h1

Antiliberal framtid

mars 1, 2009

Vi har som tidigare nämnts undvikit piratdebatten i den här bloggen eftersom den är så enfaldig och rabbiat. Idag finns det dock en intressant debattartikel i DN som knyter an till en av våra få reflektioner hittills: hur kan liberaler förespråka rätten till ”gratis” kultur? Artikelförfattaren slänger fram förslaget att eftersom kultur har blivit en kollektiv nyttighet borde också finansieringen av den vara kollektiv och obligatorisk.

Detta är inget annat än ett steg närmare socialism och en naturlig följd av plundrarsamhället: när människor anser sig ha rätt till saker de inte betalar för måste ”någon annan” hosta upp pengarna, precis som i en omfördelande planekonomi. Tillgång till alla = finansiering av alla (eller rättare sagt den produktiva klassen). Att inte fler liberaler tar avstånd från denna exploatering av artister och författare är i sig skamligt, och om de även efter förslag som detta inte förmår förstå konsekvenserna av vad de själva förespråkar är det kanske dags att sluta kalla dem liberaler.

Annonser

30 kommentarer

 1. Han kan ju inte vara på riktigt den där Lappalainen. Hur i h-vete kan kultur och försvar vara jämförbara? Absurt.


 2. Vad tycker ni om IPRED då?


 3. Vi är absolut inga förespråkare av statlig övervakning, men vi är trötta på att så många motsätter sig lagstiftningen av den enkla anledningen att de vill kunna fortsätta piratkopiera musik och filmer utan att riskera några juridiska påföljder.


 4. En ganska så intressant katten på råttan liknelse med media branschens eget köpbeteende är att deras musikers, fotografers, konstnärers absoluta favoritdator troligen inte skulle finnas kvar på marknaden om det inte vore för fildelningen.
  Apple var på gränsen att köpas upp eller gå ihop med någon av de andra aktörerna på marknaden, på grund av sina dåliga försäljningssiffror. Så kom de med den lysande idén att skapa iTunes – mp3 spelaren, det blev en direkt försäljningssuccé. Den breda massa som köpte en iTunes ville ha något lika flashigt som sin hemdator, å vips ökade även försäljningen av Apple laptops. Å idag är Apple ett mycket starkt företag å media branschen hurrar högt över sina laptops. För ingen kan övertyga mig om att man kan sälja en produkt vars främsta sälj argument är att den kan lagra 8000 låtar, om ett så stort musikbibliotek kostar dig 80.000:-. Jag är trött på en bransch som jagar sina kunder utan att fundera på vem man köper sina egen utrustning av. Nu tycker inte någon skall vara så kontraproduktiv att bojkotta Apple, men det finns alltid två sidor på myntet, den enes död den andres bröd å ibland kommer det tillbaka till den förste att ta ställning. Det finns ingen hållbarhet i att motverka tekniken, media branschen måste hitta nya sätta att ge kunden den tjänst han efterfrågar.


 5. Fråga: ”Vad tycker ni om IPRED då?”
  Svar: ”Vi är absolut inga förespråkare av statlig övervakning, men vi är trötta på att så många motsätter sig lagstiftningen av den enkla anledningen att de vill kunna fortsätta piratkopiera musik och filmer utan att riskera några juridiska påföljder.”

  Wow, dålig och uppenbar rökridå för att slippa svara på frågan. För nog inser ni väl ändå att det vore lite väl mycket verklighetsförnekelse att försöka begränsa Ipred-motståndet till att folk vill tanka gratis?

  Och ni behöver ju inte ta det från mig, lyssna till Alliansens ungdomsförbund i deras genensamma uttalande: ”Att ge industrin möjlighet att inskränka den personliga integriteten på ett sätt som inte ens polisen får göra idag anser vi oacceptabelt.” Människor kommer i princip att stå rättslösa: ”Eftersom det är en civilrättslig process måste den anklagade själv anlita advokat med mera. Detta gör att nästan alla bara kommer att betala kravbreven med rädsla för att bli indragna i processer man inte tar sig ut.”

  Det där är ganska tuffa frågor för en liberal att ducka på det sätt ni gör.


 6. Vi duckar inte, vi är bara inte intresserade av debatten. Ja, vi är självklart motståndare till statlig övervakning, men vi tänker heller inte stryka några parasiter medhårs. Vi tror att majoriteten av alla rabbiata motståndare till dessa lagförslag samtidigt är rabbiata förespråkare av sk ”fri” kultur, och vi avser inte debattera med sådana människor för att det helt enkelt inte är givande. Den diskussionen får andra ta, vi håller oss gärna till övrig politik, eller rättare sagt: till politik som faktiskt intresserar oss.


 7. Instämmer i Peters kommentar.

  Ett tydligt svar?

  En sann liberal ska väl ha friheten som yttersta ledstjärna. Minimal statsmakt och så nära obegränsad personlig frihet man kan nå?


 8. Absolut, men friheten att snylta på andras produktion är inte en sådan frihet. Vi säger fortfarande inte att lagarna som ska stoppa piratkopieringen är bra lagar, dels för att de är omoraliska och dels för att de inte fungerar, men det är också irrelevant. Det är stödet för piratkopiering som företeelse vi vänder oss emot, till skillnad från många som kallar sig liberaler. Men igen och för sista gången: vi är inte intresserade av att ta den debatten, vi tar bara ställning på detta sätt och nöjer oss med det.


 9. Genial idé, tycker jag! Så kan jag registrera mina två bloggar som handlar om programmering, som jag tidigare inte fått ett öre för, och så kunna checka in statsbidrag för dem. Vaddå, som skribent måste man ju få betalt för det man gör!


 10. Snylta på andras produktion? Haha, vad är det för trams. Enbart genom att leva i ett rikt land snyltar man i någon mening på andras produktion. Genom att leva i ett rikt land blir du någorlunda rik oavsett vilket kneg du har, bara därför att andra runt om dig är rika. (I ett fattigt land blir du rätt fattig oavsett nästan vad du gör.)


 11. Det är inte att snylta på andras produktion att ta en kopia av ett verk som någon annan har gjort.
  Det som kostar för upphovsmannen är att ta fram det första exemplaret av ett verk. Om någon annan kopierar det så står den för kostnaden (vilken är nära noll tack vare digitaltekniken). När någon kopierar så försvinner inte originalet. Upphovsmannen mister ingenting.
  Copyright är ett privilegium som tillåter upphovsmän att utnyttja statens våldsmonopol för att hindra människor från att göra vad de vill med sin egendom. Hur kan man som liberal vara för något sådant?
  Nej, avskaffa copyright och låt marknaden hitta sätt att ta betalt för information.


 12. Vad det handlar om är nog inte att kultur skall vara gratis, det handlar om en orimlig upphovsrätt.

  Varför anses det t.ex. var mer angeläget att skydda en låt av ABBA för upphovsrättshavarens räkning än betydelsefulla uppfinningar? Varför skall Björn Ulvéus musik skyddas mer än Håkan Lans uppfinningar?

  Upphovsrätten ger ett mycket starkare skydd än patenträtten.

  För upphovsrätten betalar rättsinnehavarna inga avgifter, det gör man för patent.

  Uppfinnare skapar med sina uppfinningar nya distributionssätt för upphovsrättsinnehavarna, t.ex. Internet och datorer. Utan dessa uppfinningar skulle musikindustrin vara hänvisad till att sprida sina alster via stenkakor.

  Musikindustrins inkomster vid spridning av musik på stenkakenivån är därför en rimlig jämförelsegrund när den industrin nu gnäller över minskade inkomster.

  Uppfinnare bör ha lika stor rätt att leva på sina uppfinningar som den som sätter samman toner och bilder.

  Felet är att upphovsrätten är alltför omfattande. Den bör likställas med patenträtten. Även när det gäller avgifter för att den skall upprätthållas.

  Detta kan jag tycka och ändå vara liberal.


 13. Ni tycker alltså att Ipred-lagen är ”omoralisk” och ”inte fungerar”, men detta är ”irrelevant” ty skivbolagens rätt att tjäna pengar på en affärsmodell som teknikutvecklingen grävt en grav för är en större och viktigare fråga. (Förespråkar ni konstgjord andning för SAAB också?)

  Det finns olika sätt att dela in den samtida politikens liberaler i undergrupper. En sådan indelning är:
  -De liberaler som fokuserar individens frihet inom ramen för ett rättssamhälle,
  -De liberaler som fokuserar individers och juridiska personers rätt att tjäna pengar inom ramen för ett rättssystem.

  Det står helt klart att JohnGalt tillhör den senare kategorin och som sådan otvetydigt snyltar på den förras idé-produktion.

  Det står vidare klart att vad John Galt anbelangar så kan grupptillhörigheten specificeras ytterligare: Det är ok att påverka det existerande rättssystemet för att skaffa den egna verksamheten fördelar även om detta resulterar i en omoralisk lagstiftning.

  Liberal? Tillåt mig kräkas.


 14. Nej Peter, vi är liberaler för att vi anser att det aldrig är rätt att snylta på andra människor och utnyttja resultatet av deras arbetsinsatser utan att betala dem för det. Det är ditt fria val om du vill göra det eller om du vill söka upp lagliga lösningar, ingen lagstiftning i världen kan ändra på det. Det är inte din ”frihet” att exploatera andra människor och kräva att lagen inte ska gälla dig, men det ÄR din frihet att resonera över det omoraliska i att utnyttja andra för din egen vinnings skull. Om du av egen fri vilja väljer att ”kopiera” musik utan att ersätta upphovsmannen – mot dennes vilja – så har du valt att parasitera, och det kan aldrig vara moraliskt i våra ögon. Om du å andra sidan med eller utan lagstiftning inser att det är fel att bete sig som en parasit och väljer att inte göra det, då har du vår fulla respekt.

  Svanberg skriver bra om detta:
  http://svanberg.wordpress.com/2005/05/10/obegripliga-argument/

  Om det är någon som trots detta klargörande inte förstår vår ståndpunkt så får ni leva med det, debatten är härmed avslutad.


 15. Synd att debatten är avslutad innan jag fick whoisjohngaltse:s kommentar till mitt inlägg idag kl 9:43 fm.


 16. Det där med IPRED, det är bara att sluta köpa som protest.


 17. goran, eftersom det är lite off topic kan jag svara på essensen av ditt inlägg. Vi är motståndare till parasiter och parasitiska handlingar. Vi är inte det minsta intresserade av hur lagstiftningen ser ut när det gäller just frågan om kultur. Självklart tycker vi inte att statlig övervakning är någonting positivt, men för oss är den frågan inte kopplad till piratkopering. Piratkopiering kan undvikas helt och hållet utan lagstiftning genom att de som är parasiter väljer att inse att det är fel att vara en parasit och helt enkelt slutar med det. Då kan artisterna välja att använda den nya tekniken till att sälja låtar och skivor genom tex iTunes, eller skriva på avtal med Spotify, eller för den delen lägga ut smakprov på MySpace. Det är därmed också vår enda önskan: att människor generellt inser att det är fel att exploatera artister för sin egen vinnings skull och frivilligt slutar med det. Att ta debatten om huruvida piratkopiering är fel eller ej är vi inte intresserade av eftersom detta är en del i ett mycket större sammanhang. Är man liberal är man motståndare till exploatering, punkt.


 18. whoisjohngaltse

  Du skriver:

  ”Vi är motståndare till parasiter och parasitiska handlingar. Vi är inte det minsta intresserade av hur lagstiftningen ser ut när det gäller just frågan om kultur.”

  Innebörden i det jag skrev var, för att uttrycka det med dina ord, att upphovsrätten i sig är parasitär relativt uppfinnarnas patenträttigheter samt att upphovsrätten därför bör likställas med patenträtten.

  Att bara utgå från gällande lagstiftning och definiera parasitär relativt den, är det inte att förminska er relevans i debatten? Hur skall du i så fall kunna argumentera för att lagen ändras? Men den kanske redan är fulländad och ställd över all diskussion.


 19. Vi utgår inte från någon lagstiftning utan från sunt förnuft. Vi argumenterar över huvud taget inte för eller mot några lagar, bara för att människor av egen fri vilja ska ändra beteende och sluta parasitera på upphovsmän. Vill man ta del av det någon annan har skapat så betalar man, det är inte svårare än så, och det är bara att välja att göra det. Jag behöver ingen lag som tvingar mig att betala för min konsumtion, det gör jag ändå för att jag anser att det är rätt.


 20. Jag skrev en artikel om finansieringen för ett tag sedan, den kanske kan vara av intresse. Se http://linus.blom.org/legaliseraFildelning.pdf


 21. whoisjohngaltse

  Du skriver i ditt svar 6:03 e m:

  ”Vi utgår inte från någon lagstiftning utan från sunt förnuft”

  Parasiterar gör man väl då om jag tolkar dig rätt om man laddar ner när upphovsrätten gäller enligt gällande lag. Gör man det när tiden har gått ut så parasiterar man väl inte. Är det rätt uppfattat?

  Vad säger ditt sunda förnuft i frågan om hur lång tid upphovsrätten skall gälla?

  Dina två senaste svar 3:40 och 6:03 verkar inte vara särskilt genomtänkta eller nyanserade, det ser snarare ut som om en dator har formulerat svaren. Har en dator sunt förnuft?


 22. En parasit är per definition någon som lever av någon annans kropp/arbete/egendom.
  Att kopiera information innebär inte på något sätt att leva av någon annans kropp/arbete/egendom.
  Alltså är det inte parasitiskt att kopiera information.

  Är det någon som är parasit så är det snarare den som lever av upphovsrätten. Den tvingar ju till sig (med hjälp av statens våldsmonopol) resurser från alla som vill ha en kopia av dess verk.

  Anledningen till att så många liberaler reflexmässigt försvarar upphovsrätten är nog att den påminner om äganderätten. Men det är något helt annat.
  Det går inte att äga information. Eller rättare sagt, att äga information innebär inte något mer än att man har kontroll över när den släpps ut. När den väl är utsläppt har man inte längre någon kontroll över den. Då äger man den inte längre. Den är en sant kollektiv företeelse på samma sätt som luften eller oexploaterad mark.
  Att staten skulle få ta betalt för information är givetvis lika förkastligt som att den skulle få ta betalt för luft. Luft är gratis och finns runt omkring oss hela tiden. På samma sätt är det med information.


 23. Påpeka gärna för artisterna att deras arbete med och investeringar i att skapa musik värdemässigt är att jämföra med luft. Du får ursäkta men det var en av de mest löjeväckande jämförelser jag nånsin har hört.


 24. Jag jämför inte kreatörers arbete och investeringar med luft. Jag jämför information med luft.
  Att framställa det första exemplaret av en informationsmängd kräver givetvis mycket arbete och investteringar, det förnekar jag inte. Men kopiorna därefter är helt eller i stort sett gratis.
  Om jag komponerar en visa i mitt huvud och inte sjunger den för någon så äger jag den. Efter att jag har sjungit den för dig så äger jag den inte längre, eftersom du har fått en kopia i ditt huvud. Informationsmängden har börjat sprida sig. Om du sedan sjunger den för en tredje person har den spritt sig ännu mer. Sången är som en gasmängd som jag har tryckt in i en flaska. När jag väl har släppt ut den så går den inte att samla ihop igen. Jag kan ju inte kontrollera din hjärna, eller hur?


 25. whoisjohngaltse

  Även ditt svar till Elias ger intryck av att vara formulerat av en dator, onyanserat och inte direkt svar på den fråga som ställts.

  Det kan också vara så att det är ett gäng ungdomar som ligger bakom svaren och att dessa har ett antal standardsvar att välja på.

  Jag har läst Ayn Rands bok om John Galt och uppskattade dess kvalitéer. Tyvärr återfinner jag inte dessa på den här bloggen med de torftiga datorformulerade svar som ges.

  Tack för mig.


 26. Jag säger detta för absolut sista gången: vi är inte intresserade av att diskutera piratkopiering som enskild fråga, och speciellt inte lagstiftningen kring den. Vi beklagar djupt att det finns människor som kallar sig ”liberaler” som med usla bortförklaringar och pinsamma pseudoargument försöker motivera varför de ska kunna ta sig rätten att snylta på andra människor och njuta frukterna av deras arbete utan att ersätta dem. Det är i sanning tragiskt, men vårt jobb är inte att övertyga dem om att de har fel och att de faktiskt är parasiter oavsett vad de försöker få oss att tro. Vill de fortsätta att kalla sig ”liberaler” så får det stå för dem, vi tänker inte riskera att buntas ihop med dem utan tar tydligt avstånd från allt sådant hyckleri och omoraliskt beteende. Passar det inte så sluta gärna läsa den här bloggen, det är ingen förlust för oss.

  Tack.


 27. whoisjohngaltse

  Du svarar inte på de frågor som ställs samtidigt som du svarar på frågor som inte har ställts.

  Liknelsen med en dator som svarar blir allt mer uppenbar. En liberal dator kanske.

  Godnatt


 28. …och anledningen till att vi inte svarar borde framgå av vad vi redan har skrivit.


 29. Jag förespråkar ingen ”rätt” till gratis kultur. *Kopior* av kultur *är* gratis, vare sig du vill det eller ej. Ingenting behöver skrivas i lagen om att kultur ska vara gratis, eftersom den redan är det, av naturen.
  Kreatörer har givetvis rätt att försöka få betalt per kopia, om de kan. Om de inte kan har de inte rätt att ta hjälp av statens våldsmonopol. De får istället konstatera att de måste byta affärsmodell. Eller bransch. Det är så liberalt som det kan bli. I motsats till att ropa på statens hjälp så fort det stormar.

  Jag vet att du är mycket intelligent, och just därför kan jag dra slutsatsen att du inte *vill* förstå just det när frågan.


 30. Du missar ju poängen totalt med att det går att kopiera oändligt och att detta leder till en dynamisk samhällsutveckling. Ingen bryr sig om produkterna i sig speciellt mycket, då deras värde är/kommer att bli i det närmaste obefintligt. Varför skulle man köpa en ny film för 170 kronor om man kan få en lika bra film gratis på TV? Varför köpa en CD-skiva när jag kan lyssna på den helt gratis på Spotify? Vi är nu snart framme vid den punkt där media ”generellt sett” bara är värda den kringprodukt man kan sälja i samband med dem, d.v.s. reklam och annat i all oändlighet. I ett historiskt perspektiv och för en kort tid (10-15 År ca och fram till idag) så stämmer nog ditt resonemang. Det största problemet då det gäller frågan är visionerna och att samhället formligen exploderar av billig media idag och att det bara kommer att accelerera tills skaparna tittar på sina oftast ”futtiga verk” och undrar varför de aldrig gick att sälja…? Idag vill konsumenterna främst ha bättre produkter (virusfria m.m.). Man får naturligtvis inte glömma bort det mest avgörande i sammanhanget, nämligen ett konkurrenskraftigt pris. Detta pris skall naturligtvis jämföras med all gratismedia som existerar. Nerladdning idag är främst ett uttryck för avsaknad av tjänster (i många fall är det omöjligt att hitta produkterna). Det är också ett förakt för bolagen som tror att konsumenter är tjuvar och banditer som inte vill göra rätt för sig. Är någon förvånad över att folk inte köper sådana personers verk längre som öppet går ut i media och visar att de inget förstår av samhällsutvecklingen och istället spottar på sina konsumenter? För mig är det en självklarhet att inte köpa av någon som föraktar sina kunder av samma skäl som jag aldrig skulle köpa päls från någon som säljer det! Men tro vad du vill, allt kommer att lugna ner sig så fort priserna blir normala och det blir de snart! Naturligtvis kommer filmer att ligga på 0-5 kronorsnivån som allra högst. Musiken ”är redan gratis” med reklamhjälp) som jag nämnde. Låt oss hoppas att bolagen nöjer sig med detta och inte skämmer ut sig mer än de redan nu gör! Stämma Piratebay??? Vad tänker de med??? 😉 Artisterna har ju redan börjat hoppa av stämningskraven då de förstått det orimliga!!!Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: