h1

Apropå makt

augusti 13, 2009

Socialistbloggaren B&P hade vänligheten att länka hit med hänvisning till galna nyliberaler som inte förstår och uppskattar de demokratiska framstegen i Venezuela, så varför inte återgälda tjänsten?

B&P är hos den här bloggen mest känd för att på klassiskt socialistiskt manér ha backat ur en diskussion när han blev motbevisad. Då handlade den som varför Latinamerika aldrig har varit ”nyliberalt”, som B&P hävdade, och han förklarade sin motvilja att svara på sakliga argument med att han inte var så intresserad av den diskussionen (trots att det var han som drog upp den). Med andra ord: B&P var intresserad av att hävda att Latinamerika har testat nyliberal politik och misslyckats, men han var inte intresserad av att ta reda på om så faktiskt var fallet. Varje hänvisning till den diskussionen i kommentarerna på hans blogg har sedan dess blivit censurerad, föga överraskande, och denna länk kommer också garanterat försvinna.

Nu är han återigen inne på samma spår och hyllar Venezuela som en demokratisk framgångssaga. Fattigdomen minskar, hallelujah! Att inflationen rusar medan produktiviteten sjunker som en sten i de stagnerande statliga företagen är uppenbart ointressant, och B&P ger en ledtråd till varför: hans analys av läget är att man (i allmänhet) förändrar världen genom att ta kontroll över makten, alltså över staten, och det är precis vad Chávez har gjort. Förvisso, och med lyckade resultat sett ur en socialists synvinkel. Privata företag har konfiskerats, de rikas pengar omfördelas till de fattiga genom sociala projekt och bidrag. Allt är frid och fröjd.

Problemet för B&P och alla andra socialister är att mänsklig överlevnad inte primärt handlar om makt över staten, utan om produktion av värden. Staten kan dela ut hur mycket pengar den vill till vem som helst, men om inte pengarna samtidigt backas upp av en faktisk produktion av varor och tjänster som människor efterfrågar och värdesätter, kommer ingen fattigdom utplånas på lång sikt. Om du stjäl de rikas mat kan du äta upp den och överleva i några dagar, men om ingen ny mat produceras dyker svälten snart upp igen. Då kan man ha vilken makt man vill över staten, den är i sig helt och hållet inadekvat.

Analysen är intressant för att den pekar på vänsterns komplicerade förhållande till moral och verklighet. Om man tar makten över staten kontrollerar man enligt B&P ”ekonomin”, och därmed sitt eget liv. Men hur då? Jo, genom att tilldela sig själv förmåner: pengar, ”gratis” det ena och det andra, i bästa fall ett arbete, ledighet med bibehållen lön. Och givetvis på någon annans bekostnad. Makten över ”ekonomin” är i själva verket makten över de stackare som frivilligt går med på att jobba och bli exploaterade för parasiternas vinning, som de privata oljebolag som fortfarande går med på att investera i Venezuela. Utan dessa offerlamm är regimen maktlös i sin maktfullkomlighet då den inte längre kontrollerar producenterna den lever av. Kontrollen är ju beroende av slavarnas offervillighet, om de väljer att inte längre hålla snyltarna under armarna har de inte längre någon energikälla. Då avslöjas de som de ”moraliska kannibaler” de är, de som utnyttjar det goda i människor för sin egen vinning och kallar det rättvisa och solidaritet.

Att sträva efter politisk makt är att sträva efter bestämmanderätten över andra människor, och det syftar nästan alltid till att berika någon på en annans bekostnad. I fallet Venezuela går den socialistiska makten ut på att stjäla den rikedom som fortfarande finns och dela ut den till de ”behövande”, och så länge det finns fickor att ta från kan teatern fortsätta. Det är mycket glädjande att socialister i Sverige (och andra delar av den världen för den delen) än idag hyllar Venezuela som en sådan framgång: folket får bestämma och folket får rikedom från staten, precis som det ska vara. Glädjande för att det just är en teater, ett skådespel. Rikedomen fördelas men den reproduceras inte, och när den väl tar slut kommer folket stå där med sin makt över staten och undra varför kranarna inte längre rinner.

Då ska det bli oerhört intressant att höra de socialistiska bortförklaringarna, och låt mig redan nu komma med en prediktion: misslyckandet kommer skyllas på USA som med hjälp av CIA har undergrävt den demokratiska processen och skadat folkrörelsen. Makten har genom fascistiska metoder återförts till kapitalisternas händer och den nyliberala politik som implementerats har lett till omfattande fattigdom. Antagligen kommer socialister som B&P även då vägra svara på argument som pekar på motsatsen.

Kom ihåg var ni läste det först.

Uppdatering:

Anders_S försvarar precis Kuba med exakt samma medel: dess kris (som visserligen har pågått i 50 år) beror så klart på den globala kapitalismen. Om bara omvärlden hade råd att pumpa in obegränsat med pengar i Kubas industrier kunde staten dela ut mer pengar än idag under lågkonjunkturen. Raúl Castro själv har dock en ganska slug kommentar till läget:

”Ibland verkar det som om vi äter upp socialismen innan vi har skapat den och försöker att spendera som vi redan hade uppnått kommunismen”

Med andra ord: kommunismen är ett slutstadium i vilket rikedomen är så obegränsad att man inte behöver tänka över sina utgifter. Och så är socialister överraskade över att socialismen inte leder dit. Man blir matt.

Annonser

22 kommentarer

  • Anhängare av marknadsekonomin men motståndare till kapitalismen? Hm… intressant inlägg dock, påminner som sagt en del om kommande försvar av Venezuela.


 1. ”Kom ihåg var ni läste det först.” – nja, skrev själv i stort sett detsamma för något år sedan 🙂 och tittar man hur det redan börjat förfalla, så är nog inte fallet speciellt långt borta. Det enda med den spådda utgången är ju att; med högre oljepriser (som kommer fortsätta stiga) kommer problemen skjutas lite på framtiden. Vilket också är sorgligt eftersom det ger Chavez fler månader att verkligen förstöra landet.


  • Okej det var kanske lite överdrivet, men då får jag kontra med att vi också har skrivit det förr om tiden 🙂

   Visst räddar oljan Venezuela ett tag till, den är ju i princip deras enda intäktskälla, men det funkar inte i längden. Lite ironiskt är det också att den så miljömedvetna vänstern som alltid kritiserar bruket av naturresurser är så glada över en nation som lever just på att exploatera naturen.


 2. Dålig journalistik från SvD’s sida. Full av rykten, halvsanningar och egna borgerliga åsikter.

  Kuba har haft en fantastisk ekonomisk tillväxt de senaste åren som kan räknas 2-siffrigt. Att tillväxten bara blir 2% gör inte att landet blir fattigare. Levnadsstandarden och den sociala standarden ligger högre än i många andra latinamerikanska länder. Huvudsaken är dock att arbetarklassen styr till skillnad från borgare.

  Det går bättre för Kuba än vad det gör för väst, vad gäller en ekonomiska utvecklingen. BNP-ökningen i Tyskland mfl länder är mycket lägre. Sverige blir också fattigare med tanke på BNP-raset. Men varför just skriva en hatartikel om Kuba och inget annat land som nåtts av stormar och finanskrisen? Kuba utsätts ständigt för medias kampanjer.

  Kuba må vara utsatt för hårdare sparremmar än Sverige (ännu), men då får man komma ihåg att Sveriges inkomstkällor för att möta underskott är utförsäljningar, och Sverige är ett i-land. Något sådant gör man inte på Kuba. Man behåller ett demokratiskt grepp över ekonomin.

  Ska man prata sparremmar kan man jämföra med de marknadsekonomiska länderna Island och Baltikum. Kuba som är planekonomiskt klarar sig mycket bättre än grannländer med likartade förutsättningar som Haiti.


  • ”Det går bättre för Kuba än för väst”
   Vilket mätetal använde du då ?

   Kuba:
   BNP Per capita (2006) $3 500

   Sverige:
   BNP per capita $37 526

   USA
   BNP per capita $43 223

   Venezuela
   BNP per capita (2005) $6 186

   Kina
   BNP per capita $7 721

   Källa Wikipedia.
   Och försök inte påstå att Kina är socialistiskt, för deras ekonomiska system är i mångt och mycket mer liberalt än många andra länder, och det var just när dom började släppa på det som deras BNP och välfärd började klättra rejält !

   /K


 3. Klockrent citat: ”Att sträva efter politisk makt är att sträva efter bestämmanderätten över andra människor”

  Jag vill lägga till: ”Att sträva efter att tjäna pegngar på en fri marknad är att sträva efter bestämmanderätten över sitt eget liv”

  Det är det som är skillnaden!


 4. Det är märkligt när människor som endast ser ekonomisk vinning som det enda värdet i livet. Men sådana får också finnas till.


  • Men Johansson, vad handlar egentligen vänsterpolitik om? Jo, att berika sig själv. Att eftersträva ekonomisk vinning med statens tvångsmakt som medel. Är det då inte hyckleri att prata om pengars ringa värde?


 5. Nej, vänsterpolitik handlar inte om att berika sig själv utan att fördela resurser. Det är en jävla skillnad.


  • Johansson, hur tänkte du nu?

   Att fördela resurser krävs det ingen statlig tvångsmakt för. Däremot krävs det statligt tvång om du vill fördela andras resurser.

   Och det är väl precis det socialism handlar om. Och de som vill bedriva sådan politik vill berika sig själva, både vad gäller resurser och ffa makt, och idén är att man skall få rösterna från dem som tros sig vinna på detta ‘fördelande’ av resurser. Dvs även de gör det för egen vinnings skull.

   De flesta av dessa (både företrädarna och väljarkadern) kommer givetvis att lyfta fram helt andra motiv för vad de vill åstadkomma. Men det ändrar inte ett dugg. Kanske för att de inser att deras verkliga motiv varken är vackra, ädla, osjälviska eller uppbyggliga för något. Men de vill det likaväl, och de konstruerar bättre klingande beskrivningar av sina målsättningar.

   Du gjorde ju precis samma sak …


 6. Det är ju samma sak. Fördela dina egna resurser till andra kan du göra även utan socialism, men för att fördela andras resurser till dig krävs politik. Alltså: vänsterpolitik syftar till att berika sig genom omfördelning av andras resurser till en själv.


  • Det är verkligen imponerande hur ni sannerligen mäter andra efter hur ni själv tänker. Det kallas enligt enkel psykologi för projicering. Ni vill så gärna att alla andra är som ni, men ni har fel.

   Det handlar om demokratiska principer och om fördelningspolitik där alla har ett drägligt liv. Inte om att berika sig själv och hur mycket ni än säger det så kommer det aldrig bli sant.


 7. Johansson, du skriver ju rakt ut att det handlar om att komma åt andras egendom för att man skall få det bättre, ‘ett drägligt liv’ som du kallar det.

  Och med ‘demokratiska principer’ menar du att det är OK att stjäla bara man är tillräckligt många. ”Hur du än vrider och vänder på det är det ‘tvånget’ och makten/möjligheten att genomdriva detsamma som är själva kärnpunkten i socialismens politik.

  Och precis samtliga hstoriska exempel belyser ju också detta. Både i det stora och det lilla. Överallt där socialism praktiserats blir tvångsmetoden själva huvudsaken. Nödvändigheten att tvinga alla att foga sig under ‘sysmtemet’ …

  Och både förespråkarna, apologeterna, och de vilseledda har låtit som du, och velat beskriva det i helt andra ordalag …. och ffa låtsandes som om tvånget inte fanns, eller inte var huvudsaken.

  Dvs totalt brevid målet som vanligt ..


 8. Demokratiska principer och mänskliga rättigheter slår långt mycket högre än en anal form av ”frihet”. Objektivismen kommer följas av ”sanningsismen”, ”min-pappa-är-starkare-än-din-pappaismen” och ”stopp-för-klockan-för-digismen”.

  När 99% av mänskligheten säger att skatt är inte stöld så är det inte stöld, hur mycket ni än gråter över det.


  • ”När 99% av mänskligheten säger att skatt är inte stöld så är det inte stöld, hur mycket ni än gråter över det.”

   Så du menar att om 99% av mänskligheten tycker en sak, så är det så – per definition.

   Det betyder att jorden faktiskt var platt en gång i tiden, att människan inte alltid har härstammat från aporna och när åskan lät så var det Tor som åkte runt bland molnen och slogs med sin hammare…

   Att ta egendom mot ägarens vilja är stöld, och det är precis det staten gör.

   Att du drar till med ”När 99% av mänskligheten säger … så är det inte ” är för du inte vill erkänna för dig själv att du är en parasit, en objuden gäst som lever på andra organismer, och att du förespråkar parasitism.


 9. Demokratiska principer är det inget fel på, men de räcker inte.

  Mänskliga rättigheter däremot är helt OK, ffa de som inte är sk ‘positiva rättigheter’ för dessa är inte rättigheter, de är skyldigheter.

  Om 99% kommer överens inbördes om att frivilligt ordna statlig välfärd och omfördelning behövs ju inget tvång. Det är bara att sätta igång med vad de tror på.

  Men du hör ju själv hur mycket det gnälls från dem du företräder, när man sänker skatten för alla arbetande så att de skulle kunna göra det ni hela tiden pratar om, att fördela lite mer. Inte är det glädje över att ni äntligen kan genomföra detta lite mer som är budskapet.

  Nej du, tvånget är den absolut mest centrala beståndsdelen i socialismen. Och inget ändrar på det.

  Och om du tror att 99% gladeligen betalar den skatt, alla dessa arbetsgivaravgifter, varenada P-avgift mm för att hålla systemet flytande, och avstår från att WAB:a lite extra, eller söka lite mer bidrag än berättigat osv …

  … du vet du ju inte vilken värld du lever i.

  Jag tror snarare att det är kring 1% som verkligen lever på det viset. Och jag tror dessutom att merparten av dem inte vurmar för socialismen.

  Du skriver ju själv om att det handlar om att komma över andras tillgångar, men försöker rättfärdiga det med jidder om ‘anala former av frihet’ och annat pöbelsnack …

  Hur mycket skatt tror du att folk skulle betala utan tvångnsmaktens våldsapparat som ständigt hot? Och kom dp ihåg att de flesta vänsterväljare öht inte betalar någon skatt netto utan är helt beroende av att andra betalar in sådan!

  Hur många av dem som under sitt liv faktiskt betalar in nettopengar röstar vänster? Inte är det några 99%. Jag har svårt att tro att det ens är 1%. Även de som lever på skatteplanerad verksamhet (eller tom på rena bidragskonstruktioner) är inte helt vänsterdominerade …


 10. ”…de flesta vänsterväljare öht inte betalar någon skatt netto…” Din okunskap och fördomsfullhet är imponerande, eller sannerligen tragisk. Välj själv.

  Uppenbarligen så tror folk i Sverige på en stark fördelningspolitik då även borgarna värnar om välfärdsstaten.

  Som sagt var, det går bra att flytta.


 11. Eftersom den gråa ekonomin är så mycket större än du känmer till, eftersom så många småfuskar både med skatten och bidragen och annat, och eftersom så många får sin försöjrning från det som faktiskt betalas in av dem som producerar riktiga mervärden ..

  .. så faller dina påståenden platt.

  Men oavsett att ditt pladder är innehållslöst nonsens, undviker du helt och hållet att tvånget och hotet om långtgående våld är helt nödvändiga för att alla dessa som så gärna vill slippa att betala för den egna konsumtionen skall kunna komma åt andras resurser.

  Folk som låter som du betalar ytterst, ytterst sällan mer skatt än det dom förbrukar. Tvärtom, de är oftast antingen politiskt försörjda, studenter, eller på annat sätt beroende av att någon annan betalar in åt dem.

  Tror inte att du är ett undantag heller, så omogen som din agitation är. Och som sagt, du missar hela kärnpunkten och gör som så många av dina vänstergapande vänner gör istälelt, nämligen att ösa oförskämdheter över saker ni inte ens begriper.

  Som redan påpekats inledningsvis handlar det främst om att komma åt andras medel, eftersom ni som gapar så ytterst sällan producerar några själva …


 12. […] stå för sina egna kostnader. Som en viss Johansson konstaterade i kommenterarna till ett annat inlägg: om 99 % inte tycker att skatt är stöld så är skatt inte stöld. Det är bara ett annat sätt […]


 13. Jag förundras alltid över att vänstersympatisörer (i alla fall i handling) älskar politikermakt. För det blir ju resultatet av den typen av politik. T.ex. i Venezuela där staten får allt större ägande av företag och samhällsinflytande, och staten styrs som bekant av politiker, som därmed bestämmer allt mer över folks vardag.

  Högerpolitik går däremot ut på att låta folk bestämma mer själva, och låta det civila samhället ta en större del det sociala ansvaret.

  Det märkliga är att vänsterns väljare sällan vill erkänna att de gillar den politikermakt de röstar för.


 14. […] september 1, 2009 En av de största soporna i bloggsfären är B&P, ni vet han som vägrar argumentera när han blir motbevisad. Hans senaste galenskap är att skylla universitetens och […]Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: