h1

Värde och produktion

november 25, 2009

Centerpartiet försöker uppenbarligen lämna bönderna bakom sig för att istället kliva in i framtiden. På sistone har man profilerat sig som ett skattesänkarparti som månar företagsamhet och frihet. Lika mycket som det är glädjande är det motbjudande att höra vänsterns upprörda skrikande om orättvisor.

Att ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige är ingen hemlighet. Centerpartiet vill lösa detta problem genom att lätta upp reglerna på arbetsmarknaden, sänka arbetsgivaravgifterna och erbjuda så kallade avstampsjobb med lägre ingångslöner för unga. Vänsterns reaktion är tröttsamt förutsägbar: inga låga löner för nån, hellre arbetslöshet (med hög ersättning via statliga bidrag förstås).

Bland kommentarerna till Johan Norbergs senaste Newsmillartikel diskuteras marknaden som ett moraliskt ideal. Jag tror att upprördheten över tanken på sänkta skatter och en flexiblare arbetsmarknad beror på att vänstern inte förstår eller inte vill förstå vad en marknad är. I deras värld är den nån sorts fenomen som enligt högern ska ”lösa alla problem” men som uppenbarligen inte ”fungerar” (se där, de härleder ett moraliskt ställningstagande ur direkta observationer!). Bättre då med ett ”system” som ger alla arbete och höga löner, och detta ”system” måste då styras av staten.

Vad betyder allt detta?

Marknaden är först och främst inget system, den är vad som spontant uppstår när människor får bestämma själva. De kan aldrig tvingas till att producera värden och byta dessa med varandra, det måste de göra av egen fri vilja, och det är precis vad de gör om de får chansen. När en människa byter ett värde mot ett värde med en annan människa, i frivillighet utan hotelser eller begränsande regler, så har de agerat på en ”marknad”. Svårare än så är det inte.

Hur kan man begränsa marknaden?

Det sker genom politik, politiken kan bara hindra människor, aldrig något annat. Säg exempelvis att någon som inte arbetar tilldelas mat för dagen av staten. Denna mat har först producerats och sedan stulits, att den hungrige får mat beror inte på politiken utan på produktionen av mat. Hade producenten varit fri hade han kunnat göra vad han vill med maten: äta upp den, byta den mot något annat, sälja den mot pengar (som kan användas till att köpa något annat) eller skänkt bort den. Hans ofrihet uppstår när en tredje part bestämmer vad han ska göra med frukten av sitt eget arbete, när så sker har marknaden satts ur spel. Producenten har hindrats och begränsats och han används som ett medel för en annan människas mål.

Samma sak gäller alla åtgärder vänstern vill vidta mot problemen i samhället: ta från någon och ge till någon annan, hindra en så att en annan kan komma fram på hans bekostnad. Allting handlar om att begränsa frihet och på så sätt begränsa marknaden.

Men att hjälpa de behövande kan ske även i frivillighet. Marknaden kräver inte av människor att de agerar på ett visst sätt, spelreglerna kräver bara att de inte använder våld och andra former av tvång gentemot varandra. När vänstern yrar om att marknaden ”kräver” lönsamhet och vinster så menar de egentligen att människor vill överleva. Att den som producerar ett värde vill ha ett annat värde för att lämna ifrån sig det han skapat är ingen marknadsregel, det är ett rent mänskligt överlevnadsvillkor. Den som ger mer än han får dör i slutänden, han utplånas, oavsett vad vänstern väljer att kalla systemet.

Att tro att ett socialistiskt samhälle skulle vara fritt från vinster är att tro på ekonomin som ett nollsummespel där ingen kan vinna utan att en annan förlorar. Men så är det uppenbart inte: en resurs måste skapas innan den kan fördelas, och hur motiverar man att skapandet inte ger upphov till ägande? Hur motiverar man att resultatet av en människas arbete tillhör någon annan än henne själv?

Att exempelvis förespråka högre löner än vad ”marknaden” vill betala är att kräva en ersättning som överstiger det värde man producerar. Om en person som vill att jag ska måla hans hus vill betala mig max 1000:- och jag kräver 1200:- så blir jobbet antagligen inte gjort eftersom personen i fråga då förlorar på affären: efter dess genomförande har han ett mindre värde än innan. Accepterar jag 1000:- har personen ett större värde (han värderar alltså ett målat hus till över 1000:-) och jag är rikare än innan. Båda har tjänat. Om jag kräver 1200:- och tvingar till mig det har jag skaffat mig ett större värde på bekostnad av en annan människa, genom att jag har satt ”marknaden”, alltså frivilligheten, ur spel.

Så funkar även vänsterns krav på högre löner. En lön som överstiger värdet på produktionen innebär att det extra värdet måste tas från någon annan, och alltså den enes vinst på den andres bekostnad. Kalla det exploatering eller slaveri, det är samma sak.

Av samma anledning kan inte ”marknaden” ”misslyckas”, den är inget väsen med en egen vilja. Det enda som kan ske är att folk inte beter sig som man själv kunde önska, men vem har rätten att kräva av en annan att hon ska handla i enlighet med ens egna intressen?

Marknaden är ett moraliskt ideal eftersom den bygger på principen om individuellt självbestämmande och värde mot värde istället för värde mot hot om våld. Alla andra ”system” hindrar och begränsar frihet och därmed även marknaden. De omfördelar produktion men bryr sig om produktionen i sig, utan livnär sig på de som väljer att arbeta. Alla system som inte tillåter frihet accepterar ofrihet och exploatering, och med vilken motivering?

Annonser

14 kommentarer

 1. Jag vågar allt påstå att ytterligare sänkningar på sin höjd kommer att marginellt ge någon riktig nytta. Problemet har sin grund i helt andra saker såsom en från många arbetsgivares oförstånd kring konceptet ”arbetslivserfarenhet”. I Sverige har vi av någon besynnerlig anledning en oherhörd brist på vad som bland annat i Nordamerika kallas för ”entry level positions” vilket förvisso innebär att ens lön utvecklas allt efter som. Man har helt enkelt inte förstått att erfarenhet inte formas ur tomma intet och att det krävs aktion för att få de medarbetare
  man önskar. Det serveras inte på silverfat. Avstampsjobb är till sin idé inte felaktig, däremot är mentaliteten att ungdomar skall betala för denna uppenbara kortsiktighet ur egen ficka
  och ytterliga göda de som är ansvariga för detta feltänk.

  Tvärt emot vad många så kallade frihetsvänner (vilken retorisk finkänslighet!) verkar tro, så kan inte allting lösas med skattesänkningar.


  • Nej, det har du helt rätt i: alla ”problem” kan inte lösas med skattesänkningar, men det är heller inte tanken. Skatter ska sänkas för att det är rätt att låta den som tjänar pengar behålla de pengarna. Det är möjligt att Centerpartiets förslag inte ”fungerar”, men vad jag försökte komma åt var den generella inställningen att man ska ha en viss lön alldeles oavsett om man förtjänar den eller ej, oavsett om den motsvarar det värde man producerar eller inte. Värt att komma ihåg är också att en skatt på ett arbete kräver ännu högre produktivitet för att täcka kostnaden, och resulterar med säkerhet därmed också i onödig arbetslöshet.


 2. Det är ju underbart.Ungdomar skiter i om de får lön bara de har arbete ha ha … Så djävla korkat så det behövs egentligen ingen kommentar. 🙂


 3. Tänk att inte alla begriper detta logiska och korrekta resonemang.


  • Kan ju bero på att det inte är logiskt. Marknaden kan inte både vara ett moraliskt ideal och det som uppstår när människor är fria att bestämma själva.


 4. David, det är just det som är poängen: människors frihet är det moraliska idealet, den friheten är bara förenlig med en politik som garanterar marknaden. Alltså: skydd för äganderätt och avtalsfrihet.


 5. Jag förstår vad du säger, och det är en ideologisk åsikt du för fram. Jag är själv intresserad av hur man kan värdera sådana åsikter. Det finns några saker som bör klargöras.

  Att marknaden skulle vara det som inträffar när människor är fria kan vi anta som ett faktum, inte en moralisk åsikt eller hur? Det är en beskrivning av ett tillstånd.

  Att marknaden och människors frihet är något moraliskt önskvärt, kan dock inte härledas ur det faktum att marknaden är det som inträffar när människor är fria. Detta på grund av det så kallade naturalistiska felslutet som säger att en beskrivning, ett faktum, inte kan leda till några moraliska slutsatser.

  Att människor lever fria när det inte existerar tvång är ett faktum i resonemanget. Att det är önskvärt att människor lever fria utan tvång är en åsikt. Det verkar finnas ett intuitivt samband här och det är inget vidare kontroversiellt. Men betrakta det negativa exemplet.

  Anta att vi kan konstatera som ett faktum att jag kan stjäla en annan människas egendom utan risk för upptäckt eller påföljd. Därav följer inte att det är önskvärt att jag ska stjäla en annan människas egendom, eller hur?

  Om vi inte kan acceptera att jag bör stjäla något för att jag kan, kan vi inte acceptera att marknaden är önskvärd i ett samhälle utan tvång heller. Inte på de premisserna, inte baserat på fakta, det blir ”bara” en åsikt vi har. Dessutom förbjuder identitetslagen att marknaden är både ett tillstånd och ett moraliskt ideal.

  Skilj alltså på beskrivningen av marknaden som ett tillstånd och den moraliska åsikten att marknaden är något önskvärt. Kanske är värt ett tillägg till de moraliska ”axiomen” om människors rätt till liv, frihet och egendom? Rätt till den fria marknaden? Jag tror att det skulle vara mer konsekvent.


  • WTF David! Jag har läst din text 10 ggr och fattar inte ett skit. Snacka om svammel!


 6. Johan F

  Du får nog utbilda dig i klassisk logik i så fall.
  Det är rätt enkla saker. Typ X=X, Y=Y, X≠Y


  • Ditt inlägg hade varit jätteintressant om det hade varit relevant, men det är det tyvärr inte. Marknaden är inte ett moraliskt ideal för att den följer av människors frihet, utan för att den bygger på ett juridiskt ramverk som respekterar just frihet. Som jag har skrivit förut: marknaden är inget väsen, inget fenomen med en egen vilja, den är bara ett begrepp. Om man så vill är marknaden garantin för att människors förhandlar med varandra genom att erbjuda värde mot värde, snarare än att använda våld och hotelser. Den moraliska härledningen av frihet som ett ideal är mer komplex, och det borde du som kallar dig filosof veta.


 7. Aha, marknaden är inget ekonomiskt system, det är det som händer när människor är fria, ett moraliskt ideal baserat på ett juridiskt ramverk, ett begrepp och en garanti för fri byteshandel. I sanning komplext, kanske något abstrakt till och med. Men låt oss hålla oss till verkligheten.

  Den moraliska härledningen av frihet är mer komplex? Härledningen ur vad, vilka premisser? Jag vill gärna lära mig. Förklara och förtydliga gärna på ett objektivt sätt, dvs helst utan nedvärderande och usel retorik.


 8. Tack för boktipset, jag ska läsa den boken vid tillfälle. Jag har läst en del Ayn Rand tidigare, mest kritik dock. Tyvärr är litteraturlistan för lång och växer.

  Jag är inte motståndare till frihet, var säger jag det? Jag skulle gärna se att människan fick vara fullkomligt fri från andra människors påverkan. Jag tror dock att alla dogmatiska system, moraliska, politiska etc, begränsar människans frihet.


  • Det handlar inte om ”påverkan” utan om våld. Du får hemskt gärna vara fri att argumentera för precis vilken dogm som helst, jag har ingen ambition att hindra dig. Vad jag inte vill är att du med våld eller hot om våld tvingar mig att agera på ett sätt som jag själv inte har valt. Jag vill inte att du eller någon annan ska diktera villkoren för hur jag ska leva mitt liv, vad jag ska ha för syfte med mina handlingar. Min enda moraliska skyldighet inför andra människor är att respektera deras rätt till precis samma frihet, vilket återigen betyder att jag exempelvis inte har rätt att ta dina pengar ifrån dig oavsett skäl. Jag har däremot rätt att försöka övertala dig att ge mig dina pengar med rationella argument, men beslutet att göra det ska alltid i slutänden vara ditt.Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: