Posts Tagged ‘hyckleri’

h1

Några noteringar

maj 10, 2009

* Anna Hedenmo, s-märkt journalist på SVT, intervjuade just finansmannen George Soros i Agenda. Han pratade om ”missförståndet” i den globala ekonomin, nämligen att det som kallas laissez-faire ”aldrig fungerar”. Hedenmos blixtrande replik blev… ”ok”.

Hade det inte varit ärligt att åstminstone ställa frågan vad som är laissez-faire med att från den statliga centralbankens sida sätta marknadskrafterna ur spel genom kraftiga räntesänkningar med den enda målsättningen att vända konjunkturen? Tydligen inte.

* Daniel Suhonen, marxistisk debattör, berättar i DN-kultur (var annars?) om att han gråter över privatiseringen av Apoteket. Vissa saker, skriver han, görs inte av vinstintresse. ”Vissa relationer upprätthålls inte för att någon tjänar på det, utan för att du är människa, för att jag är människa, för att vi är ett samhälle”.

Jaha, så vad är problemet? Daniel, startar du ett apotek utan vinstintresse, för att du är människa och för att vi är ett samhälle, så kan vi komma in och få vad vi behöver gratis, för att vi är människor? Du står för notan eftersom du vill upprätthålla relationer utan att tjäna på det?

Nähä, inte det heller.

h1

Hyckleriet värst

mars 4, 2009

Naturligtvis ska man själv sätta priset på något man äger, exempelvis ett boende, men det är ett ganska uppenbart fall av svårt hyckleri när man som socialdemokrat försöker profitera på en skriande efterfrågan. Samtidigt är det naturligtvis ingen överraskning, vänsteranhängare är varken mer solidariska eller osjälviska än någon annan. Kanske tvärtom, socialismen handlar ju trots allt om att få mer pengar med mindre arbetsinsats, en omfördelning som bara kan bli möjlig genom att ”någon annan” missgynnas och exploateras. Jan Emanuel visar därför bara upp en form av girighet som är typisk för vänstern och som rimmar bra med deras ideologiska ambitioner.

Uppdatering: Jan Emanuel skriver själv på sin blogg att ”det är inte olagligt, det går inte emot några regler och det är inte moraliskt förkastligt”, vilket stämmer väl, men anser han detta ska ha givetvis inte representera Socialdemokraterna utan ett mer marknadsvänligt parti.