h1

Klasslöshet KRÄVER förtryck

februari 28, 2009

Spekulationerna kring vem som är ansvarig för terrorbränderna i Södertälje går vidare. I SvD finns en artikel om hur Brå ska försöka hindra människor med extrema åsikter att begå brott, och i denna artikel finns formuleringen ”på vänstersidan finns […] individer som är emot alla former av förtryck och vill se ett klasslöst, antikapitalistiskt samhälle”. Jag vet inte var den kommer ifrån, men den är djupt olycklig.

Ett ”klasslöst” samhälle där alla människor har tillgång till lika mycket konsumtion oavsett vad de sysslar men kan aldrig vara fritt från förtryck. Det kommer alltid finnas några som producerar mer än andra, antingen tack vare att de strävar längre, anstränger sig hårdare eller är mer begåvade. Om dessa inte ska få större konsumtionsutrymme än diverse drönare som helst inte jobbar alls utan gärna ägnar sig åt andra olönsamma aktiviteter – som medlemmarna av extremvänstern exempelvis – så måste de bli bestulna på resultatet av sitt arbete och sin produktion.

Tänk så här: du äger ett hem, ett hus eller en lägenhet, och har 1000:- att spendera på renoveringar. Eller för att göra det ännu tydligare, du har 10 kg potatis som du själv har odlat och som du kan byta mot arbetsinsatser som förbättrar ditt boende. En person åtar sig att göra om hela ditt kök precis efter dina önskemål. Han står för material och arbete och du behöver bara ge order. En annan person åtar sig att hänga om en tavla som sitter snett. När dessa två personer har utfört sina respektive arbeten, vem anser du är mest förtjänt av lejonparten av den potatis du kan fördela?

Notera att frågan är retorisk, svaret borde vara uppenbart för vem som helst.

Så här funkar all form av produktion i samhället, några producerar mer värde än andra. Vad det beror på kan variera men det är också i grunden ointressant. Så länge inget tvång (=förtryck) utövas så att människor begränsas i sin handlingsfrihet kan man aldrig skylla på någon annan om man misslyckas eller inte förmår producera samma värde som någon annan. Dessutom, personen som fixar köket i exemplet ovan skapar inte ett stort värde åt heminnehavaren på den andra personens bekostnad. Den andra personen kan skapa ett annat värde, men väljer att bara åta sig att rätta till en tavla som hänger snett. Han har all frihet och rätt i världen att göra något mer produktivt, men han gör det inte.

Den fria marknadsekonomin och kapitalismen bygger i grunden på frihet. Att människor inom detta system sedan oftast väljer att ägna sig åt byteshandel har ingenting med några regler eller system att göra, det är bara rationellt. Om personen som fixar köket är oerhört bra på att fixa kök men rätt dåligt på allt annat så är det rationellt för honom att ändå ägna sig åt att just fixa folks kök. Detta för att han på så sätt med samma arbetsinsats kan skapa maximalt värde. Gjorde han något annat skulle han behöva ägna samma tid åt att skapa mindre värde, och varför skulle han göra det? Varför skulle han jobba 1 h för 1 kg potatisar när han kan jobba 1 h och tjäna 5 kg potatisar, eller 10 kg? Han vinstmaximerar, för att det är rationellt. Skulle han däremot vara olidligt trött på att fixa kök så gör han antagligen något annat, men även då försöker han att bli så duktig som möjligt för att det ger honom större avkastning.

Att man byter namn på systemet till ”socialism” betyder att människor plötsligt kommer bortse från sitt eget välmående och börjar ”vinstminimera” för någon annans vinnings skull. Och även om det vore så att alla individer plötsligt blev helt osjälviska, vad skulle det då spela för roll om alla fick lika mycket rikedom? Ingen skulle ju ändå vilja ha den, alla skulle önska att någon annan fick ta del av den istället. Socialism har alltså ingenting med osjälviskhet att göra, tvärtom. Själva systemet bygger på att somliga ska gynnas och få det bättre genom stöld och tvång, och dessa är inte sällan socialisterna själva. Varför demonstrerar arbetarna på SAAB med röda flaggor och socialistiska slagord? För att gynna sig själva genom att staten finansierar deras löner med skattepengar, eller för att de är solidariska med någon annan?

Återigen en retorisk fråga.

Den fria marknadsekonomin innebär att varje individ i fred och frihet får skapa förutsättningar för att leva så gott som möjligt, utan att det sker på andra människors bekostnad. När man jobbar och skapar ett värde så skapar man det med sin egen kraft, när man stjäl ett värde från någon annan genom att tvinga till sig det utnyttjar man någon annans kraft och skapande och berikar sig på hans bekostnad. Sådant är det ”klasslösa” samhället där den som rättar till en tavla får lika mycket potatis som den som fixar ett helt kök.

Varför?

För att någon förtryckande maktinstans måste omfördela potatisen ”jämlikt” tvärtemot vad uppdragsgivaren önskar. Det är heminnehavaren som får två värden skapade åt sig, och det är därmed också hans rätt att fördela belöningen. Ingen annan har med saken att göra, och just därför behöver det ”klasslösa” samhället alltid någon sorts myndighet som utövar tvång och förtryck. Annars skulle de värden som skapas aldrig någonsin kunna fördelas jämlikt mellan alla människor oavsett hur mycket värde de själva skapar, helt i enlighet med ovanstående köksexempel.

På bloggen på skp.se (Sveriges Kommunistiska Parti) finns detta resonemang illustrerat med all önskvärd tydlighet: där skriver man att ”Det s.k. BNP hade räckt mer än väl för välstånd åt alla medborgare. Anledningen till att det inte räcker är att Borg och han gelikar envisas med att fördela ca. 70 procent till ett litet fåtal, medan vi andra skall leva på resten

Dvs: de värden som finns i samhället finns där oavsett vad människor ägnar sig åt. Om köksfixaren slutar fixa kök finns fortfarande all produktion kvar, och resultatet av den kan fördelas hur som helst. I verkligheten försvinner ju en stor del av produktionen om den som utför det inte belönas för det. Varför skulle köksfixaren fixa kök om han får samma konsumtion och belöning för att rätta till en tavla? Om alla människor slutar på sina jobb och börjar rätta till tavlor, vad innebär det då på sikt för samhällets gemensamma produktion och rikedom?

Ja, det var en retorisk fråga igen.

Det enda system som garanterar frihet från förtryck är ett fritt system som bygger på individens frihet att agera utan att begränsas av andra och utan att själv begränsa dem. Detta är det kapitalistiska systemet som alltid bygger på frivillighet: du är aldrig av någon annan tvingad att göra ett val, du är fri att själv bestämma. Att det inte innebär att man som drönare kan bestämma att man ska få 10 kg potatis utan att arbeta innebär bara att man inte får bestämma över någon annan, nämligen den som har skapat värdet 10 kg potatis. För att jag ska kunna vara fri måste alla andra också vara fria, och för att ingen ska få bestämma över mig kan jag heller inte få bestämma över någon annan. Drönarnas ”frihet” att få samma konsumtion som alla andra oavsett produktivitet måste innebära deras ”frihet” att stjäla värden från de mest produktiva och utnyttja dem för sin egen vinnings skull, på deras bekostnad.

Är det det som kallas solidaritet och rättvisa?

Läs också gärna vår artikel ”vad är en marknad?”

Annonser

9 kommentarer

 1. Hej, detta har väl inte så mycket med detta inlägg att göra men.

  Jag ställde en fråga på socialistblogg, frågan lydde;
  Varför skulle sverige bli ett bättre land med socialsim?

  Till svar fick jag:
  Därför att socialismen innebär det borgerliga klassamhällets upplösning och ersättande med folkmajoritetens demokratiska styre över hela samhället, inklusive produktionsmedlen. Vi blir med andra ord herrar i eget hus och kan själva på politisk väg bestämma hur vi ska forma samhället och framtiden. Istället för att vara utelämnade åt den lilla kapitalistklassens ägarintressen och anarkin i den kapitalistiska ekonomin.

  Det skulle varit kul om du hjälpte mej med att svara på detta och ställa denna 40-talist-socialist mot väggen.

  Mvh


 2. En liten kommentar, din retoriska fråga om potatisar och köksreparation verkar utgå från att människor är 100% rationella vad det gäller vinstmaximering.

  Det köper inte jag. Det kan ju faktiskt också vara så att någon vet att den kan tjäna mer på att fixa kök än hänga tavlor, men att personen i fråga upplever tavelhängandet som en mycket intressantare arbetsuppgift, och därför är villig att acceptera lägre lön så länge personen i fråga kan uppnå en levnadsstandard som han/hon är nöjd med. Detta är också möjligt inom ramen för ett fritt kapitalistiskt samhälle.

  Jag vet till exempel själv att jag skulle tjäna mer pengar om jag jobbade mer, men jag värderar tiden med min familj alltså jobbar jag inte mer än jag behöver för att uppnå en viss levnadsstandard.

  Jag missunnar ingen nöjet att exempelvis ha som heltidssysselsättning att banka på bongotrummor i en fri teatergrupp. Jag vill bara önska personen i fråga lycka till så länge jag slipper stå för försörjningen via skattemedel.


 3. Resonemanget är logiskt. Frågan är då var Sverige står idag?

  Det skrivs mycket i media om inbrott och rån och det kan ju hända att människor oroar sig för sådant.

  Men varför skriva om och oroa sig för eventuell stöld och rån på gator och i hem när man vet med säkerhet att man blir rånad av staten varje dag. Dessa statliga och kommunala rån är uppenbara när de stulna medlen används ineffektivt.

  Även socialdemokraterna ansåg förr att varje missbruk av skattemedel är en stöld från de fattiga.

  Det är också så att staten behandlar skattebetalare mycket sämre och hårdare än bidragsförsörjda.


 4. ah> Problemet är att det ”demokratiska” majoritetssamhället inte är homogent, alla individer har olika viljor. Om 51% eller 70% eller 90% ska få sin vilja igenom medelst röstning så kommer minoriteten alltid i kläm och blir slavar åt majoriteten. Tänk dig att du idag är ingenjör och att ditt arbete av ett företag värderas till en lön på 40tkr/månad. Det är betydligt mer än genomsnittet tjänar, så varför skulle folkmajoriteten acceptera det? Risken är stor att den kommer rösta fram att du ska jobba hårdare och tjäna mindre så att folkmajoriteten kan tjäna mer och jobba mindre. Socialism och röstning handlar om att berika de som röstar och utgör majoriteten på minoritetens bekostnad, vilket betyder att majoriteten kommer bestämma att frukten av minoritetens produktiva arbete kommer tillfalla dem. Varför skulle du arbeta hårt eller för den delen investera dina pengar i ett företag när du vet att du inte får behålla vinsten? Givetvis kommer en sådan demokrati skapa omvända incitament, för du blir inte rik av att arbete eller investera utan genom att rösta fram att du ska bli rik. Vad tror du det leder till för skapandet av rikedom i samhället? Att den kollapsar förstås. Alla blir fattiga eftersom det inte lönar sig att arbeta och skapa värden, och det tjänar ingen på. Det enda som skapar värde är arbete, aldrig röstning, men om frukterna av arbetet tillfaller den som inte arbetar (genom att den röstar fram en sådan fördelning) så kommer inget arbete utföras.

  Dessutom kan man inte se ”produktionsmedel” som några naturresurser, de finns pga att någon har investerat i dem. Ingenting hindrar socialister från att starta egna företag som driver utan vinstintresse och där 100% av lönen går till arbetarna. Naturligtvis vill ingen socialist göra det eftersom han då skulle förlora alla sina pengar, vilket också bevisar hyckleriet: socialisterna vill att nån annan ska skapa företaget med sina pengar så att socialisterna kan komma och jobba där och ta alla intäkter som lön. De vill berika sig själva utan att ta varken ansvar eller kostnader, utan låta nån annan göra det.

  Fritz> Absolut, men rationalitet är heller inte lika med pengar. Om jag på ett jobb kan tjäna 10tkr genom att slita ut min kropp och på ett annat tjäna 8tkr på att sitta vid ett skrivbord så är chansen stor att jag väljer det andra. Rationalitet och vinstmaximering handlar inte om att tjäna så mycket pengar som möjligt oavsett, utan att få ut största möjliga värde med minsta möjliga insats. Ungefär. Om jag trivs bäst utan pengar ute i skogen bland fåglarna så väljer jag det.

  Därför är det också fel att prata om att i det kapitalstiska samhället vill människor tjäna mer pengar. Det har inte med samhället att göra utan med mänskligheten som sådan. Alla människor vill förbättra sina liv, och ett enkelt sätt att göra det är att skaffa sig mer mat, finare klädare, dyrare intressen osv. Människan är inte en effekt av samhället, samhället är en effekt av människan. Socialismens grundidé är inte förenlig med människan natur (eller någon form av logik), därför har den gång på gång misslyckats.

  goran> Sant, socialdemokratin har verkligen gått ned sig. Från att vara en arbetarrörelse har den blivit en bidragsrörelse, och det tror jag beror på att den har tappat förståelsen för var rikedom kommer ifrån. Sosseriet ser sig om i samhället och ser att det finns en massa pengar, men de förstår inte varför och tänker bara att nu ska vi omfördela, skit samma i att skapa något. De rika har ju pengar, bara att ta från dem. Legaliserad stöld är det, och folk borde verkligen inte finna sig i det. Tyvärr tror nog de flesta att de tjänar på skatt, mycket för att de inte vet hur mycket staten lägger beslag på varje månad. De flesta tror på ca 25% när skatteuttaget som procent av BNP är närmare 55.


 5. Fick ett svar från socail-40talisten.

  ”Ditt mångordiga inlägg utmynnar bara i det faktum att kapitalism inte är förenligt med verklig demokrati.
  Naturligtvis kommer majoriteten, när den en dag får möjlighet, att avskaffa möjligheten för en liten minoritet att skaffa sig fantasilöner, jättelika bonusar, orimliga pensioner och aktieutdelningar.
  Hur kan du av detta dra slutsatsen att det inte kommer att löna sig att arbeta och att ingen rikedom kommer att skapas?
  Det är ju först då det verkligen lönar sig att arbeta när vi vet att ingen rik snubbe kan spekulera bort frukterna av vårt arbete.”

  Du kan läsa hans blogg här: http://rodamalmo.blogspot.com/2009/02/tandlos-opposition.html

  Det vore ett kul projekt att få denna socialist att erkänna socialismen brister och kanske själv ändra åsikter (går det?)


 6. Det där är ju standardsvaret som går ut på att det bara är kroppsligt arbete som skapar värde i samhället. Med andra ord, alla entreprenörer som har tänkt ut affärsidéer, utvecklat och finansierat dem, är värdelösa. Ericsson FINNS, och vem som helst kan driva företaget och göra det lika lönsamt idag. Enda skillnaden blir att arbetarna får dela på pengarna själva istället för att en ond kapitalist tar en viss procent.

  I verkligheten är ju som sagt inte företag några naturresurser som bara finns och kan användas av vem som helst som vill profitera på dem. Det är lätt att tro att de företag som finns kan tas över av arbetarna och drivas vidare med samma lönsamhet, men den som tror något sådant har ingen insikt i hur en affärsverksamhet fungerar. Det är oerhört dyrt att driva företag och den kostnaden tas av ”någon annan”. Det är ägarna som tar alla risker och allt ansvar, arbetarna gör bara vad de blir tillsagda. Utan ägare och chefer skulle de behöva utföra nya arbetsuppgifter och investera sina egna pengar i underhåll och utveckling, nu slipper de det. Kapitalisternas avkastning och chefernas bonusar är löner för det arbetet.

  Dessutom är det som sagt ingen som förbjuder arbetare från att skapa egna företag. De kan ta pengar ur sina egna fickor och starta företag som de själva driver, finansierar och får lön från, utan kapitalister och chefer. Fråga gärna den där kommunisten varför det aldrig sker. Du kommer få svaret att det är för dyrt, och då har du bevisat att kapitalisten, alltså finansiären, faktiskt fyller en funktion. Fråga då vidare varför kapitalisten ska ta den kostnaden utan att få något tillbaka, när arbetarna inte vill göra det ens i utbyte mot alla företagets framtida intäkter.

  Erfarenheten säger tyvärr att kommunister inte resonerar, de VILL bara att saker och ting ska vara på ett visst sätt. De vill profitera på andra men glömmer att utan dessa andra finns det inget att profitera på. Utan kapitalister och chefer är det ingen som tar investeringar och ansvar, och då blir det mindre producerat.

  Jag har skrivit ett svar på deras blogg, hoppas det blir publicerat.


 7. Lysande skrivet. Jag har aldrig träffat på någon bättre pedagog än du när det gäller att förklara liberalism och ekonomi. Har du funderat att skriva en bok? Eller skriva för tidningar? Eller göra film (åtminstone på youtube)? Du borde synas på fler ställen.


 8. Tack! Jag har nog inte ork och energi att engagera mig på det sättet tyvärr, men sprid gärna ryktet om den här bloggen så är vi en liten bit på väg åtminstone 🙂


 9. Mycket bra skrivet!Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: