Posts Tagged ‘valfrihet’

h1

Fri Handel

februari 7, 2008

Normalt har jag svårt för särskrivningar, men när det gäller ordet frihandel, bör det ALLTID skrivas fri handel, för att tydligt visa vad det handlar om. Vad är då fri handel? Det innebär att människor är fria att köpa och sälja varor och tjänster till varandra, och att detta ska gälla oavsett var människor bor eller vilken nationalitet de har. Varför ska man göra skillnad på om jag gör affärer med en stockholmare, en skåning, en est, en ryss, en amerikan eller en kines? Vad ger en stat (eller annan maktinstans) rätt att förhindra eller fördyra två personers frivilliga ekonomiska utbyte, bara för att de bor på olika ställen, och att dessa ställen råkar vara i två olika länder?

Historien bakom handelshinder är lång. Under medeltiden tog de som hade makten över en stad eller landsdel ut tullar när varor skulle passera gränsen till deras maktsfär, t.ex en stadstull. I takt med nationalstaternas utveckling, så skrotades systemet med tullar inom nationalstaterna. Istället tillämpade man systemet på nationell nivå, med tullar och kvoter mellan stater. I takt med t.ex EU:s utveckling har man flyttat tullarna och kvoterna igen, från statlig nivå, till att gälla för hela unionens gränser med omvärlden. Begränsningar av handeln är alltså en politisk skapelse, en artificiell uppdelning av människor, där gränser som någon har ritat på en karta används för att begränsa och förhindra fritt ekonomiskt utbyte mellan människor.

Varför ska vi göra skillnad på människor och människor? Fri handel betyder att människor själva kan bestämma fritt vem de vill köpa och sälja produkter och tjänster av, oavsett var i världen de bor. Handelshinder är diskriminering, rasism och förtryck, som förhindrar människor att fritt utbyta saker mellan varandra. Det finns mycket goda ekonomiska argument för fri handel, men jag anser att det inte ens är nödvändigt att beakta. Att beakta den fria handelns inverkan på människors frihet, och att fri handel innebär att vi slutar att se skillnad på människor och människor borde vara alla argument som behövs. Jag vill se global fri handel NU.

Signerat / R

h1

Religionen är opium för folket

december 25, 2007

Den gode Marx hade onekligen en del poänger. I sin julpredikan berättade påven Benedictus XVI för oss att vi ska ge upp våra egenintressen och överlämna oss åt Gud. Han ska styra oss med sin godhet bort från det mörker som är dagens värld, en värld där egoistiska människor förstör allting omkring sig.

När man hör sådana vansinnigheter är det inte så svårt att förstå varför det har gått så illa för de folk som har byggt sina samhällen på religionens fundament.

En människa som ger upp sin rätt att tänka själv och hänger sig åt fantasier och sagor kommer givetvis inte klara av att hålla svält, fattigdom och sjukdomar borta. Vårt enda medel för att analysera och använda den objektiva verklighetens förutsättningar till vår egen fördel är vårt intellekt. Ondskan i denna värld utgörs av de som i religionens eller systemets namn vill avsäga oss rätten att använda detta intellekt: socialister, kommunister, fascister, katoliker och andra mystiker. De vill istället att vi ska styras av något abstrakt som människan inte kan definiera. Ibland kallas det Gud, ibland Samhället, men alltid är det olika namn på samma sak, nämligen ett irrationellt mänskligt påfund som strider mot människans själva natur och väsen.

När du finner dig själv i ett tillstånd av fattigdom och brist på mat, vatten och värme finns det vissa saker du kan göra som hjälper, och vissa som inte gör det.

Du kan välja att inte tänka och istället hoppas på att Gud ska hjälpa dig, det är religion.

Du kan välja att inte tänka och istället hoppas på att Samhället ska hjälpa dig, det är socialism.

Oavsett vilket av dessa du väljer så kommer du inte klara dig undan döden om inte någon annan väljer ett tredje alternativ, nämligen det att använda sitt eget intellekt i syfte att skapa förutsättningar för den egna överlevnaden. Den personen kanske stoppar frön i marken och gödslar och vattnar jorden, han kanske gräver en brunn, syr kläder eller bygger ett hus. Vad han än gör och vad han än skapar som skydd för livet och överlevnaden är det resultatet av att han har valt att tänka själv, att använda sitt eget intellekt och agerat i sitt rationella egenintresse givet objektiva förutsättningar som bestäms av naturen. Han skapar sin egen överlevnad med sitt grundläggande val att tänka.

Du som har valt något av de två första alternativen är alltid beroende av att den andra personen väljer det tredje, men han är aldrig beroende av dig. Han och du utgör samhällets två klasser: den närande och den tärande. Den närande är de människor som tänker och agerar enligt det rationella egenintresset, de tärande är de som ber en högre makt (Gud eller Samhället) om hjälp för sin egen överlevnad och vägrar att tänka själva. De närande kommer alltid klara sig utan de tärande, de tärande kommer aldrig klara sig utan de närande.

Trots detta faktum är de båda första alternativen byggda kring de tärandes rätt och de närandes orätt. De närande anses vara onda och egoistiska, de som kan skapa sin egen överlevnad med eget tänkande är skyldiga de tärande resultatet av sitt arbete. Den religiöse och socialisten som står och väntar på att överlevanden ska upprätthållas av Gud eller Samhället har rätten att parasitera på den som använder sitt eget intellekt. Rätten är dock bräcklig, den bygger på att någon väljer det tredje alternativet. Så länge det finns människor som väljer livet kommer även de som väljer döden att överleva, för de håller de närande gisslan med lagar (socialism) och sagor (religion).

Deras ondska ligger i definitionen av godhet: det att behöva överleva genom någon annans arbete, och ondska: det att överleva genom eget arbete. Det är en fascinerande motsägelse, att vara beroende av ”ondska” för att göda det ”goda”, och det gör det enkelt att förstå varför religiösa och socialistiska samhällen alltid slutar i misär. Det går helt enkelt inte att bygga rikedom och lycka på dödens principer, och kalla det som ger liv för ondska och det som ger död för godhet.

I skenet av detta lyder min egen predikan som följer: när någon – må han vara katolik eller socialist – ber dig att ge upp ditt egenintresse för ett godare syfte och din rationalitet för en högre makt, ignorera honom. När någon – må han vara katolik eller socialist – ber dig att lämna ifrån dig frukten av ditt eget arbete åt de som valt att inte arbeta, vägra. När någon – må han vara katolik eller socialist – berättar för dig att du är ond för att du överlever på egen hand utan att parasitera på andra, säg då åt honom att ”nej, det är jag som är det goda i världen, det är jag som håller hela mänskligheten vid liv. Det är mitt intellekt som är ljuset och din Gud som är mörkret, det är min rationalitet som är liv och din irrationalitet som är död”.

Vägra vara ondskans offerlamm, vägra acceptera deras premisser och deras önskan att använda dig för sina egna syften. Vägra vara ett djur, och välj att vara en människa. Däri ligger din grundläggande valfrihet som ingen kan ta ifrån dig.

God jul.