h1

Frihet under socialismen

augusti 3, 2009

Vår käre vän Hugo Chávez har stängt ned 32 radio- och två TV-stationer som ett led i demokratiseringsprocessen i Venezuela. Någon kanske undrar vad det är för demokratiskt med att inskränka yttrandefriheten, men det är precis så här majoritetsväldet ska fungera i teorin, och därmed också i praktiken. När en grupp människor ska bestämma över en annan i enlighet med det faktum att den är större kommer individer tillhörande den mindre gruppen givetvis i kläm. Det är varken konstigt eller speciellt upprörande, så länge man fullt ut tror på den socialistiska logiken. Om man med ”demokrati” menar just att majoriteten ska få makten över minoriteten (vilket är en relativt gångbar definition av begreppet) så får man tåla att alla avikande åsikter om inte tystas så åtminstone viftas bort som just minoritetsåsikter. Om majoriteten (genom ombud) vill tysta minoriteten så har den i princip rätt till det också. Inget argument kan någonsin rättfärdiga minoritetens rätt i ett sådant samhälle, efter majoriteten enligt dogmen har makten. Den kan därmed göra vad den vill och behöver inte ta någon hänsyn till vad andra anser. De är ju i minoritet.

Vad är alternativet då, att minoriteten bestämmer över majoriteten? Det är ju diktatur!

Nej, alternativet är att varje individ bestämmer över sig själv och bara sig själv. Alternativet är att vem som helst under frivilliga former får starta en radio- eller TV-kanal (när förbjuder Chávez Twitter?, och att vem som helst får välja att lyssna eller låta bli. Att majoriteten inte får bestämma över minoriteten betyder inget annat än att även de individer som tillhör en mindre grupp är fria. Fria att tänka, fria att tycka, fria att agera. Fria från förtryck. Att Venezuelas oppositition och minoritet tystas är bara en logisk följd av det som kallas demokrati och som i praktiken innebär just majoritetsvälde. Det är följden av ett strikt kollektivistiskt tänkande och en princip som i Venezuela åtminstone tas på allvar och utövas konsekvent, och som sådan faktiskt förtjänar en viss respekt.

I den västvärld där ideologierna för länge sedan är utdöda kan begreppet ”demokrati” användas lite hur som helst, och därför blir det också så urvattnat. Är du demokrat? Inte? Då är du ju fascist!

Nej. Att vara demokrat på ett ärligt och konsekvent sätt innebär att man anser att en majoritet har rätt att bestämma över en minoritet, just för att den är i majoritet. Sådan ser principen ut, och följderna kan studeras i socialistiska stater som Venezuela. Den verkliga folkmakten kan bara vara individuell, så att varje enskild individ har samma oinskränkta makt över sig själv (och ingen annan) som alla andra. Däri ligger friheten och den mest humana av ideologiska principer.

Annonser

13 kommentarer

 1. Bra skrivet…

  Liberalisterna i Venezuela gjorde också allt dom kunde för att tysta oppositionen genom att förbjuda tv-kanaler etc. Så på ett sätt så kan man ju säga att Hugo Chavez lärt sig av dessa.


 2. Väl skrivet.

  I likhet med länder som har epitet i stil med ”Demokratiska folrepubliken” i sitt namn så bör man vara väldigt uppmärksam när någon ”demokratiserar” medierna.


 3. Kan du länka till ditt inlägg där du kritiserade de privatägda medierna för att missbruka sitt (dåvarande) monopol över TV/radio för några år sedan när de stödde (genom lögn, manipulerade bulder osv) den våldsamma militärkuppen mot den demokratiskt valda Chavez-regeringen?

  För du har väl skrivit ett sånt inlägg?


 4. Ja, vad förvånande att det kunde gå så här när man röstar in gammal kuppledare som president. Nedmontering av de mänskliga friheterna? Vad oväntat.


 5. Bra inlägg! Noterar att ingen argumenterar i sak med dig. Båda av de kritiska rösterna argumenterar istället att två fel ger ett rätt, dvs om någon tidigare politiker eller tjänsteman i Sydamerika gjort något liknande och kommit undan med det så kan väl Chavez också göra detta. Enligt samma argumentation måste det väl då också vara OK att mörda eftersom det finns brottslingar som gjort det tidigare och kommit undan med det.


 6. ”Frihet under socialismen” ..

  Rökt på ?
  De två kan väl aldrig någonsin samexistera???


 7. Från DN artikeln:

  ”I juni skickade den statliga myndigheten Conatel ut en enkät till landets radio- och tevestationer i vilken man krävde in uppdaterade uppgifter om bland annat vem som var kanalens ägare och ansvarige utgivare.”

  Att det kan man väl säga vara ett väldigt vettigt krav. Att är väl vanligt att demokratier har krav på att det finns en ansvarig utgivare, är ju grunden i den svenska yttrandefriheten.


 8. Får väl också ta och berömma inlägget. Något som jag också länge stört mig på, är att det bara är alternativen demokrati och diktatur som tycks cirkulera i folks huvuden.
  Håller inte med om Chavez metoder, men tycker att han är en betydligt bättre ledare än våra här i västvärlden på många sätt. Jag kan till viss del förstå Chavez agerande, då media i stort sett uteslutande ägs av rika, kapitalvänliga regeringsmotståndare.
  I slutänden tycker jag, precis som du, att frihet borde vara någonting grundläggande för människor, så länge den ena människans frihet inte inkräktar direkt på en annan människas frihet.
  Håller här självfallet också med om det felaktiga i att majoriteten har rätt att påtvinga minoriteter sin vilja.


 9. Som Rudis konstaterar: två fel ger inte ett rätt. Det är aldrig rätt att använda tvång som politisk metod, oavsett om man kallar sig socialist eller något annat. Poängen här var att majoritetsväldet fungerar precis så här, det är inget konstigt utan en logisk följd av principen.


 10. För den delen och vid sidan av frågan. Ni har väl inte missat att vapen som Sverige sålt till Venezuela har återfunnits hos FARC?

  http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2992436

  Så var det med det, Venezuela stödjer FARC aktivt med vapen.

  /Rickard


 11. Ja, föga oväntat. Intressant är för övrigt att vänstern redan har börjat bli ganska tyst om Venezuela. Jag trodde det skulle dröja tills landet stod på ruinens brant, men det är väl ett positivt tecken om socialisterna även ifrågasätter Chávez metoder.


 12. Eftersom Master förvridaren Johan Norberg stänger sina kommentarer får jag publicera detta om Venezuela och Chavez

  Kan man sända radio eller TV i Sverige utan tillstånd? Kan man sända radio eller TV utan ansvarig utgivare? Kan man i Sverige förtala någon utan påföljd? Finns det inte i Sverige något som heter Psykologisk Försvar som övervakar vad som sprids i medierna? Finns det inte i Sverige bestämmelser som säger att om en media sprider falska eller oriktiga uppgifter måste det aktuella mediebolaget rätta till snarast misstaget offentligt? Finns det inte förslag på att censurera internet i det europeiska parlamentet? (genom påhittade lagar som ska ge operatörerna att säja ett visst antal webbsajter som man får abonnera till- den så kallad Telecom Paket) och finns det inte lagar också i Sverige (och helt säkert utan stöd i lag) för att avlyssna medborgarna. Är det i Sverige tillåten att uppvigla folket, för att med våld största den valda och konstitutionell regeringen? Är det tillåtet i något land inom OECD att göra någon av dem sakerna? Svaret är som alla vet NEJ. Men propagandisterna, betalda och frivilliga användbara idioter, hycklarna och höger fanatiker (trots att deras ekonomiskt nyliberalt system kollapsade) fortsätter att sprida sina åsikter. Men naturligtvis detta handlar om Venezuela. Ett land som Väst gärna vill fortsätta att se utan lagar, utan ordning, utan regler.varför? Kanske för då kan de utländska skojarna agera helt fritt. Den frihet de söker och om nödvändigt inför med vapenmakt. Detta är ingen nytt. England bombade Kina sönder och samman i frihandels namn. Kineserna skulle minsann köpa den engelska opium. Och så är det idag också. Kanske tror ni att folk runtom om i världen inte ser detta? Kanske de gör… eller kanske börja dem sakta märka att allt prat inte matchar den faktiska agerande. Venezuela exporterar mindre olja idag än för tio år sedan säger man i Newsweek i juli och det inte bra eller? Men ingen säger att det inte spelade roll för allt pengar hamnade i utländska bolag fickor! Vad spelar för roll för Venezuelanerna? och Varför skulle något som ligger i marken tillhöra en utlänning? Vad är suveränitet? Vägrade inte USA att sälja till Kina vissa anläggningar som man betraktade som strategiska (Kineserna ville testa den där med frihandel och fick svar). Men Venezuela är ett land som ska man plundra. Eller? Kan du säga till mig om det är tillåtet att sända radio utan att ha giltigt tillstånd från ansvarig myndighet i Sverige? Nej, just det men lilla Venezuela måste tillåta att vilken skojare som helst, också med utländsk finansiering startar eller driver en radio eller tv-kanal. Venezuela är ju ett land som mår bättre utan regler eller kanske bättre sagt utlänningar som vill äga landet mår bättre av det.

  I fall om Skojaren Norberg skulle läsa detta

  Open Letter to Dick “Darth Vader” Cheney about the Economic-Financial Crisis and the PPIP (or PPIF), Please Stop Johan Norberg Right Away!
  Posted in Blogroll on April 1, 2009 by marcleon009
  Posted in Blogroll on March 26, 2009 by D-Train
  Dear Dick,
  I write to you seeking some advice. I explain my problem. As you know we had a great time since the 80´s when Ronny took the White House…maybe do you remember all the fun we had with the guys, especially Milton, when we planned how to get out all those idiots and get theirs money. The plan was terrific: tell them that anyone could be rich if they let us to become even richer! It was a master move! Since tell them that if we got even more money some will “trickle down to them” haha and the “positive growth trend” hihi we created with “our own money creation approach” for 30 years ago or “The cash machine” as Milton used to refer it. Oh, Boy what a time!! Great Fun!! I had to recognise that Milton was a genius, R.I.P old boy! What a story!
  Anyway, as you probably had heard some stuff had not been working properly the last year. Some of the guys from “the Street” got high with so much easy money and begun to sell some “insurance” to everyone without a penny in reserve, I think that they called the papers CDS or something like that. They got to idea from some Chinese guy that was working with the probability of a kid get cancer, his parents divorced, his best mate killed and his dog poison in the same time…almost zero. So they used the same arguments to sell a lot of those papers to idiots around the world, now saying that the probability that they papers loose all their value was zero, according to the formula! Great idea! READ THE WHOLE ENCHILADA
  Well, the problem was, as you know now, that the prices went down…you know I think the guys had a debt mountain of some trillions and had no a single penny… well , no some money they are prepared to take back from the Cayman islands anyway. So we talked with the guys in Washington and told them that they had to pump up some cash or otherwise the whole enchilada would explode in the front of their face! They believe us again the jackasses!! Incredible! I asure you that tall will be fine. The guys from D.C. presented no problem as expected, you know that they are good people, decent people…our people.
  No, the problem is that now the idiots from “main street” as we call them now have begun to protest and to ask a lot of questions…Why the government has to support us, where the money is coming from, what about the schools and the pensionfunds and a lot of shit…I’m completely convinced that the idiots that have nothing more to do and are sitting all the day in front of theirs computer surfing and bloging are part of the problem and I think that we have to address this issue rather sooner than later…we can not permit, after lying hundreds of millions in TV stations , newspapers and other stuff, that some frustrated commies take down all this “educational afford”! You know, as a security measure we employed only “people with the right mental disposition” i.e. people that support our way of seeing the world (most of them unfortunately are not “true believers” but only people seeking our gratifications…bonuses they call them now I believe), but the blogers are taking down the charade…We have certainly stop them asap!
  Even worst is the fact that some jackass are arguing in public that we had to leave the “free market” works! It is quite worrying that there are some idiots out there that still believe all the crap we talked them. We had successfully pumped up theirs brains with some illusions that those jackasses still defend, but now there are others time my friend! We told the idiots about “free markets” and we talk about something about “democracy” and “liberty”… which of course we mean “liberty of action for us”…as when we talk about “free markets” we mean of course ” free for us” …As you explain for us for long time ago.I don’t remember exactly how we put the whole charade, cause I had at the time a terrible hangover…Well I can tell you that as we own almost all media it was not difficult to pumping out all this bullshit without any problem… But now we are experience some problems with those “hard core” people that still is arguing about “the free market” and other stuff…they are really making a hell for us! They don’t understand that the time for such rubbish is over…We have to stop them before they damage us! This is what happens when you mix idiots with the people that really know what is all about!! I hate those amateurs!
  They are talking a lot of crap: That our guys in Washington don’t need to give us some cash, that the “market” is going to solve the whole thing and other bullshit! Ok, we told them to say that the last 30 years and it was working pretty well until it doesn’t… but those idiots don’t understand the point: it was as long as we got the money…and if we don’t get the cash in this way there is not point in continue with the charade! Now, we have to argue that Uncle Sam has to help us for the benefit of everyone and the nation (of course just help us …not take our money and leave us naked) …but those people, the market “liberals”, are really causing us some problems with their rubbish about the “free market”, the “invisible hand” and other stupidity!
  I ask you what we can do now. We have certainly shut up those idiots before they damage us seriously and more and more people begin to ask questions!
  For instance, lately the mob had begun to ask about the bonuses! That it was too much money and stuff like that…you know…the problem is that before we could tell them that it was necessary to do a “good job”…you know…but now when every idiot knows that we lost control ( and some trillions of dollars) what can we say?
  We have to be really creative this time! The piece of art will be to explain to the mob why they have to give us their tax money, without requiring anything from us and respecting the sacred “private property” i.e. our property! Ours banks! and in the same time we get our “well deserved share” of this money!
  It will require a lot of inventive talent and audacity. It is because of that I write to you dear Dick.
  Sincerely yours
  P. Wolfowitz or Wolfi for you…;=)
  PS: Say Hello to Donald and “Georgi” when you see them!
  PS2: The good news are that last Monday the guys from Washington come with a genial idea how to give us some money without so much questions: they called the giving away for “ Public-private-Investment –Fund” PPIF, I tell you it is a terrific deal. They give us say between 90 and 95 cents for buying something that as most is worth 5-20 cent, but with the face value of 1 dollar. If some idiots pay in the future say 1 dollar and 5 cent, we keep the diff of 10 cent (105-95), this is a 100 % return to our “investment” of 5 cent!! But, here is the magical with the arrangement: if we can not find some jackass that buys the junk paper we have not to pay at all the 95 cent we “borrow” to buy them in the first place!! Genial! All to save the economy (our economy dude) !! Hehe. Ohh these boys in Washington!!


 13. Eftersom Master förvridaren Johan Norberg stänger sina kommentarer får jag publicera detta om Venezuela och Chavez

  Kan man sända radio eller TV i Sverige utan tillstånd? Kan man sända radio eller TV utan ansvarig utgivare? Kan man i Sverige förtala någon utan påföljd? Finns det inte i Sverige något som heter Psykologisk Försvar som övervakar vad som sprids i medierna? Finns det inte i Sverige bestämmelser som säger att om en media sprider falska eller oriktiga uppgifter måste det aktuella mediebolaget rätta till snarast misstaget offentligt? Finns det inte förslag på att censurera internet i det europeiska parlamentet? (genom påhittade lagar som ska ge operatörerna att säja ett visst antal webbsajter som man får abonnera till- den så kallad Telecom Paket) och finns det inte lagar också i Sverige (och helt säkert utan stöd i lag) för att avlyssna medborgarna. Är det i Sverige tillåten att uppvigla folket, för att med våld största den valda och konstitutionell regeringen? Är det tillåtet i något land inom OECD att göra någon av dem sakerna? Svaret är som alla vet NEJ. Men propagandisterna, betalda och frivilliga användbara idioter, hycklarna och höger fanatiker (trots att deras ekonomiskt nyliberalt system kollapsade) fortsätter att sprida sina åsikter. Men naturligtvis detta handlar om Venezuela. Ett land som Väst gärna vill fortsätta att se utan lagar, utan ordning, utan regler.varför? Kanske för då kan de utländska skojarna agera helt fritt. Den frihet de söker och om nödvändigt inför med vapenmakt. Detta är ingen nytt. England bombade Kina sönder och samman i frihandels namn. Kineserna skulle minsann köpa den engelska opium. Och så är det idag också. Kanske tror ni att folk runtom om i världen inte ser detta? Kanske de gör… eller kanske börja dem sakta märka att allt prat inte matchar den faktiska agerande. Venezuela exporterar mindre olja idag än för tio år sedan säger man i Newsweek i juli och det inte bra eller? Men ingen säger att det inte spelade roll för allt pengar hamnade i utländska bolag fickor! Vad spelar för roll för Venezuelanerna? och Varför skulle något som ligger i marken tillhöra en utlänning? Vad är suveränitet? Vägrade inte USA att sälja till Kina vissa anläggningar som man betraktade som strategiska (Kineserna ville testa den där med frihandel och fick svar). Men Venezuela är ett land som ska man plundra. Eller? Kan du säga till mig om det är tillåtet att sända radio utan att ha giltigt tillstånd från ansvarig myndighet i Sverige? Nej, just det men lilla Venezuela måste tillåta att vilken skojare som helst, också med utländsk finansiering startar eller driver en radio eller tv-kanal. Venezuela är ju ett land som mår bättre utan regler eller kanske bättre sagt utlänningar som vill äga landet mår bättre av det. Märk också skriverierna om Venezuelas ”stora upprusning” Om man tittar på de militära utgifterna i Latinamerika ligger Venezuela på typ 4-5 plats trots att deras BNP är den andra största i Sydamerika, men ingen skriver om t.e. Chile köper nästan dubbel så mycket vapen torts att deras ekonomi är bara en femtedel av Venezuelas, men det klart Venezuela köper av Ryssarna( som också hade börja tro den där med frihandel) och inte från USA , och troligen inte från Sverige heller efter att svenska vapen hamnade hos gerillan i grannlandet fast egentligen kontaktade USA Sverige redan för några år sedan och bad Sverige att inte sälja vapen till Venezuela, mer specifik Bamse systemet. Det finns naturligtvis ingen svart marknad för vapen och om det skulle finnas, skulle Svenska företag aldrig delta i sådana vidriga affärer eller hur? Hehe.Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: