h1

Egoistiskt förnuft

december 2, 2009

Det är svårt att förstå vänsters upphetsning över Elinor Ostrom. Senast ut är Göran Greider som förundras över att människor kan samarbeta på frivilliga grunder. Ja, det är sant. Han kallar detta ”kollektivt handlande” och ”förnuftig kollektivism” i motsats till nationalekonomins brutala ”rationella egoism” där människan gör allting för att gynna sig själv och ger blanka fan i alla andra. Men vem är det egentligen som har hävdat detta? Och vad är Greiders poäng? Finns det någon politisk eller filosofisk riktning som förespråkar det helt blinda och ytterst kortsiktiga egenintresset, eller påstår att det skulle vara speciellt ”rationellt”?

Greider spinner vidare på tesen att liberalism handlar om att bara tänka på sig själv och socialism om att tänka på andra. Det är en helt vanvettig tolkning, och att han tror sig finna stöd för den uppfattningen (implicit) i Ostroms forskning är ännu mer vanvettigt. Vad Ostrom har visat är att när en grup människor tillsammans förfogar över en begränsad resurs så lyckas de ofta lösa problem med potentiellt överutnyttjande genom inbördes regler, på ett ganska sofistikerat sätt. Vad detta har med politik att göra är helt obegrepligt, däremot är det intressant ur ett moraliskt perspektiv: det visar att människan faktiskt har förmågan att tänka längre än näsan räcker.

I Greiders värld är den mest ”rationella egoisten” den som snor åt sig mest pengar på kort tid genom att luras, stjäla och bete sig allmänt destruktivt. Men det är ingalunda rationellt: förr eller senare blir denna person påkommen och hans rykte förstörs vilket innebär att han inte kan skaffa sig några fördelar i framtiden. Han hamnar antagligen till och med i fängelse och förlorar sin rikedom. Tills dess får han leva med rädslan för att åka fast samt skammen över att berika sig på andras bekostnad. Det är djupt irrationellt och snarare ett uttryck för altruism än för egoism: man ser ju andra människor som medel för ens egna målsättningar, som mjölkkor man kan tappa på pengar utan att ge något tillbaka.

Tyvärr är detta en ganska vanlig uppfattning, illustrerad av vänsterns sarkastiska slagord för friheten: ”sköt dig själv och skit i andra”. Vad detta egentligen betyder är ”offra inte din egen lycka för någon annans”, men den förkläs i nån sorts skuldparadigm som går ut på att man bara kan hjälpa andra genom att missgynna sig själv. Det är inte sant. De som gemensamt förfogar över en begränsad resurs tjänar ju konsekvent på att respektera regler och använda den ansvarsfullt. Godtar man att man själv roffar åt sig godtar man att alla andra också gör det, och till slut är källa tömd och kan aldrig användas igen. Med regler som begränsar roffande tjänar alla långsiktigt, precis som på den fria marknaden. Man gör sig inte rik genom att luras och förstöra för andra, utan genom att se till deras intressen och erbjuda dem ett värde i utbyte mot ett annat värde. Byteshandeln är ömsesidig positiv för att den är ömsesidigt rationell.

Det finns inget som heter ”kollektivt förnuft”, ett kollektiv kan alltid reduceras till dess minsta beståndsdelar (individerna) och bara dessa kan vara förnuftiga. Det innebär inte att roffa åt sig den största delen av kakan innan någon annan gör det, utan att långsiktigt skapa värde i frivilligt samarbete med andra. Regler och begränsningar kring hur gemensamma tillgångar får användas har ingenting med politik att göra, de är bara en konsekvens av att människor faktiskt klarar av att vara individuellt rationella i en kollektiv kontext, i frivillighet. I annat fall skulle ju anställda på ett företag hela tiden försöka sno så mycket som möjligt och lata sig istället för att arbeta, men det gör de inte (även om vissa vänstergrupper har uppmuntrat ett sådant beteende). De vet att de tjänar mest på att vara ärliga och faktiskt göra en insats, det är bara så resurser skapas och det är bara så de kan få behålla jobbet en längre tid samt vara stolta över vad de åstadkommer.

Ostroms forskning är inte politisk, men den kan användas som intyg på att människan inte är korkad och blint kortsiktig.

Annonser

6 kommentarer

 1. ”till slut är källan tömd och kan aldrig användas igen”, skriver du. Ja det är ju precis vad som håller på att hända nu vad gäller naturen på vår jord. Ett citat av Albert Schweitzer: Människan har förlorat förmågan att förutse och förekomma. Hon kommer till slut att förstöra vår jord.


  • Nej, det är inte vad som håller på att hända. Världen kommer inte gå under, tvärtom kommer fler och fler få det bättre och bättre tack vare globaliseringen. Processen har redan börjat.


 2. Jag vet inte vart man ska börja nysta i detta inlägg. Vi tar det bakifrån… 🙂

  ”…anställda på ett företag hela tiden försöka sno så mycket som möjligt…men det gör de inte (även om vissa vänstergrupper har uppmuntrat ett sådant beteende)”

  – Du vet vad som står i New Libertarian Manifesto. Hur högern ska använda tex ”tax resistance” och sno från den kollektiva rikedomen i staten.

  ”…Det finns inget som heter ”kollektivt förnuft”, ett kollektiv kan alltid reduceras till dess minsta beståndsdelar (individerna) och bara dessa kan vara förnuftiga…”

  – Har du hört om ”Wisdom of crowds”…eller ser du hela ”open source” projektet som ett individuellt projekt(namnge isf den individen)

  – Ostrom analyserar ju bla Open Field System. Hon har studerat aktiva sådanna i Schweiz. Detta förkapitalistiska system krossades på 1000-talet i england av William I Erövraren. Det krossades genom äganderättens införande (enclosure movement). Överklassens och arbetarklassens begynnelse…frågan är om äganderätten i alla fall är den bästa organisationformen. Ostrom verkar ju mena att så inte alltid är fallet.


  • Tyvärr var inget av detta relevant, som vanligt. Läs lite om vad vi tycker istället, det är så meningslöst att bedriva debatt med någon som inte ens begriper de mest grundläggande premisserna. Det finns massor med förklarande inlägg, börja med de under rubriken ”våra åsikter”. Lycka till och välkommen åter.


  • Jaha…nähä…då lämnar jag väl till dig och Francisco att prata med varandra 😉


 3. ”Ostroms forskning är inte politisk” – visst sjutton är den det, precis som all samhällsvetenskaplig forskning kan den både kapas och sågas av ideologiska företrädare.

  Du har fel glasögon på dig när du läser Greiders artikel och du tillskriver honom åsikter som han inte nödävndigtvis har.

  Du är väldigt naiv när det gäller påföljden av egoistiskt beteende där du kommenterar begreppet den ”rationella egoisten”.

  Om den kollektiva skam- och skuldkulturen (har inget bättre namn) du faktiskt hävdar alltid finns, borde det ju inte heller finnas några Mobutus, Baby Docs, Sovjetiska kommunistpartiet eller hänsynslösa sockerbaroner som håller på i decennier och överutnyttjar både naturresurser och humankapital.

  Poängen med Ostroms syn som jag ser det, är att den skrinlägger den absoluta tilltron till det privata, individuella ägandet. Precis som Zenja pekar på så har reformer med privat äganderätt slagit sönder effektiva kollektiva former redan för 1000 år sedan.

  Som lantmätare med mångårig u-landserfarenhet ser jag på samma sätt hur legala reformer och landregister som inte ger möjligheter till gemensamt ägande av gemensamt brukat land lämnar produktiv och välskött mark öppen för spekulation och miljöförstörande exploatering (ineffektiv plantageodling) och socialt förfall.

  Till och med till synes objektiva och rättvisa tekniska system (inte bara Ostroms forskning!) får alltså politiska konsekvenser; nya maktcentrum uppstår långt från brukandet av den aktuella naturresursen och därmed blir ansvaret begränsat för de miljömässiga och sociala konsekvenserna. Den här typen av processer minskar också bredden på ägandet. En plantageanställd tar mindre ansvar för marken än om han ägt marken gemensamt med sina grannar, vilket förstärker den negativa effekten.Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: