Archive for 16 november, 2009

h1

Pragmatiska socialister?

november 16, 2009

Det är svårt att ta sig an en kommunist som Åsa Linderborg när hon skriver om sin sorg över Berlinmurens fall, för man vet inte var man ska börja. Kanske är ändå den bästa infallsvinkeln frågan om dogmatism och pragmatism. Socialismen framställs ofta som ett slutgiltigt resultat där alla människor är jämlika och har vad de behöver, och kan på så vis sägas vara pragmatisk. Det viktiga är vad som ska åstadkommas, hur vanligt folk ska gynnas. Men så finns det riktigt skrämmande dogmatiker som Linderborg som uppenbarligen inte bryr sig om utfallet. Att hon sörjer kommunistblockets fall beror så klart uteslutande på att hon är så ideologiskt förblindad att hon föredrar lidande och terror om det sker i socialismens namn, framför en liberal frihet som leder till bättre resultat.

Att på detta sätt inte bry sig om praktiska konsekvenser är ett för vänstern historiskt utmärkande drag. När nyheten kommer om att 1 miljard människor svälter i världen ska man minnas att de länder där dessa människor finns i stor utsträckning är socialistiska ideologiska experiment. Precis som östra Europa styrdes många nationer söder om Sahara av olika former av kommunistiska regimer efter självständigheten. Påhejade av den rika världens vänster nationaliserade de naturresurser och industrier och slöt sig utåt för att slippa exploateras av multinationella företag. Självförsörjning var modellen, och resultatet ser vi idag. De fattigas problem är att de har utsats för lite för globaliseringen, som Kofi Annan har sagt. Att i det läget skylla fattigdom på kapitalismen och väst är oärligt på gränsen till lögnaktigt. Istället borde vänstern inte bara ta ansvar för sina misslyckanden, utan också dra lärdom.

Att socialistiska experiment gång på gång misslyckas är ingen slump. Systemet är korrupt och bygger på felaktiga premisser. Nästa exempel är Venezuela som idag hyllas som ett socialistiskt föredöme. Vi väntar alla på vilka ursäkter vänstern kommer klämma ur sig den gången.

Annonser