h1

Kunskapsförakt

september 1, 2009

En av de största soporna i bloggsfären är B&P, ni vet han som vägrar argumentera när han blir motbevisad. Hans senaste galenskap är att skylla universitetens och högskolornas sänkta antagningskrav på… marknadsliberalism! Jodå, det är faktiskt sant. Denna medelålders man, som enligt egen utsago sysslat med naturvetenskap i hela sitt liv, befinner sig så långt ifrån verkligheten att han på allvar tror att det svenska utbildningsväsendet är privatiserat. Naturligtvis presenterar han inga som helst belägg för sin åsikt, utan nöjer sig med att påstå att den offentliga sektorn har ”privatiserats och nedmonterats” sedan 1980-talet, och att det har resulterat i att elever väljer bort naturvetenskap. Detta för att den onda högern under samma period har propagerat för att konkurrens driver fram kvalitet och avreglerat hela samhället.

Man kan bli matt av mindre, och detta visar på ett av de tydligaste problemen med demokratin: människor som så uppenbart inte har någon aning om vad de pratar om har lika stor rösträtt som vem som helst. Pöbelväldet i sin mest groteska form låter sådana kunskapslösa och verklighetsfrånvända nollor avgöra framtiden för andra genom politiska tvångsåtgärder. Inte undra på att samhället ser ut som det gör.

Nåväl, låt oss bena ut begreppen.

1) Marknadsliberalismens förtjänst

Det är sant att konkurrens i det långa loppet driver fram högre kvalitet, främst genom ett mer effektivt resursutnyttjande. När en verksamhet kan producera sina varor och tjänster utan att konsumenterna har ett annat alternativ behöver denna verksamhet inte bry sig om att göra ett bra jobb. De säljer ju ändå, så varför anstränga sig lite mer?

Detta är dock inte den centrala poängen. Liberalismens främsta fördel är inte att den är ”bäst för alla”, utan att den är rättvis och moraliskt försvarbar. Konkurrens är moraliskt gott för att den uppstår i frihet och frivillighet mellan människor som kan välja. Ett politiskt påtvingat monopol begränsar människor från att skapa det de själva vill skapa och därmed eftersträva sina egna målsättningar. Att konkurrensen leder till högre effektivitet och välstånd är bara en naturlig följd av att människor är produktiva, inte ett självändamål.

2) Den offentliga sektorn i Sverige

B&P påstår att den offentliga sektorn har privatiserats och nedmonterats sedan 80-talet. Detta är en lögn. Välfärden får idag mer pengar än någonsin förut, även justerat efter inflation. I absoluta tal har utbildningssektorn 60 % mer resurser idag än 1970, antalet elever på högskolor har nära fördubblats de senaste 20 åren. Enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting har kostnaden för områdena sjukvård, skola och omsorg ökat med i genomsnitt över 50 % sedan år 1980.

3) Varför?

Ju rikare människor blir desto högre krav ställer de. De vill ha mer av allting eftersom de har råd med mer av allting, så det är inte förvånande att den offentliga sektorn idag får mer pengar än någonsin. En annan anledning är den bristande konkurrensen och den offentliga finansieringen. En verksamhet som inte ansvarar för sina egna pengar har inga incitament att skära kostnader. Tvärtom, om en skola får x kronor år 1 men bara gör av med x-y så får den givetvis bara x-y kronor år 2. Gör den istället av med x+y kronor år 1 är chansen stor att den får x+y kronor år 2, ”efter behov”. Eventuella överskott går tillbaka till staten och omfördelas till någon som inte sköter sin verksamhet lika effektivt, och slöseriet med resurser eskalerar.

Dessutom har de sänka kraven ingenting med marknadsliberalism att göra. Det är inte konkurrensen som gör att högskolorna måste sänka sina krav, utan det faktum att elever har sämre kunskaper. Sverige halkar konstant efter i olika mätningar, främst i naturvetenskap. Detta beror till största delen på det kunskapsförakt som vänstern har introducerat i samhället. Som ett led i klasskampen ska ingen kunna någonting, och inga krav ska ställas på någon. Att gå i skolan ska inte handla om att lära sig något specifikt, utan om att bli en god samhällsmedborgare som ställer krav på välfärd genom staten och ”demokratin”. De bästa, de mest produktiva och begåvade, har konsekvent motarbetats av svensk politik det senaste halvseklet, medelst straffskatter och allmänt moraliskt förakt. Den som tjänar mest (tack vare sina värdefulla kunskaper) anses ha sugit ut den som tjänar minst (tack vara sina värdelösa kunskaper), och ska därmed tvingas till att omfördela överskottet.

Rik ska man i Sverige inte bli genom förtjänst utan genom behov: den som ska tilldelas mest pengar av staten är den som behöver de mest, och den som behöver mest är den som inte klarar av att tjäna något själv. Att man inte klarar av att tjäna något själv beror i sin tur på att ingen arbetsgivare anser att det man kan bidra med är värdefullt, alltså en följd av bristfälliga kunskaper. Marknadsmekanismen sorterar bort de okunniga, men staten sorterar tillbaka dem igen genom att ge dem de kunnigas pengar och bestraffa arbete.

Vilket leder in oss på den sista punkten.

4) Moralen

Försvaret för den fria marknaden och liberalismen är inte nationalekonomiskt utan moralfilosofiskt. Frihet är ett självändamål, att den skapar konkurrens som leder till bättre resursutnyttjande är bara en naturlig följd av de goda premisserna. En liberalistisk moral går ut på att man inte ska berika sig själva på andras bekostnad genom tvångsmakt, så som man som bidragstagare gör genom staten. Att förespråka liberalism innebär därför också att man förespråkar individens ansvar för sitt eget liv, exempelvis ansvaret att välja en givande utbildning. Att välja utbildning efter hur enkel den är och hur låga krav den ställer har ingenting med en liberal moral att göra, tvärtom. Den som gör det kommer inte få ett bra jobb, inga höga inkomster och inget ansvar. Det leder i sin tur till socialistiska krav på mer offentligt finansierad välfärd (det vill säga att ”någon annan” ska betala för ens egna tillkortakommanden).

Socialisten B&G begriper inte att det är hans egna meningsfränder inom vänstern som har skapat det problem vi idag kan identifiera. Elever får sämre kunskaper trots att skolan har mer resurser än någonsin, och det beror i grund och botten på den socialistiska synen på kunskap, prestation och förtjänst. Att lyckas är någonting fult som måste bestraffas, till vinning för de misslyckade som varken kan eller vill prestera något eget. Att en sådan moral skapar problem är ingenting konstigt, men att skylla dessa på marknadsliberalism är fullkomligt befängt.

Den enda privatisering som skett inom den svenska offentliga sektorn de senaste decennierna är friskolereformen. Den innebär att privata entreprenörer får driva skolor enligt fastställda regler (alltså inte enligt marknadsenpassning) med statliga pengar. Undersökningar visar dessutom att dessa skolor i regel levererar bättre resultat.

B&P är den sämsta av människor. En kronisk lögnare som aldrig vågar backa upp sina egna påståenden och aldrig tillåter debatt när han inser att han hade fel. Det är på grund av att sådana som han har sådant inflytande (genom politiken) som samhället ser ut som det gör: utan kunskap, utan drivkraft, utan ambitioner.

Annonser

8 kommentarer

 1. Bättre resultat i form av betyg. Nu måste man göra om allt för att det är inflation i betygen. Det enda skolorna konkurrerar med är betyg och gratis datorer.


 2. Nej Johansson, det är inte det enda. Att konkurrera med offentliga monopol må vara problematiskt och ha sina inkörningsproblem. Men att erbjuda ‘konsumenter’ flera alternativ är aldrig dåligt för kvaliteten.

  Erik Svensson på B&P är dessvärre en politisk blådåre, en stolle som man helt kan bortse ifrån, en person som är oförmögen att argumentera ens för sina egna uppfattningar som i sig är nog aparta. Visst är han djupt ohederlig, men han är ingen fara för mänskligheten, trots att han är avlönad av densammas produktiva del. Och det pga att det han säger är så skruvat att flertalet aldrig kommer att färgas av det, inte ens på biologlinjen i Lund. Och då skall man komma ihåg att tillärckligt många där redan köper och sväljer socialistdumheterna …


 3. Nu är det nog så att Erik Svensson har långt mycket mer läsare än den här bloggen och har långt mycket mer stringens i sitt argumenterande än Frank och du har. Det gråts förbannat över frihet och inget annat.

  Jag har inget emot privata aktörer men när det gäller vård och utbildning är jag kraftigt emot. När det ska tjänas pengar så ser man till skära ner där det inte märks. Elever som får bra betyg fastän de inte kan ett skit är vad som händer. På högskolan måste man sänka kraven då det är en jävla massa studenter som har fått 2.0 för att de privata bolagen har sagt till sina outbildade lärare att ge eleverna höga betyg. Om kvalitet är samma som betyg är det privata bra, om det är kunskap så är det rent ut sagt katastrofalt.


  • Att du inte håller med om ett argument betyder inte att det är ogiltigt. Minns diskussionen om Latinamerika där Erik påstod att en rad länder varit ”nyliberala” och jag motbevisade honom, vad säger du om det? Minns denna diskussion där Erik pratade om ”nedmontering” av den offentliga sektorn trots att den idag har mer pengar än någonsin förr. Vad säger det om argumentens ”stringens”?


 4. Francisco, om man TYCKER något tillräckligt hårt och mycket, och speciellt om många tycker likadant, då blir fakta, realiteten, verkligheten irrelevanta, ja tom störande element i ens tro.

  Det är nog samma sak för Johansson i den frågan som för Erik Svensson. Och de är ju inte direkt ensamma i den villfarelsen …

  Många föreställer sig att detta skulle vara ‘demokrati’ och därför rätt och bra, och många förstår inte ens tankefelet om det förklaras för dem.

  Johansson tex trodde att ‘tvånget’ inte var tvång bara man kallade det för något annat, och ‘demokrati’ ingick där bland många andra försök att blunda genom att byta ut ordens innebörd …


 5. Precis Jonas, och ju fler som tycker något desto mer sant blir det!


 6. Det finns ingen objektiv frihet. En subjektiv sådan självklart, med alla sina brister.


 7. Johansson,

  Det är ganska enkelt att avgöra vad som är ‘tvång’, och den enda frihet som diskuteras är den att inte bli tvingad till något av andra människor.

  (Och innan du ens försöker gömma dig bakom omdefinierade ord igen: Att vara hungrig eller frysa, eller bil anfallen av ett djur är inte tvång, trots att sådant vore jobbigt)Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: