h1

Äganderätt, specialisering och handel är det som skapat allt välstånd

februari 25, 2008

Allt välstånd som har skapats i världen finns tack vare två saker, nämligen specialisering och handel. Egentligen är det två sidor av samma sak, för utan den ena existerar inte den andra. Varför är då detta orsaken till välståndet?

Det enklaste sättet att förstå detta är att vända på perspektiven. Utan specialisering och utan handel måste alla människor vara självförsörjande. Detta betyder att allt människor behöver för sin överlevnad måste man skapa själv. Man måste själva odla sin mat, mjölka kossorna, se till att bygga sig tak över huvudet etc. 

Framväxten av kapitalismen är en förutsättning för specialisering och handel. En grundläggande förutsättning är nämligen privat äganderätt. Detta är dels för att det inte går att köpa och sälja något som man inte äger, och dels för att specialisering och handel ska vara genomförbart måste det finnas ett effektivt betalningsmedel. Ett betalningsmedel som gör det möjligt med handel, men som inte förutsätter ren byteshandel (t.ex bonden byter mjöl mot smedens hästskor). 

Den privata äganderätten är den kanske viktigaste förutsättning till det välstånd som finns i världen idag. Utan privat äganderätt skulle det välstånd vi tar för givet i Sverige inte ens ha skapats, och ett upphävande av äganderätten skulle snabbt förstöra allt välstånd som finns. Varför är då äganderätten så central? 

Därför att utan äganderätt kan ingen investera för att uppnå framtida välstånd. Att investera innebär att man inte konsumerar allt man producerat i nuet, utan väljer att spara konsumtion. Denna sparade konsumtion kan sedan användas till investering så att den framtida produktionen kan bli effektivare och därmed öka. Om inte den privata äganderätten respekteras finns det ingen anledning för någon människa att avstå konsumtion för att investera. Detta eftersom man kan då inte veta om den investering ens eget sparande gett upphov till kommer att tillhöra mig imorgon, eller om den kommer att stjälas av någon annan. Varför skulle någon människa avstå sin konsumtion idag, för att sedan bli bestulen på den investering det egna sparandet gett upphov till imorgon? 

Här är en mycket intressant studie som empiriskt belägger att äganderätten är den allra viktigaste orsaken till skillnader i välstånd i världen. Det är sannerligen märkligt, och mycket beklämmande att inte flera människor förstått hur viktig den privata äganderätten är för att skapa välstånd. Petters artikel på SVT visar inte minst på denna totala okunskap. Ibland bara önskar jag att människor kunde förstå vilka konsekvenser deras åsikter har. Tänk vilken värld vi skulle leva i då.

Annonser

168 kommentarer

 1. Jag funderade lite på ungefär det där häromdagen. Om äganderätt och inskränkningar i densamma…

  Exempel:
  Herr Von lederhosen, kämpar hela sitt liv, jobbar hårt och bygger upp ett litet företagsimperium av fabriker kan vi säga. När han går bort så ärver hans enda son Ernest von Lederhosen hela förmögenheten på 100 miljoner kronor (inklusive nått hus och så) – det mesta i oinvesterade kontanter.

  Ernest har ingen ambition och orkar inte anstränga sig så han investerar inte heller pengarna utan spenderar bara minimalt med dessa på mat och underhåll av huset.

  1 km därifrån bor det två invandrarfamiljer i en 4-rummare. Dom är 5 vuxna och 3 barn under 15 år. Föräldrarna är relativt välutbildade och två av dom paratar mycket bra svenska. Dom har iof fått uppehållstillstånd, men pga sakens natur (det är tyvärr så i verkligheten), fördomar osv så får inte någon i familjerna jobb.

  Rent principiellt är det förstås så att saken är som den är, och ingen torde ha rätt till någons annans tillgångar, ärvda eller inte.
  Men onekligen sticker det ju lite i ögonen, och rent praktiskt – vore det inte bättre om man tog ett par procent av Ernest von lederhosens pengar (dvs av de som inte var investerade) varje år och gav tex till startande av nya företag. Så kunde kanske familjen starta en importfirma eller vad som helst och genera nya inkomster även för andra istället för att fastna i bidragskvarnen ?

  Ernest skulle ju onekligen ha det lika bra ändå, och om han investerade pengarna eller hade lite driv kunde han göra ännu bättre än sin far kanske tom, och slapp då dessutom bli ”rövad” på pengarna…

  Det är ju så att pengar som inte omsätts är ju ”döda” i princip. Förviss kan man spara ihop till större investeringar – men hur är det egentligen med pengar i madrassen – kommer dom någon tillgodo ? Inte förräns de spenderas, eller ?

  Jag är helt med på principen om äganderätt osv, tycker inte principiellt om begränsingar i äganderätten. Och vill definitivt inte ha ngt plansamhälle – men jag har stor förståelse för de åsikter om ren liberalism som finns – speciellt från vänsterhåll.

  Jag är väl själv kanske mer vad man kallar ”socialliberal” 🙂

  /K


 2. Pengar i madrassen hade till helt nyligen en enorm fördel, skattemasen såg dem inte. Nu är äntligen förmögenhetsskatten borta som tur är.

  Bättre än exemplet ovan vore att avskaffa dubbelbeskattning på aktieutdelning i småföretag enligt 3:12 reglerna. De hämnar tillkomsten av näringsverksamhet i egen regi.
  Det nuvarande regelverket har ett starkt politiskt motiv från fackrörelsen. Hur skulle de se ut om du som småföretagare kunde tjäna mer pengar än vad kollektivavtalen föreskriver och själv bestämma försäkringar och annat.
  Maktbalansen rubbas och medlemmarna fly från fackmaffian.

  Så beräknande är det reglerat i jantelandet Sverige. Avskaffa LAS, fackrörelsen och sänk skatterna så folk får kontroll över sina egna liv. Här finns en enorm potential om krafterna släpps fri ur jantesocialismens grepp.


 3. Varför skulle det var ok att ta någons pengar bara för att man tycker att personen ifråga inte använder dem rätt? Då finns det plötsligt ingen äganderätt, utan så länge kollektivet tycker att det är rätt att ta pengarna (för att de inte används ”rätt) så kan de ta dem.

  Det är bara Ernest själv i ditt exempel som kan avgöra vad han ska göra med sina pengar. Det är fritt fram att fråga Ernest om han vill investera, men varför skulle det vara rätt att tvinga honom. Ponera att Ernst skulle ha investerat pengarna men att han var en klåpare och placerade dem dåligt, skulle det då vara rätt att ta hans pengar för att placera dem bättre?

  Principen om äganderätt förändras inte bara för att någon har mycket pengar. Eller om de använder pengarna på ett sätt som andra inte håller med om.


 4. whoisjohngaltse:
  Självklart – vilket jag också påpekade.
  MEN: Man kan ju ändå se hur fel det blir.
  Den långsiktiga principen är en sak, men i praktiken funkar det inte så idealt alla gånger.

  Och om tillräckligt många Ernest, är korkade, eller inte gör ”något vettigt” så kommer övriga människor att kräva åtgärder – och det med viss rätta, även om det bryter mot en princip.

  Om Ernest investerade pengarna, även dåligt, så har dom iaf varit i omlopp och gagnat någon. Ligger dom i madrassen så gagnar dom ingen – inte ens Ernest…

  Det innebär inte att man inte skall ha någon äganderätt – definitivt inte, den iden är provad och har fallerat. Men ibland är vissa inskränkningar nödvändiga (noga avvägda) – även om det inte är idealt.
  Och det är här debatten många gånger uppstår förstås:

  Står man och envist hävdar att : Nej aldrig! Så kommer en del att säga: Bortskämda ideolog – varför skall du stå och se på och gotta dig när andra lider !

  När det i själva verket bara är ett fåtal som det gäller – och rpincipen i det ideala fallet funkar jättebra – men det sticker oerhört i ögonen att det får gå till så pga en princip.

  Diplomati = kompromisser 🙂

  /K


 5. Ernest hindrar ingen annan människa att agera, de är fria att göra vad de vill. Men ingen annan har rätt till Ernst pengar. Det är pengar människor har betalt hans far med fri vilja. Varför skulle någon annan ha rätten till de pengarna? Principen gäller alltid det finns ingen kort eller lång sikt. Att avstå principer ibland för att det är ”praktiskt” betyder att det inte finns några principer alls. Det i sin tur betyder fritt fram till godtycke och förtryck av människor.

  Övriga människor kommer att kräva åtgärder – mot vadå? Äganderätt tydligen, och med vilken rätt gör de det? Rätten att ta något bara för att någon annanr har det och jag själv inte? Det finns bara ett ord för sådant agerande och det är stöld.

  ”Diplomati = kompromisser”

  Jag säger som Ayn Rand:
  ”In any compromise between food and poison, it is only death that can win. In any compromise between good and evil, it is only evil that can profit”


 6. ”När det i själva verket bara är ett fåtal som det gäller – och rpincipen i det ideala fallet funkar jättebra – men det sticker oerhört i ögonen att det får gå till så pga en princip.”

  Detta är verkligen ett uttryck av en vidrig värdering. Sticker det i människors ögon för att de inte bara kan få något utan att förtjäna det? Så att själva avundsjukan gör det rätt att stjäla? Fy faan.


 7. Att sätta äganderätten före rätten till liv är lätt autistiskt. Så fri och död är bättre?


 8. Äganderätten är bara en implementering av rätten till liv. Rätten till liv betyder rätten (eller snarare friheten) för människor att upprätthålla sitt liv med sina egna arbetsinsatser. Den människa som inte har rätten till det som han själv producerar kan omöjligen upprätthålla sitt liv. Den människa som producerar något som andra sedan bestämmer över är en slav.


 9. ”Detta är verkligen ett uttryck av en vidrig värdering. Sticker det i människors ögon för att de inte bara kan få något utan att förtjäna det? Så att själva avundsjukan gör det rätt att stjäla? Fy faan.”

  Nu var det inte avundsjukan jag syftade på !!
  Såklart man skall förtjäna det man har. Jante är totalförkastligt och jag menar inte att socialistiska ideal är bättre – i praktiken funkar inte det. (Märk dock att Ernest i detta exemplet inte har förtjänat sina tillgångar f.ö.).

  Men det sticker att de finns folk som svälter och dör brevid dom som lever i överflöd och inte vill dela med sig, även om dom är fria att göra detta.

  Och det är det jag menar med att utopin med total liberalism inte funkar i praktiken. Folk är fria att följa sin egen vilja, men eftersom man är för långt ifrån varandra (i praktiken kan en människa bara stå ca 100 andra ”nära”) så vill man inte dela med sig till någon okänd – oavsett om man själv har ett överflöd eller inte. Det finns förstås undantag, men dom är för få – hur skall man uppmuntra till socialt ansvarstagande om det inte görs frivilligt ? Och vad skall man göra om det inte funkar i praktiken (vilket det i dagens välrd bevisligen inte gör) – Anomysaourus har en päng (en av väldigt få iof) – och det är: Är det bättre att miljontals människor dör, än att man tullar på en princip ? Lägg märke till att man kan ha kvar grundvärderingarna, men att man får kompromissa ibland på själva principen för att verkligeheten skall funka…

  Och vad gäller diplomati:
  ”If not any part in a coflict compromises they will destroy each other, and desolation and death will win”

  /K


 10. Angående diplomati.

  Problemet är att det inte är någon våldskonflikt vi talar om. Du förespråkar att det är rätt att göra människor rättslösa och utlämnade till andras godtycke, så länge det gäller något du tycker är ”praktiskt”. Eller om människor inte är tillräckligt givmilda (enligt dig) då är det ok att stjäla från dem.

  Att kompromissa med äganderätten med den sortens kompromiss är en kompromiss med stöld, våld, och i förlängningen döden. Varför ska äganderätten som fungerar enligt livets princip, komprommissa med dödens princip?


 11. ”Du förespråkar att det är rätt att göra människor rättslösa och utlämnade till andras godtycke, så länge det gäller något du tycker är “praktiskt”. Eller om människor inte är tillräckligt givmilda (enligt dig) då är det ok att stjäla från dem.”

  Nej och ja.

  Jag förespråkar att om någon inte är tillräcklig givmild eller inte uppför sig enligt gällande ”norm” så kan den demokratiska majoriteten beordra denne att dela med sig. Inte ”jag” som person förstås -det vore att förespråka diktatur.

  F.ö. är det en ”icke diskussion” eftersom det i praktiken idag inte finns ngt land där det inte finns lagstiftning som tvingar fram något sorts delande, inte ens i USA( som iof är mer konservativt än liberalt iof).

  Jag värdesätter det liberala tankesätter och tycker det är en grundvärdering som bör gälla – men det finns inslag i andra läror som är beaktningsvärda, och i verkliga livet funkar inte total liberalism som jag ser det eftersom det nästan blir anarki, så det behövs kompromisser – och jag vet att fundamentalister, oavsett om det är liberaler eller socialister, aldrig komrpomissar – så vi kan avsluta debatten här.

  /K


 12. Om den ”demokratiska majoriteten” styr så är det lika mycket diktatur som om en enda person styrde. För den som blir styrd är det ingen skillnad om den blir styrd av en eller flera personer. Felet är styret, inte hur många som styr.


 13. Elias: Du har uppenbarligen stora luckor i din skolgång. Det är skillnad på diktatur och demokrati. Du får säga vad du vill, du får rösta och du får flytta till Polen om det nu är så förtvivlat jobbigt. Om nu majoriteten tycker att liberalism är korkat och har röstat på något annat så har de ju uppenbarligen tillräckligt med vett att fatta vad som är bäst för dom. Sen att en bunt rika och demokratiföraktande rika hamnar i kläm är ju beklagligt men så ser det ut.


 14. Skilj på demokrati (majoritetsstyre) och liberala friheter (frihet att säga vad man vill, rösträtt, flytträtt m.m.). Tyvärr används ”demokrati” ofta för både och. Jag föraktar majoritetsstyre men jag föraktar inte de liberala friheterna.


 15. @Elias: Eftersom liberalisemen (i sin fundamentala form) också förespråkar ngn slags nattväktarstat med åtmistonde ett minimum av funktioner för bla övervakning osv – hur skall den styras ?
  Demokratiskt ?

  Och sedan är det ju så att om några promilles promille sitter och trycker i överflöd, och stora massor svälter så kommer dessa med överflöd att bli överkörda. Med eller utan våld – man sitter inte tigande och svälter brevid en tjock granne…

  Därför tycker jga iaf att det är bättre att mota i grind, och basera ett samhälle på liberala grunder, men sen måste man kunna kompromissa.

  /K


 16. Jag rättar mig själv: Jag föraktar styre över medborgare som inte begår brott. Rättsväsendet måste förstås ha en styrelse, och den bör röstas fram, eftersom det inte finns något annat sätt att tillsätta den. Men medborgare som inte begår brott behöver ingen styrelse.

  Stora massor svälter inte i ett liberalt samhälle, därför att ett sådant samhälle är rikt, och rika människor har råd att hjälpa fattiga – frivilligt.


 17. Vad är ett rikt samhälle? Hög BNP? Eller att alla är rika? Jag är emot frivillig hjälp. Det blir allmosor och då ska de fattiga vara tacksamma.


 18. Varför blir det rätt att stjäla bara för att majoriteten tycker det? Och varför blir det en ”icke diskussion” bara för att stöld har gjorts laglig i många länder (alla?). A är alltid A. Stöld är stöld oavsett om kollektivet bestämt att göra stöld lagligt.

  Nattväktarstaten ska finnas för att skydda människor från våld, mot andra människor som intitierat våld. NV staten skall ALDRIG initiera våld.

  Klas: Varför tror du att respekt av äganderätten skulle leda till att ett fåtal blir rika och andra fattiga? Det är ju just respekt för äganderätten som är förutsättingen för att skapa välstånd, och det gäller inte för ”rika” utan för alla.

  Om äganderätten respekteras så kommer de som är rika vara det för att de erbjuder andra något av värde, vilket i princip gangar alla, eftersom de rika erbjuder alla andra så mycket saker av värde.


 19. I ekonomiskt avseende är ett samhälle rikt om det har hög BNP.
  Javisst ska fattiga vara tacksamma om de får hjälp. Moralen har sannerligen kapsejsat om det anses självklart att få leva på andras arbete.
  Men som sagt, i ett liberalt samhälle behövs inte mycket gåvor eftersom de allra flesta klarar sig på sitt eget arbete. Helt enkelt eftersom de allra flesta har tillräcklig arbetsförmåga för det. Människor är gjorda för att arbeta.


 20. Det självklara är att folk ska ha det bra. Ett värdigt liv kan vi erbjuda folk och att se skatt som stöld är fortarfarande jävligt analt. Myten om att det finns resurser till alla är en av sakerna som talar emot liberalismen.


 21. Sossedinosaurius, det finns resurser om man nu vill arbeta. D v s göra rätt för sig. De som faller igenom tar vi hand om som jag så många gånger påpekat. Men, jag vägrar att betala för jantesossar och parasiter.

  Jag vet detta hamnar utanför ramen för diskussionen, men åskådliggör jante-sosse-samhället på ett ypperligt sätt. Sparande är en uppskjuten konsumtion som jantesossar alltid hatat å det värsta. Du kan ju bli rik om du inte bränner alla stålar, speciellt pensioner.

  Nåväl, jag fick igår det röda ”kedjebrevet” från försäkringskassan. Jag får 16500 vid 67 om jag lever och kapitalet är knappa 1,5 millar efter 35 års arbete. Halleluja!
  Under alla år har jag tjänat minst det dubbla över brytgränsen för pensionssparandet i avgifter, men inget kommer mig till del. Snacka om att vara en nyttig idiot för Sossedinosaurius o kompani.

  Jag slutade ta ut lön vid 57 och lever numera på en hårdbeskattad privat försäkring samt aktieutdelning som undgår beskattning på ett fullt lagligt sätt.

  Inte för att ondgöra mig, jag har sörjt för min framtid av egen kraft som tur är, men vilka signaler skickar denna fjantesocialism till sina medborgare? Jag har en bekant som varit sjukskriven i 6 år och som ständigt betalat hälften av vad jag gjort i pensionsavgifter (de senaste 6 åren inget). Denne persons pension blir 18000 vid 67. Jag som vägrar lönearbeta de sista 10 åren till 67 skall naturligtvis straffas. Arbeit Mach Frei!

  Var finns rättvisan Sossedinosaurius? Och varför skall jag straffas bara för att jag inte lever av lön? Jag har ju trots allt betalat dubbelt i avgifter i motsats till person B.


 22. Du förtjänar inte rättvisa för du förstår inte innebörden.


 23. Vad är då innebörden av din rättvisa? Att stjäla och sko sig så mycket som möjligt på andras bekostnad heller?


 24. Att du ska få så lite som möjligt.


 25. Saurus, du illustrerar alldeles ypperligt missunsamheten och hatet som grasserar till vänster. Och varje gång sådan vänster har tagit sig till en maktposition har dessa primitiva och destruktiva känslorna kommit upp till ytan och bara blivit värre.

  Och aldrig har sådant varit det minsta lilla positivt för ‘folket’.

  Vilket, kombinerat med oförmågan att själv åstadkomma riktiga saker och riktiga värden, förklarar varför socialism (oavsett var och på vilken nivå den appliceras) ständigt leder till stagnation och sedan förfall.


 26. Skit inte ner dig av upphetsning nu Jonas. Adolf dyngar ur sig skit och jag tillbaka, diskutera med er två apkranier är helt poänglöst så bajskastning är det enda som finns kvar som är roligt.

  Om det nu skulle vara så jävla bäst med liberalism så skulle ju hela världen leva efter det, med tanke på i liberalismen och objektivismen så blir allt bra om man låter det vara. Men varför finns det socialister då? För att de vill sko sig? Varför inte bara låta liberalismen florera så att man kan bli rik?

  Det ni säger egentligen är att hälften/alla i Sverige är dumma i huvudet för att de röstar på ett visst parti. Kan det vara så att ni är de korkade?


 27. Jonas: Det där var en floskel av rang… Riktiga saker och riktiga värden… Det bestämmer du med din gudomlighet?


 28. Nejdå inte alls jag .. det bestämmer dom dom vill betala för dem. Och det enda du, och övrig vänster, vill resonera om är varför ni skall slippa ha dom betalandes medgivande.

  Och som sagt, detta har påpekats ett antal hundra ggr för dig nu. Och det är ett annat problem med tyckarna: Dom vill inte lära sig, dom vill bara fortsätta tycka. Och många tom menar att de borde få betalt för att dom tycker så snälla saker …

  … eller sprider sin antipati, sin missunsamhet och tom rent hat såsom du gör!


 29. ”Det självklara är att folk ska ha det bra. Ett värdigt liv kan vi erbjuda folk och att se skatt som stöld är fortarfarande jävligt analt. Myten om att det finns resurser till alla är en av sakerna som talar emot liberalismen.”

  Det är inte självklart att folk ska ha det bra. Bra får man det bara om man arbetar.
  Alla som arbetar skapar sig resurser. Alltså finns det resurser till alla som arbetar. Om de sedan ska dela med sig till de som inte arbetar måste vara upp till dem.


 30. Jonas: Du är ett bortskämt mongo. Väx upp, klipp dig och skaffa dig lite mer världsvana. Läs en bok vet ja. Du är sinnebilden för någon som är anal.

  Elias: Om man inte får arbete? Myten om att det finns hundratusental med folk som inte vill ha arbete är bara skitsnack. Klart de finns men att sätta reglerna efter dem är fortfarande jävligt korkat. Srgumentet att de som inte har arbete är lata är så jävla människofientligt. ”Barnen i Afrika svälter för att deras föräldrar är lata.”


 31. Jo, Saurus. Men det är din sinnebild det. Den har ju som vi redan konstaterat otaliga ggr knappt något med verkligheten att göra, utan är det sedvanliga tyckandet och önsketänkandet.

  Tror du på fullaste allvar att du klarar att navigera någonstans alls genom ideliga gissningar?

  Barnen i Afrika svälter för att de inte lever i marknadsekonomier. Faktum är att många där har försökt sig på socialistiska experiment, ivrigt påhejade av sådana som dig, politiker mfl och som skickat biståndsmiljarder åt samma håll för att förlänga befolkningarnas plågor.

  Försök lära dig någ nå’n gång, Saurus. Och inse att de som har matat dig med alla floskler antingen lurat dig, eller varit lika bortkollrade som du …


 32. Just ja, inga bistånd, stora lån och ta deras naturtillgångar. Precis som vanligt. Att hävda att alla är idioter brukar bara idioter göra. Grattis Jonas, du är en idiot.


 33. Saurus

  Du har som sagt ingen aning om nästan allt du pladdrar om.

  Dom socialistiska experimenten är otaliga i det som kallas 3:e världen. Och det har gått åt fanders varje gång. Utan undantag.

  Det finns de som lär sig något genom detta. Andra blundar hårdare och tar till invektiv …


 34. Notera att den enda på denna blogg som kastar invektiv i brist på saklig argumentation är Sossedinosaurius. Vad kan det bero på? Bristande intellektuell förmåga, fast det får du inte säga utan att bli anmäld till DO.
  En person med 1 järncell är lika mycket värd som de som av födsel begåvagats med fler. Arbeit Macht Frei, men betala det du skall till överhögheten. Jag ser ingen skillnad mellan nationalsocialism och socialister/kommunister. Vrid en gubbe tillräckligt åt vänster och han kommer fram till höger (Mussolino) som sedemera konverterade och blev nazist. Det var inte ett långt steg i kollektivismens namn, de är samma andas barn. Döda kapitalister eller judar är skit samma för dessa perverterade generaldårar.

  Sedan för att reta dig ytterligare, fattiglappen Sossedinosaurius, som ser det för självklart att leva av andras arbete, är min privata försäkring på 8 millar, plus aktieutdelning om 0,5 millar per år. Visst är jag ett riktigt kapitalistiskt jättesvin, men vad skall du göra åt det, skjuta mig?

  Förra året donerade jag 200 000 till diverse organisationer. Hur mycket har du själv bidragit med din jävla fattiglapp.


 35. F ö var säker på inga av mina donationer går till trasproletäriatet och alla dess parasiter. Svenskar behöver ingen hjälp, det finns andra människor i nöd som du inte ens ömmar för, du ömmar bara för dig själv i jantesocialismens namn din store egoist.


 36. Egoist? Adolf vet inte vad ordet egoist betyder. Nu är det klassisk liberal pajkastning. Tredje världen är socialismens fel! Wohoo. Skyll precis allt på socialismen. Adolfs dåliga andedräkt och att hans mamma slog honom när han var liten. Allt är ju det… Fy fan vad god du är Adolf. DU är verkligen en lysande stjärna…


 37. Chash is King, Vad hur du själv bidragít med din fattiglapp? Krävt av andra, men inte betalat ett jävla skit. Du behöver oss, men inte vi dig, du är bara en utgiftspost som skall leva av andras arbete.

  Sedan sök förstå som i mitt eget fall, betalar inte för slappa parasiter, det finns de som i solidaritetens namn behöver bättre hjälp. Det är mitt val.

  Börjar du i din totala janteenfald begripa vad humanism är? Tror inte det. Jantesosse är du och skall så förbli. Tycker synd om dig, men o andra sidan med en hjärncell kan det väl inte gå annorlunda.

  Sen kan jag berätta för dig så du blir historiskt påläst. Den lilla byn utanför Linz där Adolf föddes är mig berättat av en av dem som var med på denna tid irl. Den var hemsk som kanske du med din enda ”stora” hjärncell möjligen kan förstå. Det var ingen kul tid och plågan på civilbefolkning oerhörd. Håll käft, eller få en kula i skallen, det var ditt val.

  Jag ursäktar aldrig nazismen men ser i socialismen samma totalitära drag. Stalin, gullepojken, slog ihjäl 40 millar av sina egna.

  Give me a break Sossedinosaurius!


 38. Hur känns det att vara du, Saurus?

  Att bara kunna upprepa vad andra har tutat i en och ständigt behöva vara rädd dels för att något du har låst fast sig vid visar sig vara innehållslöst prat, och dessutom rädd för helt vanliga förändringar som alltid kommer att ske?

  Att vara helt oförmögen att själv

  Hur känns det att vara svarslös även inför ganska harmlösa frågor och istället gissa om andras andedräkt och silverskedar mm för att nödtorftigt skyla över den egna tomheten?

  Hur känns det att tro på en politik som måste utmåla verkligheten och människorna som finns i den som sina fiender som antingen måste bekämpas, kuvas eller jagas iväg?

  Hur känns det att företräda en ideologi vars främsta kännetecken är att folk måste tvingas att följa den? Dessutom en som ständigt misslyckats oavsett var den har provats eller vadd den påstod sig kunna åstadkomma?

  Hur känns det att behöva sitta och dikta ihop sagor om alla som inte håller med dig, sagor som varje vaktet barn inser är påhittade, för att hjälpligt störra din brista självkänsla, för att öht ha något att angripa?

  Hur känns det att hela tiden försöka hitta på nya invektiv, anklagelser och andra kränkande tillmälen, iförhoppningen att kunna såra eller träffa meningsmotstådnarna, och misslyckas varje gång?

  Du kanske inte förstod det, men ovanstående frågor är mest retoriskt menade. Dels skulle du själv inte svara ärligt på någon av dem, dels utgör ditt beteende här just svaren på dessa frågor (och några därtill …)


 39. Tappade en mening mitt i, skulle stå:

  ”Att vara helt oförmögen att själv ta reda på något och skaffa sig riktig kunskap och eget kunnande?”


 40. Skit samma Jonas, förmodligen är du och de flesta unga som Sossedinosaurius, ovetandes om det förflutna, men i ditt eget fall med respekt inför det okända. Du har förnuft.

  Själv inte överårig om 61 räknats som sådant, men har haft turen och lyckan att dela historien ända tillbaka till 1:världskriget med en gammal vän jag hade som dog 1981. Jag ser det som en ynnest och ödmjuk stor erfarenhet att kunna vara delaktig och berätta dessa självklara budskap under första o andra världkriget från de som var med när det begav sig.
  Ju äldre man blir, dess osäkrare är man om sanningen! Jag var kommunist 1968 men efter Herberts Tingstens ”dialys” blev jag befriad från jantefjantesosseriet 1970. Det var en tung tid att ge upp allt man trodde på men blev alltmer övertygad efter socialismens totala haveri. Ingenstans någonsin har de lyckats! Det finns inga historiska verifierbara belägg.

  Jag må vara en gammal tönt, men har hjärnan fortfarande i behåll. Hoppas bara din unga orkar driva och få en förändring till stånd i detta skitsamhälle. Det är en tung börda att bära för er och mina barn. Allt är ”upphill”, akademiska studier med skulder, sedan hitta en bostad och bilda familj i storstaden.
  Jag avundas er inte, men lycka till. Mina egna ”kottar” har flyttat till USA på gott o ont.
  Men bättre än sitta o gnälla som Sossedinosaurius.

  Mvh


 41. Jaddå Adolf,

  Om jag ändå vore ung och ovetandes om hur stolligt det blir varje gång politiker skall ‘förbättra världen för folket’.

  När jag var riktigt liten förklarade min far att socialdemokraterna ville ta från dom rika och ge till dom fattiga så att alla får det bra, medans högern ville att dom rika skulle bli rikare medans dom fattiga kunde förbli just det. Jag var sex år och tyckte givetvis att (s) var dom snälla. Dock baserat på denna kolossalt undermåliga information, märk väl!

  Så fort jag kunde bilda mig en egen uppfattning insåg jag dock att jag var liberalt sinnad. Sedan dess har min förståelse för omvärlden ökat liksom min kunskap om den, och i samma omfattning har mina förväntningar på att politiken skall åstadkomma positiva saker för medborgarna sjunkit drastiskt(*). Och ytterst sällan har jag haft anledning att förvånas över hur saker har utvecklats.

  Jag har inga illusioner alls om att kunna ‘vrida saker rätt’ genom politik eller opinionsbildning. Jag har precis samma attityd som du: Rösta med fötterna, eller låt iaf tillgångar, ägandet och besparingar göra det, och följ efter själv ifall det skulle bli för odrägligt.

  Men just när det gäller utbildning är faktiskt Sverige inte akterseglat ännu. Det går att få anständig sådan om man söker upp den. Toppuniversiteten finns förstås i USA huvudsakligen, men att betala deras tuition med svenska normalinkomster är förstås nästan ogörligt.

  (*) Det finns dock lysnade undantag där enskilda politiker har lyckats åstadkomma påtagliga förändringar i rätt rikting trots stort motstånd från dem som haft politiska privilegier. Tyvärr är de som girat åt andra hållet, eller bara varit ryggradslösa populister i klar majoritet.


 42. ”Om man inte får arbete? Myten om att det finns hundratusental med folk som inte vill ha arbete är bara skitsnack. Klart de finns men att sätta reglerna efter dem är fortfarande jävligt korkat. Argumentet att de som inte har arbete är lata är så jävla människofientligt. “Barnen i Afrika svälter för att deras föräldrar är lata.””

  Jag har aldrig påstått att hundratusentals svenskar inte vill ha arbete för att de är lata. Arbetslösheten beror på att arbetsmarknaden är reglerad så att det blir för dyrt och krångligt för företag att anställa.
  Att människor är olika produktiva är inte samma sak som att de är olika lata. Människor är olika skickliga och har olika färdigheter som efterfrågas olika mycket. Det är orsaken till skillnader i hur mycket människor tjänar.


 43. @whoisjohngaltse:
  ”Varför tror du att respekt av äganderätten skulle leda till att ett fåtal blir rika och andra fattiga? Det är ju just respekt för äganderätten som är förutsättingen för att skapa välstånd, och det gäller inte för “rika” utan för alla.”

  Javisst i teorin !
  I praktiken funkar en helt oreglerad marknad lika illa som jantesocialism eller kommunism!

  Människor är funtade på ett visst sätt. En av de begränsande faktorerna är att en människa bara kan ha ungefär 100 bekanta. Skaffar man nya kompisar så faller andra ifrån. Detta innebär också att man gärna tar hand om och ser till att de 100 har det bra, och man ställer upp för varandra (notera att det itne utesluter gåvor till andra eller att man inkluderar nya eller tillfälliga bekantskaper som man kan engagera sig i, men det krävs lite mer då).

  En konsekvens av det här är att det är väldigt lätt att sluta sig samman till en elit – och det är ju lite det som socialismen reagerar emot.
  Liberalismen i sig säger inte att det skall vara så, men ändock blir det alltför ofta så i små och stora sammanhang.

  Det är ju ganska svårt om man från början slår ur underläge -och även om vi alla är födda med ett förnuft osv – så kan det kanske bli svårt om alla naturresurser runtomkring dig tex redan är ägda av ngn annan som då har hunnit skaffa sig ett försprång ?

  Ta som exempel ett bondesamhälle där alla bönder har lite mark. Sedan jobbar några av dom på och köper upp mer mark av dom andra i ett par generationer. Efter ett par generationer är det ett fåtal som äger nästan alla mark, och de som föds då måste antingen flytta eller utan sparade medel jobba upp sig så dom kan köpa tillbaka marken – det säger sig självt att man har det lite tuffare än dom som föds av en bonde som redan äger en massa mark eller hur ? Jag förespråkar inte att man då helt plötsligt skall börja ta tillbaka mark- inte alls ! Men att understödja unga med tex studiemöjligheter osv så att dom kan göra något av sin förmåga och inte fastna i ett arrende (som i exemplet) är ju en väldigt bra komrpomiss som jag ser det. Ge alla en ”fair chance” – utan att tulla på det som finns. Detta innebär förvisso att även de som lyckats få tag i all mark måste betala en viss skatt och finansiera denna ”välgörenhet” – men dom kan ju se det som en försäkring mot framtida uppror, mer allmänt välstånd och tekniska framsteg…

  /K


 44. Jonas och Adolf: Retards. 😀


 45. Alla har nu möjlighet att sticka från Sossedinoraius gllende paradis, och allt fler gör det, Från grabbens slutklass har före universitetsstudier hälfen stuckit. USA, Irland, Englad, Australien samr övrigamla EU-länder, speciellt öststaterna.

  Har vi råd ned denna humankapitalexport? Skall vi bara sitta med Sossedinosaurius o kompani kvar vet vi alla det är kört.
  Skall Sverige i frantiden leva av uhjälp för att försörja alla lata parasiter?


 46. Har vi råd att ha idioter och egoister i landet som Adolf H? Hur kommer mänskligheten se ut om inavlat pack som han får bestämma. Skicka dom till Polen och låt dom förstöra där.


 47. Sossedinoraius, du har inget begrpit och kommer aldrig annat förstå till den dag du lever av u-hjälp, stackars sate.
  Fördelningspolik i alla ära är och förblir bortkommen nationalistisk makt, avsedd att skydda sina egna, så lyft aldrig mer ordet solidaritet i din mun innan du förstått innebörden. Vem skall självklart solidariskt betala för dina behov? Negrerna i Afrika, tror knappast det, där finns inga som kan betala för din självklara rätt till välstånd utan att lyfta ett endaste finger.

  Jag skänker ca 200 lappar hur mycket bidrar du själv med din parasit?


 48. Utan mig och alla andra skattebetalare hade du inte ens ägt en egen dator, jävla parasit o fattiglapp.


 49. ”Har vi råd att ha idioter och egoister i landet som Adolf H? Hur kommer mänskligheten se ut om inavlat pack som han får bestämma. Skicka dom till Polen och låt dom förstöra där.”

  Utan mig och sinnalikade ned inkomster hade du varit en nolla utan försörjning och utan bidrag. Jag behöver inte dig, men du mig, det är väl det somm irriterar dig så förbannat,….d v s att aldrig bli självständig utan att leva av andras arbete och kraft.

  Du är en stackars ynklig jantekrake.


 50. Men ge dig din jävla nyrika mupp. Dina rabiata haranger visar bara att du är en otacksam jävla nolla som gnäller över skitsaker. Mycket ska ha mer verkar vara din melodi. Gå i pension och flytta till Florida.


 51. Well, I am just on my way, ”fattiglapp”, ta dig i brasan och låt som vanligt ngn annan torka skiten efter dig.


 52. Men Saurus då?

  Vad säger alla dina rabiata utfall och tafatta försök till förolämpningar om dig då?

  Det var ju trots allt du som valde den metoden när din sk ‘argumentation’ visade sig var tomt och okunnigt pladder.


 53. Vadå tomt och okunnigt? Vad jag än skriver skulle ni hätskt såga utan att ge några som helst motargument. Pärlor till svin.

  Adolf: Gött. Happy hunting. Jag torkar min egen skit. Men jag vill inte ha din skit här.


 54. Saurus, du vågade ju inte ens gissa vad tex ett läkarbesök i vår ‘gratis sjukvård’ faktiskt kostar.

  Du bara hävdade att det var bra för att det betalas via skatten. Och övrig argumentation ‘för att det är bra då’ har hållit samma nivå.

  Är du lika vårdslös när du själv går och handlar? Dvs totalt skiter i vad som står på prislappen att du inte ens efteråt vet vad det kostade?

  Många politiska genomförda satsningar är nämligen av precis den arten: De beslutande har ingen aning, inte innan, inte medans, och inte efteråt: Efteråt som ofta är väldigt mycket senare än planerat, flera mandatperioder senare när de som beslutat tokigheterna har bytt stolar flera ggr eller pensionerats till någon reträttposition.

  Det är inte konstigt att politiska satsningar alltid blir dyrare, sämre och senare om folk med dina idéer får styra och ställa.

  Men det har ju påpekats 100-tals ggr redan. Och det enda du har att komma med som ‘motargument’ är att de som står för fiolerna är gnidna och annat ännu värre.

  På de mer filosofiska frågorna försöker du inte ens svara. Du drar till med ‘solidaritet’ eller ‘egoist’ som känsloargument men kan inte utveckla en enda tanke till ett resonemang.

  Det är klart att du då får ta till rena sandlåde-tillmälen.

  Och som sagt: Frågan är vad det säger om dig!


 55. PS Saurus, med ‘torka din egen skit’ avses att du vållar kostnader av alla de möjliga slag (lön, bidrag, välfärdsbehov osv) och att du skickar räkningen till någon annan som du dessutom ständigt förolämpar DS


 56. Klas:

  Frihet från tvång och respekt för äganderätt är ingenting som fungerar olika bara för att människor skulle vara på olika sätt.

  Vi kan anta att det är som du säger att människor bryr sig om ca 100 andra personer. Då vill du att de som styr staten, ska få ha rätten att utöva tvång och våld mot andra människor. Du tror inte att de kommer att använda den makten till att gynna sig själva och de 100 de bryr sig om på andras bekostnad? Och att de personer de omger sig med kommer att göra likadant? Varför är det rätt att vissa ska få utöva tvång mot andra?

  Sedan tolkar jag det som att du menar att staten ska göra det som du tycker är bra, t.ex finansiera utblidning. Men varför måste tvång användas för att göra det? Och varför skulle staten nödvändigtvis göra ”bra” saker, och inte dåliga? Statlig tvångsmakt och inskränkningar i äganderätten skapar en situation där de med makten kan fatta godtyckliga beslut och tvinga alla andra att acceptera, varför är det rätt?

  ”En konsekvens av det här är att det är väldigt lätt att sluta sig samman till en elit – och det är ju lite det som socialismen reagerar emot.”

  Detta får du gärna motivera. Jag skulle snarare säga att socialismen reagerar mot att alla inte har lika mycket av allt hela tiden, utan att ta minsta hänsyn till orsakerna till att människor har olika mycket.

  Slutligen undrar jag varför du hänger upp dig så mycket på vem som äger någonting, som i ditt bondesamhälle. Fria marknader gör att det är kompetens som avgör, inte vem som äger vad. Ägande ger ingen makt, för om markägaren är inkompetent kommer han att konkurreras ut av någon som är kompetent. Och, som tidigare påpekat, den som lyckas på en marknad är den som erbjuder andra saker av värde, vilket innnebär att alla gynnas av att äganderätten respekteras – Inte bara de som äger något för tillfället.


 57. Kompetens? När någon har mest pengar så kan de köpa ut alla och skapa monopol och där sitter man sen igen.


 58. Det går bara att köpa saker som andra vill erbjuda …
  Att ‘köpa ut alla’ skulle i princip kosta hur mycket som helst.
  Den angreppsvinkeln är inte värde mycket, även om den regelmässigt återkommer.
  Dessutom är det få människor som har ambitionen att köpa saker i syfte att exkludera andra från att få tillgång till dem. I princip ingen. Folk köper saker för att de vill ha dem själv, eller för att de vill sälja dem vidare med förtjänst på något vis.

  Det ena är privatkonsumtion, vilken är bra. Det andra är näringsverksamhet vilken också är bra!


 59. Man har inte alltid ett fritt val. Visst är det ett fritt val att svälta ihjäl men det är inget realistiskt resonemang.

  Alla större bolag vill ha monopol. Om de inte kan skaffa monopol så bildar de karteller. Pengar ska styras av demokratin, inte av enskilda individer.


 60. ”lutligen undrar jag varför du hänger upp dig så mycket på vem som äger någonting, som i ditt bondesamhälle. Fria marknader gör att det är kompetens som avgör, inte vem som äger vad. Ägande ger ingen makt, för om markägaren är inkompetent kommer han att konkurreras ut av någon som är kompetent. Och, som tidigare påpekat, den som lyckas på en marknad är den som erbjuder andra saker av värde, vilket innnebär att alla gynnas av att äganderätten respekteras – Inte bara de som äger något för tillfället.”

  Det är ju här som den ultimata teorin haltar i praktiken 🙂

  ”Ägande ger ingen makt”: Nej fast jo. Även om markägaren är inkompetent (fast inte helt inkompetent) så äger han ju sin mark. Så skulle någon mer kompetent person kunna bruka marken bättre så är det ändå inte säkert att denne får det – eller om han/hon får det så kanske man inte får lön för mödan (beroende på hur förhandlingspositionen ser ut i from av andra ”jobb” osv). Och om markägarna sluter sig samman (bildar kartell) så kan dom pressa lönerna för de kompetenta brukarna även om dom själva inte är kompetenta, och p.s.s. maximera sitt ägande och bibehålla makten trots inkompetens (på vissa plan iaf).

  Här menar jag att staten skall gå in och hindra sådana kartellbildningar monopol etc – även om det på sätt och vis inskränker äganderätten. Mao om en markägare vill köpa mer land så är det bara ok om det inte ger denna en monopolställning, och kartellbildningar skall vara olagliga.

  Eller så ger man de icke-markägare som finns rättighet att tex utbilda sig osv – och då är det ett visst tvång med eftersom markägarna måste vara med och betala.

  I ett modernt samhälle så är det, som en del här påpekar, inte så att alla börjar på noll med samma villkor. Så även om individuell frihet och personlig kompetens spelar in så är det väldigt många som trots sina möjligheter inte kan ta sig ”upp” eftersom tex sociala och ekonomiska faktorer i exempelvis familjen eller bostadsområde osv spelar in. Man önskar att det inte var så – men så är det. Och ideal till trots så är jag övertygad om att man måste kompromissa med idealen för att få en så bra värld som möjligt – även om det kan verka orättvist att någon skall tvingas till att betala skatt. Däremot skall tvången förstås hållas på ett minimum…

  /K


 61. ”Det är ju här som den ultimata teorin haltar i praktiken”

  Jag är frestad att helt enkelt säga: Nej. Tror att du helt enkelt misstar dig och beskyller marknaden för de problem som uppkommer pga statliga ingrepp.

  Hur ska kartellen uppehållas då? Alla som ingår har ju incitament att bryta mot kartellens överenskommelser. Karteller fungerar sällan eller aldrig i verkligheten.

  Vad är det enda sättet att uppnå monopol på en marknad? Dvs utan att staten garanterar monopolet? Svaret är att erbjuda bättre och/eller billigare produkter än alla andra. Carl Svanberg har skrivit intressant om konkurrens, monopol och oligopol på http://www.dwyfl.org/~knast/filer/perfekt_nonsens.pdf

  Varför skulle alla börja med samma villkor? Om alla ska börja med samma villkor betyder det att någon annan måste uppfylla de villkoren. Det innebär att du bestraffar de ambitiösa.. igen. Varför är det rätt?

  Om det nu är så förträffligt att alla ska ha samma villkor etc etc, varför kan det inte finansieras på frivillig väg. Det är som att säga att människor fattar bättre beslut framför en valurna än de gör när de tittar i sin egen plånbok.


 62. Eller snarare, att människor har rätt att tvinga andra att acceptera deras åsikter, om det bara är något som man röstat om.


 63. Människor fattar inga ‘riktiga’ beslut alls vid en valurna.

  En vuxen människa får cirka 16 ggr under sitt liv lägga en papperslapp i ett kuvert.

  Den som påstår att denne därigenom styr saker i sin tillvaro, eller påverkar samhället åt någon förutsägbar riktning, eller bara godkänner alla detaljbeslut som politikerna kommer att fatta de närmaste fyra åren ..

  .. den har inte förstått mycket av vad allt detta handlar om.

  Ingen av dem som tillhandahåller de kanske sju olika lappar man kan välja emellan har brytt sig eller frågan väljaren om någonting de senaste åren. Möjligen har de stått och pratat och låtsats kunna leverera en massa godis i syfte att att man skall välja just deras lapp under valrörelsen som gick.

  Men kom inte och säg att du blivit tillfrågad, eller att fått styra någonting alls!

  Bara idén om att styra sitt livsprojekt med en papperslapp vart 4:e år låter helt kispig i mina öron!

  Och det gör även de väljare som på fullt allvar är jätteupprörda och hävdar att efter nästa val kommer minsann allt ‘ställas tillrätta’ igen! Dom som tror att deras tillvaro huvudsakligen hänger på hur det har gått i ett sådant val …


 64. ”Hur ska kartellen uppehållas då? Alla som ingår har ju incitament att bryta mot kartellens överenskommelser. Karteller fungerar sällan eller aldrig i verkligheten.”

  Jag skulle vilja sägha tvärtom, men jag har inga empiriska bevis för det.

  Men ta tex bensinbolagens priskarteller som även efter statliga påtryckiningar de facto först upplöstes när bensinpriset drog iväg såpass att bensinkrigen började bryta ut.

  Eller den s.k. ”asfaltskartellen” där de ledande byggbolagen gick ihop för att undvika priskonkurrens på vägbyggen.

  Det finns massor av andra exempel.

  Visst i slutändan kanske kartellen upphör, men om köpare har fått betala överpriser i flera år ibland tiotals år så kan man knappast påstå att marknaden fungerar utan en tillsyn !?

  Och jag säger inte att alla måste ha samma villkor automatiskt. Men varti ligger rimligheten att en grupp människor som har otur vid föds len inte skall få en rimlig chans, även om det hade gangnat alla ? Även om det nu innebär en liten liten kompromiss när det gäller äganderätten ?!

  ”Det är som att säga att människor fattar bättre beslut framför en valurna än de gör när de tittar i sin egen plånbok.”
  Ja så kan det mycket väl vara även om det som allting annat inte alltid gäller. Tittar man i plånboken så brukar man ta väldigt kortfattade beslut. Se bara på den oerhört snea aktiemarknaden idag där många företag i backspegeln skulle ha gått mycket bättre om man inte baserade beslut på kvartalsrapporterna eller aktieägarnas och ”expertsystemens” nycker. (Det sistnämnda har inte med ngn ideologi att göra förstås utan pekar bara på att plånboksbeslut inte alltid är så bra)

  Många (fast långt ifrån alla) brukar rösta efter en ideologi eller en känsla av vart dom vill ha samhället. Sen att det är mycket valfläsk är ju sant förvisso. Jag tror inte att vår nuvarande form av Demokrati, är ngt slags ultimat statsskick – men med anarki skulle vi ha vilda västern här – och inget av det välstånd, och inte den nivån av globalisering eller handel som vi ser idag…

  @Jonas N:
  ”Bara idén om att styra sitt livsprojekt med en papperslapp vart 4:e år låter helt kispig i mina öron!

  Och det gör även de väljare som på fullt allvar är jätteupprörda och hävdar att efter nästa val kommer minsann allt ’ställas tillrätta’ igen! Dom som tror att deras tillvaro huvudsakligen hänger på hur det har gått i ett sådant val”
  Får jag fråga vilket statsskick en fundamental liberal föresrpåkar i så fall ? Hur skall de gemensamma beslut som trots allt krävs tas ? Om det inte funkar att få ut 7 partier en gång vart 4e år så skulle ju direkt folkstyrning innebära totalt kaos – dvs om folk skulle sätta sig in i massor av frågor och rösta varje år…

  /K


 65. Kommentar till Carl Svanbergs artikel:

  Bra artikel – jag förstår vad ni menar.
  Vad som inte tas upp är dock det som socialisterna är för fokuserade på:
  Människonytta.

  Fine ALCOA producerade bra produkter till bra priser, och varför skulle de då inte få ha kvar sitt ”monopol”, bara för att andra inte var bra nog att komma in på marknaden.
  Svaret är väl makt !?
  Dvs genom sin position hade ALCOA eller andra monopolföretag, en väldig makt. Och även om dom utnyttjade den på rätt sätt just då – så skulle dom i förlängingen kunn ta sig in på fler och fler marknader och skaffa sig mer och mer makt.
  Om man tex var en underleverantör så har man ju inget val om ALCOA hade sagt: Sänk dina priser. Då hade man ju fått söka nytt jobb.

  Visst i förlängingen hade dom fått acceptera det som fanns till lägsta pris på marknaden, vilket ju hade pressat priserna ända till udnerleverantörer – men här kommer ju en ”socialistisk” tanke in: Är målet en maximal tillväxt med maximalt produktionsutnyttjande till varje pris ?
  Jag menar hade en aluminiumarbetrare tex varit missnöjd med lönen och stressen på ALCOA så hade denne, enligt liberal princip, kunnat söka sig någon annanstans. Men poängen här är ju att det inte finns någon annan ! Dom har ju monopol ! Dvs. ”Frihet” i detta fall blir oerhört mycket mer komplicerat – och både för individer och för grupper av individer så blir man väldigt låst, och maktpositionen gör att ett företag i monopolställning kan utnyttja sina anställda och underleverantörer till max, i vad företagsledningen kan anse som en ”god sak”, men anställda/leverantörer pressas till bristningsgränsen och har inget val !
  Såklart man kan säga att det står de anställda fritt att blida ett fackförbund och se till att få bra villkor- men på samma frihetsprincip så torde företaget kunna få sparka dessa och anställa andra i så fall ? Andra som kanske mäktar med tempot och lönen till att börja med, innan dom också faller ifrån osv

  Så kritiken blir lätt vänstervriden, men i princip handlar det om hur man utnyttjar en maktposition, som man förvisso förtjänat. Och det är här jag ligger i mitten: Dvs. Principen ger alla rätt till frihet och man skall kunan bygga sig vilka tillgångar osv som man vill. Men jag anser att man måste acceptera ett minimum av ”tvång” och granskning – för allas (ja även dom som tvingas att ge lite i slutändan) bästa så att inte människor kommer i kläm för resten av livet – vilket både skapar konflikter (som är dyra och oproduktiva), och skadar människor mer än vad som kan anses acceptabelt. Sen om man frivilligt vill hjälpa ännu mer så är det ju jättebra.

  När det gäller hur dessa beslut om ”tvång” som tas, skall tas, så tror jag att det finns bättre sätt än den nuvarande formen av demokrati – men tills vidare får vi göra så gott vi kan med den…

  /K


 66. Klas, missförstod du verkligen vad jag skrev:

  Menar du att demokrati är en bra metod att styra sin tillvaro, sitt livsprojekt?

  Jag hävdar att den som tror det är helt väck!

  Demokratin har en viktig funktion att fylla, men den är inte individernas redskap för att styra just sin tillvaro mot att bli dräglig eller bättre.

  För att vara mer specifik: De beslut som verkligen måste vara gemensamma (dvs fattas demokratiskt) är undantagslöst sådana att ensklida inte kan styra sina livsmål genom dem.


 67. @Jonas N: Nej jag menar att demokrati är den (hitills) bästa metod vi har för att påverka de beslut som måste vara gemensamma.

  Men jag tycker inte man skall blanda in det i debatten om vilka beslut som skall och inte skall vara gemensamma, även om jag förstår den infallsvinkeln…

  Dock kvarstår min invändning att plånboksbeslut inte alltid är de rätta. Tvärtom ofta skadande på lång sikt. Att det automatiskt inte innebär att inga beslut skall tas genom ekonomiska incitament stämmer också. Därav mittens väg.

  Exempel: Det är billigare och framförallt lättare att köpa en plastpåse (om den inte hade haft några miljöavgifter elelr skatter) när man handlar än att investera i en tygpåse som man skall komma ihåg varje gång (iaf tar ett ett bra tag innan det lönar sig). Men för miljön är det värdelöst att tillverka, distribuera och sedan ha alla dessa plastkassar i naturen… Här kan man typiskt påverka individens beslut så att denne (och alla andra) får en bättre miljö genom att avgiftsbelägga plastpåsarna tex, och använda pengarna för information om skadeverkningarna, eller vad man nu beslutar (demokratiskt).
  Att skattebelägga påsarna kan kanske ses som att bryta mot liberalismens grundtanke, å andra sidan är det inget som hindrar dig från att inte köpa dessa.

  På samma sätt kan man kanske göra i förra exemplet med bondeägandet: Skattför varje köp av jord – och låt pengarna gå till de som i framtiden kan behöva utbildning tex. Vill man inte betala skatten så köper man inte jorden – lite mer krystat exempel iof

  Principen kan stämma- men som med allt här i världen så är kompromisser smörjmedlet som får det att funka i praktiken. Fundamentala stater brukar glida utför rätt snabbt om dom inte anpassar sig till verkligehetens problem som uppstår…

  /K


 68. Klas

  Jag vänder mig mest mot dem som tror att de ‘styr’ någonting genom att vi har demokrati. Det gör de i princip inte alls.

  Vad som ‘styr’ för folk är deras egna handlingar och utfallet av dessa. Därutöver utsätts de för politik som de nästan inte alls kan påverka ens på marginalen.

  Av den anledningen menar jag också att politik (som den ser ut idag, med dess omfattning) nästan bara minskar människors möjlighet att göra saker de vill. Och då minskar i rejält stor omfattning, typ begränsar 1/3 av deras handlingsutrymme.

  Men du verkar iaf förstått vad jag menar där.

  Exemplet med tygpåse är ett bra exempel på hurfort och fullständigt man tappar fokus och rimlighetsbedömningar när det gäller vad som är viktigt och mindre viktigt.

  En plastpåse är ‘slöseri’ på precis samma sätt som kanske 25% av all mat jag sätter i mig, 75% av kläderna jag köper, 100% av alla nöjen jag hänger mig till osv.

  Men allt detta slöseri är insignifikant jämfört med dumheterna som beslutas av politiker. Och det oavsett om dom däremellan även fattar beslut som inte är dumheter. Resursslöseriet genom politiska beslut är en värre miljöpåverkan än alla dom små bekvämlighets eller livsstilsvalen enskilda gör.

  Illusionen att staten kan tillhandahålla nyttigheter bättre, billigare, mer rättvist osv än frivilliga alternativ är förvisso mycket spridd, men den håller nästan aldrig för ens en ganska översiktlig granskning!

  Helt enkelt: Det blir dyrare, det blir sämre, det blir köer osv. Och dessutom utgör detta slöseri med resurser en extra belastning på miljön.


 69. Klas:

  Varför ska vissa människor har rätt att använda tvång mot andra? Varför skulle en aliminumarbetare har rätt till en lön som ingen frivillig vill betala honom, eller varför skulle en underleverantör ha rätten att ta ut högre priser än vad någon frivilligt vill betala?

  Anledningen till att Alcoa har en bättre förhandlingssituation är för att människor frivilligt väljer att köpa Alcoas produkter och tjänster inom aluminium, och ingen annans. Sedan vill du godtyckligt ogiltigförklara och förändra denna situationen som uppkommit frivillig, genom att använda (statligt) våld och tvång, för att försöka upplösa denna monopolsituation som uppstått frivilligt. Varför är det rätt? Varför är det rätt att med tvång och våld sätta sig över andra människors frivilliga beslut? (Det är en helt annan sak med statliga monopol som uppehålls av tvång)

  Frihet i detta fallet är inte ett dugg komplicerat. Det handlar fortfarande om frihet från tvång, och friheten att agera. Inget annat.


 70. Monopol/Oligopol är liberalismens Akilleshäl. Microsoft är ett tydligt och bra exempel.
  Ibland går objektivismen fel i sin inneboende egoism om stora förtjänster. Hade MacIntosh släppt sin programvara fri hade Bill Gates suttit där som ett ruttet lingon med sin dåliga Windows och vi haft en fri och sund konkurrens till allas bästa.
  Därmed inte sagt jag missunnar Bill Gates hans framgångar, men de berodde mest på andras, d v s Macs stora strategiska misstag.


 71. Å andra sidan att ha suttit i klorna på ett ComputorProm a la Gasprom, hade varit värre än döden.
  Socialism och nationalegoism har de flesta strängar som spelar tillsammans. I sin yppersta förädlade form kallas det NSAP. Nazism. Det låter hårt, men faktum är mer förenar än skiljer åt socialister/kommunister och nazister. Samma tankemodell.


 72. Nu blajjar Adolf igen om nazism. Det där är bara retorik och inget annat. Nazismen som ideologi har utrotning på agendan det har inte socialism eller kommunism. Sen är jag inte för diktatur överhuvudtaget. Demokratisk socialism som är vald av folket, det är grejer det. Där alla bidrar med vad de kan. Rättvisa och solidaritet men det kan inte Adolf H stava till.


 73. Jasså du Saurus … du menar att sådan socialism som genomförts till den utsträckning du du förordar inte har lett till utrensningar och värre?

  Det är ju bara att lyssna på dig här: ‘Stick härifrån om du inte gillar det’ verkar vara det enda du kan anföra när dina argument är slut.

  Och skulle sådana som du får verklig makt i händerna kan du vara säker på varthän sådan leder!


 74. Åh titta. Adolfs knähund skäller!

  Det är bara ett vänligt förslag i sann demokratisk anda. Om inte galsocherna passar så är det bara att flytta. Om man är så snål så att man gråter när man skiter så får man flytta till ett land med utedass.


 75. Saurus

  Just det. Och i de samhällen där socialismen har genomförts på riktigt (även om det initierats demkratiskt, eller med folkligt stöd) har där skett utrensningar, deporteringar och inte sällan folkmord.

  Att man inte skyltar i förväg med sådant är förstås självklart.

  Och återigen, dina ständiga kommentarer om andras snälhet visar med all tydlighet vad det egentligen handlar om: Att komma över deras tillgångar.

  Hade det inte varit så hade nämligen ni som menar vad ni säger kunnat ordna vad ni pratar om på helt fredlig och demokratisk väg.

  Men det vill ni inte (möjligen för att ni inte kan), och därför hela denna gigantiska politiska rörelse som bara handlar om vad andra har att leverar till er!

  (Tur att dom värsta stollarna i den rörelsen inte är så farligt många längre)


 76. För övrigt, appropå ‘knähund’:

  Vad handlar vänstersympatisörens roll om, ifall det inte är att agera knähund åt dom övergripande diktaten om hur allt skall vara och skötas!?


 77. Ja, stollarna har dessbättre krympt rejält under ”kommunisten” Ohlys ledning och man kan alltid hoppas de åker ur riksdagen. (Oräknat generaldårarna KPML m fl galningar) Hellre de relativt harmlösa stollarna SD i riksdagen än VP. Undrar om Lars är kvar fram till valet? Allt har ju bara gått utför sedan han tillträdde och vred partiet kraftigt åt vänster.

  6 timmars arbetsdag och 200 000 nya tjänster i stat och kommun är receptet. Karln är ju sanslös.


 78. Sossedinosaurus,….”Där alla bidrar med vad de kan.”

  Om jag jobbar 12 timmar per dag och du 6 timmar och tjänar det dubbla, varför skall jag då straffas med högre skatt?

  Enkel fråga som endast kräver ett enkelt rakt svar.

  Om jag nu då skall tvingas betala mer skatt, vad finns det för skäl att jobba 12 timmar?


 79. Skit i att arbeta i 12 timmar då. Det låter osunt faktiskt.

  Folk vill inte ha et pissigt kapitalistiskt system i Sverige och det kommer de visa efter nästa val.

  Precis, vänsterpartiet vill ta makten och deportera alla idioter till norrland. Eller inte…

  Maken på korkade personer får man fan leta efter.


 80. Saurus

  Den lön du får utbetald (dom perioder du har en anställning), visst betalas den in av andra, sådana som jobbar med att skapa mervärden som kan säljs för riktiga pengar som någon är villig att betala, och som alltså går att beskatta.

  Och ifall du inte skulle ha en anställning, visst är det så att din a-kassa betalas av precis samma sorts verksamhet. Dvs riktig näringsverksamhet, som skapar beskattningsbara intäkter och pengaflöden.

  Och ändå ägnar du dagar, veckor och månader åt att förolämpa dem som levererar in de pengar du anser dig förtjäna och sen förbrukar. Och det är något du har gemensamt med socialister i gemen. Och det är heller ingen slump att sådana då de får makten anser att folk som inte accepterar att bära allt högre kosntader på sitt arbetandes ryggar måster tystas och kuvas.

  Och därför är det heller inte konstigt att sådana samhällen blir allt fattigare. De historiska exemplen är otaliga, och undantag existerar öht inte. Därför att tvång som metod inte fungerar för att skapa värden eller utveckla välstånd.

  Och det faktum att ni socialister har en enda metod för att genomföra vad ni vill, dvs komma över våldsmonopolet, dvs statens tvångsmakt, som metod understryker detta en gång till!

  Du/ni har inte ens försökt att formulera ett alternativ till att åstadkomma något som inte som central punkt innefattar just användandet av tvångsmetoder mot andra!

  Och det är väl också därför du inte klarar av att argumentera för ett skvatt längre. Utan bara kastar ur dig mer och mer strunt och försök till invektiv!


 81. Att argumentera med dig Jonas är verkligen att kasta pärlor till svin. Du vet fan inte vad jag gör på dagarna och jag skiter i vad du gör på dagarna. Det som jag kan konstatera av dina jävla dumheter är att du föraktar demokrati. Folkvald socialism är bra. Det har Sverige bevisat sedan länge och det går bra för Sverige. Här har folk det hyffsat ändå fastän det är högern som har makten. Flytta till USA eller till Polen om det nu svider i svinpälsen att betala skatt.


 82. Saurus

  Att du kallar dina utfall är för ‘argumentation’ och tom ‘pärlor’ visar hur långt förfallet ditt omdöme är.

  Och inte tycks du ha en aning om vad du pratar om heller:
  Sverige har prakticerat ‘socialism’ (demokratiskt införd) på några få områden. Och på dessa har det inte gått bra, och på dessa har man även försökt förbjuda alternativ, precis som jag beskrivit ovan.

  Att ‘folk har det hyfsat, trots högern’ är så infernaliskt okunnigt så man baxnar. För det första har vi nästan inte alls haft någon ‘höger’ som styrt, och sedan har folk fått det bättre sedan 2006. Marginellt förvisso, men det är bara kork-socialister som tror att det kan besluta fram ett ‘Schlaraffenland’ omedelbums.

  Sen angående vad du jobbar med behöver jag inte veta. Jag påpekar att du inte får lön från frivilligt betalande (oavsett om du har anställning eller a-kassa) och det har du själv redovisat.

  Men du kanske inte begrep vad du sa då heller!?

  Snacka om att vara aningslös:

  ”pärlor för svin”

  Du har ju sagt så några ggr nu. Tror du att ‘argumentet’ biter bättre om du upprepar det?


 83. Kuba har s k folkvald socialism. Ett fint och demokratiskt ställe. Det måste väl vara ett paradis för dig Sossedinosaurus!?

  Tänk dig en handrullad Hoyo dubbelcorona med ett glas mörk 20-årig rom lagrad på ekfat. Mums fillibabba att sitta där i värmen och se solen sakta sjunka i havet. Och allt detta är givetvis gratis i socialismens namn. För alla bidrar med vad de kan och delar med millimeterrättvisa.


 84. Människor som Anonymosaurus drivs av hat, ondska och förakt. Han kommer aldrig övertygas av sakliga argument, för han vill inte bry sig om andra människor. Det är inte att han inte begriper, han är bara genuint ond. Tyvärr finns det många sådana, och det är svårt att bekämpa dem.


 85. Nåja, jag tror att rädsla är den starkaste drivkraften. Sådant man inte begriper eller rår över kan man lätt bli rädd för. Och då är det lätt att reagera med antipati och såsmåninom hat. Och behovet av att dölja (och även för sig själv förneka) denna rädsla gör då lätt att den kläs i ett föraktfullt språkbruk med allt mer högljutt ryggdunkande på sig själv och likasinnade om sin moraliska förträfflighet, och motsvarande brister hos alla dem som inte håller med dem och vars framgångar de inte begriper och tycker är så djupt orättfärdiga.

  Jag tror att denna rädlsa är en relativt mänsklig reaktion mot att behöva se men inte begripga varför sakerblir bättre när folk får göra det utan deras inblandning …


 86. Snacka om att trivialisera begreppet ond. OM jag som på ett väldigt osakligt sätt (Inte för att de är bättre på något sätt) klankar ner på två dumhuvuden som Jonas och Adolf är ond. Vad fan var Hitler? Vad fan var Stalin? Pinochet? Bush? Att kalla någon för ond enbart för att han är för skatter så har man inte många hästar i stallet.

  Adolf: Sist jag kollade så var Kuba en diktatur. Men om du nu vurmar för diktaturer och vill behålla dina pengar så kan du väl flytta till varmt land där du får behålla dina stålar och sluta gråta över det.


 87. Nej Saurus, din enfaldighet är inte ondska. Det skrev jag också.

  Däremot är resultatet av sådan enfaldighet när den omsätts i praktik ‘ond’, dvs den åstadkommer inget gott utan raserar istället goda saker.

  Den enklaste liknelsen jag kan komma på är omfattande unvecklad, motsägelsefull och nedbrytande byråkrati. När sådan drabbar människor bryts goda saker och individer ner, förstörs för gott i värsta fall. Inte pga av att någon enskild byråkrat medvetet vill förstöra för folk, utan för att denne inte vågar göra något annat än att följa reglementet och försöka passa in verkligheten i sina instruktioner.

  I ditt fall finns det förvisso ett stort mått av antipati med bilden, och skulle du får något att säga till om är jag säker på att den skulle komma till uttryck. Men den risken är dessbättre väldigt låg.

  Sen konstaterar du helt riktigt att socialistiska stater tenderar att kalla sina diktaturer för demokratier. De tom brukar hålla val med högt valdeltagande och väldigt tydliga valutslag.

  Men som har påtalats för dig hundratals ggr beror det på omfattningen av tvång mot undersåtarna. Något du som sagt är väldigt förtjust i redan.

  Och att du skulle kalla Adolf och mig för ‘dumhuvuden’ är ju bara för rart. Tror du att du blir det minsta lilla smartare av det?


 88. I grund och botten är ditt gnäll bara egoism. Inget annat. Erkänn det och gå vidare. Då kanske du blir smartare.


 89. Vet du, jag har gjort precis motsatt observation.

  I grund och botten är vänsterargumentation inget annat än egoism, snålhet, lathet, habegär och missunsamhet.

  Hade det varit bara en gnutta mer hade man ju kunnat genomföra bara ett uns av allt det man pratar om.

  Men det gör man inte! Man pratar och pratar och pratar i decennier om vad andra borde göra och betala!

  Och om du vill verkar smartare än du gör, behöver du argumentera bättre. Det är ju inte precis jag som blir svarslös, Saurus!

  (Du vågar ju inte ens gissa hur mycket ett ‘gratis’ läkarbeskök kostar 🙂


 90. Precis, det är väl socialisterna som babblar om att hela tiden få fördelar på andras bekostnad? Vi liberaler vill klara oss själva utan att kanibalisera på våra medmänniskor, är det att vara egoistiskt? Vi vill låta dig själv bestämma om du vill dela med dig av ditt eget till oss eller inte, säger vi det för att vi vill gynna oss själva? Kom igen, tänk lite längre.


 91. Jag skiter i vad ett läkarbesök kostar. Det ska vara gratis. Ja, inget är gratis, men du förstår säkert om du anstränger dina små grå.

  Klart ni vill gynna er själv. Ni ser ju skatter som stöld. Hur många fattiga människor är liberaler? Hur många rika?


 92. Allt bottnar nog egentligen i rädsla och sossejanteriet (avund) är myntets baksida.
  Dessa homosapiens känna sig bara trygga omgivna av andra i den stora fårskocken. Kollektivet bestämmer och inte käft vågar öppna munnen.
  Ett hundratal gånger har jag suttit i församlingar där jag vet det funnits olika meningar men alldeles för många av dessa personer vågar inte yttra sig. Hur kommer det sig?

  Jag tror inte min analys är helt ute och cycklar och Sossedinosarius verkar vara en av dessa personer som okritiskt och fullständigt oreflekterat accepterar allt kollektivet företar sig. Bara det är statligt så är det bra.

  Har han inget enda lärt av historien vart sådan kollektiv undergivenhet kan leda till. Tydligen inte.


 93. Saurus …

  ”Jag skiter i vad ett läkarbesök kostar” .. och det är också därför det går så dåligt och blir så dyrt när socialister sköter verksamheten.

  För dom har inget alls att komma med, prat prat prat och mera prat. Och alltid är det nån annan som skall genomföra det och andra skall betala för det. Tro fan att det blir uselt då.

  Och ännu en gång skriver du öppet om att det handlar om att komma över pengar från ‘dom rika’, inte att se till att folk själva får det bättre.


 94. Två demokratiföraktande nötter det är vad ni är. Flytta till en vacker och fri diktatur då. Varsågoda. Mer mat åt mätta moderater är inte min stil.


 95. Saurus, vi som är intresserade av politik och politisk filosofi, men inte delaktiga i praktisk politik har förstås ett oerhört försteg framför dem som tror att saker och ting skall gå att ordna eller lagas mha politiska beslut.

  Sådana som du rapar floskler och slagord hela dagarna, typ ‘om bara alla vore så här .. och gjorde detta istället ..’ och kommer givetvis aldrig att kunna påverka samhället i någon positiv riktning. Speciellt inte när du/ni är så okunniga om tom dom mest elementära sambanden i hur och varför saker sker människor emellan. Och ännu mindre när ni varken kan räkna eller förstå enklaste ekonomin, och bedöma storleksordningar sinsemellan, eller ens kostnader enskilt.

  Det är klart att politik och resonemang då blir av den kvalitet som du redovisar:

  Floskulösa slagord som ‘stick då, era snåla moderatsvin’ och ‘jag skiter i vad det kostar’ eller ‘bara man klämmer åt dom rika’ … oftast helt utan kunskap om vad du faktiskt pratar om, och ännu mindre insikt om vad för politik du faktiskt förordar är du ju inte ensam om. Det finns många stollar på vänsterkanten som låter som du, och de har en sak gemensamt:

  Ställda inför att behöva förklara kvantitativt vad dom pratar om blir dom fullständigt svarslösa, börjar rablra slagord och floskler, och därefter invektiv och förolämpningar!

  Du är nästan en karikatyr på hur vänsterpolitik fungerar.

  Och det roligaste är att du så totalt saknar självdistans att du inte förstår att ju fler saker du skriver här om och om igen, ju tydligare blir det vi har anfört från första början.

  Vänsterns fascination vid tvång, dess underliggande lättja, missunsamhet och habegär, dess antipati som drivkraft mm lyser ständigt igenom hu tydligt som helst i det du skriver och ändå fyller du på med mer och mer …

  Toligen utan att fatta det!


 96. ”Klart ni vill gynna er själv. Ni ser ju skatter som stöld. Hur många fattiga människor är liberaler? Hur många rika?”

  Klart jag vill gynna mig själv – men inte på andras bekostnad. Jag vill bara ha rätt till det jag själv har producerat, inte ett öre mer. Till skillnad från socialister, som vill ha rätt till det andra har producerat.

  Självständiga individualister är liberaler därför att liberalismen handlar om att individen ska ha rätt till hela sitt eget liv men inte mer. Insikten om att man själv bär ansvar för sitt liv leder till att man blir arbetsam och odlar sina talanger. Det leder i sin tur till att man blir rik.

  Osjälvständiga kollektivister är socialister därför att socialismen handlar om att individen inte ska ha rätt till sitt eget liv utan offra sig för kollektivet. Föreställningen om att någon annan är ansvarig för ens liv leder till att man slö och passiv. Det leder i sin tur till att man blir fattig.

  Därför är liberaler ofta rika och socialister fattiga.


 97. Om nu liberalismen är så jävla bra så skulle ju enligt lättaste motståndets lag alla vara liberaler och alla länder det också. Liberalismen handlar bara om den starkes rätt och inget annat. Dock är kollektivet starkare än individen.


 98. Saurus

  Du säger det ytterligare en gång:

  Kollektivismen är iden om att man skall tvinga dem som inte vill till att foga sig, att inordna sig.

  Liberalismen handlar om den enskildes rätt. Inget annat! Och att ingen kan göra något med (eller mot) någon annan utan att dennes medgivande.

  Att vara stark eller pengar på banken ger ingen extra makt (mot någon annan). Utan tvärtom: För att man öht skall kunna göra något vettigt eller meningsfullt behöver man erbjuda något som andra vill ha. Och bli överens!

  Det är dom två elementen som saknas i socialismen:
  Erbjuda något av värde själv, och behöve bli överens med den man vill göra affärer med!

  Och allt du någonsin har argumenterat för här har handlat om detta: Att få använda tvång, och slippa ha folks medgivanden!

  Och ändå tror du (och en del till med dig) att man kn bygga bättre samhällen med tvångsmetoder?
  Det är tragiskt!


 99. Jag vet inte om du är korkad eller naiv. Kanske båda.


 100. Undrar om Anonymosaurus innerst inne förstår att han är chanslös i den här diskussionen, eller om han på allvar tror att hans argument är hållbara. Hur kan en vuxen normalbegåvad människa läsa det Jonas och andra skriver och bara bortse ifrån det? Hur kan man läsa det och inte ta det till sig och fundera över det? Det är obegripligt.


 101. Det är väl för att jag är ond. Eller?

  Klart jag kan diskutera men fundamentalistiskt liberalism/objektivism är så jävla långt från verkligheten och är så otroligt naiv och korkad i mångt och mycket så jag orkar inte. Sen när jag skriver något så är jag kommunist/nazist/socialist. Lev i nyanserna.


 102. Vad är det som är ”långt ifrån verkligheten”? Kan du ge några exempel på saker som vi faktiskt tycker och argumenterar för?


 103. Allas rätt till ett drägligt liv. Jag anser att det är en självklarhet.


 104. Alla har rätt till ett drägligt liv, ingen har sagt något annat, men ansvaret ligger på dig själv, inte att som en parasit ta det som en självklarhet att leva på andras arbete. De som faller igenom tar vi hand om inte tal om annat, så inget dyngsnack om solidaritet igen.

  Skall det vara så förtvivlat svårt att få in detta bakom pannbenet ”Sossedinosarius”?


 105. Du och ditt jävla parasittjatande. Det finns väldigt få parasiter i ett samhälle och de är i regel rika jävlar som inte vill betala skatt.


 106. Saurus

  Dem du kallar ‘dom rika’ betalar ohemult mycket mer skatt än andra. Tom om dom trixar för att minska denna. Att kalla någon som netto betalar in mycket mer än de flesta, och definitivt mer än alla de som lever på andras skatteinbetalningar, är med förlov sagt mer än bara okunnigt!

  Men det är uppenbart. Du har inte haft något substantiellt att säga på väldigt länge nu. Du tom måste återanvända invektiv som är så kolossalt missvisande att dom enbart är skrattretande, senast ‘korkad och naiv’.

  Och det från någon som känner sig förtryckt av att McDonalds-restaurangen skyltar med sina produkter när du går förbi. Och som tror att han har något att säga till om ifall vi hade haft statliga burgare istället. Och som skiter i vad saker och ting kostar, bara man får klämma åt dom rika. Osv!

  Jag undrar faktiskt om folk som delar dina politiska irrläror tar dig på allvar?


 107. De rika har ohemult mycket pengar ändå. Det är fan märkligt att de som har mest gnäller mest också. Om du verkligen tror att jag har någon gång försökt argmentera med dig och Adolf så är du korkad. Vi är så långt ifrån varandra och det enda jag läser är snålvargarnas ylanden.

  Myten om den svenska ”parasiten” florerar ofta där de rika har sin boning. Jag tror på demokrati. Demokratin ser till att ni muppar inte får som ni vill ändå i slutändan. Folk vill ha en utvecklad välfärd som skapar trygghet hos alla. Jämlikhet och solidaritet är något som ska eftersträvas i ett samhälle. Det är därför som de rika så jävla ofta är demokratiföraktande.

  Objektivismen ska jag inte ens tala om. De empatistördas -ism.


 108. Vill egentligen inte lägga mig en debatt som pågår på sandlådenivå – men jag försöker ändå dra upp den en bit:

  Anonymosaurus :
  Hur tror du de flesta som är ”ohemult rika” har blivit det ?
  Och vart skall man ta alla de skatter som man gör idag om ”de ohemult rika” bestämmer sig för att sticka eller inte längre jobba så hårt ?

  Det största problemet jag ser i socialismen är just detta: Vart genereras välfärden ? Man kan inte bara dela ut – man måste också ge. Och de ”produktivitetsförhöjningar” som anges i en del socialistiska skrifter lyser ju i praktiken med sin frånvaro (historiskt iaf) när människor inte längre får utnyttja sin drivkraft och framåtanda.

  Jämför med högkonjuktur/lågkonjuktur eller hausse och baisee på börsen – det som styr är psykologi och människors produktivitet på individuell nivå. T.o.m gamla kommunistiska ledare insåg detta och belönade arbetare, militärer, idrottsmän, vetenskapsmän osv på olika sätt om de behövde en ”knuff” i ngt särskilt projekt. antingen genom pengar under bordet, eller andra förmåner som bättre bostäder, resande, tillgång till resurser i sitt arbete eller genom att officiellt hylla dom – dvs dom frångick sina egan ideal eftersom dom inte funkade, men gjorde det så att inte massorna skulle genomskåda detta.

  Observera att jag inte för den sakens skull sätter likatecken mellan kommunism och socialism – men dom bygger till stor del på samma principer – därav exemplet.

  Sen har du iof rätt att det ofta finns väldigt få ”parasiter” i ett samhälle (här beror det ju på hur man räknar dock, tar man med ”onödiga” myndigheter, bidragsadministration osv och inte bara de arbetslösa elelr sco.bidr.tagare som inte vill ha eller anstränger sig för att få ngt jobb, så blir det betydligt fler)- men de blir inte färre om de inte får frukten av sina ansträngningar…

  /K


 109. ”Om du verkligen tror att jag har någon gång försökt argmentera med dig och Adolf så är du korkad. Vi är så långt ifrån varandra och det enda jag läser är snålvargarnas ylanden. ” (slut citat)

  Precis, du försöker enligt egen utsago inte ens argumentera. Så vad är då meningen med alla dina utfall på denna sida? Spy ut din ilska och ditt avund för att andra har det bättre än du?

  Sätt igång och jobba istället. Ta ansvar för ditt eget liv.


 110. Saurus

  Nog har du försökt debattera alltid, lite allt möjligt också. Men nå’ vidare seriöst har det inte varit från din sida, det kan jag hålla med om. Men det beror inte på att du inte försökte.

  Det är först när du märkte att du inte hade något annat än slagord och floskler att komma med som du övergick till att tramsa som en tjurig unge i sandlådan.

  Och jag undrar fortfarande: Finns det folk som tar dig på något större allvar runtomkring dig? Eller ler man bara lite förläget och byter några blickar?


 111. ”Du fick mer än mig…..!” (sandlådedagis). Exakt här ligger dialogen med Sossedinosarius, d v s hans uppfattning om demokrati, solidaritet m m av plakatvänstern vanställda begrepp.
  Det är ingen mening att fortsätta längre och jag tycker Sossedinosarius skall lämna denna sida tills dess han har något i sak att diskutera istället för att sprida skit omkring sig.
  Även jag har hemfallit till denna sandlådenivå, vilket jag beklagar. Men pratar man med idioter blir det oftast enklast att sänka sig till samma nivå. ”Prata med bönder på bönders vis.”

  Med detta önskar jag Sossedinosarius lycka till i hans fortsatta liv och hoppas han finner några som glatt och villigt, tillika ”solidariskt”, vill betala för hans välbefinnande.

  There are no free lunches………….eller??????


 112. Ja herregud, empati är att vilja stjäla de rikas pengar så man slipper arbeta själv. Det är ju på sätt och vis skönt att hyckleriet är så uppenbart, man får hoppas att fler och fler inser det.


 113. Det var en helt egen tolkning Francisco. Dock helt felaktig.


 114. Nej, det är exakt vad du säger. Skillnaden mellan oss är att vi inte förbjuder dig att betala skatt om du vill, men du tvingar oss att betala skatt trots att vi inte vill. Vad har du för syfte med det? Jo självklart att få ta del av våra resurser, annars spelar det ju ingen roll, eller hur? Du får hjälpa vem du vill och vara hur empatisk du än önskar, men varför ska du tvinga oss? Det finns ingen annan anledning än att du vill ta del av de pengar vi skapar med vårt arbete, alltså att leva på vår bekostnad som en parasit.


 115. Francisco: Ditt jiddrande har ingen som helst verklighetsförankring. Flytta ut i skogen och odla din potatis och skit i att handla med någon annan. Eller ta alla ”rika” och flytta iväg till ”ett paradis” där ni odlar er potatis eller vad fan ni vill göra. Ett samhälle är människor som är beroende av varandra. Så länge du ser andra människor som parasiter är du en jävligt tragisk figur.


 116. Den som tar det som en självklarhet att ogenerat leva av andras arbete är och förblir en parasit. En parasit är per definition en som lever av andra i såväl växtriket som djurriket, oss homosapiens inräknade.


 117. Människor kan interagera med varandra i frivillighet, varför måste de hela tiden tvingas? Kan du förklara det för mig?


 118. Nä, det kan jag inte, men kanske Sossedinosarius med sin brilljanta analys. Stackars obildade krake.


 119. Sedan en viktig sak som S-donarius helt har missat i sin totala ointelligens och enfald. Fransisco vill inte flytta ut på landet o odla potatis och handla med din enfaldiga sort av människor. Han vill handla med alla och sätta ett pris på sina tjänster/varor som accepteras av marknaden/efterfrågan. Ju duktigare han är, dess mer betalt.
  Du hjärndöda sosse utgår från att allas egendom/förstjänster är allas egendom i kollektivismens heliga namn.

  Hur kan man bli så jävla korkad? Varför skall jag jobba ihjäl mig för att försörja trashandkar som dig? Skapa dig ett liv innan det är försent fattiglapp.


 120. Det var såklart honom jag syftade på Adolf 🙂


 121. Adolf och Franciso

  Trots betygelser om motsatsen tror jag att Saurus nog har gjort sitt yttersta i det han kallar debatt och argumentation.

  Det är så det brukar låta från vänsterfolk. De upprepar sin slagord om ‘soldaritet, rättvisa, alla skall ha det bra .. ‘ osv. Och ombedda att fylla dem med innehåll förstår de inte ens frågan.

  Då blir det som vi sett här. En motfråga, ett påpekande om fakta, eller en moralisk princip, ses som yttringar från ‘fienden’ för vilka man har memorerat en annan uppsättning slagord och anklagelser om att vilja folk illa.

  Jag har sett betydligt mer begåvat vänsterfolk (än vår Saurus här) i princip ha samma metodik för att interagera med meningsmotståndare. Inte alls lika oförskämda och kastandens personliga anklagelser förstås. Men ändå, de drar sin harrang, de lyssnar på andra debattörer eller på motfrågor, varefter de drar sin harrang en gång till. Oftast utan att ens ha förstått vad frågan gällde.

  Saurus här har ju inte ens förstått den principiella frågan om ‘tvång’. Han menar att McDonalds skyltning är ‘tvång’ och tror att statliga burgare styrs av ‘folket’ och att han då får inflytande vilket han tror vore bättre.

  Och ni kan vara övertygade om att så innerligt vill att detta skall vara sant att han skulle gå sönder innombords av att behöva ändra sin ståndpunkt. Därför kommer det bara folskler från det hållet.

  Och som jag sa, även mer begåvad vänster klarar inte av att ta i kärnfrågorna, eller hantera hur verkliga utfall blir.

  Slagord, fluffiga vackra målsättning, och lite symbolpolitik. Det är var det har blivit när sådana fått försöka. I bästa fall …

  (de har ju inte ens en bra förklaring över varför det gått åt helvete alla tidigare ggr. Inget mer än ‘låt oss försöka en gång till’)


 122. Buuuuhuuu. Jag vill inte jobba. Jag vill inte betala skatt. Det är två argument som sk. parasiter använder sig av.


 123. Jag ställde en fråga saurus: varför tvång? Menar du att människor inte kan interagera mot varandra om de inte tvingas att dela med sig av det de producerar? Vi förbjuder inte dig att betala skatt men du tvingar oss, varför har du mer rätt än vi?


 124. Jonas, du har nog rätt. Saurus har sin uppfattning klar och han vill inte ändra på den. Därför blir argumentationen minst sagt bristfällig, han vill helt enkelt inte konfronteras med möjligheten till insikt. Jag undrar ibland hur medvetet det är, förstår de innerst inne att de har fel eller lever de i sådan total förnekelse att de inte ens kan se det själva?


 125. Precis, om man inte klarar av ens enklaste ordförståelsen blir de som jobbar hårt och målmevetet ‘parasiter inte vill jobba’

  Och hans behov av att håna, anklaga och förolämpa dem som i slutändan betalar hans räkningar och många andras är väl i det närmsate definitionsmässigt en ‘grav empatistörning’. Men ordförståelse verkar ju heller aldrig varit någon av hans starkar sidor.


 126. Fransciso

  Jag tror att en sådan livslögn såsmåningom blir till ett prykologiskt självförsvar med nödvärnsrätt. I meningen att skadan som en omprövning skulle vålla den redan bräckliga självkänslan är för stor för att kunna hanteras av detsamma.

  Jag tror att de kan förstå enskilda detaljer, och att det är fel. (Tex inser även sossar att det är dåligt att bidragsförsörja stora skaror arbetsföra vuxna människor under många år).

  Men att sätta in detta i ett större sammanhang är oövervinnligt för många av dem. Då kommer omedelbart argumentationshopp till rena intigheter ‘men den cancersjuka ensamstående läraren med fyra små barn och skulder då?’

  Det är också den saken som slår mig tydligast. Den eviga viljan att hitta (hitta på) undantag och situationer för att slippa se sammanhangen. Jag vet inte hur många ggr jag har hört argument som (på fullt allvar) landar i att ‘folk svälter ihjäl’ … ‘om det bidragssystemen ändras en smula’. Och när man påpekar det helt orimliga i ett sådant resonemang bemöts man med nästan paniskt fastklamrande vid detta ‘om inte pengarna räcker så man kan köpa mat svälter man ihjäl’

  Vixna människor. Men troligtvis skolade i ‘kritiskt tänkande’ av sossarnas flumförvaring som de kallade skola.


 127. De flesta är ju vuxna människor och klarar av att se igenom liberalt skitsnack. Det kallas kritiskt tänkande och de genomskådar de rikas försök till att gynna enbart sina egna intressen. De flesta är inte intresserade av att bli rika. De är intresserade av trygghet så att de kan göra saker som är roliga.

  Som sagt var, jag har skrivit det säkert femtio gånger och gör det en gång till. Flytta. Det är det fantastiska med en demokratisk rättsstat. Ni får flytta och ni får ta med er alla era jävla pengar. Att Francisco gråter för att han är en bortskämd och egoistisk skitunge rör inte mig ryggen. Det går att bli ohemult rik i Sverige. Det som hindrar er muppar är bara faktumet att ni är för korkade för att tjäna de riktigt stora stålarna. Byt jobb, byt land, skaffa en bättre idé. Adapt, improvise, overcome, piss off.


 128. ”De flesta är inte intresserade av att bli rika. De är intresserade av trygghet så att de kan göra saker som är roliga.”

  Och vad innebär det där om du tänker efter lite mer? Jo, att de som är intresserade av trygghet vill ta del av de rikas pengar istället för att tjäna egna. Du förstår, din ”trygghet” betalas med – just det – pengar, och att inte vilja bli rik men ändå kräva ”trygghet” betyder att man tycker att det är någon annan som ska betala för ens trygghet. Då landar vi i exakt det jag skrev: du vill leva på andras bekostnad, du vill att andra ska betala för det du konsumerar. Det är därför du förespråkar skatt, inte för att du själv vill dela med dig. Du vill att andra ska dela med sig till dig, och dessutom har du mage att kalla OSS egoistiska skitungar. Är det inte lite fräckt tycker du? Vi ska jobba för dina intressen, och om vi inte gillar det kan vi hålla käften eller flytta, och så kallar du det solidaritet. Märker du inte själv vilket satans hyckleri det är?

  Glöm aldrig att om vi som skapar rikedomar flyttar utomlands så försvinner din ”trygghet”. Du är beroende av oss, men vi är inte beroende av dig.


 129. Var det ett försök till argumentation Saurus?

  I Sverige, som har den fattigaste medelklassen och de högst beskattade låginkomsttagarna menar du att problemet är ‘dom rika’

  Dom jag noterat otaliga ggr. Du kan inte räkna, du kan inte argumentera, du förstår inte resonemang ochy logik och du förstår oftast inte ens orden du använder.

  Det stora tvånget sker mot just vanligt och fattigt folk. Men det är väl för svårt för dig att begripa. Du lever väl i den där ‘stollevänster-världen’ där vanliga människors knapra ekonomiska marginaler och trygghet orsakas av att ‘direktörererna i Djursholm’ finns.

  Men så blir det bara om man inte kan räkna plus och minus ens.

  Och det redovisar du ju gång på gång att du inte kan.


 130. Saurus

  Om det nu är så, att de flesta inte är intresserade av pengar så mycket, varför handlar då all (och jag menar verkligen all) inrikespolitik som vänstra sidan vill genomföra om pengar!?

  Precis all klagan som vi får höra om politiken som förs sedan okt 2006 handlar ju om pengar som man vill ha, inte får lika mycket längre, eller tom måste betala för något ifall man vill ha det.

  Pengar pengar pengar pengar pengar … det är vad vänsterpolitik handlar om.

  Och man behöver inte ens göra tillägget ‘andras’ … eftersom det är så uppenbart iom att politikerna inte skapar en enda krona själv!


 131. ”Glöm aldrig att om vi som skapar rikedomar…” Det är väl fabriksarbetaren som skapar på riktigt. Du och dina gelikar sitter väl på era feta arschlen och tänker rika tankar. Sen är det intressant att ingen har nämnt demokratin en endaste gång men det handlar väl om demokratiföraktet?

  Skapa pengar… Staten trycker alla pengar. Det är politikerna som skapar varenda krona. Du har nog inte gjort ett hederligt handtag i hela ditt liv.


 132. S-sauries, du är lyckligt ovetande om hur många som redan flyttat/flyttar. Vi har fri rörlighet av kapital, personer, varor och tjänster inom EU och därmed också skattekonkurrens beroende på var du lägger din verksamhet.
  En dryg handful av mina tidigare bekanta har redan dragit och bedriver verksamhet i Sverige från annat EU-land. Fullt lagligt och du kan inte göra ett skit åt det. Din trygghet och ditt parasiterande börjar så sakta att holkas ut redan och tur är väl det.


 133. Anonymosaurus

  Sa du ser ingen skillnad mellan att skapa rikedomar och att trycka upp en massa pengar? Varför gar det sa daligt för Mugabe da?


 134. ”Staten trycker alla pengar. Det är politikerna som skapar varenda krona”

  Ja, det är väl därför Zimbawe är så ofattbart rikt, eller hur!?

  Allvar!? Så infernalist korkad kan väl ändå inte du vara, Saurus. Fast man vet ju inte säkert. Ditt önsketänkande verkar inte ha några gränser alls.

  Och det finns inte en chans att du är ‘fabriksarbetare’, men även det dravlet visar hur totalt lost du är i verkligheten.


 135. Det var ett skämt era jävla nötter.

  Adolf: Det viktiga är att DU flyttar. Inget annat.


 136. Ifall det verkligen var ett skämt så var väl det tur. Men den metoden, alltså att tramsa och snacka skit, har du ju använt varje gång för att fly debatten.

  Och sen skriver du än en gång att ‘folk skall sticka’.

  Vert du, vi har uppfattat den ståndpunkten. Men den är fortfarande inget svar på varför du tycker att tvång är en bra metod mot (‘dom rika’ förstås, men även mot) alla vanliga människor som kämpar för att få det att gå ihop!

  Och du har ju onekligen haft ett aantal inlägg på dig att försöka.


 137. Sossedinosaurus, du verkar ha påtagligt stora kunskapsluckor vad beträffar EU-rätten. Få nu in i din hjärna att jag behöver inte flytta annat än på papperet för att slippa din/sossarnas stöld av mina pengar.
  Låter fri rörlighet av personer och Schengenavtalet bekant för dig? Troligtvis inte.

  Så få in bakom pannbenet för en gångs skull att det är tillåtet att ha en sommarstuga varhelst inom EU. Du har rätt att vara där precis hur mycket som helst. Fattar du nu då, eller bara spelar du dum eller är du dum av födsel och gammal vana.


 138. Det enda jag försöker är att se hur länge ni nötter svarar på mina inlägg. Uppenbarligen hur länge som helst.

  När folk inte kan skilja på en vägtunnel och en koröv så är det poänglöst att diskutera trafik eller djurskötsel.

  Folk som har en IQ i klass med en dement hamster och en idealisering av det egna som pol pot så finns det inte så mycket att hämta. Men dumheten är smått roande.


 139. ”Det enda jag försöker …”

  Jo du har ju ett antal ggr nu försökt rädda ansiktet genom att efteråt påstå att du egentligen menade nåt annat.

  Men har du haft ett enda svar på något som faktiskt diskuterats? Alltså utöver ditt rena, och ofta rejält infantila, tyckande? Senast:

  Varför är det bra att tvinga vanliga löntagare att betala så mycket som dom vare sig vill ha eller behöver?

  Varför är tvång (och andras pengar) det enda ni vänsterfolk någonsin talar er varma för vad gäller eran faktiska politiska gärning?

  Tips:

  ‘Stick till Polen då’, ‘bortskämda skitungar’ eller ‘IQ i klass med en dement hamster’ osv har inget med den frågan att göra. Det är sånt du tar till för försökta skyla över tomheten i det du (inte) säger!


 140. Dumheten bjuder du på BosseSosse. Det är inte mycket du verkar ha koll på annat än de rika skall klämmas åt till varje pris för att betala för alla parasiter som du själv.

  Hellre en dement hamster än en hjärndöd sosse. Ta på dig hjälmen nu för bövelen, jag siktade en samling svartvita hackspettar i helgen så det gäller att du skyddar dig. Å andra sidan kan du ju befrias från all trämask.


 141. Klämma åt rika. Ja, tjena. Det är själva grejen med rikedom att om man tar en bit så finns det jävligt mycket kvar. Och jag vet två som man kan ta extra av.

  Det är något som en dement hamster är bra på, springa i sitt hjul.


 142. Nåja, jag tycker din ‘argumentation’ nog ligger avsevärt närmare att ‘springa i sitt hjul’

  Men problemet är fortfarande detsamma:

  Det finns alldles för få rika att klämma lite extra ur. Dessutom är deras tillgångar allt annat än pengar, dvs de kan inte ens ‘tas’
  I stort sett hela skattebördan bärs av vanligt arbetande folk. Och det är dem du vill tvinga att betala för en massa som dom varken vill ha eller behöver. Varför?

  Varför är tvång (och att komma över och få bestämma över anras pengar) så viktigt för er som vill föra vänsterpolitik?


 143. Klart folk vill ha det. De röstade ju på det. Allt kostar, speciellt välfärd.


 144. Nu får du snart bestämma dig SosseBosse innan dina sista hjärnceller åker ut vid morgonens toabesök. Läkarbesök skall ju vara gratis hette det nyss. Nu plötsligt kostar, speciellt välfärd.

  Hur skall du ha det egentligen?


 145. Är du så jävla korkad som du verkar? Uppenbarligen.


 146. Anonymusarus!

  Vem är det du hatar?

  För att underlätta har jag gjort det enkelt för dig. Du behöver endast svara 1,X eller 2.

  1.De som inte tycker som du.
  X.De som inte är som du.
  2.Dig själv.


 147. Du sa ju tidigare om läkarbesök att du ”skiter i vad det kostar”, dvs du var beredd att utan eftertanke spendera andra människors pengar (oavsett kostnad) bara för att du menade att ‘det är så det skall vara’ …

  Och angående vad man har röstat på och vad det skulle betyda, Saurus, så har vi haft den diskussionen redan. Du hade inga svar där!

  Om folk vill betala för det du säger behöver man ju inte använda tvång. Det är ju hela poängen. Vänsterpolitik, och du skriver det rätt ut här, handlar om att komma över den politiska makten (med lite mer än 50% av rösterna) för att sedan få bestämma över och beskatta folk. Dvs tvinga på dem sina politiska idéer.

  Och ditt försvar verkar vara att ifall man fick flest röster så ‘vill folk ju ha sådana politiker’!?

  Du kan nog vara jäkligt säker på att nästan alla människor i princip misstror alla politiker och alla politiska floskler eller löften. I bästa fall finns där enstaka undantag som man inte öppet misstror.

  Även ditt ‘demokrati-argument’ verkar vara lika grunt som allt övrigt du kommer med. Du säger egentligen inget mer än att poltikerna får göra vad dom vill för att ‘folket har ju röstat på dom’.

  Nåväl, så korkat och okunnigt resonerar förvisso en del människor, och lika inskränkt försvarar sig somliga politiker mot all kritik. Men det blir ju inte substantiell argumentation för varför tvång är rätt eller ens nödvändigt av det.

  Det du säger kallas ‘maktpositivism’ och betyder egentligen föga mer än att ‘den som har pistolen får bestämma’ … och det är ju vad vänsterpolitik går ut på: Att skaffa sig maktmedlen att få bestämma!


 148. Ett litet tips till alla som vill undvika att betala i onödan för SosseBosse och alla hans parasiterande kompisar.

  1. Bedriv företag/konsult eller annat aktiebolag registrerat i Baltstaterna.
  2. Registrera det utländska bolaget för svensk moms arbetsgivaravgifter om du anställer i Sverige. Köp annars dessa tjänster det är smartast.
  3. Mantalskriv dig på en adress någonstans, är mest fråga om en skylt på en dörr. Ordna eftersändning av post.
  4. Avyttra alla bostäder i Sverige utom sommarstuga som är tillåtet att äga. Kan enklast göras som gåva till barn eller annat lämpligt sätt.
  5. Genom Schengen får du vara här hur mycket du vill, bo i barnens bostad eller sommarstuga. Internet, bredband mobiltelefon ordnar resten för din business.
  6. Löneskatt betalar du där du är skriven, eller om du är smart lev bara på aktieutdelning. Av 2 millar vinst får du 1 700 000 i fickan. Glöm inte att teckna årovat sjukförsäkring, enda nackdelen men å andra sidan slipper du de svenska köerna tack och lov.
  7. Har du ihopsparad svensk pension innan du drar blir den skattefri när dagen kommer för utbetalning. Komplettera dessutom med ytterligare en, alltid bra att ha.

  Nackdelar: Du kan inte vara gift med barn under 18 och ha tanten boende i Sverige. Å andra sidan kan du ta ut lön bo kvar i Sverige och samla vinstmedel tills barnen är 18, sedan är det bara att åka och hämta guldet.

  Allt är fullt lagligt och SosseBosse kan stå där och gnälla samt kasta invektiv bäst han orkar. Det är ändå ingen som bryr sig.


 149. Jonas: Buuuhuuu. Rösta på moderaterna då. Demokrati är inte bra men det är det bästa vi har.

  Adolf: So long. Stick. Du har uppenbarligen tagit reda på det där.


 150. SosseBosse, det gäller ju att inte vara dum utan att använda det som vi begåvats med ovanför axlarna till annat än en fågelholk för svartvita hackspettar.

  Sedan,… begrip nu en gång för alla. Jag behöver inte sticka annat än på papperet. Förstå sedan att Sverige inte i längden kan ha ett avsevärt högre skattetryck inom unionen för att finansiera din fina välfärdstat där allt betalas av andra(de rika). Det råder numera skattekonkurrens inom EU och Sverige kommer sakta men säkert att dräneras på sina tillgångar. Det blir bara kvar gökungar av din sort som ständigt gnäller för att allt färre är beredda att betala för dig.

  Lycka till.


 151. Käre Saurus

  Jag vet både att vi har demokrati här och hur den fungerar.

  Vad jag påpekade var istället att ditt försök till argument om att ‘folk har ju röstat på det’ inte innehåller någon information alls.

  Antag nu att jag röstar på tex moderaterna. OK, men sen då!?

  Vad betyder det? Det har för det första ingen bäring alls på hur verkligheten fungerar. Oavsett valresultat. Vidare har jag inte godkänt, valt, legitimerat något som exempelvis moderaterna tar sig till ifall de kommer i regeringsställning. Det kan vara så att jag tycker att något förslag är bra. Men min röst betyder inte att det är så. Den i sig säger endast en sak:

  Att mellan alla olika politiska alternativ som stod till buds valde jag det som jag tror är minst negativt. Mer information finns inte i en avgiven röstsedel.

  Och i summan av alla röstsedlar finns där ännu mindre information.

  Och ja, jag vet att där finns en del aningslösa individer som tror att man i valen röstar fram ett annat Sverige, och att politikerna i riksdagen sedan röstar fram ‘hur det skall vara’. Och även tror att den förda politiken åstadkommer det den påstår sig göra.

  Men bara för att folk (vissa) tror sådant är det inte så, och ingalunda är den politik som sedan förs efter ett genomfört val vald av väljarna. Alltså inte ens vald av drygt hälften av dem.

  Nu när dessa självklarheter (än en gång) har påpekats för dig, får du gärna lägga undan ditt trams om ‘röstat för’ eller ‘demokratiförakt’.

  De har inget alls att göra med den diskussion som faktiskt förs (av oss som klarar av att argumentera för det vi säger, alltså)

  Skall du komma med ännu en tom ‘one-liner’ nu?


 152. Diskussion? Var? När? Jag tycker bara ni är tramsiga och korkade.


 153. Ja, det har ju blivit din reträttståndpunkt här. Och dessutom helt utan att kunna underbygga den. Nykelorden här är just ”Jag tycker …”


 154. Men för att bemöta din fråga om ‘vilken diskussion’, handlade det om ditt svar:

  ”Klart folk vill ha det. De röstade ju på det”

  När jag frågade varför du förordar så mycket tvång även mot folk med vanliga och låga inkomster.

  Förstod du inte det heller?


 155. Jonas,…ge upp. SosseBosse är slut i kolan. Låt hackspettarna istället häcka färdigt i lugn och ro allt annat är djurplågeri.


 156. Folk med låga inkomster har ändå allt de behöver. Men visst är det så att de som har pegnar ska betala skatt. Om man privatiserar allt så får man ett pissigt system som tex. USA. Där är det kul att vara rik och jävligt tråkigt att vara fattig.


 157. Adolf: Skulle du inte flytta? Du får gärna ha en stuga i skogen. Fine by me. Där slipper jag se din fula nuna.


 158. Har två lägenheter dessutom att vistas i om jag tröttnar på alla hackspettar.


 159. Adolf,

  Nu är inte Saurus sosse. Han drömmer mest om att vänsterpartiet skall få bestämma mycket. Och det förklarar ju en del, men även sossar och vänsterpartister har en hjärna. De använder den förvisso till helt andra saker än att samla kunskap och förstå sin omgivning, men även Saurus har ju numera insett att hans argumentation inte ledde någon vart.

  Han försöket upprätthålla skenet med saker som ‘det var ett skämt’, ‘jag diskuterar ju inte’, ‘jag vill bara se hur länge ni fortsätter’ osv. Men just det beteendet visar ju att insikten trots allt sjunkit in en bit. Inte så att han kan erkänna det inför andra här. Men det märks ändå.

  Nästa gång han råkar ut för nån liknande situation tror jag att verkan blir lite djupare. Och såsmåningom blir även han gammal och kommer att inse att nästan allt han drömde om inte blev vad han hoppades, och att hans förklaringar inte visade sig stämma.

  Saurus, skulle du försöka diskutera eller hade du bestämt dig för att bara tramsa? Du vet troligtvis lika lite om USA som du vet om hur Sveriges sk välfärd fungerar. Nej, troligtvis ännu mindre!


 160. SosseBosse, ärligt talat är avundsjuka din enda drivkraft? Det verkar så av allt du tycker och skriver. Det måste vara väldigt jobbigt att stiga upp varje morgon med denna giftgadd i nervsystemet.

  Se alla medmänniskor med avund, ”den jäveln har inte betalat tillräckligt med skatt” (för att försörja mig och vår fina välfärdstat). Fuskare, myglare, svarta affärer osv. Själv har du väl aldrig jobbat svart om du nu någonsin jobbat.

  Hur kan du i din enfald köpa hela sossepaketet? Sanningen är att de som har pengar ALLTID klarar sig undan medans låg- och medelklassen skattas till vanvett för sina inkomster.

  Hur fan kan du vara så dum så du köper den vettlösa sosseretoriken. Titta bara på arbetarsonen, tillika godsherren G. Persson. Du måste åtminstone känna dig lite blåst och rikta din ilska dit den skall. D v s vår politiska adel.
  Sanningen är att du är grundlurad. Kanske dags att städa upp en gång för alla i fågelholken. Det finns faktiskt hopp för alla.


 161. Va,…. är han kommunist den stollen, trodde det bara var en harmlös sosse.


 162. Äntligen tyst på SosseBosse. Han har det inte lätt där ute i den bräkande kollektiva fårskocken. Bääääääh……………


 163. Nä du. Lille Adolf H. Bräkande står du för. Din snikne apa.


 164. Jag heter Bosse och är en dum sosse! Du är generös med andras tillgångar som du vildsint delar med dig. Kostar inget annat än andras svett och möda, dock inte din egen.
  Vi liberaler/konservativa/fritänkare och som sedan länge är vacinerade mot kollektivismen , har inga behov att bräka eftersom vi inte ens finns i den fördummande fårskocken. Sossehagen har vi sedan länge lämnat.

  Möjligen kan vi i solidaritetens namn släppa en rejäl brakskit efter en anständig middag med gåsleverpastej, rysk kaviar och helstekt lammsadel nu lagom till påsk. Ädel 10-årig konjak och Hoyo handrullad cigarr efter maten inte att förglömmma.

  Att leva är en konst i sig. Den första regeln är att inte visa avund mot sin nästa utan göra sitt eget liv till det bästa. Hoyo handrullad cigarr eller billig cigarill är egentligen skit samma. Bara man lär sig njuta av tillvaron och inte ständigt må illa av att någon annan råkar ha det något bättre. Kanske jag är förtjänt av det, i synnerhet om ingen annan fått stå för kostnaden som är min egen.

  SosseBosse, du slipper betala för mitt väl och ve. Vad åtminstone glad för det. Sedan kan du ju alltid gnälla om cigarr/gåslever m m – bidrag som nästa reform i ditt solidariska demokratiska drömsamhälle.


 165. Det känns skönt att ge bort dina grejer Adolf. En sann tillfredställelse infinner sig varje gång jag ser dina pengar läggas på viktiga saker som, tja, globen…


 166. DummeSososse, fatta du är slut på alla argument. Håll käft istället.


 167. Inte då. Du borde hålla käften. Det är ju du som är en förhistorisk relik. Fattar fan inte hur du har lyckats bli rik med tanke på hur korkad du är.


 168. Just det Saurus, du skriver det själv: Du fattar inte … tex inte hur välstånd skapas!

  Och sådana som kan borde hålla käften, ro hit med pengarna, och flytta … det är vad du argumenterat för.

  Och du förstår fortfarande inte varför socialism misslyckas var än den genomförs!?

  Men jag lovar dig: Det finns ett samband mellan dessa observationer. Men alla inser nog inte det. Vilket är själva poängen …Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: