anledningar. Att det varje år dör 10 miljoner barn under fem år beror huvudsakligen på att de lever i oliberala samhällen som hindrar människor från att skapa rikedom. Men också på att de är ”mindre duktiga” på grund av låg utbildning och att de inte har hunnit jobba ihop så mycket produktivitetshöjande maskiner o dyl. Det beror INTE på att rika människor på något sätt fifflar till sig rikedom från dem.


 76. Sedan, sätta regler efter det ruttna! Vad har du Sossedinosarius att bidraga med till det samhälle vi lever i? Är du en utgift eller inkomstpost?

  Om jag nu är en inkomst för ditt väl o ve, så håna mig inte som ruttet äpple. Det är faktiskt mig du lever av. Såga inte av den gren du sitter på.


 77. Just det, varför ska mina 300 000 om året i skatt gå till att försörja en enda arbetslös men arbetsför välmående svensk istället för att rädda några tusen svältande barns liv i Afrika? Sådana är sossarnas prioriteringar. National-socialister är vad de är.


 78. Ja, det var väl att ta i, nassar menar jag, men iofs stammar de ur samma fördummande kulturarv, kollektivismen.


 79. Sossedinosarius, här hittar du ditt kollektiva paradis, kolla länken. Ingen skillnad jämfört med socialisternas kollektiva drömmar om det perfekta samhället där alla går på rad och i janteuniform.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Prora


 80. Oj vad arga mongosarna blev. Du har fan inte gjort något för mig Adolf. Egoistiskt och bittert svin det är vad du är. Duger inte ens till kattmat.


 81. Sossedinosarius, åtminstone är jag svinet Säärimer som du lever av. Jag kan slaktas på nytt varje morgon till din fröjd och nytta utan din egen ansträngning.

  F ö mår min lilla svarta katt jättebra och hon äter i motsats till dig inte av mig.

  Ha det gött i Prora min vän med ditt kollektiv.


 82. Klart katten inte äter av dig. Du är ju ett bittert svin och jämföra sig själv med en gudagris är väl lite magstarkt. Dina pengar gör dig inte mer märkvärdig än någon annan och det är något som vi kan tacka demokratin för.


 83. Saurus: ”Du har fan inte gjort något för mig Adolf”

  Kunde det sägas tydligare vad det är frågan om?


 84. Felaktigheter:
  ”Om detta samhälle inför pengar som medel för byteshandeln kan vi föreställa oss att A får 1:- per producerad byxa i “lön”, och för varje krona kan han köpa en tröja som följdaktligen kostar 1:-. För hela sin produktion på 50 byxor kan han alltså köpa 50 tröjor, och för 50 tröjor kan B köpa 50 byxor.”

  Det finns alltså 100kr i den här ekonomin.

  ”Säg nu att A kräver “höjd lön”, och vill ha 1.50:- per producerat par byxor. Vad innebär det? I en enkel värld att han istället för 50 byxor nu kan köpa 75, alltså att han kan få mer konsumtion och ett lite bättre liv. Men vad innebär det i praktiken? B som får betalt av A kan ju fortfarande inte köpa mer än 50 byxor eftersom fler inte produceras, så varför ska han plötsligt gå med på att ge ifrån sig 75 tröjor när han bara får 50 byxor i utbyte? Vad gör han åt detta? Jo, han höjer priserna till 1.50:-/tröja. Samhället har fått inflation.”

  Rent tekniskt skulle det innebära att A bara får sålt 33,33st byxor, eftersom B’s pengar tar slut efter den 33:e byxan blir såld. Om A insåg detta i tid (t.ex vid försäljningen av den femtonde byxan)skulle han genast sänka priset på sina byxor. I förlängningen skulle snittpriset på hans byxor bli 1kr ändå.

  Men om B också höjer priset på sina varor då? frågar sig vän av ordning.

  Jo, visst men då skulle han också bara få sålt 33,33333st eftersom mängden pengar i ekonomin fortfarande bara är 100kr.

  Antalet pengar(100) delat på antalet varor(100)
  100/100=1
  1kr styck.

  eller om vi vill räkna ut hur många varor som blir sålda för 1,50kr styck:

  antalet producerade varor (100st) delat på pris (1,50kr/st)

  100/1,5=66,6666666

  66,66/2 = 33,33333

  33,333 byxor och 33,3333 tröjor.

  Så antingen får både A och B, slänga nästan hälften av produktionen, eller så får bägge sänka priset ner till 1kr st igen. Och eftersom både A och B blir rikare rent materiellt sett på att sänka priset så kommer ingen av dem att lyckas att åstakomma inflation.

  Höjda priser i sig kan aldrig ge inflation oavsett om det handlar om priser på byxor eller arbetskraft. Det enda som bestämmer om pengar minskar i värde är förhållandet mellan antalet pengar och antalet producerade varor och tjänster.

  Om A eller B nu skulle vilja åstakomma inflation kan dem bara göra detta på tre sätt:

  1. Utöka mängden pengar
  2. Minska sin produktion
  3. En kombination av ovan nämda alternativ

  D.v.s om löntagarna kräver alldeles orimliga löner skulle dem aldrig åstakomma något annat än högre arbetslöshet.Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: