h1

Piraterna

februari 17, 2009

Den här bloggen har inte ägnat sig åt piratdebatten, mest för att den är så otroligt enfaldig. Att det snyltarsamhälle vi lever i ser det som en mänsklig rättighet att konsumera gratis på andras bekostnad är inte uppseendeväckande på något sätt, bara en konsekvens av den krav- och offermoral som folket har hjärntvättats med i årtionden av sossestyre. Dock, att så många så kallade liberaler tar ställning för parasiterna bakom The Pirate Bay är fullständigt obegripligt. Alla ursäkter och svepargument om ny teknik, övervakning, orimliga priser och onda storbolag syftar bara till att dölja en enda fråga: är det rätt eller fel att oförtjänt, olovligt och utan att ersätta dem ta del av resultatet av andra människors arbetsinsatser?

Varje liberal som tar parasiternas sida i den debatten bidrar till att sänka liberalismens trovärdighet som moraliskt föredöme för människans fortlevnad, som människa, på jorden.

Annonser

24 kommentarer

 1. Jag tar ingalunda ställning för piraterna. Men den utveckling som kommer ur FRA, IPRED och liknande lagstiftning skrämmer mig. Den måste brytas.


 2. Ja, man kunde ju önska att lagstiftningen var överflödig eftersom det är så lätt för människor att agera moraliskt, av egen fri vilja. Frågan huruvida man måste balansera moraliska beteenden med omoralisk lagstiftning är plågsam.


 3. ”Konsten tillhör samhället och allmänheten”
  ”Skiv- och filmbolags industrin är den egentliga boven”
  ”Vem som helst kan rita en streck gubbe så varför få betalt för något som en annan kan göra?”

  Argumenten som frodas i munnarna hos de som anser att bland andra The Pirate Bay tjänar ett sunt och moraliskt syfte, är fantastiskt vaga, mediokra och intetsägande. Om upphovsmännen till TPB klarar sig levande ut ur situationen dom befinner sig i, vill jag inte uppleva massans jubel, som med största sannolikhet kommer infiltrera varenda kvällsbilaga och på så vis sprida sig vidare till varenda socken i landet. Tvi.


 4. Skitsnack !
  Till att börja med skall vi först skilja på att vilja och förvänta sig att få allt gratis, vs debatten om IPRED och de snea lagar som gäller när det kommer till upphovsrättsskyddade verk !

  The Pirate Bay förmedlar länkar till material som både får distribueras fritt (med upphovsrättsinnehavarens tillstånd) och sådant som inte får det. TPB har dock inte materialet på sina servers och har helt enkelt tagit inställnigen att vad folk delar ut är deras ensak – inte TPB.

  Om TPB är olagliga i detta avseende så är självklart Google och dylika sökmotorer det också, det är ju en av sakerna som pröva just nu…

  Huruvida all information skall vara fri eller inte är en intressant debatt. Det är väl här Piratpartiet kommer in i bilden – där man anser att nuvarande upphovsrättslagar är föråldrade och bör revideras – dock skall det inte vara omöjligt att tjäna pengar på sin ide och alltt skall inte automatiskt bli graits i alla sammanhang !

  /K


 5. ”är det rätt eller fel att oförtjänt, olovligt och utan att ersätta dem ta del av resultatet av andra människors arbetsinsatser?”

  Det är fel att bryta mot avtal. Om det inte finns något avtal utan man bryter mot ett monopol som staten delat ut, då är frågan svårare. Det är viktigt att förstå att staten kan skapa nya marknader genom att via lagar begränsa vad som annars i praktiken är oändliga resurser. Om staten t ex. delade ut 100 tillstånd att bedriva apotek och gjorde det möjligt att handla med dessa tillstånd, då skulle man ha skapat en marknad. En liberal måste fråga sig om man verkligen ska bejaka denna marknad när den i grunden bygger på en ofrihet – ett apoteksoligopol genom statlig reglering.

  Marknaden för digitala exemplar är på samma sätt en artificiell marknad. Den ekonomiska upphovsrätten är en utilitaristisk konstruktion som syftar till att ge allmänheten tillgång till ett större och bättre kulturutbud genom att genom utdelande av spridningsmonopol öka incitamenten för skapande. Personligen är jag ingen renlärig libertarian så jag kan acceptera detta nyttomaximerande inslag förutsatt att de negativa konsekvenserna också tas i beaktande på ett riktigt sätt, dvs. begränsningar i tillgång och hur människor kan använda material för att uttrycka sig, och framför allt de frihetsinskränkningar som anses vara nödvändiga för att upprätthålla spridningsmonopolet.

  Den ekonomiska upphovsrätten är inte en naturlig rättighet som tillfaller upphovsmän, utan ett privilegium som samhället delar ut för att skapa incitament till sådant som anses allmännyttigt. Monopolet i sig är naturligtvis skadligt, men det syftar till att skapa incitament som kan vara till nytta. Mycket av ovanstående kan också appliceras på patenträtt.


 6. Klas, TPB uppmanar till brott mot upphovsrätten och parasitering på artister, att påstå något annat är bara löjligt. Att piratkopiera material mot upphovsmannens vilja är att snylta, och det är aldrig moraliskt försvarbart oavsett vad lagen säger.

  Tor, att få betalt för ett arbete man utför och en produkt eller tjänst som andra tar del av är en del av marknadsekonomin och något som följer av en god liberal moral. Att ta del av resultatet av andra människors arbetsinsatser utan att ersätta dem – så som pirater gör – kan aldrig vara något annat än snyltande, och inga ursäkter duger för att rättfärdiga sådana handlingar.


 7. ”Tor, att få betalt för ett arbete man utför och en produkt eller tjänst som andra tar del av är en del av marknadsekonomin och något som följer av en god liberal moral.”

  Så när stat/landsting/kommuner via skatten tar betalt för det arbete de utför så är det en del av marknadsekonomin?

  Ska även avlidna konstnärers släktingar kompenseras, upphovsmän som är i livet men inte längre är produktiva, upphovsmän som fortfarande är produktiva men hade producerat de verk de kompenseras för även utan det extra incitament som betalningen innebär? Var drar du gränsen?

  Antag att en reformerad upphovsrätt skulle innebära ett rikare kulturutbud och bättre tillgång till kultur (även långsiktigt). Skulle det då, givet detta antagande, ändå vara motiverat att staten delar ut spridningsmonopol?

  Hur motiverar du frihetsinskränkningen det innebär att göra det olagligt med handlingar utan offer (digital kopiering)?

  Jag är i grunden för en begränsad upphovsrätt, men om jag vore libertarian så skulle jag nog motsätta mig immaterialrätten mer kategoriskt eftersom det skulle kännas logiskt med tanke på att det handlar om konstgjorda marknader och nyttomaximering.


 8. whoisjohngaltse:
  ”Klas, TPB uppmanar till brott mot upphovsrätten och parasitering på artister, att påstå något annat är bara löjligt. Att piratkopiera material mot upphovsmannens vilja är att snylta, och det är aldrig moraliskt försvarbart oavsett vad lagen säger.”
  Det är ju detta som avgörs i rätten just nu – och det ser inte ut som om det skulle hålla just nu iaf !
  Rent faktiskt så förmedlar TPB länkar bara. Vad sedan dessa torrents länkar till är en annan sak.
  Sen lär man väl ”rimligtvis” tro att människorna bakom TPB sympatiserar med åsikter om fri information och allt som är mot etablissemanget (inklusive skivbolag och deras verk).

  Dessa åsikter kan debatteras -men att människor som lägger ned alla sin tid och sin själ, och då kan ladda ned ”gratis” musik – kallas för parasiter – well – dom är ju iaf inte lata 😀

  Som sagt JAG är för en upphovsrätt – men också för en annan lösning än att med hot och en konservativ inställning försöka hindra teknikutveckling !

  /K


 9. Det är inte sa enkelt som det kan verka. Vanligtvis talar vi ju bara om äganderätt när det gäller knappa resurser. Äganderätt över luft är t ex ganska irrelevant.

  För en liberal är det självklart att man inte far ga in i en skivaffär och sno en cd. Det är ju rent fysiskt en stöld som affärsinnehavaren maste kompensera för genom att köpa in en ny cd. När det gäller mp3-filer och annan immateriell egendom sa tillkommer ju komplikationen att det inte är en ändlig resurs. Marginalkostnaden är approximativt lika med noll.

  Man maste se skillnaden mellan att sno och att kopiera. Om nagon snor min teve blir jag arg. Om nagon tar en bild pa min teve och sen bygger en egen bryr jag mig knappast.


 10. Det är ingen skillnad mer än en rent begreppsmässig sådan. Du stjäl ingen fysisk produkt när du går in gratis på ett muséum eller tvingar en slav att tvätta dina kläder, men det är lik förbannat att snylta, parasitera, exploatera eller vad du vill. Att ta del av vad en annan människa har producerat och vägra ersätta henne mot hennes vilja är att snylta. Det är av noll betydelse att personen i fråga inte blir av med någon fysisk produkt eller att tekniken gör det möjligt att snylta, det är ändå att snylta.

  Jag är ingen förespråkare av omfattande övervakning från statens sida, men poängen är att ingen MÅSTE piratkopiera. Det är ett fritt val, och det fria valet innebär att man snyltar. Från ett liberalt perspektiv kan det aldrig någonsin vara rätt och riktigt, och därför önskar jag att människor kunde göra det fria valet att INTE piratkopiera om upphovsmännen inte vill det. Vill de dela ut sin musik via MySpace eller liknande så får de gärna göra det, men det är upp till dem att bestämma, inte till ”konsumenterna” (alltså plundrarna).

  Att prata om spridningsmonopol och liknande är ju bara att säga att ”varför ska du som jobbar få betalt för ditt arbete när jag väl väljer att konsumera resultatet av det”, och den diskussionen bör vi väl kunna släppa ganska snabbt.


 11. ”Du stjäl ingen fysisk produkt när du går in gratis på ett muséum eller tvingar en slav att tvätta dina kläder”

  Intrång på annans mark och en självklar kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter. Jag har svårt att tro att du inte kan se skillnaden.

  ”Att ta del av vad en annan människa har producerat och vägra ersätta henne mot hennes vilja är att snylta.”

  Om du spolar förbi TV- eller radioreklamen, är du då en snyltare? Borde vi lagstifta mot sådant betéende eftersom det gör det svårare att ta betalt? Jag förstår dock din poäng och håller delvis med, även om jag inte är övertygad om att det nödvändigtvis vore en välgärning av översätta denna min privatmoral till lagstiftning.

  Som jag ser det ligger hela upphovsrättens rättfärdigande i att den ska fungera som incitament/investeringsskydd – inte att det är en personlig rättighet (eftersom den inskränker andra människors frihet).

  Att prata om spridningsmonopol och liknande är ju bara att säga att “varför ska du som jobbar få betalt för ditt arbete när jag väl väljer att konsumera resultatet av det”, och den diskussionen bör vi väl kunna släppa ganska snabbt.

  Så du ser inga negativa följder av att dela ut monopol på spridning/användande av information?


 12. Poängen är att piratkopiering inte är moraliskt försvarbart bara för att man inte stjäl en fysisk produkt: det gör man ju inte när man inte betalar inträde på ett muséum heller. Och som jag sa tidigare, det ska inte behövas någon lagstiftning, det ”enda” som krävs är att folk i allmänhet erkänner för sig själva att det är fel att snylta på andra och helt enkelt slutar med det. Eller åtminstone inte gör det i så stor utsträckning som idag.

  Vad gäller ”spridande av information” så är det ju bara en omskrivning. Du har ingen rätt att sälja knark heller, och du kan inte klaga över att det innebär att någon har ett monopol på spridandet av varor. Att piratkopiera en låt är givetvis inte samma sak som att berätta en rolig historia eller diskutera en debattartikel i DN, det hoppas jag DU förstår.


 13. Jag måste nog hålla med Klas. TPB delar inte ut material själva utan är en kontaktförmedling/länkdatabas. Ska man anse att ge folk instruktioner om hur man ska begå brott för brottsligt? Det liberala svaret är ett rungande nej – det är otänkbart att statens våldsmonopol skulle legitimt kunna användas för att grovt kränka yttrande- och tryckfriheten. Att hota med att klubba ner någon bara för vad den personen säger och skriver är så antiliberalt det kan bli – även om det handlar om en instruktionsbok för att göra inbrott eller en websida som hjälper folk att ladda ner musik och filmer de inte betalat för.

  Detta är den enkla aspekten av den rättegången men om vi tar ett steg tillbaka och ser på hela frågan med upphovsrätt kan man se att den inte är så enkel. Jag kan tillägga att som delägare i ett företag som utvecklar och säljer mjukvara är jag i högsta grad drabbad av piraters härjningar. Jag är ingen altruist och min skepsis angående nuvarande upphovsrättslagar är helt baserat på mitt egenintresse. Om man ska sammanfatta det kort kan jag säga att jag är betydligt mer orolig över vad staten håller på att ta till för medel än av den ekonomiska förlusten. Vidare är jag inte övertygad om att intellektuell egendom och fysisk egendom bör behandlas lika – och jag ska förklara varför.

  Att jag har producerat en sak betyder inte att jag automatiskt har rätt att ta betalt för den. Jag måste göra ett avtal av en eller annan form av den som vill köpa min produkt eller tjänst. Om man illustrerar med ett enkelt exempel: om jag ritar något på en skylt och går omkring med den på stan kan jag inte kräva att få royalties av de som råkade se dem. De har inte valt att ingå ett avtal med mig och det stannar vid det. Den fysiska skylten är min privata egendom som ingen får sno men de kan glo hur mycket de vill på min skylt och till och med fota den. Det är jag som har valt att visa upp den publikt och får ta konsekvenserna av detta.

  Alright, nu ta en användare som köper vår mjukvara. När köpet avslutas går han eller hon med på att inte göra kopior av mjukvaran utan vår tillåtelse. Om användaren nu trots allt gör kopior och delar ut dem så har ett avtalsbrott skett. Jag kan då stämma denna person för avtalsbrott och få en ersättning. Den som mottar en av kopiorna har dock inget som helst avtal med mig. De har på så sätt inte gjort sig skyldiga till avtalsbrott. Om jag inte tagit några åtgärder för skydd mot detta får jag skylla mig själv och om det inte går att skydda sig får jag ta detta som en del av marknadsverkligheten. Jag har knappast rätt att bussa på farbror batong på dem som inte har förgripit sig på mina individuella rättigheter. Mjukvara är enkelt att skydda med kopieringsskydd, online-aktivering etc Visst kommer den att hackas och man kan komma runt skyddet men även ett dagbokslås decimerar antalet användare som inte betalat för sig. När det gäller resten så är det tveksamt om de verkligen hade köpt mjukvaran hur som helst. En användare som inte skulle ha köpt mjukvaran är ingen förlust för oss – tvärt om, man kan se det som en form av reklam. Musik och filmbranschen har det jobbigare dock och de får nog se över sina affärsidéer. Om de skärper sig lite ska de nog inte ha några problem med att få betalt för de produkter och tjänster som folk använder.

  Det här betyder förstås inte att jag påstår att piratpartiet, pirate bay etc står på sunda liberala principer. Nej, snarare tvärt om. Deras motiveringar är en röra som i slutar i att de anser sig ha rätten till produkten av andras arbete för att de känner att de behöver den. Detta är självklart inget argument. I vissa avseenden är de grovt anti-liberala – exempelvis i piratpartiets program ingår att förbjuda DRM.

  Huvudpoängen är dock att det är i bästa fall oklart om någons rättigheter blir kränkta vid piratkopiering och att även om man tycker det så ger det inte rätten att använda statens våldsmonopol för att kränka många oskyldigas rättigheter. IPRED som innebär att staten kan tvinga bredbandsleverantörer att lämna ut privata uppgifter till tredje part är ett många storleksordningar större hot än piraterna. När vi pratar om storleksordningar kan man tillägga att det staten roffar åt sig med våld kostar ett företag många gånger mer än pirater. Är det etiskt korrekt att ladda ner musik och film utan ersättning till skaparna? Klart inte – de förutsättningar under vilka sådana produceras är självklara för alla. Ska man använda statens våldsmonopol att stoppa det? Antagligen inte.


 14. Först och främst är inte piratkopiering något man ”råkar” ägna sig åt. Musik hoppar inte ned i knät på parasiterna, de tar del av den själva på samma sätt som en inbrottstjuv slår sönder ett fönster eller dyrkar upp ett lås. Vad TPB gör är att uppmana till brott, det vore löjligt att påstå att de inte fullt medvetet bidrar till brottsliga handlingar. En maffiaboss som beordrar ett mord är ingen mördare, men han är ändå skyldig på ett moraliskt plan, precis som de parasiter som uppmanar och underlättar för andra att parasitera.

  Jag håller med dig om din sista slutsats och säger igen att detta inte bör handla om vad som står i lagen utan om vad som är moraliskt försvarbart. Piratkopiering är det inte.


 15. ”Poängen är att piratkopiering inte är moraliskt försvarbart bara för att man inte stjäl en fysisk produkt”

  Tror inte att någon har påstått att det skulle vara det. Jag talar istället om hur den frihetsinskränkning som den ekonomiska upphovsrätten innebär måste motiveras.

  ”Först och främst är inte piratkopiering något man ‘råkar’ ägna sig åt. Musik hoppar inte ned i knät på parasiterna, de tar del av den själva på samma sätt som en inbrottstjuv slår sönder ett fönster eller dyrkar upp ett lås.”

  Om jag skickar en kopia av en låt till en arbetskollega och säger ”den här är jättebra, den måste du höra”, då har jag litet svårt att se var den inslagna fönstret kommer in i bilden…

  Jag håller med Luka – det som inte bygger på frivilliga avtal utan kräver statlig specialreglering bör man som liberal anta en skeptisk grundhållning gentemot.


 16. Att piratkopiera en låt är ett brott mot ett avtal så länge inte artisten inte godkänner det. Han distribuerar sin musik på en skiva, och då är tanken att man ska köpa skivan om man vill ha musiken.


 17. Att piratkopiera en låt är inte ett avtalsbrott om det sker i andra hand. Se Lukas resonemang är ovan. Skulle avtalsrätt räcka skulle det ju inte finnas mycket att diskutera.


 18. @whoisjohngaltse: Jag tycker ni på denna blogg i allmänhet är väldigt liberala och håller på grundprinciperna – men inte nu ?!

  Luka skriver det väldigt bra.

  En liberal grundprincip är att alla skall vara fria att ingå avtal med varandra och att nattväktarstaten skall skydda dessa avtal samt att ingen stjäl något från någon annan.

  Om en artist säljer en CD till mig – så är det väl orimligt att staten, dvs skattepengar, skall användas för att se till att jag bara lyssnar på den själv ?!

  Däremot kan ju artisten kräva att jag skriver under ett avtal där jag lovar att inte sprida musiken.

  Nu funkar det inte så med musik osv utan man ingår ”automatiskt” ett avtal – och det är väl fine kanske – men som sagt då har den som sprider musiken brutit avtalet.

  Sen när väl verket är utlgat, uppläst publikt, eller spelas på gator och torg – skall då åhörarna dömmas ?!?

  Viss leechers (dom som laddar ned) torde vara medvetna om vad dom gör – MEN det är inte en självklarhet – det finns gott om mjukvara och musik som upphovsrättsinnehavaren VILL dela ut gratis !
  I musik- och filmbranchen – som ju är oerhört konsrvativa, finns det dock tyävrr inget liknande mjukvaruvärldens GPL/LGPG – dvs en licenssystem som anger att verken är fria – resp. inte..

  /K


 19. Bra åtminstone att du erkänner grundproblemet: att det inte är rätt att snylta på andra människor. Som sagt, nedladdning är inget man drabbas av mot sin vilja, det är ett frivilligt val och ett omoraliskt val. Det är enkelt att ta reda på vad som är och inte är gratis, gå tex in på MySpace och lyssna på artisternas uppladdade låtar, eller skaffa en tjänst som Spotify. Den stora problemgruppen är inte de som laddar ner en låt nån gång ibland för att testa om den är bra och köpvärd, utan det kluster av högst medvetna parasiter som enbart förespråkar piratkopiering för att gynna sig själva.


 20. Skiv- och filmbolags industrin är sena till att ställa sig i linje med den nya teknologin som nu finns tillgänglig. DET är ingenting som någon annan än de direkt ansvariga kan ta ansvar för och ingen hjälper sig själv med att gräma sig över faktumet. Det är ingenting som är fel med teknologin eller utvecklingen kring den. Felet är principerna och idealen bakom den.

  Människor stjäl inte fysiskt eftersom de vet om att det är emot lagen, men det är inte lagen i sig som skrämmer dem utan konsekvenserna som medföljer en handling såsom stöld av någons privata egendom.
  Att kopiera och fildela ”icke-fysiskt” material är däremot inte mer rätt än att stjäla en bil. Bakom varje skiva, film eller bok, ligger det tid, energi, produktivitet och hårt arbete som någon/några har lagt ned på denna ”icke-fysiska” arbetsinsats, detta verk. För att kunna skapa det måste artisten (eller vad det nu vara må) ha tillgång till fysiska hjälpmedel såsom datorer och program (bara för att nämna några) vilket i sin tur inte är gratis. Skulle det vara rätt att utan utbyte av ett lika värde stjäla en dator med argumentet att ”ingen betalar för mitt verk så varför ska jag betala för sättet jag gör det på?”

  Det jag vill poängtera är att konst och liknande kostar pengar att skapa och få konstnärer lägger ned all sin kraft i sina alster bara för att blidka en massa av just parasiter. Dom erbjuder underhållning mot ett lika värde och på det sättet har det kunnat fortskrida, men om illegal fildelning och kopiering fortsätter så som den gör nu, kommer artister och liknande snart inte kunna arbeta lika produktivt som tidigare eftersom dom inte längre kommer ha tillgång till det dom behöver för att fullborda sina verk.

  Publiken gapar efter mer men vill inte ge något i utbyte för det. Hur kan det rättfärdigas?


 21. Även om jag givetvis håller med bloggen om att enligt sunda liberala värderingar så är det inte accepterat att snylta på andras egendom/verk så är jag ändå lite förvånad över inlägget.

  Man måste dela upp problemen.

  1:är det stöld att ladda ner utan att betala för sig? Svar enligt mig är JA!

  2: är piratebay ansvariga för hur individer använder deras tjänst? Enligt mig – NEJ! Sen kan man såklart dra en ganska trolig slutsats att piratebays grundare inte precis respekterar upphovsrätt och att de gärna anspelar på olaglig nedladdning, men det är inte grundfrågan.


 22. I en strikt teknisk mening tillhandahåller inte TPB något eget stulet material, det är sant, men också hyfsat ointressant för den moraliska diskussionen. Det är ganska uppenbart vad syftet med sidan är, och om dess upphovsmän (!) inte förespråkade piratkopiering kunde de enkelt antingen stänga ned den eller ta bort länkar till upphovsrättsskyddat material.


 23. @whoisjohngaltse: Nej – om du följer rättegången (sänds bla i P1) så är det inte alls självklart att det är syftet !

  Sen tror jag iof att grundarna och de som driver bla TPB är FÖR fri informationsspridning – men inte helelr det är samma sak som att allt skall vara gratis i alla lägen !

  /K


 24. …och vi tycker inte heller att alla alltid ska få betalt för allting, men vi tycker att det är artistens rätt att bestämma över hur hans musik ska spridas. Vill han få betalt för varje exemplar så får man finna sig i det och välja att inte ta del av det om man inte vill betala, precis som alla annan handel funkar. Det handlar som sagt inte om lagar utan om moral: att det är fel att snylta och ta del av något gratis om skaparen inte vill det. Vill en artist sprida sin musik kostnadsfritt till vem som helst så är det hans beslut och hans rättighet.Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: