h1

De värdelösa kapitaliserna

november 29, 2009

I diskussionen kring vem som erbjuder vem ett värde på en fri marknad respektive i en socialistisk kommandoekonomi är det enkelt att peka ut den onde kapitalisten som en bov: han bryter ju totalt mot liberalismens spelregler, han tvingar folk att jobba och tjänar pengar på dem utan att erbjuda nåt i utbyte!

Det hade kanske varit sant om de så kallade produktionsmedlen från början hade tillhört en eller flera arbetare som blivit bestulna på dem, av kapitalisten. Möjligen till och med om de hade varit naturresurser som existerar i en begränsad och statistk mängd och som kapitalisten roffat åt sig med oschyssta medel.

Men nu är det inte så. Det finns givetvis rika och mäktiga människor som har handlat fel i olika lägen, men det är inget argument mot privat ägande av företag. Ett sådant uppstår när någon eller några under frivilliga former skaffar sig de resurser som krävs för att driva en affärsverksamhet. Det är detta värde som kapitalisterna erbjuder arbetarna: ett arbete där kapitalet redan finns och en möjlighet att tjäna pengar. Alternativet är att starta ett eget företag för egna pengar med egen ansträngning och på eget ansvar.

Att kapitalisten är värdefull bevisas av hans blotta existens. Tillförde han inget värde alls skulle ju ingen vilja jobba för honom, det säger sig självt: varför tjäna mindre pengar genom att jobba för en kapitalist om man kan tjäna mer på att inte göra det? Problemet är ju att då krävs en egen anskaffning av de grundläggande delarna i en affärsverksamhet. Man måste därtill ensam bygga upp ett nätverk av kunder, leverantörer, återförsäljare och partners, skapa tilltro till varumärket och lägga upp affärsstrategier. Kapitalisten erbjuder sig att ta hand om allt detta, mot en sorts hyra för att arbetarna får använda hans företag till att tjäna pengar.

Det hela är egentligen inte svårare än så. För att tjäna pengar måste man ha en verksamhet, och antingen skaffar man den själv eller så hyr man den, precis som med vad som helst som inte växer fritt i naturen.

 

Annonser

33 kommentarer

 1. Låter väl bra. Jag funderar lite kring det här med arv och arvsrätt, eventuell arvsskatt. VIssa filosofer t ex pläderar för 100% arvsskatt.

  Vad händer med personer som ärver en kapitalistisk verksamhet från sina föräldrar och således inte behöver lägga ner något arbete själv? Vi kan också för sakens skull anta att den kapitalistiska verksamheten grundar sig på tillgångar som tillskansats genom våld och tvång, men sedan ärvts genom generationer och vidareutvecklats. Den nya arvingen har dock inte gjort något produktivt hittills. Ska staten fördela medlen tillbaka till de ursprungliga ägarna och deras ättlingar eller?


  • Nej, av samma anledning som man får ge bort pengar till välgörenhet: det handlar om bestämmanderätten över sina egna resurser. När man dör får man självklart testamentera sina tillgångar till vem som helst. Att man då ger något till någon som inte gjort sig förtjänt av det är lika ”orättvist” som att vissa har bättre gener än andra. Jag har mycket sämre förutsättningar än Usain Bolt att slåa världsrekord på 100m, men ska jag kompenseras för det? Hur då? Varför?


 2. Detta bevisar det logiska felslutet i era antaganden. Som att spela kort med en illusionist. Era antaganden förutsätter att vi preparerar leken. Kungarna hamnar på rätt plats, liksom de låga valörerna. Ni bortser från det reella faktum att leken redan är blandad, och således är positionerna klara. Ni kan inte flytta på kungen oavsett HUR han har tillskansat sig makt(genom tex krig eller dyl.) Er ideologi förutsätter det oskrivna bladet, det vita rena pappret. Men så ser det inte ut i verkligheten.


  • Säg att alla resurser i morgon fördelas jämlikt, alla fick exakt lika mycket. Skulle du då gå med på att låta en helt fri marknadsekonomi utan statlig inblandning råda? Det vore väl rättvist, då har alla samma utgångsläge.


  • Vari ligger det realistiska i det förslaget. Jag antar att Agoristerna är era förebilder? Enbart i ett sådant anarkistiskt klimat är historisk revisionism möjlig…detta menar ju även S.Konkin i New Libertarian Manifesto. Eller hur? Detta har dock föga med dikotomin socialism-kapitalism att göra.


 3. Det är ju väldigt intressant att utgå ifrån att alla resurser i världen vore jämt fördelade imorgon. Jag tror att många ideologier (liberalism o anarkism t ex) skulle fungera väl från den utgångspunkten, andra ideologier (socialism t ex) skulle bli helt onödiga. Också intressant att fråga sig hur man ska uppnå en rättvis fördelning av tillgångar. Frågan är väl hur man definierar ”rättvist” och det hela känn ju rätt utopiskt men inte desto mindre viktigt att fundera på. Många gillar ju Rawls här.

  Om vi tar Bolt-exemplet skulle t ex Torbjörn Tännsjö (som ni väl hatar på den här siten men har tolkat fel?) säga att vi skulle alla få dopa oss för att få komma ifatt Bolt. Sen skulle även han få dopa sig i sin tur, men till saken hör att vissa är dopade och andra inte i världen som den ser ut just nu. Bolt-exemplet haltar (no pun intended) ju rätt mycket dock. Ska en person som fått sina ben skadade på något sätt inte få delta i tävlingarna?

  Vi översätter exemplet och antar att Bolt är en skicklig kapitalistisk entreprenör som förtjänar sin framgång. Personen som har skadat benet är kanske en handikappad person som från födseln eller t.o.m. under livet fått sämre möjligheter att konkurrera på lika villkor, helt enkelt sämre intelligens eller förmåga att uttrycka sig. Ska den handikappade personen kompenseras för detta? Hur, varför, varför inte?

  Om vi ändrar i premisserna så att den handikappade personen hade skadats av Bolt som alltså inte förtjänat sin framgång lika mycket, vad hade (minimal)staten gjort då?


  • Intressant att flika in här är att det kapitalistiska värdet skapas av de underliggande faktorerna(utom i finans ska sägas). Trots att Bolt vinner löpningen så innebär det inte att han blir mest framgångsrik kapitalist. Faktum är att prestation inte har någon koppling till värdeskapande i en kapitalistisk modell. Bolt blir rik på de underliggande värden som redan finns kopplade till prestationen(viljan att associeras med en vinnare och beredvilligheten att betala för denna koppling). I den kapitalistiska ordningen har Tännsjö såklart rätt att nästa steg är bioteknik och doping, och detta gäller hela samhället, inte bara idrotten.


  • Nej, den handikappade ska inte kompenseras av samma anledning som Bolt inte ska tas ned på alla andras nivå. Det är inte vårt fel att den handikappade är handikappad, och det är inte Bolts fel att Bolt råkar ha en perfekt löparkropp. Han är född med förutsättningar, men det har ingenting med oss andra att göra. Han måste fortfarande använda sina förutsättningar för att åstadkomma något, precis som alla andra.

   Om Bolt hade sparkat alla andra på smalbenen så de inte kunde springa skulle han givetvis diskas om vi nu pratar 100m, i ett annat sammanhang skulle han antagligen bli skyldig att kompensera sina offer på något sätt. Han har på ett mycket tydligt sätt brutit mot de liberala lagarna som säger att man inte får använda våld gentemot andra människor.


 4. Intressant kommentar Zenja. Betyder det att du t ex ställer dig bakom tex Marx arbetsvärdesteori?

  Jag tänker mig att du har rätt i att man kan skapa värden utan prestation i en kapitalistisk modell, men att det tillhör undantagen? Exemplet skulle vara att leva på ränta på insatt kapital, som man har ärvt då.


  • Lånar man ut pengar till någon så skapar man ett värde för denna person, även om värdet inte går att ta på. På samma sätt skapar en kapitalist ett värde genom att erbjuda människor en arbetsplats och en möjlighet att tjäna pengar. Det är roligt när folk påstår att kapitalisten inte fyller någon som helst funktion, men ändå väljer att jobba åt en kapitalist. Varför gör de det om han bara tär på dem? Det är helt orimligt.


 5. Jag ställer mig nog hellre framför än bakom någon ideologi 🙂

  Enligt den här blogen är arv ett resultat av den fria viljan(även om vi skulle vilja hävda att den fria viljan inte existerar utanför kulturbegreppet och att arv sålunda är kulturellt betingat). Ränta produceras av risk.

  Nej. Mer intressant är att titta mot Finans som försäkring av just risktagande. Det är här saker har gått galet. Reglering av finans är svår då regleringar tenderar att ersättas av koruption. Men en sak är säker. Finansmarknadens vilja till expantion har lett till att det underliggande värdet i prissättningar har förlorat kontakt med ‘verkligheten’. I finanskrisen var det just en specifik prissättningsmodell som var grunden till att saker gick galet. Gaussian-Coupola modellen. Alla visste att den var svag, men viljan till expansion var större. Vinst kunde genereras utan prestation. Samma sak kan sägas om Black-Scholes modellen från -70-talet. Finans är ingen vetenskap, den är ingenjörskonst, om man får parafrasera Milton Friedman. An engine, Not a camera. I finans konstrueras drömar, och den främsta prestationen är drömar. Drömar som skapar verklighet. Här spelar det ingen roll om du springer snabbast eller långsammast i världen, alla positioner har en skräddarsydd hedgefond…all bets are off.


  • Detta med arv är ju helt ointressant. Säg att dina föräldrar är socialister som säger åt dig att du inte ska plugga, vad har det med mig att göra? Vad har det möjliga faktum att du följer dina föräldrars korkade råd för koppling till mina prestationer på arbetsmarknaden? Varför ska du kompenseras för ditt ”arv” genom rätten att leva på mina pengar? Kan du förklara det? Detta ”arv” slängs alltid fram som ett argument, men aldrig som en adekvat motivering av parasitism.


  • Hmmm….jag sa ju just det om arv…och påvisade alternativa sätt att se…jag antar att du inte vet allt…om den fria viljan osv.

   Det mer intressanta handlar om huruvida värde kan skapas utan prestation. Detta påvisade jag med exempel från finansvärlden.

   Låt inta fradgan rinna innan du förstått vad du läst.


  • Ja, mycket finansiell ingenjörskonst skapar väldigt diffusa värden, det är därför finanskrisen uppstod, vilket som en parentes är ett bevis för att marknaden ”fungerar”. Det är ju lite samma sak som att säga att man kan bli rik genom att stjäla: ja det kan man, än sen då?


  • Problemet här är att stölden(finans) är en (specifik)del av det marknadsekonomiska systemet.

   Värde skapas utan prestation i finans.

   Den fria viljan finns inte, den är offer för manipulation(ingenjörskonst). Den är bara fri inom ramen för maskinen…

   För övrigt har alla redan dragit på strejk och stoppat maskinen. Platsen heter Cayman Island…och vi är alla dragna vid näsan av John Galt…


  • Ingen har påståt att människan är isolerad från sin omgivning, jag förstår bara fortfarande inte vad det har med politik att göra. Och vad menas med ”värde skapas utan prestation”? Skapar värdet sig självt oberoende av människorna?


 6. Vi börjar närma oss immateriell egendom och immaterialrätt, ett mycket intressant område. Är inte ni motståndare till låtsaspengar på den här siten? Är en pengatransaktion värd lika mycket som en dags arbete för en tjänsteman, eller en hantverkare?

  OK arv är trams, men ska man inte förtjäna sin egendom och sitt välstånd på något sätt? Är det inte parasitism att leva på sina föräldrars pengar? Om barnen inte får del av föräldrarnas pengar måste de förtjäna sitt uppehälle eller dö av svält i den kapitalistiska ekonomin, det vore väl helt OK?


  • ”Värde” bedöms av den som betalar för det arbete du utför. Och vad gäller arv så är regeln densamma: det ska inte finnas någon global standard för vad som måste betraktas som ett värde eller som en förtjänst och vice versa. Tycker någon att hans egna pengar ska användas till att köpa något som du tycker är helt meningslöst så är det hans beslut, inte ditt. Vill han testamentera dem till sina barn så är det också hans beslut, inte ditt. Med din logik skulle välgörenhet inte vara tillåtet eftersom man inte ”förtjänar” ett frivilligt bidrag, men det har ju ingenting med våra faktiska åsikter att göra.


 7. Ingen global standard? Så jag kan betala mina arbetare med kattmat och köpa ett hus med betong om byggherren vill ha det i betalning? Byggherren i sin tur sätter in sin betong på banken och tar ut räntan i phlogiston?

  Vidare, är vi överens om att världens tillgångar inte är optimalt fördelade för tillfället? Att vissa människor, institutioner, företag, stater m fl har tillgångar som de tillförskansat sig med våld och tvång? Hur ska vi ta tillbaka våra pengar? Lite som Michael Moore i Capitalism – a love story. 😉


  • Nja, klart det finns orättvisor i fördelningen, men de är marginella. Det är tex inte vårt fel att de fattiga är fattiga, de har ingen rätt till några av våra resurser, grovt räknat. Sen är det självklart att om en arbetare vill ha betalt i sillburkar och en arbetsgivare vill betala honom i sillburkar så ska de få komma överens om att betala lön i form av sillburkar. Att nån annan tycker det verkar knäppt är irrelevant.


 8. Global standard är en generalisering av individers genomsnittligt frivilligt satta standard?.
  Enda sättet att återställa rättvisa utan att skapa mer orättvisa är ju genom faktiska bevis.


 9. Va? Världens egendom är marginellt orättvist fördelad? 5% av världens befolkning äger 95% av världens egendom och det är en OK fördelning?

  Har inte den förhatliga staten missfördelat egendom i åtminstone ett århundrade globalt sett?

  Eller ännu värre,ska Afrika skylla sig själv som kontinent att den blivit utsatt för slavhandel, faktisk befolkningsminskning, kulturutarmning, exploatering och stöld av naturtillgångar sedan 1500-talet? Detta enbart beroende på västerländsk kolonisering med tvång och våld. Två folkslag i världen har utrotats, bl a tasmanierna och ett i Afrika, på grund av imperialistiskt våld. 6 miljoner döda i belgiska Kongo. (Här har vi för övrigt något vi inte kan skylla på kollektivismen.)

  Ska vi skita i historien och strunta i att försöka utjämna historiska orättvisor? Europas och USAs välstånd bygger delvis på den handelstriangel som upprättades med slavhandel, bomull och andra ”varor” till och från Europa, Afrika och Nordamerika och de resurser och tillgångar man har plundrat från kolonierna. Vid överlämnandet av kolonierna under 50- och 60-tal lämnade man ingenting av värde i många länder, vilka fortfarande lider av sviterna av koloniseringen. Så jo, nog är det vårt (västerlandets) fel att många fattiga fortfarande är fattiga.


  • Det är trist att stora delar av världens befolkning inte får möjligheten att skapa några rikedomar tack vare en galen ekonomisk politik, krig och elände, men det är naturligtvis inte så att 6 miljarder människor skapar en kaka och sen får 5 % av dem 95 %. Den isolationistiska politik som förs framför allt i Afrika är ju en motreaktion mot kolonialtiden, ett avståndstagande från de gamla utsugarna. Den politiken har under ett halvt sekel inte förmått skapa någonting, medan andra länder under samma period har rest sig ur fattigdom tack vare liberaliseringar och ökad integrering i världsekonomin. Glöm heller inte vilka det var som hejade på och gav goda råd när den nya självständighetspolitiken skulle formuleras. Vilken skuld bär de?

   Visst har den vite mannen begått allvarliga synder i tredje världen, det är fakta som ingen kan förneka, men jag har svårt att se min individuella skuld i det. Ska jag skänka de pengar jag får av Timbro för att bedriva propaganda (ja jag skojar) till de fattiga bara för att kung Leopold en gång förde krig i Kongo? Det låter orimligt.

   Men för all del, den som anser sig ha en skuld kan gärna ge bort sina pengar till välgörenhet, det finns ingen som hindrar något sådant. Jag kan dock gissa att Zenja här nedan snarare står på barrikaderna och kräver högre lön till sig själv. Det där ansvaret för de fattiga får ”nån annan” ta, helst de som redan har en massa pengar. Det är ju så vänstern ser på saken: man har pengar helt utan anledning, de har fördelats till en av staten, och staten kan välja att fördela jämlikt eller ej.

   Förresten visar de flesta beräkningar på att kolonialmakterna i regel förlorade pengar på sina krig, och det finns därtill exempel på kolonier som både lyckats och misslyckats efter självständigheterna. Dessutom finns det många rika länder som aldrig har haft kolonier, och den rika världen har sedan 40-talet givit femton tusen miljarder kronor i bistånd. Att tro att sambandet är så enkelt som att kolonialismen gav ”oss” rikedom och ”dem” fattigdom och att detta kan och måste korrigeras genom att en omedelbar och jämlik fördelning av alla världens pengar är sannerligen historierevisonism.


  • Suck…plötsligt är du apologetisk mot en rörelse (kolonialism) som ville tvinga på sin egen ideologi på andra genom våld. Nej du. Det är du som skriver revisionistisk historia här! Kolonialismens ”välgärningar” kan bara kvantifieras genom ett (västerländsk) perspektiv. Är alla ‘homo economicus’ nu? Finns det inget utanför (västerlänsk) kapitalism? Har inte individer en egen agens längre?


  • Mer suck…
   Vilka ”rika länder” hade inte med det koloniala projektet att göra? D.v.s. inte bafann sig i ”the money trail” av det koloniala projektet…

   Det koloniala projektet utrotade kulturer på ett brutalt sätt. Dessa kulturer kan idag bara överleva genom konstgjord andning(nordamerikas indianer, sydamerikas indianer, australiens aborginer, stam folk i afrika, slav handelsplatser i afrika, slavbefolkningen i sydamerika och nordamerika osv osv). Kanske kan de resa sig en dag…eller tycker du att vi ska stänga av andningen för ”att den kostar för mycket för mig”. Snacka om isolationim.


  • Jaha, så nu är man historierevisionist också, för att man framför obestridligt objektiv fakta. Det var ett dåligt svar jag fick. Eller inga svar alls på mina frågor. Jag tycker mig förstå att vi ska skita i historien och inte bry oss om de som svälter, de svälter tydligen för att de är lata eller dumma. Som konsument kan du dock göra en hel del, eller hur? Fair trade är inte fel t ex.

   Den eventuella isolationism som finns i vissa länder Afrika kanske man känner sig tvingad till och det bistånd som finns köper oss inte fria precis. Betrakta följande ickerevisionistiska (suck) fakta.

   EU ger bistånd till afrikanska bönder för att de ska kunna föda upp djur som kan mjölkas och slaktas mm. Afrika behöver bli självförsörjande och inte importera livsmedel. Så, med europeiskt bistånd föds en massa djur upp. Sedan dumpar EU överskottet av sitt köttberg i Afrika till sådana låga priser att de afrikanska bönderna inte kan konkurrera och inte får sin verksamhet att gå runt. Bra bistånd? Schysst handel? Kanske bättre då att inte ha med de forna kolonialmakterna att göra…


  • Nej David, jag syftade främst på Zenya här. Det är förresten kul att du smyger in en fras om Afrikas ”eventuella” isolationism, som om det inte är fullständigt upppenbart att Afrika är den kontinent som satsat hårdast på just självförsörjning och ekonomiskt oberoende det senaste halvseklet. Det är denna politik som har misslyckats, ändå vill vänstern ha ännu mer av den.

   Däremot har du helt rätt om EU:s politik, och den har också konsekvent kritiserats av liberaler som tycker det vore bättre för alla om de fattiga kunde konkurrera på schyssta villkor. Billigare produkter och lägre skatter för oss, mer intäkter till investeringar i produktivetsökningar för dem. Win-win.

   Och det är faktiskt inte vårt ansvar att förse Afrika med vettiga ledare, om någonting kan jag lova dig att om väst med våld ersatte diktatorerna med mer världsliga politiker skulle vänstern skrika högt om just nykolonialism.


  • OK fine.

   Klart Afrika (söder om Sahara) har satsat på självförsörjning, dock alldeles för sent. Felet många länders regeringar gjorde efter självständigheterna var att i okunskap satsa på industri och produktion utan att ha infrastruktur eller matförsörjning tryggad. Man kan inte importera livsmedel i för stor utsträckning eftersom landet blir klart mer utsatt för yttre påverkan, svält, svårighet att hantera befolkningsökning osv osv. Det kan också bli som i Sydamerika (Peru), att Coca Cola är billigare än vatten, alltså blir barn inte uppfödda på välling utan på läsk.

   Jag skiter i vad vänstern skulle skrika, jag vill ha en bättre värld nu, inte om hundra år. Dessutom tycker jag att vi har ett ansvar att handla för att få en bättre värld. Äckligt PK, eller hur? 😉


  • Det är nog få som inte vill ha en bättre värld, men frågan är ju hur en sådan ska åstadkommas. Vänstern – som är den här bloggens meningsmotståndare – förespråkar att vi ska sänka vår levnadsstandard och tror att det skulle leda till att de fattigas ökar. Det är ytterligt nonsens, en rent farlig åsikt. Historien har tydligt visat vad som genererar rikedom: handel, liberaliseringar, privat äganderätt och institutioner som skyddar marknaden. Allt detta saknar Afrika och därför är världsdelen så fattig. Vad vi kan göra för att förbättra läget är oklart, men en första steg vore att slopa alla handelshinder och inhemska subventioner.


 10. @David
  Du har 100% rätt.

  Men vi har med Randianer att göra här. Troligtvis den mer extrema formen kallad Agorism. Dvs Anarko-Kapitalism med revolutionär agenda. Jag skulle kalla rörelsen ofarlig och marginaliserad om det inte vore för att den verkar attrahera progressiva ungdomar (piratrörelsen är nerlusad med Agorister). Lite som vit makt rörelser, med vilka agoristerna i USA har starka kopplingar. Detta är nåt de vägrar att bemöta här på blogen.

  Denna blogs förebilder får definitivt ekonomiska incitament (sommarhus i skärgården) för att driva denna ideologi (Johan Norberg och CATO). Kanske även de som står bakom denna blog.

  I den anarkistiska revolution som förordas i Samuel Edward Konkin III New Libertarian Manifesto finns inget till övers för att blicka bakåt mot svunna synder (slaveri, kolonialism osv.) Historisk revisionism är taktik (även förintelsen förnekas(K.Hess, Konkin etc).

  Så nu vet vi det.


 11. Istället för att titta på historien få dåligt samvete och göra allt för att återställa vad ev tidigare generationer har gjort så kanske man kan ta lärdom och se framåt och se till att inte återupprepa misstagen ?

  Det är sällan lönande att vältra sig i självömkan.
  Och just vad beträffar tex Afrika så kan man fråga sig vad som gått snett jämfört med tex Asien ?

  Men helt klart är ju att Asien präglas av mer liberala ideal, större frihet och betydligt mer handel

  /K


  • Asien har inte varit utsatt för samma sorts kolonisation, slavhandel (som var så omfattande att den ledde till befolkningsminskning) och exploatering som Afrika. Gå och läs lite historia och snacka inte om ”självömkan”. De afrikanska staterna har all rätt att känna sig förbannade på de forna kolonialmakterna. 6 miljoner döda i belgiska Kongo och du har mage att snacka om självömkan. Idiot.


  • Precis! Kolonialismen var i allra högsta grad moraliskt förkastlig, men det hjälper inte den fattiga världen att vi sänker vår levnadsstandard av ren skuldkänsla, tvärtom. Afrika har mycket av lära av Asien just vad gäller liberaliseringar och handel som har haft stora framgångar över hela världen.

   David> Här kallar vi inte varandra ”idiot” till att börja med. Sen är det väl uppenbart att Asien har fört en annan politik det senaste halvseklet, och en politik som har lyckats till skillnad från den afrikanska. Problemet i Afrika är ju inte brist på människor utan brist på frihet, som i sin tur ger upphov till så många andra brister.Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: