Posts Tagged ‘FAO’

h1

Socialistisk svält

oktober 14, 2009

En miljard människor svälter, lika många som för 40 år sedan. Socialisterna skyller så klart direkt på ”det kapitalistiska systemet” vars konsekvenser nu blir tydliga. Den intellektuella ohederligheten har till synes inga gränser, det spelar ingen roll vilken lögn man tar till, bara man får fram sitt budskap.

Först och främst: för 40 år sedan var jordens befolkning betydligt mindre än idag, närmare bestämt 3,7 miljarder mot dagens 6,6 miljarder. Det innebär att 1970 var andelen svältande i världen 27 %, idag är den 15 %. Att inte erkänna det som en framgång är bedrägeri.

Vidare har de största framstegen gjorts i länder som har liberaliserat sina ekonomier under samma period, mer specifikt i Indien och i Kina. Dessa var länge slutna, planerade och hårt socialistiska, men öppnade vid olika tidpunkter upp för handel, investeringar och företagande. Sedan dess har utvecklingen varit remarkabel. Jämför även gärna med andra länder som gått från stor fattigdom till motsatsen genom handel och liberaliseringar: Japan, Sydkorea, Singapore, Hong Kong och så vidare.

Dessa länder har inte blivit rikare genom att vi i väst har skickat mer pengar till dem, eller att vi har slutat utnyttja deras arbetskraft och naturtillgångar. Tvärtom. Det var när de lät oss anställa deras arbetskraft och bearbeta deras naturtillgångar som rikedomen sköt i höjden.

Den världsdel som fortfarande sackar efter är Afrika, och det beror på att det är den världsdel som är minst integrerad i världsekonomin. Det finns ytterst få multinationella västbaserade företag i Afrika, och deras handel med oss är minimal. Trots det påstår socialisterna att vi har skuld i deras fattigdom. Det är fullständigt befängt, och man undrar om ett sådant yttrande är en medveten lögn eller ett gravt missförstånd. Jag lutar åt det senare. Socialister förstår ju som bekant inte att resurser måste skapas innan de kan fördelas, och deras poäng är ungefär att Afrika är fattigt för att vi inte ger dem pengar. Men vem gav oss pengar när vi var fattiga? Vem skickade massa bistånd till sydostasien innan de utvecklades? Vem skeppade över kontanter till Kina och Indien utan att få något tillbaka?

Svaret är: ingen. Rikedom skapas genom arbete, inte genom omfördelning. Afrika kan inte bli rikt enbart om vi blir fattigare, för ekonomin är inget nollsummespel. Det tål att upprepas:

Ekonomin är inget nollsummespel

Socialisterna föreställer sig att om de kom till makten skulle de överföra stora mängder rikedom från västvärlden till de fattiga, och på så sätt utrota svälten, men hur länge fungerar det? Vad händer när företag och anställda i väst plötsligt får ut en tredjedel av lönen för samma arbete och investeringar? De kommer så klart inte vilja arbeta lika hårt, och den samlade kakan krymper. Resultatet blir att även biståndet måste krympas, och alla förlorar. Socialism är en lose-lose-idé, kapitalismen en win-win. Det är sant att den som sitter med armarna i kors inte direkt tjänar på andra människors arbete och frivilliga transaktioner, men jämför möjligheterna för en icke arbetande att försörja sig i liberala USA eller Sverige med samma person i socialistiska Zimbabwe eller Tanzania. Rikedomen som skapas i väst gynnar alla som berörs av den, att Afrika är fattigt beror på att de står utanför den globala ekonomin.

Ett ytterligare skäl är givetvis de socialistiska jordbrukssubventionerna, importtullarna och exportstödet inom EU och USA. Även detta är brist på kapitalism och ekonomisk liberalism, och inte motsatsen. Med ökad frihandel och öppnare marknader kunde fattiga konkurrera med vår produktion och på så sätt tjäna pengar och bygga upp sina samhällen. Främst två saker gör det omöjligt nu: icke existerande äganderätter och hårda statliga kontroller inom deras länder, samt ovan nämnda jordbrukspolitik i väst. Sålunda socialistisk politik, inte kapitalism.

Att vänstern inte begriper detta är provocerande, att den om den fick makten skulle göra mänskligheten som helhet fattigare är ett hot. Därför måste dessa verklighetsfrämmande idéer bekämpas med full kraft, innan de kan realiseras och skapa ett nytt Sovjetunionen, eller ett nytt Kina som det såg ut under Mao.

Annonser