Posts Tagged ‘Piratkopiering’

h1

Antiliberal framtid

mars 1, 2009

Vi har som tidigare nämnts undvikit piratdebatten i den här bloggen eftersom den är så enfaldig och rabbiat. Idag finns det dock en intressant debattartikel i DN som knyter an till en av våra få reflektioner hittills: hur kan liberaler förespråka rätten till ”gratis” kultur? Artikelförfattaren slänger fram förslaget att eftersom kultur har blivit en kollektiv nyttighet borde också finansieringen av den vara kollektiv och obligatorisk.

Detta är inget annat än ett steg närmare socialism och en naturlig följd av plundrarsamhället: när människor anser sig ha rätt till saker de inte betalar för måste ”någon annan” hosta upp pengarna, precis som i en omfördelande planekonomi. Tillgång till alla = finansiering av alla (eller rättare sagt den produktiva klassen). Att inte fler liberaler tar avstånd från denna exploatering av artister och författare är i sig skamligt, och om de även efter förslag som detta inte förmår förstå konsekvenserna av vad de själva förespråkar är det kanske dags att sluta kalla dem liberaler.

h1

Piraterna

februari 17, 2009

Den här bloggen har inte ägnat sig åt piratdebatten, mest för att den är så otroligt enfaldig. Att det snyltarsamhälle vi lever i ser det som en mänsklig rättighet att konsumera gratis på andras bekostnad är inte uppseendeväckande på något sätt, bara en konsekvens av den krav- och offermoral som folket har hjärntvättats med i årtionden av sossestyre. Dock, att så många så kallade liberaler tar ställning för parasiterna bakom The Pirate Bay är fullständigt obegripligt. Alla ursäkter och svepargument om ny teknik, övervakning, orimliga priser och onda storbolag syftar bara till att dölja en enda fråga: är det rätt eller fel att oförtjänt, olovligt och utan att ersätta dem ta del av resultatet av andra människors arbetsinsatser?

Varje liberal som tar parasiternas sida i den debatten bidrar till att sänka liberalismens trovärdighet som moraliskt föredöme för människans fortlevnad, som människa, på jorden.